Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра МПА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ТИСКУ ГАЗУ В ГАЗОПРОВОДІ Пояснювальна записка з дисципліни “Інформаційно-вимірювальні системи” до курсового проекту за спеціальністю 8.091302 “Метрологія та вимірювальна техніка” 08-03.КП.009.00.000 ПЗ Вінниця ВНТУ 2008 Зміст Вступ 1. Технічне обґрунтування варіанту реалізації системи 2. Розробка структурної схеми інформаційно-вимірювальної системи тиску газу в газопроводі 3. Розробка електричної принципової схеми інформаційно-вимірювальної системи тиску газу в газопроводі 4. Електричні розрахунки 5. Розрахунок похибки вимірювання Висновки Література Вступ Забезпеченість України паливно-енергетичними ресурсами одне з найголовніших завдань національної економіки, без розвитку якого неможливе успішне здійснення соціальних, економічних і науково-технічних програм. Газ набув дуже широкого використання в нашому житті, оскільки є не лише висококалорійним паливом, але і цінною сировиною для хімічної промисловості. Газ має великі переваги перед всіма іншими видами палива, як по калорійності, так і по ціні. Частка газу у використанні первинних енергоресурсів становить 45 %. Споживачам газ доставляється по газорозподільним мережам – системах трубопроводів для транспортування газу по об’єктах. Газопроводи газорозподільних мереж бувають низького (до 0,005 МПа), середнього (від 0,005 до 0,3 МПа), високого (від 0,3 до 0,6 і від 0,6 до 1,2 МПа) тисків. Гідравлічні режими роботи газорозподільних мереж приймаються з умов забезпечення стійкої роботи газорегуляторних пунктів і устаткування, а також пальників комунальних і промислових споживачів при максимально допустимих перепадах тиску газу. Саме тому вимірювання тиску газу в трубопроводах є дуже важливим. На даний час розроблено багато засобів вимірювання тиску газу. Актуальність ж розробки інформаційно-вимірювальної системи тиску газу полягає в необхідності підвищення точності, швидкодії та одночасному контролі декількох параметрів, а саме тиску, розрідження та перепаду тиску у газопроводі, а також вимірювання температури за допомогою однієї системи та представлення її оператору в зручному вигляді на одному відеотерміналі. Сполучення інформаційно-вимірювальної системи з комп’ютером дозволяє швидко отримувати, обробляти та зберігати для подальшого використання великі потоки інформації. В роботі проведено огляд літературних джерел, розглянуто основні первинні пертворювачі тиску газу, обгрунтовано варіант реалізації системи, а на його основі – розробку структурної та принципової електричної схеми системи. 1. Технічне обґрунтування варіанту реалізації системи Перед безпосередньою розробкою ІВС вимірювання тиску газу в газопроводі розглянемо три можливих варіанти реалізації цієї системи. Структурна схема першого варіанту реалізації системи наведена на рисунку 1.1. Рисунок 1.1 – Структурна схема першого варіанту реалізації системиПринцип роботи наведеного варіанту полягає в наступному.

