Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

КРЕДИТНІ КАРТКИ (Кредитные карточки)

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Схема2. Схема функціонування в платіжній системі банка-емітента в off-li e режимі. Точки обслуговування банка “А” POS - POS - банкомат термінал термінал транзакції “А”, “Б”,. БАНК “А” підсумкові дані за день управління ПРОЦЕСІНГОВИЙ лімітами ЦЕНТР СИСТЕМИ база даних по лімітам банків “А”, “Б”,. авторизація по карткам “А”, “Б”,. Схема 3. Схема функціонування в платіжній системі банка-еквайєра (банк”А”), що здійснює процессінг для власних карток. Банк “А” здійснює авторизацію транзакцій держателів карток і маршрутизацію “чужих” транзакцій (“Б”, “С”,.). Точки обслуговування банка “А” POS - POS - банкомат термінал термінал транзакції по карткам “А”, “Б”, “С”,. БАНК “А” база даних по лімітам банка “А” авториза- ція по карткам “А” . транзакції по карткам “А” транзакції по карткам “Б”,. ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР СИСТЕМИ база даних по лімітам банків “Б”, “С”,. авторизація по карткам “Б”, “С”,. Схема 4. Схема o -li e авторизації . КАРТКА КОРИСТУВАЧ оплата карткою ТОЧКА ОБСЛУГОВУВАННЯ товар, послуга (або відмова) запит на авторизацію ЕКВАЙЄР-ЦЕНТР ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР маршру- відповідь тизація за- платіжної питу системи БАНК-ЕМІТЕНТ Схема 5. Рух коштів в платіжній системі. ТОЧКА = 0 днів обслуговування ЕКВАЙЄР-ЦЕНТР РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК БАНК-ЕМІТЕНТ ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТКИ = днів Схема 6. Схема off-li e авторизації . КАРТКА КОРИСТУВАЧ авторизація оплата карткою ТОЧКА ОБСЛУГОВУВАННЯ товар, послуга Вступ. Зараз кожна людина переживає певні зміни , пов’язані з переходом нашої країни до ринкових відносин . В цих складних умовах виграє лише той , хто найбільш швидко відреагує на ці зміни і пристосується до нових способів господарювання . Але , треба зауважити , не кожен взмозі самостійно прийняти ці нововведення . Тому для цього потрібно грамотно організувати процес допомоги цим людям у здобутті нових знань . Перш за все ця роль покладена на освітні заклади , які в свою чергу повинні закласти певне підгрунття для подальшого розвитку процесу пристосування і прийняття нових форм господарювання нашими громадянами . Спеціалісти теж проходили шкільну підготовку перш ніж стати ассами в певній галузі . Тому школа повинна відігравати якнайбільш істотну роль в житті людини . Для цього потрібно самим викладачам пристосовуватись до навколишніх змін й бути попереду . В багатьох школах спостерігається картина , коли не вистачає кадрів для викладання предметів , які безпосередньо повинні впливати на формування нового покоління ( економіка, маркетинг , і т.д.) Але всеж таки процес пішов . В школах почали впроваджувати нові предмети , які відповідають потребам сьогодення . Перехід до ринкових відносин першочергово стосується саме економіки , тому викладання економічної науки в школі необхідне з точки зору першочергової необхідності . Також велике навантаження покладене на організації , які займаються перекваліфікацією вже існуючих кадрів .

Це пояснюється негайною потребою суспільства у кадрах нової формації . які й повинні реформувати нашу економіку . В наше життя бурхливо увійшли нові терміни , поняття . Для подальшого життя кожен з нас повинен бути обізнаним. Зараз для наших громадян відкриваються нові можливості в будь-яких галузях народного господарства . Але без знання економіки , як кажуть , і не туди і не сюди обізнаним у хочаб найпростіших питаннях з економіки. Командно-адміністративна економіка негативно вплинула на менталітет наших громадян , яким важко звикнути до певних вимог економіки ринкового типу . В учбових закладах впроваджуються нові дисципліни- макроекономіка,мікроекономіка, маркетинг,менеджмент, інші ,яким раніше не приділялось належної уваги або вони вивчались не належним чином . Саме освітніми установами розробляються програми навчання адаптовані до нашої країни . Інститути видають наукові посібники , які допомагають студентам готуватись до майбутньої профессійноі роботи , а також передавати свої знання молодшому поколінню . Тобто , як ми бачимо , освіті належить провідне місце у формуванні нового способу господарювання . Зараз кожен зрозумів просту річ , що запорука успіху лежить у обізнаності й вмінні застосувати теоретичні знання в практичному житті . Саме тому , на наш погляд , кожен повинен знати найелементарніші поняття , які зустрічаються на кожному кроці . Кожен з нас майже з народження може стати учасником фінансових відносин . Тому треба ще змалку кожного привчати до таких понять як гроші, ціна ,попит,пропозиція і т.д. А також треба знати про фінансові інститути ,які в майбутньому стануть для них допоміжним засобом для досягнення певної мети в житті . Одним з таких фінансових інститутів є банк ,який надає багато фінансовиих і консультаційних послуг будь-кому , хто потребує цього .На наш погляд , талановитому музиканту не обов”язково займатися своїми фінансовими справами , за нього це може зробити банк , в якому той може відкрити рахунок і наказати розпоряджатись ним , адже кожен повинен займатися своєю справою на професійному рівні . Велика увага приділяється в наші часи банківській справі , від функціонування якої залежить ефективність діяльності всіх суб’єктів господарювання . Реформування цієї сфери внесло певні зміни щодо форм і методів банківської діяльності . Перехід до міжнародних стандартів торкнувся системи розрахунків , які в більшості випадків змінили свою форму з готівкової на безготівкову . Одним з інструментів цих розрахунків виступають пластикові картки , які за своєю суттю замінюють готівкові кошти .Ця робота присвячена темі “Кредитні картки “ , яка на мій погляд, досить актуально звучить в наш час . За кордоном майже кожен громадянин має кредитну картку , яка дає певні привілеї її власнику . На основі своїх методичних розробок я спробую допомогти викладачу у підготовці до заняття з даної теми . Для майбутніх спеціалістів з банківської справи або просто користувачів ця робота буде зручним засобом для здобуття знань . 3.5 Опорний конспект лекції. Історія винекнення кредитних карток починається з 1946 року .

