Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ І. Вступ. В цілісному комплексі розробки адміністративної реформи в Україні, що по суті є пошуком нової, якісно кращої моделі співвідношення і взаємодії суспільно-державних інститутів, місцевому самоврядуванню об’єктивно відводиться одне з провідних місць. Саме в чіткій, реально-діючій системі місцевого самоврядування зосереджується конструктивний потенціал, здатний за умов адміністративного реформування скласти децентралізовані самоврядні інститути українського суспільства на противагу існуючому в Україні державному управлінні. Даний потенціал при наявності добре розробленої адміністративної політики держави може слугувати джерелом формування в Україні громадянського суспільства та правової держави. Це, звичайно ж, потребує комплексного наукового підходу, і я у своїй роботі ставлю за завдання висвітлити й проаналізувати інститути місцевого самоврядування, як первинні елементи в системі самоврядності українського суспільства, в сукупності із співвідношенням з органами держави на сучасному етапі розвитку української держави й актуалізації питання щодо адміністративної реформи. Суспільство очікує, що адміністративна реформа повинна проводитися в інтересах громадян України, і служіння їм має бути пріоритетним завданням виконавчої влади та місцевого самоврядування. Це означає, що в першу чергу діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб повинна бути спрямована на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян, а також на надання адміністративних послуг. Держава повинна відмовитися від намагання владарювати над суспільством і може втручатися у сферу приватного життя та приватної ініціативи лише у тих випадках, коли це обґрунтовується реальною необхідністю забезпечення суспільних інтересів. Досягненню цих цілей повинні сприяти підвищення публічності і прозорості діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також відповідальності їх посадових осіб. ІІ. Фактори, що визначають стан місцевого самоврядування, їх проблематика. Економічна основа Значним досягненням для демократизації суспільства за роки незалежності України є закріплення на конституційному рівні статусу місцевого самоврядування: стаття 7 КУ встановлює, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування, йому також присвячений ХІ розділ Конституції. На основі даних конституційних норм був прийнятий Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», а ратифікація Європейської хартії місцевого самоврядування суттєво наблизила дану галузь законодавства до європейських стандартів. На перший погляд, як бачимо, діяльність органів місцевого самоврядування має достатню правову основу для всебічного функціонування і розвитку в умовах законодавчого закріплення багатьох прав і свобод. Але як виявляється на практиці, численні колізії виникають з цього приводу, а з них, в свою чергу, породжуються суперечності між суб’єктами публічних правовідносин, в чому ми, як пересічні громадяни, учасники місцевої громади не зацікавлені.

Бо в такому випадку не вирішуються численні питання місцевого рівня, а якщо це має великомасштабний характер, то можна вже говорити про «хворобу» цілих регіонів нашої держави. Маю сказати те, що місцеве самоврядування України від початку було недосконалим, але на теперішньому етапі, його проблеми суттєво загострились в силу певних факторів і обставин. Звісно, цих факторів багато і вони між собою взаємо обумовлюються. Проте вони простежені, систематизовані науковцями і на сьогодні існує їх докладний перелік починаючи із законодавства і завершуючи правосвідомістю. Хочу звернути увагу на те, що даний предмет – систему місцевого самоврядування, необхідно розглядати в комплексі з іншими суспільними регулятивними елементами. Одним із таких найвпливовіших є державне управління з яким самоврядування знаходиться у своєрідному діалектичному співвідношенні боротьби протилежностей. На стику двох систем - місцевого самоврядування і місцевої державної виконавчої влади ми можемо спостерігати протиріччя, втіленні у вертикалі нормативно-правових актів, що є ніщо іншим як колізіями. Починаються вони із конституційного законодавства. Так, якщо порівняти два закони «Про місцеве самоврядування України» і «Про місцеві державні адміністрації», то можна виявити спільність об’єктів регулювання органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій. При цьому виникає таке явище як конкуренція компетенції, яке по суті виявляється у тому, що на врегулювання одних і тих же відносин претендують кілька структурних органів, протилежних по змісту їх призначення. Часто виявляється так, що до відання місцевої адміністрація відходять питання, які за своєю природою не мають вирішуватися державою, а лише органами місцевого самоврядування, а останнім за допомогою численних постанов, норм, інструкцій виконавчої влади нав’язується неприбуткові, ресурсозатратні об’єкти й зобов’язання по їх утриманню, не маючи для цього належної матеріальної і фінансової бази. Наприклад, порівнявши вищевказані закони у частині повноважень місцевих державних адміністрацій і виконавчих органів місцевого самоврядування, не важко помітити, що як ті, так й інші займаються соціально економічним розвитком місцевості (ст. 13 ч. 1 п. 2 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» та ст. 27 п.1 ЗУ «Про місцеве самоврядування» ). Що стосується розподілу природних ресурсів: використання землі, охорони довкілля, то бачимо аналогічну ситуацію. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить ефективне використання природних ресурсів, майже те ж саме, але у другій формі сказано і про місцеві адміністрації: “.використання землі, природних ресурсів, охорона довкілля”. Звісно, конкуренція компетенції є не що іншим як колізією в законодавстві, яку досить вдало застосовують для задоволення своїх потреб корумповані чиновники, а тому боротися з нею потрібно застосовуючи методи ліквідації колізій. З метою ліквідації колізійних ситуацій С. Г. Серьогіна пропонує в законах «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» передбачити положення, що всі законодавчі колізії компетенції між місцевими державними адміністраціями та місцевим самоврядуванням слід тлумачити на користь місцевого самоврядування.

