Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Кафедра економічної кібернетики Контрольна робота З дисципліни: «Інформаційні системи і технології у фінансах» Суми 2008 Зміст 1. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют 2. Основні вимоги до електронних повідомлень СЕП НБУ Список літератури 1. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют Системи автоматизації операцій (у подальшому системи) в пунктах обміну валюти створюються на основі: – спеціалізованих контрольно-касових апаратів; – комп’ютерних систем, які можуть забезпечити виконання технологічних операцій пунктів обміну валюти, а також відповідають даним вимогам. За своїм призначенням системи можуть бути: – локальними; – мережевими (які можуть функціонувати у складі обчислювальної мережі банку). Уповноважені банки самостійно вибирають види систем та програмного забезпечення до них, які відповідають даним вимогам. Організація роботи пунктів обміну валюти з використанням комп’ютерної техніки або спеціалізованих касових апаратів має відповідати вимогам, які викладені у Законі України «Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» №265 від 06.07.95 р. і в Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України №129 від 7 липня 1994 року, інших нормативних документах НБУ, які регламентують діяльність пунктів обміну валюти, а також даним вимогам. Технологія роботи в пунктах обміну уповноважених банків, в яких використовуються системи, створюється як операційний день обмінного пункту (операційний день обмінного пункту при цьому завершується о 16 год.), який є складовою частиною системи «Операційний день банку» і забезпечує встановлений порядок здійснення уповноваженими банками валютно-обмінних операцій з фізичними особами (резидентами і нерезидентами), а також порядок обліку валютно-обмінних операцій. Технологія роботи в пунктах обміну, які діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками і в яких використовуються системи, мають створюватися за агентською угодою з уповноваженим банком («Порядок укладення агентських угод між уповноваженими банками і юридичними особами щодо відкриття обмінного пункту» відповідно до листа НБУ від 25.05.93 р. за №19029/936), іншими вимогами НБУ щодо порядку здійснення валютно-обмінних операцій з фізичними особами (резидентами і нерезидентами), а також за порядком обліку та контролю валютно-обмінних операцій у пунктах обміну, які діють за агентськими угодами з уповноваженими банками і не суперечать даним вимогам. Системи, які розроблюються і впроваджуються до використання, мають передбачати можливість нарощування їх функціональних характеристик, а також легку адаптацію у випадках змін законодавчої та нормативної бази щодо обмінних операцій. У разі здійснення операцій у пунктах обміну щодо купівлі, продажу і обміну (конверсії) валюти системи мають забезпечувати виконання таких функцій: 1) введення дати та часу здійснення операції; 2) введення даних про аванси одержаних валютних цінностей (введення даних може бути виконано вручну з відповідного документа, з носія інформації у вигляді, наприклад, гнучкого магнітного диска, каналами зв’язку при мережевому варіанті системи) окремо за кожним видом валюти; 3) введення на початку операційного дня курсів купівлі-продажу іноземних валют відповідно до української національної валюти, курсу Національного банку та крос-курсів іноземних валют через українську національну валюту.