В цей час був сформований механізм функціонування майбутньої кредитної картки , серцевиною якого були розписки( чеки ) , які приймалися місцевими торговцями як засіб розрахунків за дрібні покупки . Після того як продаж здійснився , торговець переводив розписку (чек ) на рахунок у банку , а банк висилав авізо клієнту , який здійснив цю покупку по певній сумі чеку. Трохи пізніше , в 1950 році , Дайнерз Клаб впровадив першу картку типу ПиР . Потім інтерес до нововведення на стільки зріс , що в 1960 році Бенк оф Америка впровадив Банк Америкард ( зараз Віза ). Швидкий підйом до рівня загальнонаціонального розрахункового засобу карток Банк Америкард став каталізатором об”єднання групи банкірів , які створили Міжбанківську асоціацію кредитних карток (ІСА) для кредитування в рамках єдиної системи процесом визнання угод , клірингом і взаємними розрахунками по фінансовим операціям . В 1969 році ІСА отримала ексклюзивні права на торгову марку Маs er Charge і засновану систему взаєморозрахунків .Оскільки організація стала транснаціональною , асоціація була перейменована в Mas ercard . Стосовно УКРАЇНИ , то картковий бізнес у нас почав розвиватися досить недавно в порівнянні з США і Західною Европою . Але треба відмітити , що за останній рік українські банки здійснили помітний крок в розвитку карткового бізнесу . Всесвітнє визнання пластикова картка зазнала завдяки багатьом факторам . Зосередимся на кожному з них окремо . Для банка відкрилися нові можливості для мобілізації фінансових ресурсів будь-яких клієнтів , які мешкають поза умовними банківськими кордонами . Що ж собою являє кредитна пластикова картка ? Кредитна картка - іменний платіжний документ , який надає право власнику користуватися своїм картковим рахунком при необхідності , являючись своєрідним ключем до цього рахунку .Картка являє собою типовий пластиковий бланк на зовнішньому боці якої розміщені строк дії картки, логотип і галограма платіжної системи або банку , номер пластикової картки , ім”я та призвіще клієнта . На зворотній стороні знаходиться магнітна полоса та підпис клієнта .Ця інформація видавлена механічним пресуванням і магнітним кодуванням і відповідає міжнародним стандартам , що забезпечує міжнародну стандартизацію. По пластиковим карткам існує два види послуг : - емісія - обслуговування ( еквайринг ). Комерційні банки випускають пластикові картки з власним логотипом .Клієнт відкриває рахунок в цьому банку і протягом періода , вказаного в картці , користується своїм рахунком на свій розсуд . З картки також можна зняти готівкові кошти . В Україні фактично картки є дебітовими : клієнт витрачає кошти в межах залишків на свому рахунку . За кордоном більш розповсюджені кредитні картки .Вони дають змогу власнику 24 години на добу користуватися банківським кредитом , при цьому кожен раз при здійсненні покупки не відвідуючи банк . Для забезпечення платежів держатель картки може не вносити попередньо кошти , а отримати кредит . В цьому випадку клієнту встанавлюється ліміт кредиту , в рамках якого він може витрачати кошти . Слід зазначити , що при видачі кредитної картки банк -емітент може запросити від клієнта надання гарантій повернення кредита .Ч

Преимущества У партнерских сайтов множество преимуществ. Они довольно прибыльны, и с их помощью доходы растут очень быстро. Кроме того, как и в случае большинства видов бизнеса в Интернете, для их организации не требуется значительных затрат. Партнер может продавать в Интернете любой из существующих товаров или их комбинацию. Найдя интересующую вас нишу, вы сразу сможете определить, какой товар из этой ниши имеет смысл продвигать в рамках партнерской программы. В Интернете доступны тысячи разных партнерских программ. Вы можете продвигать на рынке строительные материалы, обувь, стоматологическое оборудование, страховые услуги, ценные бумаги, кредитные карты и т.Pп. Партнерам не нужно содержать склад готовой продукции, не нужно самостоятельно обрабатывать и доставлять заказы. Вам даже не понадобится открывать в банке специальный счет (merchant account), необходимый для приема платежей клиентов кредитными или платежными карточками за приобретенные у вас товары или услуги. Поскольку вы будете продавать товары и услуги других, то не придется также думать об их производстве и связанных с этим затратах

