Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Громадянське суспільство та держава

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ДОПОВІДЬ На тему: &quo ;Громадянське суспільство та держава&quo ; ПОНЯТТЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Громадянське суспільство — система взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян держави, їх об'єднань, що добровільно сформувалися та перебувають у певних відносинах між собою та державою,поза безпосереднім втручанням держави, покликаної створювати умови для їх вільного розвитку. Отже, виходячи з визначення можна видялити певні ознаки громадянського суспільства: не існує до держави і поза державою формується в правовій державі; не включає державу; функціонує автономно від держави; складається із суб'єктів — вільних і рівноправних громадян і об'єднань, що добровільно сформувалися і знаходяться у відносинах конкуренції і солідарності; має певний пріоритет перед державою, проте зацікавлено в добробуті держави і сприяє її розвитку; справляє вплив на створення і функціонування державних органів у власних інтересах; має право вимагати від держави захисту життя, здоров'я, безпеки громадян, не допускаючи її втручання в їх приватні інтереси; формує право, що формулюється державою в законах та інших нормативно-правових актах, гарантує і захищає її від порушень із боку будь-кого. Усі потреби громадянського суспільства реалізуються за допомогою волі держави, вираженої у формі правового акта; розвивається і взаємодіє з державою в межах права, котре виступає як рівний і справедливий масштаб свободи і справедливості, а не як спосіб нав'язування державної волі. має високий рівень розвитку економічної, соціально, правової культури тощо; відносини між членами громадянського суспільства є вільними та незалежними від держави; високий рівень правової культури населення; здійснюється через органи місцевого самоврядування та інші об'єднання громадян; людина є основною соціальною цінністю.; Так, не кожне суспільство можна назвати громадянським суспільством, адже воно формується лише в розвинутій правовій державі. Початок формування громадянського суспільства у країнах Європи і Америки припадає на XVI—XVII ст.ст. треба зазначити, що саме в США та західноєвропейських країнах (Франція, Англія) почав розвиватися цей феномен. Можна виділити три етапи становлення громадянського суспільства, кожний із яких супроводжувався істотними змінами економічних відносин, суспільного і державного ладу, розвитком свідомості індивіда і суспільства, культури народу і нації, перетворюваннями суспільної ідеології: І етап (XVI—XVII ст.ст.): процес визрівання передумов (економічних, політичних, ідеологічних) розвитку буржуазного суспільства, усунення юридичної нерівності, обмеження політичної влади правом та законом; II етап (кінець XVII — кінець XIX ст.ст.): формування громадянського суспільства в найбільш розвинутих буржуазних країнах на засадах загальної юридичної рівності, вільного підприємництва і приватної ініціативи. Саме цей етап відкрив можливості для прояву індивідуальності: з'являється громадянин як самостійний суб'єкт, що усвідомлює себе індивідуальним членом суспільства. Він наділений певним комплексом прав, свобод і водночас несе відповідальність перед суспільством, тобто виконує свої обов'язки.

Держава все більше віддаляється від виконання функцій власника. Розвиваються правові механізми, що стримують політичну владу, підкоряють їх закону. Відбувається становлення представницької демократії — постійно діючих представницьких загальнонаціональних установ парламентського типу з суворо позначеними повнова­женнями затверджувати податки і приймати закони; Ш етап (рубіж XIX — XX ст.ст.): розвиток постіндустріального суспільства з машинним виробництвом, фабричною організаці­єю праці, загальнонаціональним ринком; відокремлення влади від власності; перехід управління громадськими справами практично до рук вчених-спеціалістів із збереженням інститутів традиційної демократії та політичного плюралізму; розширення і поглиблення рівноправності людей. ПІДХОДИ ДО СПІВВІДНОШЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ Сформувалися три підходи до співвідношення громадянського суспільства і держави: держава і громадянське суспільство — збіжні соціальні системи; за цим підходом правова держава та громадянське суспільство є одним і тим самим, і не різняться між собою. 2) держава і громадянське суспільство — різні соціальні системи, де провідною є держава, що контролює громадянське суспільство; 3) держава і громадянське суспільство — різні соціальні системи, держава виконує службову (підпорядковану) роль щодо громадянського суспільства. Держава здатна сприяти розвитку суспільства або перешкоджати йому. У функціонуванні громадянського суспільства роль цивілізованої держави має виражатися в тому, що вона: — служить формою, що організує громадянське суспільство і створює умови для його розвитку; — є відносно самостійною щодо громадянського суспільства і здійснює солідарні публічні інтереси усіх членів суспільства; — встановлює «правила гри», яких повинні дотримуватися громадяни та їх об'єднання, створює сприятливі умови для їх існування і розвитку; — не втручається у приватну сферу сім'ї, побуту, культури (перший рівень громадянського суспільства): таке втручання може відбуватися лише з метою забезпечення особистої або громадської безпеки; — надає необхідний захист громадянському суспільству, яке функціонує в межах її території, у тому, що належить до соціаль­ної безпеки громадян; — виступає знаряддям соціального компромісу громадянського суспільства, пом'якшує соціальні суперечності між різними соціальними групами; — юридичне забезпечує можливості громадянина бути влас­ником, створювати громадські об'єднання, комерційні корпорації, брати активну участь у політичному житті суспільства; — має межі регулювання відносин у суспільстві, які визначаються конституцією держави, стандартами в галузі прав і свобод людини, закріпленими в міжнародних актах. І громадянське суспільство, і держава функціонують для за­доволення потреб та інтересів людини. Громадянським суспільст­вом можна назвати таке суспільство, у якому головною діючою особою є громадянин як автономна особа. Під поняттям автономної особи розуміється що: • суб'єкт, який усвідомлює себе вільним членом суспільства; вільним економічно - який має право вибору форм і видів трудової діяльності, у тому числі підприємницької; вільним ідеологічно і політично, тобто таким, що може без вказівок держави обирати собі життєвий шлях, створювати політичні об'эднання тощо; • суб'єкт, який наділений правами і свободами, у тому числі правом приватної власності; • суб'єкт, який усвідомлює відповідальність перед суспільством; • суб'єкт, який захищений законом від прямого втручання і довільних обмежень з боку держави.

