Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Бердичівський політехнічний коледжКонтрольна робота з дисципліни “Проектування автоматизованих інформаційних систем&quo ; (варіант №17)Виконав: студент групи Пзс-604 Шпак Роман Борисович Перевірив: викладач Куропаткін Сергій Гавриловичм. Бердичів 2008 р. Зміст1. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем 2. Склад і зміст робіт на стадії робочого проектування ІС. Технологічна мережа робочого проектування ІС 3. Проектування системи захисту інформації в АІС Список використаної літератури 1. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних системСтруктурно-інформаційна система складається з таких компонентів (див. схему): власне інформації; системи оброблення інформації; входу; виходу; внутрішніх і зовнішніх каналів. Вхід Система оброблення Вихід Збирання, реєстрація Передача Організація пам'яті збереження інформації Оброблення БД Передача Споживання інформації У Державному Стандарті України ДСТУ 2874-94 дано таке визначення інформаційної системи: Інформаційна система - система, яка організовує пам'ять і маніпулювання інформацією щодо проблемної сфери. Характерною рисою інформаційної системи є те, що людина виступає активним учасником інформаційного процесу. Це виявляється в умовах функціонування автоматизованого робочого місця, коли людина (кінцевий користувач) здійснює інформації в систему підтримує її в актуальному стані, обробляє інформацію і використовує здобуті результаті в управлінні. Інформація служить способом опису взаємодії між джерелом й одержувачем. Те саме повідомлення одному одержувачі може давати багато інформації, а іншому - мало або нічого. Потенційні можливості інформаційної системи реалізуються через їх функції, до яких належать: обчислювальна - вчасно і якісно виконує оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління; слідкувальна - відстежує і формує всю необхідну для управління зовнішню та внутрішню інформацію; запам’ятовувальна - забезпечує безупинне накопичення, систематизації, збереження та відновлення всієї необхідної інформації; регулювальна - здійснює інформаційно-керуючий вплив на об’єкт управління та його ланки при відхилені їхніх параметрів функціонування від заданих значень; оптимізаційна - забезпечує оптимальні розрахунки в міру зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об’єкта управління; прогнозна - визначає основні тенденції, закономірності та показники розвитку об’єкта управління; аналізаторна - визначає основні показники техніко-економічного рівня виробництва і господарської діяльності; документу вальна - забезпечує формування всіх обліково-звітних, планово-розпорядницьких, конструкторсько-технологічних та інших форм документів. Одним із методів проектування інформаційних систем є розчленовування її на окремі частини, з яких у міру необхідності комплектують конкретну автоматизовану систему управління (АСУ). Такий метод називають декомпозицією. Будь-яка система по-своєму складна. Це означає, що сукупність інформації, яка характеризує систему, і сукупність зв’язків між її елементами неможливо сприйняти в цілому та повністю.

Цим система відрізняється від будь-якої задачі. Тому, згідно з методом декомпозиції, для оперативного впровадження інформаційної системи необхідно забезпечити оптимальну її структурованість. Оптимально структурована система є багаторівневою, багатоцільовою організованою сукупністю елементів (модулів) і задовольняє такі вимоги: кожен рівень ієрархії має повністю проглядатися і бути зрозумілим без детального знання нижчих рівнів; зв’язки між елементами на одному рівні ієрархії мають бути мінімальними; не повинно бути зв’язків між елементами через один рівень ієрархії; елемент вищого рівня має викликати елемент наступного рівня і, передаючи йому необхідну вхідну інформацію, має утворювати з ним єдине ціле; елемент вищого рівня має викликати елемент наступного рівня і, передаючи йому необхідну вхідну інформацію, має утворювати з ним єдине ціле; елемент наступного рівня після закінчення своєї роботи повертає управління елементу, що його викликав, передаючи йому результати своєї роботи. Жорсткими є обмеження щодо структури системи, оскільки неможливо розробити таку ідеальну систему, щоб потім не вносити в неї зміни. До того ж при експлуатації інформаційної системи основним режимом її роботи є режим саме внесення змін. Внесення змін у добре структуровану систему стосується не багатьох елементів, які добре локалізуються. В іншому випадку внесення навіть дрібних змін призводить до перепроектування, перепрограмування великих частин системи. Збільшена декомпозиція функціональної частини автоматизованої інформаційної системи передбачає встановлення структури елементів (модулів) різних рівнів: комплекс першого рівня. Він охоплює автоматизовані підсистеми, комплекси задач; комплекс другого рівня. До нього належать автоматизовані функції (задачі) управління; комплекс наступних рівнів. Це машинні процедури, що реалізуються управлінським персоналом. Функціональну декомпозицію інформаційної системи доцільно здійснювати за об’єктивним принципом на основі такої схеми: виробниче об'єднання - промислове підприємство - виробництво - цех - технологічний процес (дільниця) - робоче місце (вертикальна декомпозиція) з виділенням функцій управління для кожного об’єкта за схемою планування: облік - контроль - аналіз - регулювання (горизонтальна декомпозиція). Крім функціональної, використовують декомпозицію організаційного (компоненти інструктивно-методичного і документального забезпечення), інформаційного (компоненти поза машинної та внутрішньомашинної інформаційної бази), технічного (компоненти засобів введення, зберігання, оброблення, виведення, передавання даних), програмного (компоненти операційної системи ЕОМ, системи управління базами даних, функціональні, організаційні компоненти системи оброблення даних), ергономічного й іншого забезпечень. Метод декомпозиції використовують на кожній стадії проектування інформаційних систем для зниження ступеня невизначеності та виділення багатьох проективних задач, послідовного структурування процесу їх розв'язування, а також для опису одержуваних структур у вигляді ієрархічно пов’язаних інформаційних сукупностей.

