Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інституційні чинники розвитку національної економіки

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

План Поняття та сутність інститутів та інституційного середовища Динаміка зміни інститутів у трансформаційній економіці Аналіз ключових сегментів інституційного середовища національної економіки 1. Поняття та сутність інститутів та інституційного середовища Проблеми, з якими зіткнулась Україна та інші постпатерналістські країни щодо розбудови національних економік, з усією очевидністю виявили визначальну роль інституційних факторів в економічній сфері та підтвердили такий умовивід. Для створення ефективної ринкової економіки винятково необхідним є їй і повідний набір інститутів. Означений комплекс інститутів є найважливішим чинником економічного розвитку, оскільки визначає можливості і обмеження суб'єктів економічної діяльності. Підтверджує такий факт наступний висновок американських економістів Б. де Лонга та Л. Самерса: головні проблеми які нас очікують у майбутньому будуть більш за все пов'язані не з мікро-, а з макрорівнем, а саме, як повинен діяти уряд, щоб забезпечити ефективне використання прав власності, інституційного середовища та «правил гри», які є фундаментом ринкової економіки. Категорія інститутів є базовою для національної економіки, оскільки згідно сучасного неоінституціонального підходу, по-перше, соціальні інститути мають ключове значення в економічних процесах і, по-друге, їх можна піддати аналізу за допомогою стандартного інструментарію неокласиків. Подібне ставлення до ролі інститутів дозволило подолати певну наукову кризу традиційного мейнстріму та відновити емпіричні та теоретичні дослідження в таких сферах як: порівняння і трансформація економічних систем, організація та економіка праці, створення та аналіз організаційних структур, трансакційно-витратна логіка підприємницької діяльності. Зміна аналітичного підходу неокласиків не обумовила серйозного конфлікту з цією теорією, а швидше надала принципову можливість нового аналізу моделей в економічній науці, що були до тих пір занадто заабстрагованими та нездатними до ефективного дослідження щоденних теоретичних і практичних проблем. Традиційний науковий аналіз визнавав функціонування інститутів: державних, політичних, монетарних та інших, але їхній вплив на господарське життя вважався мінімальним або найчастіше – ігнорувався. На противагу – інституціоналісти впевнені, що інститути є важливою економічною реальністю, впливають на стимули та поведінку підприємств і домогосподарств і є легітимними об'єктами економічної діяльності. Визначення сутності категорії інститутів дещо різняться. Так, Е. Фуруботн та Р. Ріхтер розуміють під інститутами систему норм, що детально «прописує» дії економічних агентів за допомогою таких складових як формальні і неформальні обмеження та можливості застосування санкцій у разі відхилення від них. З погляду вчених, роль інститутів є вирішальною для економічного розвитку, тому що вони є регуляторами не тільки у господарській, а й у соціальній сфері. Д. Норт акцентував увагу на тому, що інститути зменшують невизначеність за допомогою структуризації повсякденного життя та слугують дороговказом для людської взаємодії, визначають та обмежують сукупність варіантів вибору індивіда.