Громадянське суспільство ґрунтується на багатоманітності форм і видів власності. Кожна з них покликана: забезпечити добробут усіх; відкрити економічний простір для збільшення власності на основі більшої інтенсивності праці, здібностей, творчої ініціативи і підприємливості. Переваження у державі так званого «середнього класу» — один із показників сформованого в ній громадянського суспільства. Сучасна концепція громадянського суспільства виходить із того, що воно є передумовою соціальної правової держави. Взаємовідносин громадянського суспільства і держави є складними і суперечливими, оскільки між ними відбувається своєрідний поділ організаційно-управлінської праці. Громадянське суспільство як система, що сама розвивається, завжди відчуває тиск із боку державної влади. У свою чергу, держава не може розвиватися без вільного розвитку громадянського суспільства, яке контролює дії політичної влади. Слабкість громадянського суспільства штовхає державу до узурпації його прав окремими державними органами або посадовими особами, у результаті чого відбувається перерозподіл функцій держави і громадянського суспільства. У тако­му разі держава, крім власних функцій, привласнює ще й функції громадянського суспільства, змушує його виконувати виключно державні рішення. Держава і суспільство існують у вигляді суперечливої безупинної взаємодії і взаємовпливу, характер і спрямованість яких значною мірою залежать від рівня розвиненості громадянського суспільства і його інститутів

Володимир Великий (980–1015). Зійшовши на київський престол у 980 р. і зосередивши в своїх руках неподільну владу, Володимир (по-скандінавському Вальдемар) започаткував нову добу в історії Київської Русі. Невгамовні варязькі князі вже не дивилися на Русь лише як на арену подальших завоювань чи край, який можна лише визискувати. Володимир упровадив далеко конструктивніший підхід до управління державою. На відміну від попередників у центрі його уваги був насамперед добробут володінь, а не загарбання земель і збір данини. Власне за його князювання Русь почала підноситися як цілісне суспільство й держава. Щоправда, на початку правління Володимир, здавалося, мало чим відрізнявся від попередників. Він обдаровував свою численну дружину, підтримував традиційні язичницькі культи, ходив на непокірних вятичів і поширив свою владу на радимичів. Як і його батько, Володимир посадив власних синів (мав він 12 законних синів) по великих містах і землях своїх володінь. Так він усунув від влади місцевих князів, зосередивши її виключно у руках своєї династії

1. Правова держава та громадянське суспільство

2. Поняття громадянського суспільства і правової держави

3. Громадянське суспільство в Україні

4. Громадянське суспільство в аспекті дискурсивно-етичних практик: український контекст

5. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

6. Суспільство, держава і право
7. Суспільство споживання: за та проти
8. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

9. Первісне суспільство на етнічних українських землях

10. Армія і суспільство

11. Трансформація суспільства та політична модернізація

12. Громадське суспільство й соціально-трудові відносини

13. Інформаційне суспільство: стан розробки і проблеми

14. Соціологія - наука про суспільство

15. Суспільство як цілісна соціальна система

16. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні

Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

17. Духовно-світооглядні джерела формування громадянського суспільства

18. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

19. Історія держави та права України

20. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

21. Філософська культура особи та її суспільна значущість

22. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
23. Поняття сущність та ознаки держави
24. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

25. Держава і політична система суспільства

26. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

27. Поняття держави та її історичні форми

28. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

29. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

30. Суть та принципи соціальної держави

31. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

32. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки

33. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

34. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

35. Монгольська держава. Чингісхан та завойовницькі походи монголо-татар

36. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

37. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

38. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка
39. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів
40. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

41. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

42. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

43. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

44. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

45. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

46. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

47. Суспільні відносини та конфлікти

48. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Громадянський фінансовий контроль та його значення

50. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

51. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

52. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

53. Виробництво та його роль в житті суспільства

54. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
55. Полная история танков мира
56. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

57. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

58. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

59. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

60. Конституцiя США та реальнi права громадян

61. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

62. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

63. Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти

64. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

66. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

67. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

68. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

69. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

70. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
71. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
72. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

73. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

74. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

75. Сучасні форми та системи оплати праці

76. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

77. Міський бюджет: пріоритети та механізми

78. Египетская военная держава времени XVIII династии

79. Общая характеристика Ассирийской державы в конце VIII в. До н.э.

80. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

81. Виникнення та формування українського етносу

82. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

83. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

84. Люблінська та Берестейська унії

85. Постмодернізм та українська історична наука

86. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
87. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор
88. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

89. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

90. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

91. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

92. Центральна рада: досягнення та прорахунки

93. Методи та способи підключення до мережі Internet

94. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

95. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

96. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

98. Лекції з української та зарубіжної культури

99. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.