Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом Контрольна робота На тему: „Невербальні канали передачі інформації” Роботу виконала: Студентка 3-го курсу ІМБ гр. 10-02 БУП (2,3з) Скворцова Анна Анатоліївна Викладач: Лапицька Ніна Іванівна Київ,2003 Вступ:Етика ділових відносин, або ділова етика – це система універсальных і специфічних вимог та норм поведінки, які реалізуються у професіональній діяльності. Етика ділових відносин вміщує у себе:- етичну оцінку внутрішньої та зовнішньої політики організації;- моральні принципи членів організації;- моральний клімат в організації;- норми ділового етикета. Спілкування - це зв'язок між людьми, який призводить до виникнення психічного контакту, що проявляється в обміні інформації, взаємовпливі, взаємопереживанні та взаєморозумінні. Усі засоби спілкування поділяються на дві групи: вербальні (мовні) і невербальні (немовні).(Див. Додаток 1) Фактори, які обумовлюють ефективність спілкування.(Див. додаток 2). Багато людей (психологів, психіатрів, психоаналітиків та просто зацікавлених у поглибленні своїх знань, адже в усіх сферах будь-якої праці кожен має бути психологом) вивчають секрети невербальних жестів.Деякі присвячують цій темі життя, деякі – книги (Алан Піз – один з найвідоміших авторів, який написав працю під назвою „Мова тіла” або „Body la guage”. Багато практики стосовно невербального (зокрема вербального) контакту використовується в Нейро лінгвістичному програмуванні (НЛП).Все тому, що справді цікаво: проникнення в підсвідоме людського буття та таким чином владнати можливі перешкоди на шляху спілкування,або ж і вилікувати психічно, чи просто допомогти. Це неначе гра, правила якої і досі розгадують і пояснюють у своїх працях вчені.Ознайомившись з нижче поданим матеріалом можна зробити висновки які надалі можуть знадобитись не тільки в повсякденному житті а й у професіональній сфері: на навчанні та на роботі навички психоаналізу . Саме невербальне спілкування а також де-яке ототожнення невербальної комунікації з вербальною, ми роздивимось нижче. Зміст:Вступ 1. Поняття невербального 2. Зміст тестів і почуттів, ходи, виразу обличчя, рукопотискання.7 3. Агресивна невербальна поведінка. Жестовий репертуар чоловіків та 4. Методи невербальної 5. Невербальний контакт.( Вправи для практичних занять).13 6. Невербальні канали передачі інформації в мережі інтернет.15 .17 .18-19 1. Поняття невербального спілкування. Важлива складова моделі Я-особистості - це те, які наші рухи і жести, як ми стоїмо, як дивимося на співрозмовника, який у нас вираз обличчя. Психологами встановлено, що в комунікації три фактори є найбільш важливими: зміст того, що говориться; тон, яким цей зміст промовляється і власне - невербальна комунікація (форми комунікативної поведінки людини, за допомогою яких немовленнєвим (невербальним) шляхом передається інформація від однієї людини до іншої. Це, наприклад, жести, міміка, пантоміміка – англ. o -verbal behaviour; нім. u verbales Verhal e ; угор. em verbбlis viselkedйs; рос. поведение невербальное.) Причому, встановлено, що від 60 до 80% комунікація здійснюється саме за допомогою невербальних засобів.