1. Современные информационные технологии - кредитные карточки

2. Денежно-кредитная политика

3. Денежно-кредитная политика России

4. Кредитно-денежная политика в Республике Узбекистан

5. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

6. Шпаргалки по Денежно-кредитному регулированию
7. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации
8. Кредитные институты Германии

9. Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России

10. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

11. Роль коммерческих банков в кредитной структуре

12. Денежно-кредитная политика центральных банков

13. Кредитные операции коммерческих банков и их учет

14. Кредитная система РФ

15. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

16. Кредитный риск и способы его снижения

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Цели и задачи управления банковскими рисками на кредитном рынке

18. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

19. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

20. Денежно-кредитные системы

21. Кредитные риски: Их факторы и пути снижения в современных условиях

22. Кредитный риск коммерческого банка
23. Кредитная система РФ и особенности ее организации
24. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

25. Банковская система. Денежно – кредитная политика и ее проявление в Республике Молдова

26. Аудит кредитных операций

27. Финансовая и денежно-кредитная система в России в XIX веке. Денежная реформа С.Ю. Витте (Контрольная)

28. Международные валютные и кредитные организации

29. Международная денежно-кредитная политика

30. Роль Евро в мировой валютно–кредитной системе (МВКО)

31. Международные валютно-финансовые и кредитные организации

32. Международные финансово-кредитные институтуты и их взаимодействие с Казахстаном

Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

33. Денежно-кредитная политика

34. Роль денежно-кредитной политики на современном этапе

35. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика

36. Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности

37. Денежно-кредитная политика: понятие, цели, основные концепции

38. Финансово-кредитная реформа Е.Ф.Канкрина
39. История развития кредитных учреждений России в восемнадцатом столетии
40. Роль финансовых организаций в регулировании валютно-кредитных отношений

41. Содержание жесткой кредитной политики организации

42. Сборник экзаменационных билетов по законодательству - 1 семестр 2001 года: Финансово-кредитное законодательство России, Налоговое законодательство РФ и зарубежных стран, Зарубежное торговое

43. Налогообложение финансово-кредитных организаций

44. Договор займа и кредитный договор: понятие, содержание

45. Денежно-кредитная система

46. Кредитная система

47. Кредитно-инвестиционное обеспечение коммерческими банками и страховыми организациями инновационных проектов

48. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения

Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви

49. Правовая организация кредитно-расчётных отношений

50. Формирование денежно-кредитной системы ЕС и перспективы развития интеграционных связей с Россией

51. Сложности при оценке ликвидности кредитной организации

52. Основные направления денежно-кредитной политики в 2005 г.

53. Кредитная система

54. Денежно-кредитное регулирование в условиях рыночной экономики
55. Кредитный бум и стратегии различных групп банков
56. Кредитно-денежная система в условиях перехода к рыночной экономике

57. Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики

58. Особенности кредитных операций в различных странах

59. Управление кредитными рисками

60. Основные результаты деятельности Газпромбанка в сфере кредитных отношений за 2000 год

61. Реформа кредитно-банковской системы 1930-32, 1987-95 и 98 гг.

62. Кредитная система

63. Денежно-кредитная политика

64. Денежно-кредитная политика зарубежных стран

Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее
Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки

65. Роль финансов в деятельности международных финансово-кредитных организаций

66. Денежно- кредитная политика

67. Денежно-кредитная политика: анализ мирового опыта

68. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

69. Кредитно-денежная политика и ее влияние на общее экономическое равновесие

70. Кредитный рынок, сущность, функции, российский опыт
71. Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации
72. Денежно-кредитная политика

73. Кредитно-денежная и фискальная политики США

74. Кредитно-денежная политика государства и банковская система

75. Экономическая роль банковской системы в общественном производстве. Денежно-кредитная политика

76. Отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций как элемент процедуры банкротства

77. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на деятельность коммерческих банков России

78. К вопросу о кредитной системе РФ: кредиты и долги

79. Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства

80. Кредитная политика банка

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

81. Кредитные операции коммерческого банка

82. Ликвидация кредитных организаций

83. Управление кредитным риском

84. Денежно-кредитная политика

85. Экономическая работа коммерческого банка по оформлению кредитной сделки

86. Кредитный риск в банковском менеджменте
87. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
88. Договор займа, кредитный договор

89. Денежно-кредитная система и рынок ссудного капитала

90. Кредитная система РФ

91. Кредитно-денежная политика

92. Кредитный рынок и его участники

93. Крошово-кредитна система

94. Современная кредитная система

95. Кредитная кооперация в поисках путей развития

96. Идентификация - дактилоскопия кредитных рисков

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские

97. Кредитные ресурсы коммерческого банка

98. Деньги, банковская система и денежно-кредитная политика (на примере США)

99. Учет кредитных операций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.