Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ЕРС – електрорушійна сила ПЗЧ – підсилювач звукової частоти ППЧ – підсилювач проміжної частоти ПСЧ (ПВЧ) – підсилювач сигнальної (високої) частоти ФНЧ – фільтр нижніх частот ФВЧ – фільтр верхніх частот ФМ – фазова маніпуляція АМ – амплітудна маніпуляція ЧМ – частотна маніпуляція ВК – вхідне коло ЗМ – змішувач Г – гетеродин АЦП – аналого-цифровий перетворювач ШПФ – швидке перетворення Фур’є ВСШ – відношення сигнал/шум ЦСПІ – цифрова система передачі інформації СФ – смуговий фільтр ПАХ – поверхневі акустичні хвилі АЧХ – амплітудно-частотна характеристика СЧ – синтезатор частоти ЦСП – цифровий сигнальний процесор ВСТУП Радіоприймальним пристроєм (радіоприймачем) називається пристрій, на вхід якого з антени подається високочастотний сигнал, модульований за певним законом, а на виході – кінцевий пристрій, на якому присутня напруга, що змінюється за законом модуляції. Радіоприймачі можна класифікувати за різними ознаками, наприклад за діапазоном частот, за характером модуляції сигналу, що приймається, за видом підсилювальних елементів, що використовуються і т.д. Найбільше поширення отримала класифікація за призначенням: професійні приймачі зв’язку, приймачі радіомовлення, телевізійні, радіо- та гідролокаційні, систем управління, радіометри. За типом схеми розрізняють приймачі детекторні, прямого підсилення (без регенерації та з регенерацією), надгенеративні і супергетеродинні приймачі, які володіють суттєвими перевагами перед приймачами інших типів і широко застосовуються на всіх діапазонах частот. Конструктивно приймачі виконуються з окремих (навісних) активних і пасивних елементів з печатним або об’ємним монтажем або з готових інтегральних мікросхем, що представляють собою каскади, вузли приймачів і навіть цілі приймачі. Найбільш перспективним і високоякісним способом передачі інформації є передача інформаційних повідомлень в цифровій формі. Останніми роками безперервно зростає необхідність в ЦСПІ, таких як системи супутникового і мобільного зв’язку, цифрового радіомовлення і телебачення і т.д. 1. Обґрунтування вимог до радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації Початкові дані до розрахунку Вид модуляції: двійкова фазова маніпуляція; Різниця фаз: &Del a;φ=1360; Несуча частота: 1690 1710 МГц Проміжна частота: 700 МГц Швидкість передачі інформації: 1330,8 Кбіт/с Період повторень сигналів: 750 нс Ймовірність помилки символу коду: 10-6. 1.1 Розрахунок смуги пропускання приймача Смуга пропускання – інтервал частот, в межах якого при даній настройці приймача частотні викривлення не перевищують заданого рівня. Смуги пропускання залежать від типу приймача і виду сигналів, що приймаються, і можуть приймати значення від декількох десятків герц для телеграфних приймачів до десятків мегагерц у радіолокаційних і телевізійних приймачах. Смугу пропускання для фазової маніпуляції можна знайти за формулою (МГц) (1.1.1) (1.1.2) де В – швидкість передачі в бодах (повідомлень за секунду) 1.2 Розрахунок мінімального відношення сигнал/шум на вході приймача Для розрахунку мінімального відношення сигнал/шум скористаємось формулою (1.2

