Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

До початку 80-х років 20 століття серед об'єктів західноєвропейської соціальної психології на одне з перших місць висунулася соціальна ситуація. Інтерес до неї стимулювався насамперед запитами практики. Необхідність ситуаційного аналізу поводження стала очевидної в ході консультаційної роботи при спробах пояснити труднощі, які людина випробовує у формальному й неформальному спілкуванні. Великі дані, накопичені в цій області, настійно вимагали теоретичної інтерпретації. До аналізу соціальної ситуації в рамках власного предмета соціальної психології спонукували й події, що відбувалися в самій цій області досліджень. У першу чергу - гостра критика лабораторного експерименту. У численних роботах було показано, що основні артефакти й обмеження цього методу суть наслідку специфічності соціальної ситуації, що складається в експерименті. Такі ефекти експериментатора й випробуваного, необхідність уводити в оману випробуваних і т.п. Серйозним недоліком лабораторного експерименту виявилася також штучність самої цієї ситуації, її ізольованість від більше широкого соціального контексту. Крім того, такі широко відомі дослідження, як експерименти С. Милгрема й Ф. Зимбардо, переконливо свідчили, що в умовах, наближених до ситуацій реального життя, випробувані поводяться непередбаченим образом, а їхнє поводження не піддається звичайній інтерпретації. Слід зазначити, що соціальна ситуація вже аналізувалася в рамках психології й соціології. Однак результати цієї роботи були не можливі для рішення соціально-психологічних проблем. Так, представники інтеракціонистського підходу в психології, що бере початок у теорії К. Левина, обмежувалися розглядом взаємодії індивіда «і» ситуації, ігноруючи взаємодію людей «в» ситуації, тобто властиво її соціальний аспект: відповідно до канонів методологічного індивідуалізму вивчалися сприйняття ситуації індивідом, мотивація його включення в ситуацію й поводження в ній, його реакції на ситуацію й т.п. До того ж дослідження проводилися в основному в штучних умовах лабораторного експерименту. У тих же областях психології, які мали справа з реальною дійсністю (екологічна, середова психологія), досліджувалися, головним чином, фізичні умови ситуації. Людина ж з його мотивацією й суб'єктивністю залишалася на другому плані. Набагато ближче до необхідного аналізу соціальної ситуації виявилися різні мікросоціологічні підходи, що виросли із символічного інтеракционизму й розвилися в лоні феноменологічної соціології. Відправним пунктом в аналізі ситуації для них послужила теза У. Томаса, що одержав назву «теореми Томаса»: «Якщо ситуації визначаються як реальні, вони реальні по своїх наслідках». Позитивною стороною цих підходів були увага до практичної свідомості, реальних ситуацій, прагнення розшифрувати мову між індивідуальної взаємодії в повсякденному житті. Їхнім основним недоліком був надмірний акцент на суб'єктивність, на довільність «соціального конструювання реальності». Така була обстановка, у якій група соціальних психологів Оксфордського університету під керівництвом М. Аргайла приступилася до формування основ соціально-психологічного підходу до ситуації.