Кожна з фізичних величин, які вимірюються, перетворюються у відповідному вимірювальному каналі за допомогою первинного та вторинного вимірювальних перетворювачів, після чого уніфікований сигнал поступає на вхід АЦП. АЦП працює в режимі freeru , здійснюючи безперервне перетворення вхідного аналогового сигналу в цифровий код. Код з виходу АЦП подається безпосередньо на порт мікроконтролера, при цьому кожен АЦП підключений до окремого порту, що дозволяє постійно контролювати значення всіх фізичних величин, що вимірюються. Мікроконтролер обробляє поступаючи інформацію, а результати обробки передаються через інтерфейс на персональний комп’ютер. Структурна схема другого варіанту реалізації системи наведена на рисунку 1.2 Рисунок 1.2 – Структурна схема другого варіанту реалізації системиПринцип роботи даного варіанту полягає в наступному. Фізична величина у відповідному вимірювальному каналі перетворюється в уніфікований сигнал за допомогою первинного та вторинного вимірювальних перетворювачів, після чого поступає на вхід АЦП. АЦП працює в режимі постійного перетворення. Кожен вимірювальний канал має свою адресу. Виходи всіх АЦП підключені до шини обміну даними. До шини також підключені мікроконтролер та інтерфейс для зв’язку з ПЕОМ. Якщо необхідно в певний момент часу провести вимірювання фізичної величини у будь-якому вимірювальному каналі, то процесор виставляє на шину адресу відповідного каналу. Після перетворення АЦП виставляє на шину цифровий код, який зчитується процесором. Структурна схема третього варіанту реалізації системи наведена на рисунку 1.3. Рисунок 1.3 – Структурна схема третього варіанту реалізації системиТретій варіант реалізації працює наступним чином. Фізична величина, що вимірюється перетворюється в уніфікований сигнал за допомогою первинного та вторинного перетворювачів, після чого уніфікований сигнал поступає на вхід мультиплексора. Якщо необхідно виміряти певну фізичну величину, мікроконтролер подає на мультиплексор код відповідного вимірювального каналу. Далі сигнал з виходу мультиплексора поступає на вхід АЦП, який перетворює його на цифровий код і виставляє цей код на шину обміну даними. Цей код зчитується мікроконтролером, який також підключений до шини. Крім того до шини підключений інтерфейс, через який результати вимірювання передаються на ПЕОМ. Для вибору кращого варіанту реалізації системи використаємо узагальнений якісний критерій порівняння, який полягає у визначенні загальної ефективності системи як відношення реального якісного критерію , який забезпечує заданий варіант реалізації системи, до потенційного якісного критерію , що відповідає ідеальній системі: .(1.1)В даному випадку чим ближче значення Е до 1, тим більше варіант реалізації системи відповідає ідеальному. Порівняльний аналіз варіантів реалізації систем наведений в таблиці 1.1.Таблиця 1.1 – Порівняльний аналіз варіантів реалізації ІВС Параметр 1-й варіант реалізації системи 2-й варіант реалізації системи 3-й варіант реалізації системи Ідеальна система Точність 1 1 1 1 Швидкодія 1 1 0 1 Використання ресурсів CPU 0 1 0 1 Складність реалізації 1 1 1 1 Складність ПЗ 1 1 1 1 Собівартість 0 0 1 1 4 5 4 7 Отже, згідно таблиці 1.1

значення якісного критерію для першого варіанту реалізації системи ; для другого варіанту ; і для третього . Отже, другий варіант реалізації системи більше відповідає ідеальній системі при обраних характеристиках для порівняння, а оскільки ці характеристики необхідно забезпечити в системі, що розробляються, то для подальшої розробки виберемо саме другий варіант реалізації. 2. Розробка структурної схеми інформаційно-вимірювальної системи тиску газу в газопроводі Кожний засіб вимірювання є технічним засобом певної структури. Ступінь складності засобу вимірювання визначається характером та кількістю перетворень, необхідних для перетворення інформативного параметра вхідного сигналу в інформативний параметр вихідного сигналу. Всі ці проміжні перетворення здійснюються перетворювальними елементами і засновані на певних фізичних ефектах, які забезпечують своїм поєднанням роботу засобу вимірювань. Структурною схемою вимірювального кола засобу вимірювань називається схема, що відображає його основні функціональні частини (структурні елементи), їх призначення та взаємозв’язки. Ступінь диференціації структурної схеми на структурні елементи, що зображаються переважно прямокутниками, визначається призначенням схеми. У попередньому розділі було вибрано варіант реалізації інформаційно-вимірювальної системи зображений на рисунку 1.2. Розробимо структурну схему системи спираючись на цей варіант. Отже, згідно завдання на курсовий проект задана системи повинна складатись із чотирьох вимірювальних каналів, в трьох з яких відповідно вимірюватимуться надлишковий тиск, різниця тисків та розрідження в газопроводі, а четвертий канал слугуватиме для контролю температури в газопроводі. Газ – корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпчика або 101,325 кПа і температури 20° C) і є товарною продукцією. Основним компонентом (більше 98%) природного газу є метан, тому його властивості практично співпадають з властивостями метану. Варто відзначити, що природній газ не має запаху, а відомий всім запах газу – це запах етилмеркаптану, який спеціально додається до газу для можливості виявлення його витоку з газопроводу по запаху. Крім того до складу природнього газу входять етан, пропан, бутан, пентани, гексани, гектани, октани, нонани, бензол, толуол, водень, кисень, оксид вуглецю, двоокис вуглецю, азот, кисень та гелій. Методи вимірювання тиску газу ґрунтуються на порівнянні сил тиску, що вимірюється, з наступними силами: тиску стовпця рідини (ртуті, води) відповідної висоти; такими, що утворюються при деформації пружних елементів (пружин, мембран, манометричних коробок, сильфонів та манометричних трубок); а також із пружними силами, що виникають при деформації деяких матеріалів, при яких виникають електричні ефекти. З точки зору чутливості важлива роль першого перетворювального елемента у вимірювальному каналі. Та його частина, що перебуває під безпосереднім впливом вимірюваної величини, називається чутливим елементом. Розглянемо основні типи первинних перетворювачів тиску, вихідними сигналами яких є електричні сигнали, зручні для подальшої обробки і передачі по вимірювальному каналі.