.1), де Pпом – ймовірність прийняття помилкового символу, Ф – табличне значення функції Лапласа, q2– відношення сигнал/шум на вході приймача, r(s1, s0) – коефіцієнт кореляції З цієї формули виразимо значення функції Лапласа: З табличних даних значень функції Лапласа знаходимо значення виразу під функцією Ларласа: За умовами проектування приймається фазоманіпульований сигнал із різницею фаз у 1360. Переведемо дану величину в радіани: Для подальшого розрахунку, враховуючи принципи побудови пристроїв даного типу, введемо потужність джерела живлення Рс=4,5 Вт. І з наступного виразу знайдемо енергію сигналу (1.2.2), де Е – енергія сигналу, Рс – потужність сигналу, Т – період коливань Розрахуємо коефіцієнт кореляції для заданих умов передачі за формулою (1.2.3), де r(s1, s0) – коефіцієнт кореляції, Е – енергія сигналу, s1, s0 – відповідні значення двійкових символів (0 та 1), що передаються. Їх можна знайти за виразом (1.2.4) Підставивши отримані величини у формулу для знаходження коефіцієнта кореляції знайдемо його значення: Тепер, скориставшись попередніми розрахунками, можна знайти мінімальне відношення сигнал/шум на вході приймача: 1.3 Розрахунок спектральної щільності потужності внутрішніх шумів Скористаємось попередніми розрахунками та заданим значенням потужності сигналу, що передається знайдемо спектральну щільність потужності внутрішніх щумів (1.3.1) 1.4 Розрахунок шумової смуги пропускання Шумову смугу пропускання можна знайти із співвідношення (1.4.1), де 0 – спектральна щільність потужності внутрішніх шумів, k – стала Больцмана, Т0 – кімнатна температура, Пш – шумова смуга пропускання З формули (1.4.1) виразимо і знайдемо Пш: 1.5 Розрахунок чутливості приймача Чутливістю приймача називається його можливість приймати слабкі сигнали. Кількісно чутливість визначається мінімальним рівнем сигналу, що приймається, при якому передана інформація відтворюється із задовільною якістю. Чутливість приймача з невеликим підсиленням, на виході якого шуми практично відсутні, визначається ЕРС (або номінальною потужністю) сигналу в антені (або її еквіваленті), при якій забезпечується задана напруга (потужність) сигналу на виході приймача. Якщо чутливість обмежується внутрішніми шумами приймача, то її можна оцінити реальною або обмеженою чутливістю, коефіцієнтом шуму або шумовою температурою. Визначимо чутливість приймача у вольтах із співвідношення (1.5.1), де EA – чутливість приймача в вольтах, k – стала Больцмана, 0 – кімнатна температура, RA – опір антени, 0 – спектральна щільність потужності внутрішніх шумів, q2 – відношення сигнал/шум, &Del a;F – ширина спектра сигналу (В) 1.6 Розрахунок бази сигналу База сигналу дорівнює добутку ширини спектра сигналу на його тривалість і визначається (1.6.1), де B – база сигналу. 2. Аналіз відомих технічних рішень побудови радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації Структурна схема приймача в значній мірі визначається його призначенням, і видом модуляції сигналу. В структурному відношенні всі існуючі приймачі можна розділити на наступні види: детекторні приймачі без ПЗЧ та з УЗЧ; приймачі прямого підсилення; надрегенеративні приймачі з однократним або подвійним перетворенням частоти, а також приймачі типу інфрадин.

Найпростіший детекторний приймач складається з приймальної антени, що є невід’ємною частиною будь-якого приймача, вхідного пристрою, детектора і відтворюючого пристрою. Приймач такого типу зображений на рисунку 2.1. Але через погані характеристики такі приймачі в наш час не застосовуються. Параметри приймача значно покращуються, якщо після детектора включити ПЗЧ або відеопідсилювач (рисунок 2.2). Приймач прямого підсилення відрізняється від попередніх наявністю підсилювача на частоті сигналу. Такий підсилювач значно підвищує чутливість і селективність приймача. Якщо в підсилювальному каскаді ввести позитивний зворотний зв’язок і зробити його значним, що додаткова напруга суперизації періодично буде приводити каскад в автоколивальний режим, отримаємо надгенератор, який володіє достатньо великою чутливістю, але недостатньою стабільністю. Схема даного приймача приведена на рисунку 2.3. У більш сучасній схемі супергетеродинного приймача за допомогою додаткового місцевого гетеродину в перетворювачі відбувається зміщення спектра сигналу в діапазон нових проміжних частот. Це перетворення повинно бути лінійним, тобто не повинно супроводжуватися викривленнями огинаючої високочастотного сигналу. При такій умові результат детектування підсиленого в ППЧ сигналу буде таким же, як і результат детектування напруги з виходу підсилювача високої частоти в приймачі прямого підсилення. Супергетеродин володіє високою чутливістю і селективністю, оскільки підсилення відбувається ще й на проміжній частоті. Для підвищення чутливості і селективності приймача застосовуються подвійні або навіть потрійні перетворення частоти. Інколи в радіостанція пересувного зв’язку при безпошуковому настроюванні застосовуються супергетеродинні приймачі типу інфрадин. В таких приймачах не потрібен перенастроюваний преселектор (перенастроюється лише гетеродин) – в цьому їх основна перевага. Замість перенастроюваного преселектора застосовуються комбінації фільтрів верхніх (ФВЧ) і нижніх (ФНЧ) частот або широкосмугові фільтри зосередженої селекції, що включаються в схемі до перетворювача. Оскільки вхідні каскади такого приймача широкосмугові, виникає небезпека перевантаження їх активних елементів зовнішніми шумами і перешкодами – в цьому основний недолік приймачів даного типу. Перевантаження можна послабити, використовуючи в підсилювачах сигнальної і проміжної частоти каскади з великим динамічним діапазоном. Проміжна частота вибирається вищою максимальної частоти сигналу, а частота гетеродину – ще вищою. Тому гетеродин працює на достатньо високих частотах і повинні бути пред’явлені підвищені вимоги до його стабільності – в цьому другий недолік такої схеми. Ці вимоги можуть бути виконані, якщо в якості використовується синтезатор частоти з опорним кварцовим генератором. Бажано також використовувати кварцові фільтри в ППЧ. В приймачах цього типу також можливе застосування подвійного перетворення частоти – при цьому вимоги до фільтрів ППЧ знижуються. Рисунок 2.1 – Детекторний приймач без ПЗЧ ВП – вхідний пристрій, Д – детектор, BF – відтворюючий пристрій Рисунок 2.2

