Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота на тему: «Етнографічно – побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя – Левицького «Кайдашева сім’я»» ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. Значення творчості І.Нечуя -Левицького РОЗДІЛ 2. Етнографічно – побутове начало в реалізмі повісті РОЗДІЛ 3. Місце і значення теми в шкільному курсі української мови і літератури ВИСНОВКИ Список використаної літератури Додатки ВСТУП Тема нашої дослідницької роботи – «Етнографічно – побутове начало в реалізмі повісті І.Нечуя – Левицького «Кайдашева сім’я»» Мета роботи – дослідити етнографічно – побутовий стильовий струмінь в організації художнього матеріалу повісті І.Нечуя – Левицького «Кайдашева сім’я» Об’єкт дослідження – повість І. Нечуя – Левицького «Кайдашева сім’я» Предметом дослідження є етнографічно – побутове начало в повісті «Кайдашева сім’я». Методи дослідження: філологічний, біографічний, психологічний, структуралістичний. Філологічний метод передбачає опис художнього твору, біографічний метод включає відомості про письменника, психологічний метод розкриває психологію героїв, структуралістичний – аналіз формальних прийомів і поєднання аналізу змісту і форми композиції. Актуальність теми. Тема дослідницької роботи вивчається як в школах, так і у вищих навчальних закладах. Але повного, досконалого вивчення вона не набула. І до цього часу ця тема залишається відкритою для нових наукових досліджень. Теоретична і практична значимість роботи. Матеріал виконаної дослідницької роботи можна використати в школі на уроках української мови та літератури, для роботи в гуртках українознавства, а також для дипломних робіт. Структура дослідницької роботи. Робота складається зі змісту, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. РОЗДІЛ 1. Значення творчості І. Нечуя – Левицького Іван Нечуй – Левицький – «великий артист зору» (Іван Франко) – вписав нові сторінки в розвиток прози, забезпечений його попередниками та сучасниками Григорієм Квіткою - Основ’яненком, Марком Вовчком, Олексом Стороженком, Анатолем Свидницьким, Пантелеймоном Кулішем, Юрієм Федьковичем, Олександром Кониським, Іваном Франком. Козацьке бурхливе минуле й складна українська дійсність XIX - початку XX століття зображені в його творах в образах представників різних суспільних станів, українського й інших народів. З ім’ям видатного письменника – реаліста пов’язане значне поширення жанрових меж української прози. Він не тільки блискуче розвинув традиції «малих» епічних жанрів (оповідання, нарис), але створив новаторські зразки соціально – побутової повісті й роману. Крім того, Нечуй – Левицький працює в галузі драматургії, пише комедії та історичні драми, друкує художньо – етнографічні праці, науково – популярні нариси, літературно – критичні статті, театральні рецензії і мовознавчі дослідження. На новому етапі літературного процесу творцям соціально – психологічного роману та короткої новели надто вже детальними здавались етнографічні й соціально – побутові описи в творах славетного епіка, впадала в очі деяка одноманітність, повторюваність образних засобів.

Але й наступні покоління вчились у нього вдумливого спостереження над життям у різноманітних його проявах, вміння створювати пластичні й яскраві людські характери. «Наглядайте над народним життям, - радив Нечуй – Левицький літературній молоді, - примічайте типи селян, розпитуйте про всякі сільські історії, і часом сама повість наскочить на вас, а чого не достачить, то покличте на поміч силу творчества, бо сама жизнь рідко коли дає цілу повість. Треба жизнь перепустити через свою душу » Ліризм, соковитий гумор, поєднання серйозного й навіть трагічного з комічним складають одну з істотних сторін творчості письменника. Він звертався до мотивів та образних засобів фольклору, іноді, може, надто густо сипав у власних творах перлами усної народної творчості, але завжди майстерно використовував внутрішні можливості фольклорної образності для емоційного відтворення психологічного стану своїх персонажів, для характеристики їх поведінки. Не можна забувати й про чудове знання І.Нечуєм – Левицьким живої народної мови, вміле використання її скарбів. Колоритні картини побуту й суспільних відносин дореволюційного українського села, багата галерея людських типів, викриття соціального зла й сатиричне змалювання гнобителів народу, гуманістичний демократизм, поетичність та теплота викладу – все це робить близькими й дорогими для нас кращі твори письменника, які назавжди ввійшли до скарбниці української класичної літератури. РОЗДІЛ 2. Етнографічно – побутове начало в реалізмі повісті Етнографічно – побутове начало – одна із форм реалізму, яка заявляє про себе на початку ХІХ століття у зв’язку з формуванням літератури нового типу і пов’язана з увагою до життя простого народу. Етнографія – наука про культуру, побут, звичаї того чи іншого народу. Етнографічно – побутове начало пов’язане з художнім відтворенням звичаїв, обрядів, із зображенням побуту селян. Що ж таке звичаї та обряди ? Звичай – повсякденний усталений спосіб (правило) поведінки, складений історично, на основі людських стосунків, у результаті багаторазового здійснення одних і тих же дій та усвідомлення їх суспільної значущості. Обряд – узвичаєне, обов’язкове символічне дійство, приурочене до відзначення найбільш важливих подій у житті людського колективу, родини чи навіть окремої особи. Етнографічно – побутове начало виразно виявляється в реалізмі повісті «Кайдашева сім’я» І.Нечуя – Левицького. Повість вийшла з друку у 1879 році. ЇЇ можна назвати цілою епопеєю життя українського села в перші десятиріччя після реформи 1861 року. У творі змальовувався побут селянської сім’ї після скасування кріпацтва. З комічних сцен життя сім’ї Кайдашів виростає реалістична і трагічна за своєю суттю картина життя селянства, темного, забитого віками панщини,роз’єднаного новими капіталістичними порядками. Повість скомпонована зі сцен, ситуацій селянського побуту, в яких розкриваються темнота, обмеженість, егоїзм, породжені законами тогочасної діяльності. Соціальний конфлікт у повісті посилюється психологічним, що виникає з тих потворених рис і звичок у характерах героїв, які сформувалися в умовах кріпосницького та капіталістичного ладу.

