Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Тої слави козацької повік не забудем

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат з історії України «Тої слави козацької повік не забудем » Зміст Історичні передумови початку національно визвольної війни 1648-1657 рр. Історична постать Богдана Хмельницького Основні події Національно-визвольної війни в 1648-1657рр. Битва під Корсунем Битва під Пилявцями Зборівський мирний договір Битва під Берестечком Білоцерківський мирний договір В чому полягає історичне значення козацтва? Список літератури В чому полягає історичне значення козацтва? У XV ст. на авансцену української історії виходить нова сила, яка в майбутньому відіграла визначну роль в історичній долі України. Це було козацтво — суспільна верства вільних людей, котрі виконували не лише оборонні функції, спрямовані на захист кордонів від турецько-татарської агресії, але й активно господарювали, засновували нові поселення. Перші писемні згадки про українських козаків з'явилися наприкінці XV ст. Початок козакуванню поклали здобичники, які виходили в степ для полювання на дикого звіра, рибальства, збирання меду диких бджіл, а на зиму поверталися додому, до Черкас, Канева, Києва тощо. Життя в степу було небезпечним, бо на кожному кроці можна було зіткнутися з татарами, але там, у степу, була воля. Поступово ці озброєні сміливці виділяються в окрему групу людей, їх починають називати козаками (в словнику половецької мови так називали варту, сторожу; татари так називали вільних, легко озброєних людей, що займалися війною і грабунком, але слово це тюркського походження і означає «вільна, незалежна людина»). Вільне життя в степу та боротьба з ворогами-татарами приваблювали сміливих людей. В козаки йшли і селянські хлопці, й міщани, й шляхетські сини, бо «козак» у понятті народу — це справжній лицар, відважна, мужня людина. У 50-х роках XVI ст. козацтво створило свою військово-політичну організацію — Запорозьку Січ — спочатку на острові Мала Хортиця у пониззі Дніпра, а далі на острові Велика Хортиця. Потім з'явилися Томаківська, Кам'янська, Хортицька, Задунайська Січ та інші в багатьох містах Подніпров'я. У війську Запорозькому було закладено своєрідний військово-адміністративний устрій, заснований на принципах козацького демократизму, започатковано специфічні політичні інституції, зокрема інститут військових рад. Усі адміністративно-військові посади на Січі були виборними. Існувала також власна козацька атрибутика (клейноди, корогви, печатки тощо). Усі важливі питання козаки вирішували на загальних або військових зборах. Усі учасники цих рад мали рівні права, які вони доводили гучними вигуками. Існування на півдні України козацтва зі своїм самоврядуванням непокоїло польський уряд, тим більше, що Запоріжжя стало перебирати на себе функції провідника соціальної та національно-визвольної боротьби на українських землях. Швидко пересуваючись на своїх човнах-чайках, козаки отримували перемоги над турками і татарами. Козацький флот виник у першій половині XVI ст. Козацькі кораблі — «чайки» — мали довжину до 20 м, ширину — 3 -4 м, а висоту — 2,5 м. На човні було два керма, що давало йому змогу плисти в обидва боки. У рух «чайку» приводили вітрила та весла, 10-15 весел з кожного боку.