Декомпозиція передбачає існування кількох способів розчленування проектованої системи. Завершенням її ж такий стан об’єкта, коли у процесі розчленування утворюються елементи (частини системи), що сприймаються як неподільні об’єкти. За системою підходу до проектування інформаційних систем будь-який об’єкт розглядається як певна системи, яку можна поділити на підсистеми, кожна з яких може бути поділена на підсистеми нижчого порядку. Підсистемами найнижчого порядку є елементи (задачі), внутрішня структура яких не важлива для розв’язання інших задач цього рівня. Однак слід мати на увазі, що властивості окремої підсистеми впливають на інші підсистеми та систему загалом. 2. Склад і зміст робіт на стадії робочого проектування ІС. Технологічна мережа робочого проектування ІСНа цьому етапі виконують роботи, пов’язані з практичною реалізацією положень, закладених у проекті. Розроблення робочого проекту - завершальний етап на стадії проектування інформаційних систем. Цей проект розробляють на основі затверджених технічних завдань та технічного проекту, затвердженню він не підлягає. Мета робочого проектування - складання технічної документації для відлагодження та впровадження інформаційної системи, проведення приймально-здавальних досліджень, а також для забезпечення нормального функціонування інформаційної системи. На етапі робочого проектування використовують такі роботи: уточнення плану організаційно-технічних заходів щодо підготовки об’єкта до впровадження інформаційної системи; підготовка комплексу технічних заходів й інформаційно-обчислювального центру до здачі у промислову експлуатацію; завершення формування інформаційної бази і банку даних, організація їх експлуатації службами інформаційно-обчислювального центру; генерація робочих програм згідно з вибраними параметрами об’єкта, їх стикування з блоками користувача, іншими програмами; завершення підготовки контрольних прикладів та організація поетапного приймання робочих програм їх перевіркою на конкретних даних; розроблення технологічного процесу оброблення даних в інформаційній системі; розроблення і затвердження технологічних інструкцій з операцій технологічного процесу оброблення даних в інформаційній системі; завершення робіт для забезпечення впровадження задач (комплексів) до їх приймання; завершення навчання користувачів та персоналу інформаційно-обчислювального центру в умовах функціонування інформаційної системи; розроблення і затвердження (у встановленому порядку) посадових інструкцій, що визначають порядок роботи управлінського персоналу в умовах функціонування інформаційної системи; завершення виконання організаційно-технічних заходів щодо підготовки об’єкта до впровадження інформаційної системи. За результатами виконання перерахованих робіт складають документацію робочого проекту. Технологічна мережа робочого проектування: де, Д1.1 - технічний проект; Д1.2 - документи програмного забезпечення; Д2.1 - технічні документи та інструкції; Д3.1 - правові інструкції; Д4.1 - робочий проект. 3. Проектування системи захисту інформації в АІСДля розробки системи захисту інформації проектувальникам необхідно виконати наступні види робіт: на передпроектній стадії визначити особливості інформації, яка зберігається, виявити види загроз та втрати інформації і оформити технічне завдання на розробку системи; на стадії проектування вибрати концепцію і принципи побудови системи захисту та розробити функціональну структуру системи захисту; вибрати механізми - методи захисту, які реалізують вибрані функції; розробити програмне, інформаційне, технологічне та організаційне забезпечення системи захисту; провести налагодження розробленої системи; розробити пакет технологічної документації; здійснити впровадження системи; проводити комплекс робіт по експлуатації і адмініструванню системи захисту.