Особливістю невербальної мови є те, що вона проявляється під дією імпульсів нашої підсвідомості, які неможливо “підробити”, тобто їй можна довіряти більше, ніж вербальному способу спілкування. А тому для кожної людини так важливо знати мову невербальної комунікації. Вербальна діяльність є більш контрольованою свідомістю і тому більше містить у собі інформації щодо свідомих цілей, бажань, уявлень людини. Невербальні дії більш вільні від контролю свідомості, і тому через них можуть "прориватися" несвідомі наміри та імпульси. Вербальна і невербальна поведінка пов’язані, але не тотожні за змістом. Вони далеко не завжди несуть одне і те саме семантичне наповнення. Тому порівняння вербальної і невербальної сфери допомагає психологу успішно виявити особливості свідомого і несвідомого рівнів психіки суб’єкта, визначати глибинні несвідомі механізми, що керують усіма діями людини, вийти на глибинне внутрішнє протиріччя – основу особистісної проблематики суб’єкта.Порівняння вербальної і невербальної діяльності людини, діалог-аналіз психомалюнків діагностують глибинні механізми психіки, першопричини особистісної проблематики суб’єкта. Невербальні спілкування це любі рухи тіла,що свідчать про внутрішній стан і відношення партнерів один до одного. За допомогою жестів спілкування більше доступне і запевняюче. Невербальні жести є ще регуляторами спілкування, так як вони збільшують або скорочують дистанцію спілкування. Використовуються невербальні жести як емблема. У невербальному спілкуванні важливим засобом передачі інформації є символи і сигнали. Сигнальне значеня має одяг. Ним люди демонструють не лише свій смак і достаток, але і ставлення до інших людей, належність до певних соціальних груп. Одягом люди також виявляють своє ставлення до різних подій: один одяг вдягають на свято, інший —— на роботу, на офіційні і неофіційні зустрічі тощо. В одному одязі йдуть до шлюбу, іншим показують жалобу. Інколи одяг стає засобом привернути до себе увагу, або навпаки, дає змогу "злитися" з групою, замаскуватися.Серед механізмів спілкування важливо виділити такі: . ідентифікація —— ототожнення себе з іншими і визначення своїх соціальних ролей, поглядів, норм, цінностей; . рефлексія —— це усвідомлення того, яким сприймають мене інші люди; . стереотипізація —— сприймання і оцінка людей (і себе) на базі певних сталих уявлень, норм, установок; . каузальна атрибуція —— інтерпретація суб'єктом причин і мотивів поведінки як власної, так і інших людей; . атракція (тяжіння) —— виникнення привабливості, симпатії, любові, дружби між людьми; . емпатія —— це співпереживання, проникнення в почуття іншої людини. У комунікації між людьми важливе місце займає вміння знайти правильну позицію, належно підлаштуватися до партнера. Відомий психолог Е.Берн вважав, що в кожній особистості є три его-стани: Дитина (керується принципом насолоди, наше "Я хочу"), Дорослий (керується принципом реальності, раціональне прийняття рішення —— "Я можу") і Батько (керується принципом необхідності —— "Я повинен"). Спілкуючись, партнери обирають якусь позицію і з неї звертаються до певного его-стану партнера.