от optional optical оптический opticalarray массив дисковых оптических накопителей opticalbypassswitch блок оптического обхода opticalcarrier оптическая несущая; оптоволоконная линия связи opticalcharactersreader устройство оптического считывания знаков opticalcharctersrecognition (OCR) оптическое распознавание символов optical data disk оптический диск opticaldataconverter (OPDAC) оптический преобоазователь данных opticaldatalink оптическая линия передачи данных opticaldelayline оптическая линия задержки opticaldensity оптическая плотность optical digitalimage цифровое оптическое изображение opticaldisk оптический диск, лазерный диск opticaldiskdatasystem (ODDS) система на оптических дисках opticaldiskdriver накопитель на оптических дисках opticalfiber волоконно-ортический opticalfibercable волоконно-оптический кабель optical fiber communication волоконно-оптическая связь optical fiber transmission line (OFTL) волоконно-оптическая линия связи opticalfibertrasmissionsystem (OFTS) система передачи данных по волоконно-оптическому

1. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

2. Призначення і принцип дії цифрового вольтметру

3. Розрахунок собівартості мікропроцесорного пристрою на основі МК AT90S2313

4. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

5. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

6. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей
7. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании
8. Экзаменационные вопросы по гражданскому процессуальному праву

9. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории Государства и Права Зарубежных стран

10. Аграрный вопрос в программах политических партий начала 20 века

11. Ответы на экзаменационные вопросы по Отечественной Истории

12. Экзаменационные вопросы по конституционному праву зарубежных стран

13. Шпаргалка по международному частному праву (Вопросы к экзамену по МЧП)

14. Уголовное право зарубежных стран. Экзаменационные вопросы с ответами (Шпаргалка)

15. Физическое лицо – предприниматель: вопросы правового регулирования в РФ

16. Методические указания и вопросы к тесту по римскому праву

Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы

17. Нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности

18. Экзаменационные вопросы к государственному экзамену по теории государства и права

19. К вопросу о грамматических трансформациях при переводе

20. Ответы на вопросы к зачету по курсу культурологии

21. Курс лингвистики (Экзаменационные вопросы)

22. Женский вопрос в романе "Война и мир"
23. Аграрный вопрос в политике РСДРП
24. Актуальные вопросы истории ВОВ

25. Деятельность "Избранной Рады" во времена Ивана Грозного

26. Старая пластинка: Что такое цифровой звук и реставрация звука с помощью цифровой обработки

27. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

28. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети

29. Перспективы цифрового видео

30. Ответы на вопросы по курсу "Системное программирование" (Шпаргалка)

31. Вопросы компьютерной безопасности (антивирусы)

32. Контрольные по информатике для заочников (вопросы по Windows, Word, Excel)