На кораблі розміщувалося 50 - 70 козаків, а то й кілька гармат. Процеси, започатковані в XIV - XV ст., набувають подальшого розвитку в 60-х роках XVI ст. Проголошення Люблінської унії 1569 р., наслідком чого стало об'єднання Великого князівства Литовського з Польським королівством у спільне державне утворення Річ Посполиту, внесло зміни в політичне підпорядкування українських земель. До Польської корони, крім Галичини та Поділля, відійшли ще Київщина, Волинь, Брацлавщина і Полтавщина. Змінилася й релігійна ситуація. 1596 р. була укладена Брестська унія між католиками і православними. За таких обставин чи не єдиним захисником православ'я стало козацтво, яке на цю пору зросло кількісно та зміцніло організаційно. З кінця XVI ст. почали вибухати казацькі та селянські повстання проти польських панів. Перше повстання було під проводом Криштофа Косинського у 1591 році, а в 1594-1596 роках відбулося повстання під проводом Северина Наливайка. Величезні район; України перетворилися на арену воєнних дій. Один за одним падали кріпосні мури, звільнялися міста і села, козацький «присуд» утверджувався на Київщині, Волині, Брацлавщині. Нова хвиля козацьких повстань прокотилася по Україні в 20-30-х роках XVII століття, їх очолили досвідчені ватажки Тарас Федорович, Павло Бут, Яків Остряниця, Дмитро Гуня. Козацькі виступи не завжди приносили бажані результати. Якщо 1633 р. під впливом повстань польський уряд легалізував існування православної церкви (митрополитом став визначний політичний діяч Петро Могила), то вже 1638 р. Варшавський двір скасував здобуті раніше привілеї козаків (власне судочинство, виборність старшин, обмеження кількості реєстру тощо). Поразки козацьких повстань у XVII ст. ще більше погіршили й без того тяжке становище українців. Були знищені тисячі непокірних козаків і селян. Шляхтич знову почував себе повноправним паном — карав і милував селянина, збільшував повинності, перерозподіляв землі й підтримував унію. Це були роки так званого «золотого спокою» (1638 - 1648), але це був спокій лише для магнатів і шляхти, які не винесли ніяких уроків з подій кінця XVI - початку XVII ст. В українському суспільстві відбувалося поступове накопичення сил перед вирішальною сутичкою з могутньою державною машиною Речі Посполитої. Славне Військо Запорозьке Ти, наш лицарю, зібрав, На острові, на Хортиці, Січ преславну збудував. Даром славне товариство Облягав татарський хан, Лютий мусив завертати — Не страшний нам бусурман! Перший ти вказав козацтву, Як топтать до слави шлях: Йти за море, ріки, гори, Не сидіти на степах. Та Молдавію звільнити, Байдо, не щастить тобі, Нищить владно підла зрада Славні заміри твої. І сконав ти у Царграді Під руками ворогів, Але віри, ні народу Відректися не хотів. То за це тебе, наш князю, Ввесь народ славить в піснях: Хто за рідний народ гине, Той живе й по ста віках! і Історичні передумови початку національно визвольної війни 1648-1657 рр. Після поразки козацько-селянських повстань кінця XVI — першої половини XVII ст. польським магнатам здавалося, що вони остаточно підкорили український народ, виступи на деякий час припинилися, і навіть час від 1638 до 1648 року дістав назву «десятиріччя золотого спокою».