При цьому, Д. Норт вважає, що обмеження бувають як офіційні, так і неписані – звичаї, кодекси поведінки, що лежать в основі офіційних та доповнюють їх. Р. Коуз підкреслює, що сутність діяльності будь-якого уряду полягає у виборі соціальних інститутів, які виконують функції економічної системи. Наприклад, коли влада запроваджує або ліквідовує урядові агенції, змінює закони про відповідальність, запроваджує ліцензійний режим, націоналізує або приватизує галузі тощо. Б. Шаванс пропонує таке трирівневе бачення структури інститутів в залежності від їхньої ваги у життєдіяльності суспільства: перший рівень: мова, етика, релігія, сім'я, гроші, власність; другий рівень: соціальні умови, звичаї, рутини, правові норми, внутрішні правила організації, контракти, конституції, суспільні устрої; третій рівень: ієрархії, асоціації, фірми, професійні союзи, організації підприємців, церкви, університети, держави, політичні парії, уряди, адміністративні апарати, міжнародні організації та угоди. Російський інституціоналіст М. Дерябіна пропонує визначити першочергово такі інститути: приватна власність, як найважливіший інститут ринкової економіки; правові регулюючі інститути, що забезпечують чітке розмежування майнової відповідальності (кодекси, закони); інститути, що відповідають за власність інших осіб (норми бухгалтерського обліку, банківське регулювання, регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних посередників); інститути, що структурують та роблять передбачливою поведінку партнерів у ринкових відносинах (контрактне право). Вітчизняний інституціоналіст В. Якубенко з поміж усіх соціально-економічних інститутів вирізняє три: власність, влада, управління. Дані інститути є базисними, оскільки виступають підставою для отримання «вмінених» доходів, які визнаються суспільством та визначаються у легітимному правовому полі для тримання прибутку, ренти, заробітної плати та підприємницької о доходу, а це за висновком вченого, є головним у правилах ринкової гри. Дня становлення і розвитку трансформаційних економік необхідно створення відповідного інституційного середовища, тих правил і традицій, які дозволять ефективно використовувати соціально-економічний та технологічний потенціал країни. Первісною при цьому є роль держави, яка з одного боку встановлює формальні правила, що є основою приватних трансакцій і формує громадянське суспільство, а з іншого – діє у відповідності з конституцією, встановленими нормами і порядком. Це надає можливість сформуватися стабільному і передбачуваному інституційному середовищу, у якому мінімізуються позалегальні чинники та корупція. Такі фундаментальні інституційні параметри дозволяють підвищити ефективність становлення та функціонування трансформаційної економіки шляхом активізації соціально-економічних інститутів, стимулів розвитку бізнесу та стримання свавілля влади. Але, коли досліджуємо неефективність економіки України, то саме наша країна надає наочний приклад, що дезорганізація економіки не може бути лише наслідком асиметричної інформації та неповних контрактів, що пов'язані з проведенням надто радикальних реформ.

Навпаки, саме поступові реформи призвели до навмисної дезорганізації, яка дозволила окремим економічним суб'єктам здобувати політичну і економічну ренту. 2. Динаміка зміни інститутів у трансформаційній економіці В Україні за часів трансформаційного періоду повільний процес змін від адміністративно-командної системи до ринкової згенерував інституційну структуру, яка була лише частково реформована і мала серйозні ознаки нестабільності та нестійкості. Для трансформаційної економіки інститути є критичним бар'єром, адже вони або створюють стимули для бізнесу і відповідають основоположним принципам соціально-ринкової економіки або стають перепоною прозорим бізнесовим трансакціям внаслідок значного зростання витрат. Хоча принципову сутність трансакційних витрат треба розуміти у більш широкому плані це не тільки і не стільки хабарі за здійснення «непрозорих» трансакцій, наприклад, «відкат» за ПДВ або «оборудки» з готівкою позалегальних схем, а скільки – ціна, яку сплачує будь-яка економічна система за інституційну недосконалість власних ринків. З огляду на теорію загальної рівноваги, трансакційні витрати є соцільними втратами, а тому вони здатні перешкоджати позитив соціально-економічним процесам і прискорювати негативні. Наприклад, у випадку хибної монетарної політики уряду трансакційні витрати можуть стати досить потужним інфляційним фактором. Тому першочерговим кроком для розуміння економічної поведінки є аналіз ролі та ефективності інститутів в період трансформації одного механізму координації в інший. Адже інститути знижують трансакційні витрати підприємців за допомогою стабілізаційних факторів в інституційному середовищі забезпеченості впевненості під час обміну правами власності та створення стабільної структури для здійснення трансакцій. Але подібні правила гри в Україні під час руйнації адміністративної системи були відсутні. До того ж, економічні суб'єкти не мали свої уяви як ефективно і в той же час цивілізовано використовувати ринковий механізм, потенційних партнерів та конкуренті їм доводилось у динаміці господарської діяльності ідентифікувати потенційні можливості з існуючим інституційним середовищем, що у значній мірі було непередбачливим, «непрозорим» і нестабільним. Подібна ситуація призвела до збільшення часу на пошук партнерів, ресурсів, переговори з бізнес – компаньйонами та вартості необхідного захисту контрактних зобов'язань і в кінцевому рахунку, знову ж таки – до збільшення трансакційних витрат. Поступово, частково реформовані та наново створені ринкові інститути призвели до конструкції інституційного середовища нового типу. Але реальні процеси перехідного періоду засвідчили, що разом з демонтажем у короткі строки старих інститутів, які забезпечували виробничо-фінансову і соціальну стабільність, у той час же в Україні не були створені інститути, що могли б гарантувати сталий економічний розвиток. В першу чергу, дана проблема стосувалась базового інституту – інституту ринкової держави. Адже, без сумніву, «правила гри» у бізнесовому середовищі є наслідком влади, тому що закони і кодекси пропонують, саме можновладці.