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы

33. Вопросы к дисциплине: Стандартизация и проектирование программных средств (СППС)

34. Устройство управления синхронного цифрового автомата

35. Некоторые вопросы анализа деловых проблем

36. Общие вопросы фармакодинамика и фармакокинетики

37. Экзаменационные вопросы по гинекологии

38. Средства визуализации изображений в компьютерной томографии и цифровых рентгенографических системах
39. Причины и условия преступлений, совершаемых военнослужащими и общие вопросы предупреждения правонарушений в пограничных войсках
40. Уголовная ответственность за квартирные кражи /вопросы квалификации/

41. Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных условиях

42. Вопрос о действии промежуточного закона

43. Вопросы лазерной безопасности

44. Педагогика - вопросы и ответы (история, цели, образование...)

45. Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

46. Избранная Рада и ее реформы

47. СИСТЕМА ИЛИ ВЕРА? К вопросу о движении к цивилизации

48. Цифровые технологии и политика

Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Цифровые фото- и видеокамеры

50. Цифровые машины фирмы Xeikon

51. Установление соединений в цифровой АТС типа EWSD

52. Спутниковые мультисервисные системы и цифровые РРЛ

53. Расчет стержневых систем и бруса на растяжение, Расчет нагруженной балки, Экзаменационные вопросы по прикладной механике

54. "Цифровые фотоаппараты, как средство съема визуально - оптической информации"
55. Военно-психологические вопросы в сочинениях Джона Б. Уотсона - как основоположника бихевиоризма
56. Коммутатор цифровых каналов системы передачи

57. Синтез цифрового конечного автомата Мили

58. Бизнес-план создания городских распределенных цифровых радиосетей на базе коммуникационных узлов mpHUB

59. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

60. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

61. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

62. Устройство цифровой динамической индикации на 7 сигментных индикаторах

63. Цифровые устройства и микропроцессоры

64. Разработка микропроцессорного устройства цифрового фильтра

Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Разработка медицинского цифрового термометра

66. История возникновения радио и радиолокации

67. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

68. Спутниковые мультисервисные системы и цифровые РРЛ

69. Устройство цифровой записи речи (цифровой диктофон)

70. Старая пластинка: Что такое цифровой звук и реставрация звука с помощью цифровой обработки
71. Разработка специализированного цифрового узла, осуществляющего преобразование параллельного 8-разрядного входного слова в последовательную форму
72. Ответы на вопросы к ГЭК (Шпаргалка)

73. Вопросы для социологического исследования

74. Контент-анализ "Городские новости радио "Европа плюс Шахты"

75. Ответы на экзаменационные вопросы по физике: 9 класс

76. Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

77. Проблема гармонии веры и разума. Вопросы доказательства и бытия бога у Фомы Аквинского

78. Ответы на вопросы по логике

79. Ответы на вопросы по философии (для поступления в аспирантуру)

80. Вопросы и ответы к экзамену по философии

Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы

81. К вопросу о металлической связи в плотнейших упаковках химических элементов

82. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы РФ

83. Банковское право(ответы на вопросы)

84. 30 вопросов и ответов по экономическому анализу к Государственной аттестации студентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003)

85. Ответы на вопросы к гос экзамену по бух учету (2006г.)

86. Разработка вопросов организации труда для прядильного и ткацкого производства
87. Ответы на вопросы ГОС экзамена по Президентской программе 2004г. (менеджмент, экономика, финансы, маркетинг)
88. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

89. Технико-экономический анализ деятельности предприятия. Ответы на вопросы

90. Государственный экзамен 2005. Вопросы, ответы.

91. Ответы на вопросы междисциплинарного экзамена на факультете "Экономика" в Уфимском государственном авиационно-техническом университете в 1998-1999гг. (Шпаргалка)

92. Экономические вопросы развития системы торговых предприятий в муниципальных структурах

93. Вопросы о сущности налогов

94. Ответы на вопросы вступительного экзамена в аспирантуру (специальность - 08.00.05 "Экономика")

95. Революционные народники о крестьянском вопросе

96. К вопросу о включении рабов в римское войско при Августе

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Спорные вопросы ранней истории Киевской Руси

98. К вопросу о современном популизме

99. “Аграрно-крестьянский вопрос” и его разрешение с помощью реформы 1861 г.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.