Та становище українського народу під владою Речі Посполитої в середині XVII ст. стало особливо тяжким. Не було в Україні жодної верстви населення, яка б не зазнавала кривд і утисків від короля, магнатів та шляхти. І 1648 року в Україні стався вибух — почалася Національно-визвольна війна, яку сучасники іменували Українською революцією. Причини Національно-визвольної війни (1648-1657 pp.): козацтво зазнавало постійних утисків: магнати відбирали в них хутори, луки, ставки, млини, примушували платити десятину, за будь-яку непокору козаків кидали до в'язниць і мордували; більш того — багатьох козаків перетворено на кріпаків; посилилося гноблення селянства. Панщина на Наддніпрянщині досягла чотирьох днів на тиждень, у західних районах — шести. Крім панщини, селяни мусили виконувати й інші різноманітні натуральні та грошові повинності, а також працювати в маєтку феодала: лагодити греблі, возити дрова, білити полотно, стерегти панське майно тощо; у містах українці були усунені від участі в міському самоврядуванні, а їхнє місце посіли іноземці; українцям чинили всілякі перешкоди під час спроб уступити до цеху, зайнятися ремеслом чи торгівлею; посилилася політика насадження уніатства та католицизму, переслідувалося православ'я. Усе це робило неминучим вибух народного гніву. Наприкінці 1647 року по всій Україні запалали народні повстання. На чолі повсталих став талановитий державний діяч і полководець Богдан Хмельницький. Історична постать Богдана Хмельницького Богдан-Зіновій Хмельницький народився 6 січня 1596 р. (за старим стилем 27 грудня 1595 p.), ймовірніше всього в Суботові у сім'ї українського шляхтича Михайла Хмельницького. Стисла формула «шляхтич за походженням, козак за духом» якнайбільше відповідала соціально-психологічній характеристиці Богдана. Не можна ігнорувати впливу на сина матері-козачки, атмосфери козацького духу Чигиринщини, де проходили його дитячі роки. Поза сумнівом, відповідні знання й ціннісні орієнтири Богдан отримав і під час навчання у двох різних за своїм характером навчальних закладах: у школі при якомусь із київських монастирів та у Львівській єзуїтській колегії. Різкість у судженнях і запальність поєднувалися з м'якістю, привітністю; дотепність — із мовчазністю; простота і щирість — з лукавством і мстивістю; доброта — з суворою вимогливістю і навіть жорстокістю. Не виключено, що Хмельницький був чудовим актором і залежно від обставин грав ту чи іншу роль. Сучасники звертали увагу на тонкий розум, ерудицію, вміння передбачати розвиток подій, сталеву волю. З яким політичним багажем прийшов Богдан до початку Національної революції? Джерела не дають змоги достатньою мірою реконструювати процес еволюції його думок. Зрозуміло, що насамперед він замислювався над становищем козацтва й подальшим розвитком козацької України в складі Речі Посполитої. Розмірковуючи над причинами невдач повстань, у яких брав участь, не міг не дійти висновку, що однією з найголовніших з-поміж них була відсутність єдності серед козацтва. Не можна обійти мовчанкою і його прихильності до міцної монархічної влади. Складається враження, що в її запровадженні у Польщі вбачав шлях до розв'язання політичними засобами козацької проблеми та захисту православної віри.

Все це молод ветерани, що вже третй рк б'ються. Об'хавши сотн, став перед фронтом полку. Настала мертва тиша,  тльки вудила коней побрязкували та поввали чорн шлики на шапках козакв. PКозаки, тимчасово перемг нас ворог. Для нас лишилася одна дорога йти в заплля ворога. Хто не бажа йти в партизанщину, хай залишиться тут, хай вище наперед! Запанувала тиша. Ряди стояли мов кам'ян, жоден козак не поворушився з мсця. Коли зразу громоподбне "слава!" затрусило повтрям. Втомлен й почорнл обличчя козакв засвтились радстю, в очах запалав огонь завзяття. Козаки мов вдродились. Полк у склад 212 шабель, 11 важких кулеметв "Максим", 9 легких "Люс"  при однй гармат, а всього 417 козакв  старшин, вирушив на нову боротьбу з ворогом Украни. Зимовий похд День 7 грудня 1919 року. Снг, що був упав, зовсм розтанув. Густе, непролазне болото. Полк повол просувався вперед у напрям Голендрв. Денкнц в той час вели жорсток бо з комунстами пд Бердичевом та Кивом: час для прориву ворожого фронту був добрий

1. Этих дней не смолкнет слава!

2. Битва під Москвою

3. Надо ли быть компетентным, если пишешь книгу, или "не все то золото, что блестит"

4. Этих дней не смолкнет слава

5. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

6. Діяльність органів управління освітою
7. План интегрированного урока битвах за честь и славу" (Средневековое рыцарство: история и культура)
8. Проекции точки

9. Воинская дисциплина с социально-психологической точки зрения

10. Горячие точки на Земле

11. Горячие точки планеты. Ангола

12. Как не стать жертвой преступления

13. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

14. Начало Великой Отечественной войны и битва под Москвой

15. Битва за Москву

16. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры

17. Битва за Кавказ

18. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

19. Кровоточащие и плачущие изображения с точки зрения современного естествознания

20. Как студенту перваку дожить до диплома, не испортив нервов

21. Анализ стихотворения Блока доблестях, о подвигах, о славе..."

22. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка
23. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова
24. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

25. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки

26. Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)

27. С русскими воинами через века и поля боевой славы

28. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

29. Лермонтов во многом еще не открыт. Он – до сих пор тайна…

30. Учись любить у Жанны д`Арк!

31. Д. Боттезини. Творческий портрет

32. Д.И. Фонвизин

Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители

33. Л.Д. Троцкий

34. Жанна д`Арк

35. Д. И. Менделеев

36. Курская битва

37. Битва за Москву в Великой Отечественной войне

38. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)
39. Московская битва
40. Сталинградская битва

41. Жанна д`Арк

42. Ялтинская конференция 1945 года и обсуждение на ней вопроса о зонах оккупации Германии и управлении большим Берлином

43. Быть или не быть книге (интернет против книг)

44. Чего не может компьютер, или Труднорешаемые задачи

45. Проекции точки

46. Бронхиальная астма и лечебная физкультура при ней

47. Что такое дьявол с точки зрения биолога

48. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио

49. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

50. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

51. Чужого горя не бывает...

52. Проект зон ТО-2 и ТР с разработкой слесарно-механического отделения

53. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

54. Разработка технологического процесса ТО-2 автобуса ЛиАЗ-677
55. Ремонт фильтров тонкой и грубой очистки топлива различных автомобилей
56. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

57. Возникновение психики. Ситуации, где психика не нужна, и где она необходима

58. Память с точки зрения психологии и её совершенствование

59. Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда

60. Учебная практика по специальности "ТО и ремонт РЭА"

61. Кинематика точки, сложное движение точки, движение точки вокруг неподвижной оси (Шпаргалка)

62. Определение угловых скоростей и угловых ускорений звеньев механизма манипулятора по заданному движению рабочей точки

63. Д. Беркли и Д. Юма

64. Кант. Свобода с точки зрения философии Канта

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

65. Основные теоретические аспекты Д. Юма

66. Таблица растворимости солей. Периодическая система Д.И. Менделева

67. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

68. Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)

69. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях Д. Рикардо

70. Теория распределения Д. Рикардо
71. Характеристика продукции лесного комплекса и цен на нее
72. Кадровая политика фирмы с точки зрения морали и нравственности

73. Концепция управления персоналом с точки зрения адаптации ОСУП к условиям рынка /на примере предприятия/

74. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

75. Отчет по ознакомительной практике предприятия ТОО Металлургремонт (Темиртау)

76. Организация деятельности ТОО "АЯЗ" в условиях рынка

77. Экономико-математическое моделирование. Коммерческие банки. Анализ деятельности с точки зрения ЭММ

78. Інвестиційна діяльність страхових компаній

79. Инфляция и методы борьбы с ней

80. Обоснование точки безубыточности и зависимость максимально допустимых переменных издержек от объёма продаж

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Инфляция: причины возникновения и методы борьбы с ней

82. Почему в России не уважают законы

83. Три «болевые» точки арабо-израильского конфликта

84. Битва при Фате и скифская тактика

85. О Жанне д

86. Историк России, которого не было
87. Битва за Москву
88. Битва при Бородино. Вторжение в Москву

89. Чужого горя не бывает

90. Крестовые походы. Со времени избрания Готфрида до Аскалонской битвы

91. Сталинградская битва – коренной перелом в ходе Второй Мировой войны

92. Битва при Грюнвальде

93. Великая победа в битве на Волге

94. Горячие точки холодной войны

95. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

96. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

97. Куликовская битва

98. Куликовская битва

99. Международное значение Курской битвы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.