И видимо, не случайно самые древние ископаемые организмы, которые мы обнаружили до сих пор, принадлежат именно к этой разновидности». Вот таким образом выясняется, что «посылки» из космоса несут нам не только напасти; некогда они, возможно, занесли на нашу планету самое жизнь. Новые исследования непосредственного галактического окружения Солнца помогут ученым лучше понять условия, которые благоприятствовали возникновению жизни на Земле. А это позволит уточнить границы распространения жизни в других звездных системах, поможет понять, где искать собратьев по разуму. По мнению многих биологов, занимающихся проблемами возникновения жизни в планетных системах, вполне возможно, что в зарождении ее какую-то роль играет и окружение планетной системы межпланетным газом. Так, звезды, в своем движении пересекающие спиральные рукава галактик или густые клубы межзвездного газа, по мнению ученых, вряд ли могут иметь планеты со стабильными климатическими условиями. Стало быть, и возникновение жизни на них маловероятно. Зато в спокойных областях галактики, где катаклизмы маловероятны, вполне могут существовать не только планеты, подобные нашей Земле, но и жизнь на них, занесенная из космоса

1. Інформаційно-довідкова система

2. Комп’ютерне моделювання вимірювальної системи

3. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

4. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

5. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

6. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми
7. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС
8. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

9. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

10. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

11. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

12. Система инертных газов на танкере и разработка скруббера

13. Вимірювальні прилади та засоби захисту

14. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

15. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

16. Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв

Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

18. Калібрування засобів вимірювальної техніки

19. Розробка конструкції вимірювального перетворювача частоти дихання

20. Організація науково-інформаційної діяльності

21. Інформаційно-консультаційні послуги

22. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління
23. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін
24. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

25. Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці"

26. Засоби вимірювальної техніки

27. Вимірювальні канали контрольно-вимірювальних систем в екології

28. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

29. Диагностика системы электрооборудования и регулировка углов установки управляемых колёс автомобиля ГАЗ-3110 "Волга"

30. Інформаційні системи і технології підприємства

31. Системы нейтрализации отработавших газов в выпускной системе ДВС

32. Система автоматического регулирования температуры газов в газотурбинном двигателе

Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки

33. Компютерні інформаційні системи

34. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

35. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

36. Автоматизована система обробки економічної інформації

37. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

38. Інформаційні системи
39. Інформаційні системи в економіці та підприємництві
40. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

41. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

42. Корпоративні інформаційні системи

43. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

44. Системи оброблення економічної інформації

45. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

46. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

47. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

48. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные

49. Інформаційні системи в маркетингу

50. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

51. Інформаційні системи в управлінні підприємством

52. Особливості проектування операційної системи у сфері послуг

53. Проектування операційної системи

54. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи
55. Автоматизована система вимірювання удою молока
56. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

57. Пристрій для вимірювання температури та артеріального тиску

58. Мікропроцесорна система вимірювання рівня рідини

59. Вивчення операційної системи у готелі на прикладі готеля "Швейцарський Готель" м. Львів

60. Узагальнення та оформлення контрольно-ревізійної інформації

61. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

62. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

63. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

64. Происхождение Солнечной системы и Земли

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

65. Вселенная, Галактика и Солнечная система

66. Происхождение и развитие солнечной системы

67. Солнечная система в центре внимания науки

68. Обзор солнечной системы

69. Межзвёздный газ

70. Солнечная система
71. Происхождение солнечной системы
72. Спутниковые системы местоопределения

73. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

74. Двигательные системы организма

75. Нервная система

76. Нервная система

77. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

78. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

79. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

80. АХОВ. Отравление угарным газом, сероводородом и синильной кислотой

Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

81. Транспортная система Украины

82. Экономическая система Дании

83. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

84. Разработка анализатора газов на базе газового сенсора RS 286-620

85. Структурные типы и районирование месторождений нефти и газа

86. Схема системы налогообложения
87. Денежная система России
88. Налоги и налоговая система РФ

89. Налоговая система государства, налоги и их виды

90. Налоговая система Российской Федерации

91. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

92. Налоговая система Японии

93. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

94. Проблемы реформирования налоговой системы в России

95. Судебная система Российской Федерации

96. Система расходов бюджета

Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское

97. Налоговая система России в новом правовом поле

98. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

99. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.