Крізь усю «Кайдашеву сім’ю» проходить контракт між світом природи і світом жалюгідних людських взаємин. Внаслідок сутичок і боротьби за власність люди стають жорстокими, дріб’язковими, жалюгідними. Крім сміху, побутові картини повісті викликають ще й почуття суму за людину, за її самоприниження і моральний занепад. Ці люди нічого не бачать у житті, крім своїх родинних суперечок. Коло інтересів цих людей замикається на клаптику землі, на тинові, на груші У «Кайдашевій сім’ї» багато яскравих виразних діалогів, у яких виявляються з одного боку – ліризм і природний гумор українських селян, а з іншого – обмеженість їх світогляду,забобонність і примітивізм понять, що зростають на ґрунті дрібновласницької психології. «Недалеко од Богуслава, коло Росі, в довгому покрученому яру розкинулось село Семигори» - так починається повість І.Нечуя – Левицького «Кайдашева сім’я». В цьому творі на фоні надзвичайних пейзажів українських містечок автор зображує життя типової родини: її звички, звичаї, та малює велику панораму тогочасного суспільства. Автор подає в портретах героїв не просто опис зовнішності, а загальну психологічну характеристику, показує своє ставлення до персонажа. Ось, наприклад, три жіночі портрети, що стоять у повісті поряд: «Мотря стояла коло тину висока та здорова, така заввишки, як Карпо, з широким лобом, з загостреним лицем, з блискучими, як жар, чорними маленькими очима. Вона була в одній сорочці і в вузькій запасці. Хазяйновита, але скупа, вона втинала одежу, як тільки можна було обтяти. Вузька запаска влипла кругом її стану. В великій, як макітра, хустці на голові Мотря була схожа на довгу швайку з здоровою булавою.» «По другий бік тину стояла баба Кайдашиха, висока та суха, неначе циганська голка, в запасці, в рясній білій , як сніг, сорочці, в здоровій хустці на голові. Сліпе око біліло ніби наскрізь, як вушко в голці, хоч туди нитку затягай Чорна здорова хустка чорніла на бабі Кайдашисі, неначе горщик, надітий на високий кілок.» « За бабою стояла Мелашка, в білій сорочці, в червоній новій хустці з зеленими та синіми квітками, в зеленій ситцевій рясній спідниці Мелашка розцвіла й стала повніша на виду. Її очі, її тонкі брови блищали на сонці, а лице горіло рум’янцем од висків до самого підборіддя Мелашка сяяла, як кущ калини, посаджений серед двору.» З цих портретів – описів видно, що Мотря, наприклад, скупувата й гоноровита, як швайка, баба Кайдашиха, як завжди, чепуриста і також в’їдлива та колюча, ніби циганська голка. Читач, безперечно, помітить і те, що автор найбільше симпатизує Мелашці. І.С. Нечуй – Левицький виявив себе майстром і інших видів описів, зокрема інтер’єру, в якому одні речі ніби підтримували людську сварку, а інші виступали до неї контрастом: «В хаті стало тихо, тільки борщ бризкав вряди-годи здоровими бульками, неначе старий дід гарчав, а густа каша ніби стогнала в горшку, підіймаючи затужавілий вершок угору. А зимнє сонце глянуло весело в вікно й заграло рожевим світом на білому комині, на білій грубі й намалювало долі чотири шибки з чорними рамами, з чудними малюнками простого прищуватого скла.»