Сказанное означает, что разнообразие смыслов проистекает отнюдь не от релятивистского взгляда на человеческую натуру; оно свидетельствует не о склонности общества к заблуждению, а о предрасположенности произведения к открытости; произведение разом содержит в себе несколько смыслов в силу своей структуры, а не в силу ущербности тех людей, которые его читают. Именно в этом и состоит его символичность: символ - это не образ, это сама множественность смыслов 68. 67 См.: Eco Umberto. L'?uvre ouverte. P.: Seuil, 1965. 68 Мне, конечно, известно, что в семиологии слово символ имеет совершенно иной смысл; там, напротив, символическими считаются системы, в которых "можно установить такую форму, где каждой единице выражения взаимно-однозначно соответствует определенная единица содержания"; эти системы отличаются от семиотических систем (язык, сновидения), где необходимо "постулировать две различных формы - одну для плана выражения, а другую для плана содержания, - не предполагающих соответствия между ними" (Ruwet N. La Linguistique generale aujourd'hui. - "Arch, europ. de Sociologie", V (1964), p. 287

1. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

2. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

3. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

4. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

5. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

6. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
7. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
8. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

9. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

10. Інформаційне забезпечення інформаційних систем

11. Інформаційно-довідкова система

12. Проектування інформаційних систем

13. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

14. Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі

15. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

16. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные

17. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

18. Інформаційні системи і технології підприємства

19. Компютерні інформаційні системи

20. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

21. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

22. Інформаційна система НБУ
23. Інформаційні системи (20 питань)
24. Інформаційні системи і технології на підприємстві

25. Корпоративна інформаційна система R/3

26. Основи інформаційної безпеки

27. Створення мікропроцесорної системи обробки інформації

28. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації

29. Інформаційні системи в маркетингу

30. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

31. Інформаційні системи в менеджменті

32. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

34. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

35. Інформаційні системи в економіці

36. Трехмерная структура носителей власти. Система отношений носителей власти в политической психологии

37. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

38. Основні функції операційних систем
39. Особливості операційних систем реального часу
40. Побудова надійних операційних систем, що допускають наявність ненадійних драйверів пристроїв

41. Структура, апаратне забезпечення системи "клієнт-банк"

42. Структура центральной нервной системы и общие принципы её функционирования

43. Особливості проектування операційної системи у сфері послуг

44. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

45. Особливості функціонування партійних систем

46. Структура соціальної системи

47. Вивчення операційної системи у готелі на прикладі готеля "Швейцарський Готель" м. Львів

48. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

49. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

50. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

51. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

52. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

53. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

54. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України
55. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
56. Системи оброблення економічної інформації

57. Структури даних для обробки інформації

58. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

59. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування

60. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло

61. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

62. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

63. Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

64. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ

66. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

67. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

68. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

69. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

70. Загальна структура мовної системи
71. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка
72. Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы

73. Разработка отказоустойчивой операционной системы реального времени для вычислительных систем с максимальным рангом отказоустойчивости

74. Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах

75. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

76. Место воздушного судна. Среднеквадратичный критерий рабочей зоны угломерных систем. Система ближней навигации DME

77. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

78. Экономические вопросы развития системы торговых предприятий в муниципальных структурах

79. Экономические системы: виды, понятие, структура

80. Структура и функция АРUD-системы и ее освещение в учебной литературе

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты

81. Концептуальная Структура для Интеллектуальных Обучающих Систем, размещаемых в Интернет

82. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных систем

83. Закономерность развития технологического процесса. Технико-экономические показатели технологических процессов. Структура технических систем

84. Оcобенности фазовой структуры диастолы сердца в свете анализа устойчивости сердечно-сосудистой системы к действию

85. Необходимость и случайность, порядок и хаос, определённость и неопределённость в структуре ситуаций и систем природы и общества

86. Філософія інформаційного суспільства
87. Структура финансовой системы РФ и порядок ее функционирования
88. Структура западной финансовой отчетности. Система финансовых отчетных документов

89. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

90. Системы и структуры Франции, Германии и Молдовы

91. Современная структура системы управления

92. Японский опыт внедрения системы консолидированного налогообложения интегрированных структур и его значение для России

93. Інформаційна політика України

94. Кредиты как основной элемент, структура кредитной системы Украины

95. Обзор внедрения автоматизированных банковских систем в структуры России

96. Информационный обмен между изолированными системами (Взаимодействие информационных систем)

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Лазерная система для измерения статистических характеристик пространственных квазипериодических структур

98. Понятие органов исполнительной власти, система и структура

99. Кредитная система в структуре денежного хозяйства России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.