Порядок введення курсів такий же, як і авансів, при цьому система має бути захищена від несанкціонованої зміни курсів протягом операційного дня; 4) введення довідника з кодів валют (коди валют мають відповідати Класифікатору іноземних валют; кількість валют встановлює уповноважений банк); 5) облік (реєстрацію) операцій купівлі валюти; 6) облік (реєстрацію) операцій продажу валюти; 7) облік (реєстрацію) операцій обміну (конверсії) валюти (здійснення операцій конверсії іноземних валют має проводитись через крос-курси з утриманням одноразової комісії). Облік операцій, вказаний у пунктах 5, 6, 7 здійснюється окремо з кожного виду. Анулювання зареєстрованої операції дозволяється у разі технологічної необхідності (помилки, відмова клієнта), але всі операції анулювання мають фіксуватись без втрати інформації та можливості її зміни; 8) облік (реєстрацію) операцій сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій купівлі готівкової іноземної валюти фізичними особами-резидентами. Облік зазначених операцій здійснюється у відповідному реєстрі. Анулювання зареєстрованої операції дозволяється у разі технологічної необхідності (помилка, відмова клієнта), але всі операції з анулювання мають фіксуватися без втрати інформації та можливості її зміни. 9) реєстрацію документів з купівлі, продажу та обміну валюти (довідка ф. 377 у разі повернення невикористаної національної валюти та інші встановлені документи); 10) формування реєстрів (встановленої форми) щодо купленої, проданої, обміняної валюти (має здійснюватись у реальному часі); 11) формування звітності щодо касових оборотів за всіма видами операцій і зведеного звіту (має здійснюватись у реальному часі одразу після реєстрації операції); 12) здійснення контролю у будь-який момент за залишками всіх видів валют у касі (з оперативним відображенням цих даних касиру); 13) отримання за запитом проміжного звіту проведених операцій у будь-який момент; 14) друкування реєстрів (встановленої форми) щодо купленої, проданої, обміняної валюти; 15) друкування звітної документації за весь операційний день; 16) друкування супровідних документів для забезпечення перевезення валюти (у разі необхідності); 17) друкування на друкарських бланках суворої звітності реквізитів форм 377 та 377 А (у разі технічної можливості); 18) друкування машинних форм бланків суворої звітності (ф. 377, 377 А), якщо це встановлено НБУ (вводиться в дію після затвердження НБУ Положення про машинні форми бланків суворої звітності); 19) система повинна надавати можливість уповноваженим органам здійснювати контроль за проведеними операціями відповідно до їх компетенції. У разі здійснення у пунктах обміну валюти операцій з дорожніми чеками система додатково має виконувати такі функції: а) введення довідника «Стоп-листів» дорожніх чеків та проведення автоматичної перевірки номерів дорожніх чеків при виплаті валюти готівкою за дорожніми чеками (необхідність такої операції встановлює уповноважений банк). Відповідні «Стоп-листи» надсилаються зарубіжними організаціями уповноваженим банкам, з якими укладені угоди на інкасацію чеків; б) облік (реєстрацію) операцій продажу дорожніх чеків (проводиться з утриманням комісії); в) облік (реєстрацію) операцій виплати валюти за дорожніми чеками (проводиться з утриманням комісії).

Облік операцій, вказаних у підпунктах б), в), здійснюється окремо за кожним видом. г) формування реєстрів (встановленої форми) продажу дорожніх чеків; д) формування реєстрів (встановленої форми) виплати валюти за дорожніми чеками; е) друкування реєстрів (встановленої форми) продажу дорожніх чеків та виплати валюти за дорожніми чеками. При здійсненні операцій з кредитними картками система додатково має виконувати такі функції: а) введення довідника «Стоп-листів» кредитних карток та проведення автоматичної перевірки номерів карток у разі виплати валюти готівкою за кредитними картками (необхідність такої операції встановлює уповноважений банк). Відповідні «Стоп-листи» надсилаються зарубіжними організаціями уповноваженим банкам, з якими укладені угоди на обслуговування кредитних карток; б) облік операцій за кредитними картками; в) формування реєстрів (встановленої форми) виплати валюти за кредитними картками; г) друкування реєстрів (встановленої форми) виплати валюти за кредитними картками. Система має передбачати (у разі необхідності) введення довідника «Стоп-листів» фальшивих банкнот за інформацію, яка надсилається Інтерполом та НБУ про наявність в обігу фальшивих банкнот (необхідність такої операції встановлює уповноважений банк). Склад та структура технічних засобів пунктів обміну визначається банками самостійно (спеціалізовані касові апарати, комп’ютерна техніка) виходячи із можливості їх забезпечити виконання встановлених операцій технологічного процесу обмінного пункту, можливості інтегрування до існуючих банківських систем (ОДБ), захищеності від несанкціонованого доступу, можливості здійснення операцій контролю уповноваженим органом. До складу технічних засобів повинен входити енергонезалежний щодо зберігання інформації, довгостроковий запам’ятовуючий пристрій для реєстрації звітної інформації з виключенням можливості її змін і для зняття даних контролюючим органом (фіскальна пам’ять або її комп’ютерний аналог). Фіскальна пам’ять (ФП) при введенні системи до експлуатації повинна мати такі параметри: – заводський або реєстраційний номер; – дата початку експлуатації або перереєстрації. Дані, які щоденно заносяться до фіскальної пам’яті та порядок їх занесення та контролю визначається уповноваженими банками з урахуванням нормативних документів НБУ щодо діяльності пунктів обміну, порядку здійснення валютно-обмінних операцій та їх бухгалтерського обліку. Несанкціонований доступ до інформації, яка записана в фіскальній пам’яті, базах даних, робочих файлах, має бути захищений апаратно-програмним або програмним шляхом (наприклад, паролем адміністратора системи). Система має блокуватись при переповненні, несправності, відключенні, а також при несанкціонованому доступі до ФП, баз даних, файлів (з веденням протоколу). Технічні засоби, які входять до складу системи, повинні забезпечувати роздрукування змісту ФП за вказаний період: – за всіма записами за період; – ітоговий запис за період; – за запитом, постійні дані ідентифікації ФП. Інформація, яка записана до ФП (архівування) повинна зберігатись у системі обмінного пункту або централізованій системі уповноваженого банку відповідно до терміну, встановленого чинним законодавством, і визначається керівництвом уповноваженого банку.