Проаналізувавши близько 1000 психологічних і соціологічних робіт, у яких утримувався той або інший аналіз соціальної ситуації, М. Аргайл і його колеги прийшли до висновку про незадовільний стан у цій області, для якої виявилися характерними теоретичний розбрід, відсутність адекватних методів дослідження, мала ефективність добутих знань для рішення практичних завдань. Забігаючи вперед, відзначимо, що в роботах під керівництвом М. Аргайла, що задали нову парадигму соціально-психологічного дослідження, соціальна ситуація виявила нові грані й стала як об'єкт, що є по перевазі соціально-психологічним. У цих дослідженнях особливо рельєфно виявилися тенденції розвитку й переваги того підходу, що був вище визначений як альтернативний, або культурологічний. Дві обставини особливо сприяли досягненню цих результатів. По-перше, у середині 70-х років з'явилися перші теоретичні роботи Р. Харре і його послідовників. Підхід з його спробою синтезу досягнень мікросоціології, соціолінгвістики, з орієнтацією на вивчення соціальних епізодів у реальному житті й самозвітів випробуваних як альтернатива лабораторному експерименту був сприйнятий М. Аргайлом і його співробітниками як плідна платформа. По-друге, до цього часу були значно вдосконалені методи реєстрації й статистичної обробки даних про поводження людей у реальному житті. У самому загальному виді соціальна ситуація визначається М. Аргайлом і його співробітниками як «природний (фрагмент соціального життя, обумовлений включеними в нього людьми, місцем дії й характером дій, що розгортаються, або діяльності». Більше конкретна увага дослідників зосереджена на соціальних ситуаціях, що представляють собою типи соціальної взаємодії, відомі членам даної культури або субкультури. Таким чином, Аргайл і його послідовники вивчають досить обмежене коло ситуацій - типових для конкретної культури. При цьому своє завдання вони бачать у тім, щоб виявити систему універсальних факторів, що є присутнім у будь-якій ситуації соціальної взаємодії й її визначеність. У результаті ситуація з'являється як «сукупність характеристик соціальної події, що діють на індивіда». Моделлю для виділення факторів і побудови цієї системи служить гра, розглянута як соціальний ритуал. Згідно Аргайлу і його послідовникам, соціальна ситуація визначається дев'ятьма факторами. 1. Мета - центральний фактор. 2. Правила - загальноприйнята думка про припустиме й неприпустиме поводження в ряді конкретних ситуацій. 3. Ролі - прийняті в даній культурі моделі взаємодії. 4. Набір елементарних дій - найпростіші вербальні й невербальні форми участі у взаємодії. 5. Послідовність поведінкових актів (наприклад, прийнятий порядок зміни ролей мовця й слухаючого). 6. Концепти - знання, наявність у когнітивній структурі певних категорій, що забезпечують розуміння ситуації, як, наприклад, знання при грі в шахи, що таке ферзь або що означає слово «шах». У соціальній ситуації такими концептами виступають уявлення про людей, соціальну структуру, елементи взаємодії й об'єктах, включених у взаємодію. 7. Фізичне середовище, елементами якого є границі ситуації (закрите приміщення, вулиця, площа й т.п

.), реквізит (наприклад, класна дошка, парти в шкільному класі), модифікатори (фізичні якості середовища, що впливають на органи почуттів) - колір, шум, заходи й т.д., простір - дистанція між людьми й об'єктами. 8. Мова - ситуаційно обумовлені словник, обороти мови, інтонації, використовувані учасниками взаємодії. 9. Труднощі й навички - різні перешкоди для взаємодії й навички їхнього подолання. Перераховані фактори в сукупності утворять систему. Неважко помітити, що вони відбивають як об'єктивні аспекти ситуації, зовнішні стосовно суб'єкта дії й доступні для виміру об'єктивними методами, так і суб'єктивні, локалізовані у свідомості й психіці індивіда, які можуть бути досліджені методами самозвіту. Відмітною рисою нового підходу до соціальної ситуації є, за задумом його ініціаторів, акцент на її об'єктивні аспекти з обліком суб'єктивних. Останні вважаються встановленими в тому випадку, коли щодо них серед учасників взаємодії існує загальноприйнята точка зору, або, інакше кажучи, коли ці фактори відповідають критерію конвенціональної об'єктивності. Психологічність моделі визначається ключовим положенням, що у ній займають мети. Вони розглядаються як незалежні змінні, а всі інші параметри - як залежні від них. Відповідно до концепції, самі соціальні ситуації створюються в культурі для виконання в основному одній функції: забезпечити умови досягнення людьми своїх цілей, зв'язаних, у свою чергу, з потребами цих людей, з їхньою мотиваційною сферою. Саме тому дана концептуальна модель визначається як функціональна. Незважаючи на знайомство із критикою на адресу структурного функціоналізму, Аргайл і співавтори вважають за можливе використовувати його основні положення стосовно до аналізу соціальних ситуацій, думаючи, що в дослідженні фрагментів соціального процесу недоліки структурного функціоналізму (акцент на статус-кво, на відтворення системи, а не на зміну) як би гасяться. У той же час у розпорядженні соціальних психологів виявляються такі евристичні поняття, як «явна» і «латентна функції», «регуляція й організація соціального поводження», «мети взаємодії». Міждисциплінарне походження даної моделі соціальної ситуації обумовило набір відповідних методів дослідження, зокрема способи верифікації гіпотез. Три групи методів запозичені з експериментальної соціальної психології, дві - із психології середовища й один - з мікросоціології. Із соціальної психології взяті: 1) різні статистичні методи (факторний і кластерний аналіз), за допомогою яких обробляється масив емпіричних даних з метою їхнього угруповання по невеликому числу вимірів: звідси назва цієї групи - мірний аналіз; 2) методи, розроблені в рамках підходу, іменованого також структуралістським, або категоріальним (включають опитування, спостереження, інтерв'ю, експеримент, рольові ігри й т.п.); ці методи націлені на виявлення структурних елементів ситуації й дозволяють побудувати її детальну картину; 3) методи, застосовувані для дослідження конкретних явищ, наприклад альтруїзму й конформності (звичайне сполучення лабораторного й природного експерименту). Із психології середовища запозичені: 4) методи, за допомогою яких досліджується сприйняття фізичного середовища (простору, часу, послідовності подій); 5) методи, розроблені в рамках екологічного підходу для аналізу сприйняття значимих характеристик не тільки фізичної, але й соціального середовища.