Відступаючи від проблематики колізій в законодавстві, яке забезпечує нормативне підґрунтя місцевого самоврядування в Україні, треба з’ясувати ще природу економічного становища, що побудоване на цьому ж законодавстві. Тобто джерела фінансування і їх ступінь спів розмірності із витратами. Як випливає з Бюджетного кодексу України і ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні », основними надходженнями до місцевих бюджетів і зокрема до бюджетів місцевого самоврядування є доходи з власних джерел, податки і трансферти. Яким чином формуються ці надходження? У відповідності із статтею 60 ч. 1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Звісно, такі фінансові підприємства як, банки, страхові товариства, пенсійні фонди, торгові організації будучи в комунальній власності, враховуючи економічні особливості місцевості, за сучасних ринкових умов можуть бути досить прибутковими, але вони об’єктивно не завжди здатні наповнювати валову частку місцевого бюджету через ряд факторів. Наприклад не у всіх регіонах України є досить розвинені фінансові, трудові ринки, ринки нерухомості чи природних ресурсів. А у зв’язку з низькою платоспроможністю жителів сільських, селищних, районних громад споживчий ринок таких місцевостей зовсім не стимулює до підприємницьких відносин. Не кажучи вже про те, що частина коштів з підприємств, які знаходяться у комунальній власності відмиваються корисливими посадовими особами в органах місцевого самоврядування. Ця існуюча система економічного забезпечення місцевого самоврядування має бути реформована в першу чергу, так як фактично воно не володіє економічно розвиненими, високоприбутковими підприємствами, які б були первинним, стабільним наповнювачем бюджету місцевого самоврядування як це прийнято у більшості держав розвиненої демократії. Наприклад, у Польщі після здійснення послідовних реформ місцевого самоврядування в 1990 році органи місцевого самоврядування найнижчого рівня – гміни почали отримувати достатню кількість власних доходів і частину від податків загальнодержавного рівня для самостійного функціювання без ніяких державних трансфертів (субвенцій) які широко застосовуються в українській системі місцевого самоврядування. До речі, при підготовці другого етапу адміністративного реформування у Польщі в 1998 році під час круглого столу тодішні комуністи запропонували представникам «Солідарності» застосувати модель, дуже схожу на ту, яка тепер існує в Україні: центральна влада керує виконавчим органом місцевого самоврядування.

Органи мсцевого самоврядування в перод укрансько народно-демократично революц 19171918 рр. // 80-рччя вдродження укрансько державност: минуле  сучасне. Доповд  повдомлення на Всеукранськй науковй конференц 1416 листопада 1997 року.P Смферополь, 1997. С.P3132. 175.PТурченко Ф., Турченко Г. Пвденна Украна: модернзаця, свтова вйна, революця (кнець Х¶Х ст.P 1921 р.): ¶сторичн нариси.P К.: Генеза, 2003. 304 с. 176.PУкраина в 19171921Pгг.: Некоторые проблемы истории: Сборник научных трудов.P К.: Наукова думка, 1991. 280 с. 177.PУкранська революця: 1917 початок 1918 рр.: Проблеми, пошуки, узагальнення. Зб. наукових статей.P Запоржжя: Просвта, 1998. 262 с. 178.PУкранська революця  державнсть (19171920 рр.).P К.: Парламентське видавництво, 1998. 247 с. 179.PФайтельберг-Бланк В., Савченко В. Одесса в эпоху войн и революций 19141920. Одеса: Оптмум, 2008. 336 с. 180.PФедунов В.В., Таран П.Е. Правовой статус высших и местных органов государственной власти Украинской Народной Республики в 19171918Pгг. // 80-рччя вдродження укрансько державност: минуле  сучасне