Замсть скористати, вони були б використовуван. Правда, взамини спвд мж народами на засадах взамно користи вигоди. Але партнером для нших може бути тльки такий нард, що уявля собою певну самобутню дючу силу. (Тому-то революцйн сили поневолених Москвою народв уважають зовншню ситуацю ставлення чужих держав допомжним хоч дуже важливим, але не виршним чинником у нацонально-визвольнй, протибольшевицькй боротьб). Але в укранському полтичному житт так само, як в нших народв, ще й другий погляд на цю справу. ґ полтичн середовища, як, незалежно вд свох теоретичних деклярацй, не врять у те, що боротьба власними силами може бути успшною (чи мати бльше значення. Прагнучи, одначе, теж нацонального визволення з большевицько невол, вони вс над покладають на захдн держави). Вони вбачають дину можливсть визволення в тому, що захдн держави розб'ють большевикв у вонному конфлкт дадуть поневоленим народам самостйнсть (або ншим способом примусять Москву змнити внутршню систему полтику в напрям бльшо свободи)

1. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

2. Економічний потенціал національної економіки

3. Конкурентоспроможність національної економіки

4. Концептуальні основи аналізу національної економіки

5. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

6. Тенденції розвитку міжнародної економіки
7. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
8. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

9. Регіональна економіка промисловості України

10. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

11. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

12. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

13. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

14. Економічна і національна безпека України

15. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

16. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

18. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

19. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

20. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

21. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

22. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика
23. Інноваційний розвиток економіки регіонів
24. Основи ринкової економіки

25. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

26. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

27. Особливості економічного розвитку Київської Русі

28. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

29. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

30. Державне регулювання економіки

31. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

32. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные

33. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

34. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

35. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

36. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

37. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

38. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.
39. Київська Русь - теорії походження та розвиток
40. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

41. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

42. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

45. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

47. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

48. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов

49. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

50. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

51. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

52. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

53. Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень в великих торгівельно–розважальних центрах м. Києва на основі франшизи "BEANERS - канадської мережі дитячих перукарень"

54. Економічний розвиток нових індустріальних країн
55. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції
56. Розвиток макроекономіки

57. Економічний розвиток Індії

58. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

59. Внесок І.О. Соколянського у розвиток тифлосурдопедагогіки

60. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

61. Розвиток електричної мережі ВАТ "Львівобленерго"

62. Філософія економіки

63. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

64. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения

65. Вплив тіньової економіки на оподаткування

66. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

67. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

68. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

69. Державне регулювання економіки

70. Державне регулювання економіки
71. Економічна ефективність ринкових структур
72. Зародження та розвиток політичної економії

73. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

74. Концесія як механізм розвитку економіки держави

75. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

76. Неоінституціональний напрям в економічній нобелеології

77. Основи економіки підприємства

78. Основні риси перехідної економіки України

79. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

80. Ринок і державне регулювання економіки

Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

81. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

82. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

83. Форми і методи регулювання економіки державою

84. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

85. Моделювання економіки

86. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
87. Київська Русь
88. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

89. Економічна теорія предмет і методи вивчення

90. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

91. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

92. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

93. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

94. Особливості функціонування глобальної мережі

95. Методи та способи підключення до мережі Internet

96. Культура Київської Русі

Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Киев в жизни и творчестве М. А. Булгакова

98. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

99. Міжнародна економіка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.