Ці зв'язки Е.Берн називає трансакціями. Наприклад: доброволець звертається до штатного працівника: "Якщо Вам не важко, будь-ласка, не дозволили би Ви мені скористатися телефоном?" Працівник: "Це службовий телефон і я не дозволю його займати без необхідності".Див. малюнок нижче: Подібна взаємодія дорослих людей, як правило, завершується конфліктом. Залежно від того, як і між ким відбувається акт спілкування, виділяють такі рівні. . примітивний —— коли партнер розглядається як перешкода, що потребує усунення; . маніпулятивний —— коли партнер використовується як засіб для досягнення певної мети; . стандартизований —— справжнє ставлення ховається під "масками", які демонструють партнеру певні стандартні норми поведінки; . конвенційний —— нормальна партнерська взаємодія випадкових (чужих) людей, коли враховуються потреби, інтереси, цінності обох сторін; . діловий —— партнерська взаємодія, що не виходить за межі ділових стосунків, спрямована на взаємодопомогу, взаєморозуміння; . ігровий —— взаємодія між досить близько знайомими людьми, які чуйно і щиро намагаються "грати партнера" (Станіславський), створювати оптимальну атмосферу спілкування; . духовний —— обмін духовними цінностями, доступ до найпотаємніших переживань, мрій, "розкриття" душі перед партнером. У реальній взаємодії партнери переходять з рівня на рівень.Важливо, щоб вони не опускалися нижче конвенційного рівня.2. Зміст тестів і почуттів, ходи, виразу обличчя, рукопотискання. Жести сміху: рівний сміх видає уважну людину, дуже голосний при якому диформується лице свідчить про те, що людина не управляє собою.Так звана закрита посмішка при якій куточки вуст піднімаються чи опускаються видає самовпевнену людину, а іноді насмішку чи зневагу до інших. Людина, яка сміється з закритими очима- любитель насолод. Коротким, уривчастим сміхом сміється людина, яка безкомпромісно йде до цілі. Тихий регіт видає людину, яка любить товариство і легко завойовує дружбу. Жести ходи: люди,які ходять швидко розмахуючи руками мають чітку ціль і готові негайно діяти. Люди, які тримають руки в кишенях переважно критичні і потайні. Їм подобається пригнічувати інших людей. Люди, які знаходяться в пригніченому стані також ходять тримаючи руки в кишенях, тягнучи ноги і рідко дивляться в гору або в тому напрямку куди йдуть. Люди, які зайняті вирішенням проблем часто ходять у медитативній позі: голова опущена,руки щіплені за спиною,захват ліктів – контролює себе. Самозадоволені дещо помпезні люди символізують свій стан тихою походкою – підборіддя високо підняте, руки рухаються підкреслено інтенсивно, ноги наче дерев’яні. Жести з окулярами: погляд поверх окулярів негативний, повільне зняття окулярів і доскіпливе витирання скелець – засіб витрачати час, кінчик дужки в роті чекає надходження нової інформації. Поглажування шиї долонею захист.Відвернення обличчя вбік незадоволення і відхилення всіх пропозицій, очі вбік – нещирість, каже не правду. Захват носа – велика застережливість над всім, яке приймається, поглажування підборіддя – приймає рішення, постукування по столу чи ногою по підлозі – жест стурбованості, голова в руках,очі напіввідкриті – нудьга, зниження інтересу до теми.

Зачастую она связана с опосредованным общением, то есть с передачей информации при помощи технических устройств, в том числе средств массовой коммуникации – телевидения, радио, прессы и т.п2. По своему содержанию коммуникационный процесс представляет собой в основном обмен вербальной и невербальной информацией между людьми. Главной его целью должно являться обеспечение понимания информации, являющейся предметом обмена, т.е. сообщений. В социальном управлении коммуникация рассматривается как обмен информацией между людьми с целью определения проблем и поиска решений, регуляции противоречивых взаимодействий их интересов. В коммуникационном процессе выделяются обычно четыре основных элемента: отправитель – лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и передающее ее; сообщение – собственно сама информация, закодированная с помощью знаков и символов; канал – средство передачи информации; получатель – лицо, которому предназначена информация и которое воспринимает и интерпретирует ее2. Отправитель и получатель могут обозначаться, соответственно, как субъект и объект коммуникации

1. Каналы и методы несанкционированного доступа к информации

2. Защита информации по виброакустическому каналу утечки информации

3. Методы запоминания текстовой информации

4. Анализ содержания -социологический метод сбора социальной информации

5. Методы сбора социологической информации

6. Формы, значения и функции английского языка
7. Методы сжатия цифровой информации. Метод Лавинского
8. Методы сбора маркетинговой информации в системе международного маркетинга

9. Контент-анализ как метод сбора социологической информации

10. Наблюдение, как метод сбора социологической информации

11. Методы анализа экономической информации и принятия бизнес-решений

12. Каналы передачи информации

13. Каналы передачи информации

14. Передача информации по дискретным и непрерывным каналам связи

15. Управление ошибками при передаче информации по каналам связи

16. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

17. Передача информации из компьютерного рентгеновского томографа TOMOSCAN SR7000

18. Технология беспроводной передачи информации на примере технологии Bluetooth

19. Коммутатор цифровых каналов системы передачи

20. Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ

21. Радиолиния передачи цифровой командной информации с наземного пункта управления на борт ИСЗ