1. Адміністративна реформа в Україні

2. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

3. Актуальные проблемы гражданского права

4. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

5. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

6. Актуальные проблемы предыстории ВОВ
7. Актуальные проблемы российско-американских отношений
8. Актуальные проблемы отцов и детей ( По роману «Отцы и дети» Тургенева И.С.)

9. Актуальные проблемы музыкального образования детей

10. Актуальные проблемы административной ответственности

11. Об изменениях в понятийном аппарате дефектологической науки и ее актуальных проблемах

12. Глобальная социология:актуальные проблемы всемирного развития

13. Актуальные проблемы научных исследований в спортивном плавании 1980-1990 гг.

14. Актуальные проблемы социального развития и пути их решения

15. Актуальные проблемы современной экологии

16. Конференция "Человек, природа, общество, актуальные проблемы"

Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек

17. Проблеми золотоносності надр України

18. Актуальные проблемы современности и журналистика

19. Актуальные проблемы политического лидерства (на примере В.В. Путина)

20. Актуальные проблемы применения оружия сотрудниками правоохранительных органов

21. Актуальные проблемы дифференциальной психофизиологии

22. Актуальные проблемы экологической этики - взгляд с позиции антропоцентризма, биоцентризма и религиозной этической системы
23. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу
24. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

25. Актуальные проблемы землепользования при строительстве объектов недвижимости в РФ

26. Актуальные проблемы потребительской кооперации

27. Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування

28. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

29. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

30. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

31. Формально-юридические аспекты и актуальные проблемы законотворческого процесса в Российской Федерации

32. Проблеми вивчення історії української журналістики

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

33. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

34. Культура и актуальные проблемы современности

35. Актуальные проблемы потребительской кооперации

36. Актуальные проблемы дошкольного образования в сельском социуме

37. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

38. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання
39. Актуальные проблемы массовой коммуникации
40. Актуальные проблемы современной правовой социологии

41. Актуальные проблемы социологических исследований

42. Социология личности - историческое развитие и актуальные проблемы

43. Актуальные проблемы современной политической теории и права в трудах Ю. Хабермаса

44. Актуальные проблемы внешнего долга

45. Фінансова незалежність місцевого самоврядування

46. Актуальные проблемы современной экологии

47. Екологічні проблеми міст України

48. Актуальные проблемы оценки деятельности и инвестирования субъектов хозяйствования в современной России

Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые

49. Социальные проблемы российского сельского хозяйства в условиях рыночных реформ

50. Адміністративна відповідальність в Україні

51. Адміністративне право України

52. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

53. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

54. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
55. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України
56. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

57. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

58. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановка проблемы и актуальные направления социальной политики

59. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

60. Проблемы и перспективы Украины в контексте расширения ЕС

61. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановок проблемы и актуальные направления социальной политики

62. Проблема человека в контексте радикальных социальных преобразований

63. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

64. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее

65. Суржик - проблема української мови

66. Припинення адміністративних правопорушень

67. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

68. Проблеми використання роботів /Укр./

69. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

70. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
71. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні
72. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

73. Банківська система України та проблеми її реформування

74. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

75. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

76. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

77. Адміністративна відповідальність

78. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

79. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

80. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения

81. Адміністративний процес

82. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

83. Адміністративно-правові норми

84. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

85. Елементи адміністративного позову

86. Місцеве та регіональне самоврядування
87. Модель адміністративного судочинства Австрії
88. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

89. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

90. Поняття та види адміністративного примусу

91. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

92. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

93. Розвиток адміністративного законодавства

94. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

95. Види адміністративних порушень митного законодавства

96. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки

97. Наименования жителей Уральского федерального округа в контексте проблемы образования патронимических производных

98. Адміністративні і економічні реформи Петра I

99. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.