Сколоченная агентом бригады группа совершила четыре разбойных нападения у торгового центра «Балко» на Севастопольском проспекте. (Забегая вперед, скажу, что центр этот фактически принадлежал «оборотням».) Все пострадавшие выходили из пункта обмена валюты. И все они тоже были либо штатными понятыми, либо агентами-провокаторами бригады. Тут же в 5-м отделе заводится оперативное дело. А вскоре оно трансформируется в дело уголовное, ибо при пятом по счету разбое, когда члены фальшивой группировки были повязаны уже общими преступлениями, лихие сыщики берут бандитов на месте: там же, на Севастопольском. Агент исчезает Лихо работали сыщики 5-го отдела, очень лихо. У них не пропадало ничего, каждое лыко было в строку. Уметь зарабатывать на одном и том же деньги и награды вместе это большее искусство. Двадцатидвухлетнего Вячеслава Потапова вместе с приятелем по фамилии Петрунин задержали на Поклонной горе в мае 1998-го. На суде «оборотень» Демин скажет, будто сыщики проводили в том районе оперативные мероприятия и случайно узрели двух парней, прячущих что-то под куртками

1. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

2. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

3. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

4. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

5. Організація обліку грошових коштів

6. Основи побудови обліку праці та її оплати
7. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
8. Діюча практика обліку операцій з векселями

9. Регуляція обміну речовин. Терморегуляція

10. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

11. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

13. Етапи організації бухгалтерського обліку

14. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

15. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

16. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

18. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

19. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

20. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

21. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

22. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
23. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
24. Організація обліку

25. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

26. Організація обліку власного капіталу підприємства України

27. Організація обліку запасів на підприємствах

28. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

29. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

30. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

31. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

32. Організація складського обліку запасів в установах

Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские

33. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

34. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

35. Організація управлінського обліку на підприємстві

36. Основи бухгалтерського обліку

37. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

38. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку
39. Рахунки бухгалтерського обліку
40. Роль обліку в управлінні підприємством

41. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

42. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

43. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

44. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

45. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

46. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

47. Форми бухгалтерського обліку

48. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

50. База даних по обліку вогнепальної зброї

51. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

52. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

53. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

54. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії
55. Організація обліку на торгівельному підприємстві
56. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

57. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

58. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

59. Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії

60. Фізіологія дихання, енергетичного обміну, терморегуляції

61. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

62. Теорія обміну Джорджа Хомансу

63. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

64. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

65. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

66. Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений

67. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

68. Национальная валюта Казахстана

69. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

70. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word
71. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг
72. Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности ([Курсовая])

73. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151

74. Автоматизация учета продажи товаров в ООО "Мастер-СД"

75. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека

76. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

77. Система автоматизации на котлоагрегатах

78. Наследственные заболевания, связанные с нарушением липидного обмена. Болезнь Гоше.

79. Автоматизация металлургических цехов

80. Электропривод и автоматизация главного привода специального вальцетокарного станка модели IK 825 Ф2

Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее

81. Автоматизация парокотельной установки

82. Основы автоматизации производственных процессов

83. Автоматизация процесса газоочистки

84. Автоматизация процесса получения диоксида титана

85. Автоматизация редукционно-охладительной установки

86. Автоматизация фильтровального отделения установки 39/2 (Депарафинизации масел)
87. Комплексная механизация и автоматизация
88. Автоматизация процесса нитрования

89. Автоматизация процесса производства геля

90. Механизация и автоматизация разборочных и сборочных работ при капитальном ремонте автомобилей

91. Технология и автоматизация производства РЭА

92. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

93. Автоматизация учета основных средств в банке

94. "Учет денежных средств и операций в иностранной валюте"

95. Автоматизация управленческого учёта

96. Новая валюта ЕВРО

Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы

97. Предпосылки создания и будущее новой европейской валюты - евро (Доклад)

98. Евро - новая единая европейская валюта

99. Автоматизация отдела управления персоналом в ИСУП на базе информационной системы АЛЕФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.