Отже силами пригнчених, працюючих кляс провадилася революця. Як ж цл мали ставити соб ц кляси? Закладен в природ цих кляс тенденц, розумться, були соцалстичн, се-б-то, так цл, як давали б цим клясам можнсть вийти з свого пригнченого, поневоленого становища експлуатованих. Це прагнення лежить у сути само рчи, самого факту стнування сих кляс. Не треба няко партйно аAтац й пропаAанди для створення тенденц визволення. Парт тльки усвдомлюють, орAанзують, доцльно направляють ц закладен з природи клясов прагнення. Отже, ясно, що коли б мати на уваз тльки ц чинники, то революцю можна було би без вагання одзначити, як соцалстичну. Але був ще один чинник, який грав не малу ролю в революц: соцально-економичне становище Рос, ступнь розвитку  продукцйних сил  з того випливаюче взамовдношення соцальних сил. Не-большевистська соцалстична течя в Рад Р.  С. Депутатв цьому факторов надавала особливого й навть ршаючого значння. Цй теч трудно було допустити, щоб у Рос, де бльше 80 процентв населення  селянство, де капталзм стояв у початкових формах розвитку, де рвень розвитку селянських  робтничих мас був дуже низько, щоб у такй Рос могла бути соцалстична революця й щоб вона могла мати успх

1. Предмет соціальної психології

2. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

3. Предмет соціологічного знання

4. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

5. Предмет и задачи психологии

6. Предмет и задачи психологии как науки
7. Предмет и методы психологии
8. Предмет и задачи психологии

9. Предмет и методы психологии

10. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

11. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

12. Предмет дослідження соціальної психології

13. Аналіз стану соціальної політики в Україні

14. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

15. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

16. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Соціальні групи

18. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

19. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

20. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

21. Роль власності у соціально-економічних процесах

22. Соціальні проблеми у ЗМІ
23. Соціальна екологія
24. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

25. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

26. Соціальне та особисте страхування

27. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

28. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

29. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

30. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

31. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

32. Демократія як соціальне явище

Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры

33. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

34. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

35. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

36. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

37. Соціальна держава

38. Соціальна обумовленість державної служби
39. Соціальна цінність права
40. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

41. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

42. Суть та принципи соціальної держави

43. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

44. Мова як символ соціальної солідарності

45. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

46. Історія України. Соціально-політичні аспекти

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики

49. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

50. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

51. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

52. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

53. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

54. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
55. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.
56. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

57. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

58. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

59. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

60. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

61. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

62. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

63. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

64. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие

65. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

66. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

67. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

68. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

69. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

70. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення
71. Глобалізація і процеси соціального розвитку
72. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

73. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

74. Економіка праці та соціально-трудових відносин

75. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

76. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

77. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

78. Соціально-трудові відносини як система

79. Типологія соціально-трудової мобільності населення

80. Управління, як соціальний феномен

Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

81. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

82. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

83. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

84. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

85. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

86. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога
87. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
88. Тривожність як соціально-педагогічне явище

89. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

90. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

91. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

92. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

93. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

94. Феномен соціальної держави в європейській традиції

95. Політика і етика: соціально-філософський аспект

96. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Лабораторне експериментування в соціальній психології

98. Основи формування соціальних стереотипів

99. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.