Тут нема мсця обмрковувати тему: «Провд  маси». Читач може знайти чимало праць на цю тему в вропейськй лтератур. Заторкумо  лише в звязку з темою роздлу. Тепершня сплебезована демократя намагаться звести деал Велико Людини до свого рвня, замнивши особистсть гуртом малих людей. З стор бачимо, що де народжувалися в голов (радше в душ) обдарованих творчим духом людей. Творц великих, середнх, малих  найменших дей це велик, середн, мал  найменш АРХ¶ТЕКТОРИ ВСЬОГО ЖИТТЯ. Вони живуть в селах, мстах, краях, в державах. Вс вони, вд найменших до найбльших, разом складають ПРОВ¶ДНУ верству нац,  голову й дух. Наця ж бо, як  людина,  стотою живою, без фзично, духовно  нацонально здорового загалу вона лише живот,  етнографчною масою, погном нацям-загарбникам. Людина без голови труп,  наця без провдно верстви напвтруп. Псля Кивсько Русько держави укранську провдну верству всотала Польща. Опинившись без проводу, укранський народ багато втратив, його скубли звдусль сусди

1. Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"

2. Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської "Земля"

3. Тип героя у повісті Селінджера "Над прірвою у житі"

4. Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

5. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

6. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
7. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
8. Украинская литература конца XIX и начала XX ст.

9. Сутність та зміст сучасного менеджменту

10. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

11. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

12. Зміст та завдання професійної етики юриста

13. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

14. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

15. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

16. Екологічний зміст процесу антропогенезу

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

17. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

18. Поняття, предмет та зміст господарського договору

19. Поняття, сутність і зміст права

20. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

21. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

22. Народи Азії та Північної Африки в першій половині ХХ ст.
23. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)
24. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

25. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

26. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

27. Вплив кріоконсервованих фетальних нервових клітин на репаративні процеси в патологічно зміненій сітківці

28. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

29. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

30. Зміст та структура документознавства як науки

31. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

32. Структура та зміст віщої освіти

Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

34. Зміст правового виховання молодших школярів

35. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

36. Предмет політології, сутність та зміст

37. Психологічний зміст характеру людини

38. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання
39. Зміст права власності на природні ресурси
40. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

41. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

42. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

43. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

44. Оттепель конца 1950-х начала 1960-х гг.

45. Начало Великой Отечественной войны и битва под Москвой

46. Образование и наука конца 19 начала 20 века

47. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

48. Суверенная Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации (90-е годы 20 века - начало 21 века)

"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки

49. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

50. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

51. Средства художественного языка в авангардных стилях начала XX века

52. Театральные реформы в России конца 1980-x - начала 1990-x годов

53. Аполлоническое и дионисийское начала в культуре, по Ф. Ницше

54. Бытовая лексика в комедиях И.А. Крылова (Побутова лексика в комедiях I.А. Крилова)
55. Историческое изображение эпохи начала XIX века в произведении А.С.Пушкина "Евгений Онегин"
56. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

57. Старообрядцы конца 18 и начала 19 века

58. История России конец XVIII века - начало XIX века

59. Культура Руси до монгольского нашествия (IX - начало XIII вв.)

60. Подготовка и начало Второй Мировой войны (документы свидетельствуют)

61. Социально-политическая борьба в Новгороде XII- нач. XIII вв.

62. Культурно-бытовой облик учащихся начальной и средней школы XIX начала ХХ века

63. Тригонометрические формулы на начало 10-го класса

64. Формула Алексея Юрьевича Виноградова для начала вычислений по методу прогонки Годунова для краевых условий любой сложности

Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

65. Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право

66. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

67. Технология изготовления вафель с начинкой

68. Униженные и оскорбленные в изгнании /Россия, начало века/

69. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

70. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
71. Начало христианства в Армении
72. Два типа фазовых переходов и третье начало термодинамики

73. Русская религиозная философия конца XIX- начала XX вв. /Вл. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов, С. Булгаков/

74. Русская философия 19 - начала 20 вв.

75. Коммерческие банки - начало развития на Украине

76. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

77. Алексей Михайлович. - Начало воссоединения Руси

78. Первые всемирные промышленные выставки конца XIX – начала XX вв.

79. Начало масонства в России

80. Особенности становления государственности и социально-политического развития древней Руси. 9- начало 13 веков

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения

81. Крестьянская война начала XVII века

82. Начало Северной войны

83. Образование русского централизованного государства (XV — начало XVI в.)

84. Франция эпохи Регентства (начало XVIII века)

85. Государственная служба. Начало карьеры С.Ю.Витте

86. Государство и право Франции в новое время конец XVIII начало ХХ вв.
87. История России конца 19 - начала 20 века
88. Черносотенное движение в России начала ХХ века

89. Выработка и начало осуществления НЭПа 1921-1923 гг.

90. История России начала 20 века

91. Кодификация и систематизация русского права: Соборное уложение - начало XX века

92. Крестьянская реформа начала 20 века

93. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

94. Начало второй мировой войны и вступление в неё Советского Союза

95. Начало самодержавия в России, государство Ивана IV

96. Образование русского централизованного государства (14 - начало 16 вв.)

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Подготовка Германии ко второй мировой войне и ее начало

98. Причины, начало конфликта в Чечне

99. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.