22. Проблема передачи информации на подводные лодки
23. Передача информации
24. Традиционные формы передача документации в международной технологической торговле

25. Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптической системы передачи информации (ВОСПИ)

26. Радиолиния передачи цифровой командной информации с наземного пункта управления на борт ИСЗ

27. Естественно-научная база современных информационных технологий. Современные средства накопления, хранения и передачи информаци

28. Преобразования информации перед передачей её в канал связи

29. Проблемы выявления скрытой передачи информации по сетям

30. Передача информации в нервной системе

31. Устройство памяти. Воспроизводство и передача информации в организме

32. Функции государства, формы и методы их осуществления

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

33. Характеристика современных средств дистанционной передачи информации

34. Проектирование систем сбора и передачи информации

35. Разработка устройств цифрового формирования и обработки сигналов системы передачи дискретных сообщений по частотно ограниченным каналам связи

36. Эскизное проектирование радиоэлектронной системы передачи информации

37. Многоканальная система передачи информации

38. Молекулярные механизмы передачи импульса в мембранах нейронов. Ионные каналы, рецепторы
39. Передача электронной информации
40. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

41. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

42. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

43. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

44. Финансовый контроль: формы, методы, органы

45. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

46. Электронная почта как сервис глобальной сети. Протоколы передачи почты

47. Защита информации от несанкционированного доступа методом криптопреобразования /ГОСТ/

48. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x

Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)

50. Передача электрокардиосигнала по телефону

51. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

52. Расчет прямозубой цилиндрической передачи

53. Основы конструирования: Проектирование привода общего назначения содержащего цепную передачу

54. Зубчатые передачи
55. Расчёт зубчатых и червячных передач
56. Карданная передача

57. Проектирование передающего устройства одноволоконной оптической системы передачи для городской телефонной сети

58. Особенности сельскохозяйственной проблематики в современный период. Структура, типология аграрной прессы; формы и методы пропаганды

59. Радиофизические методы обработки информации в народном хозяйстве

60. Формы и методы научного предвидения

61. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

62. Нормирование труда. Принципы, методы, формы

63. Формы и методы поддержки предпринимательской деятельности в РФ

64. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

65. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда

66. Первые опыты по передаче электричества на расстояние

67. Технологии передачи аудиоинформации через Интернет

68. Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности

69. Минимизация функций нескольких переменных. Метод спуска

70. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения
71. Прогнозирование в менеджменте: цели, формы, методы
72. Налоговое администрирование: его цели, задачи, методы и формы

73. Передача Дискретных сообщений

74. Виды формы и функции контроля в обучении

75. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

76. Правовые формы и методы государственного управления (управленческий процесс)

77. Административно-правовые формы и методы

78. Техническое обслуживание и ремонт главной передачи

79. Образные методы запоминания текстовой и речевой информации

80. Формы и функции подражания в детстве.

Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Формы и методы предъявления задач на уроках физике на материале изучения темы "Изменение агрегатных состояний вещества"

82. Компьютерный интерфейс передачи в системе персонального радиовызова общего пользования

83. Трансформаторы и передача энергии на расстояние

84. Энергетический расчет спутниковой линии связи для передачи телевизионных сигналов

85. Трансформаторы и передача энергии на расстояние

86. Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации
87. Понятие, формы, принципы, каналы социальной мобильности
88. Функция, структура и метод социологии

89. Коробка передач

90. Цепные передачи

91. Формы и методы социальной работы

92. Понятие, сущность, функции и формы эколого-правовой ответственности

93. О передаче власти наемному менеджеру

94. Предмет, метод и функции политэкономии. Экономические школы. Экономические законы

95. Кредит: сущность, функции и формы

96. Применение методов оценки эффективности инвестиционных проектов на примере организации производства по пошиву школьной формы.

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

97. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности

98. Эквивалентность перевода при передаче функционально-ситуативного содержания оригинала

99. Формы и методы лоббистской деятельности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.