Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Національний авіаційний університет Факультет комп'ютерних систем ЗВІТ з технологічної практики Студента 3 курсу 02 групи Спеціальності 091501 «Комп’ютерні системи та мережі» Шевченка Миколи Юрійовича База практики: Навчально-науковий комп'ютерний центр Національного Авіаційного Університету у місті Київ. Керівник практики: Красовська Єлена Вікторовна Київ 2010 ЗМІСТ Характеристика бази практики Техніка безпеки Зміст та результати виконаних робіт Висновки та пропозиції 1.ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ Навчально-науковий комп'ютерний центр 1. Загальнi положення 1.1. Навчально-науковий комп’ютерний центр (ННКЦ) є структурним підрозділом Інституту комп'ютерних технологій (ІКТ). 1.2. Навчально-науковий комп’ютерний центр створюється шляхом реорганізації центру комп’ютерних систем на підставі наказу ректора. 1.3. Структура та штат ННКЦ, умови і порядок оплати праці визначаються штатним розкладом НАУ і складаються із 2-х (3-х) напрямків: 1.3.1. Напрямок (відділ) інформаційного забезпечення діяльності ІКТ. 1.3.2. Напрямок (відділ) адміністрування комп’ютерної мережі ІКТ. 2. Основнi задачi Центр створено в цілях інформаційно-аналітичного обслуговування діяльності ІКТ. Головними завданнями є: 2.1. розробка та впровадження єдиної навчально-наукової політики з питань використання і розвитку засобів обчислювальної техніки в навчальному процесі і управлінні НАУ (ІКТ) шляхом створення комп’ютерних систем різноманітної складності і орієнтації; 2.2. розробка і впровадження нових інформаційних технологій; 2.3. розробка і програмно-технічна реалізація мережевої архітектури в підрозділах НАУ (ІКТ); 2.4. інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності НАУ (ІКТ); 2.5. накопичення і систематизація інформації про використання новітніх комп’ютерних технологій в освіті; 2.6. методичне, інформаційне та технічне супроводження процесу підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та інженерно-технічних працівників; 2.7. реалізація задач, якій відповідають профілю Центру, згідно з наказом та розпорядженням ректора НАУ (директора ІКТ); 2.8. захист від витоку (використання в негативних цілях) секретної інформації з БД. 3. Основнi функцiї 3.1. Напрямку (відділу) інформаційного забезпечення діяльності ІКТ: - розробка, введення в дію та супроводження БД ІКТ; - налагодження та програмно-технічна підтримка серверу БД ІКТ; - розробка і реалізація комплексної програми єдиного інформаційного простору ІКТ на базі мережевих комп’ютерних технологій з підключенням до мережі НАУ і виходом в I er e . - захист від витоку (використання в негативних цілях) секретної інформації з БД; 3.2. Напрямку (відділу) адміністрування комп’ютерної мережі ІКТ (відділ адміністратора комп’ютерної мережі ІКТ): - розробка і програмно-технічна підтримка локальної мережі ІКТ; - програмне забезпечення проведення практичних та лабораторних занять у комп’ютерних класах згідно вимог викладачів; - налагодження та програмно-технічна підтримка серверів, робочих станцій мережі ІКТ; - впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес; - захист від витоку (використання в негативних цілях) секретної інформації з БД.

4. Джерела фiнансування Фінансування діяльності ННКЦ здійснюється рахунок бюджетних коштів. Фонд заробітної плати і штатний розпис затверджується ректором НАУ. 5. Перелiк завдань, якi виконує Центр 5.1. Ведення бази даних “Студент” та друк заліково-екзаменаційних відомостей Інституту. 5.2. Технічне та програмне супроводження комп’ютерних класів. 5.3. Технічне та програмне супроводження комп’ютерної мережі Інституту. 5.4. Ведення бази даних “Кадри Інституту комп'ютерних технологій”. 5.5. Впровадження іноваційних технологій в навчальний процес. 5.6. Поточні завдання. 2. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ &quo ;Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах&quo ; ДСанПіН 5.5.6.009-98 Галузь застосування Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах встановлюють гігієнічні вимоги до приміщень та нормативи чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі; гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі в закладах освіти різних форм власності та інших закладах, що проводять комп'ютерні ігри для дітей і підлітків. Державні санітарно-гігієнічні правила і норми підготовлені з урахуванням нових наукових досліджень по вивченню впливу чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі на організм дітей і підлітків, і розробкою заходів по запобіганню їх негативного впливу на формування здоров'я дитячого населення. При розробці ДСанПіНу використані матеріали &quo ;Временных санитарных норм и правил устройства, оборудования, содержания и режима работы на ПЭВМ и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений&quo ; № 5146-89 (МЗ СССР), розроблених у 1989 р. науковцями Московського НДІ гігієни ім. Ф.Ф. Ерісмана, Всесоюзного НДІ гігієни дітей і підлітків, Київського НДІ загальної та комунальної гігієни ім. О.М. Марзеєва. ДСанПіН рекомендований Координаційною комісією Головного санепідуправління МОЗ України по розробці нормативних документів з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Позначення та скорочення ПК - персональний комп'ютер ВМ - відеомонітор ЕПТ - електронно-променеві трубки ЕМП - електромагнітне поле ЕП - електричне поле СЕП - статичне електричне поле КПО - коефіцієнт природного освітлення ГДР - гранично допустимі рівні ККТ - кабінети комп'ютерної техніки 2. Загальні положення 2.1. Санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах (далі - Правила) встановлюють нормативи фізичних чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі, та гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі.

2.2. Правила містять вимоги до умов розміщення та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчально-виховних і позашкільних закладах освіти, а також режиму праці дітей і підлітків на персональних комп'ютерах. 2.3. Правила поширюються на всі види персональних електронно-обчислювальних машин і їх складових частин (відеомонітори, системні блоки, клавіатуру, принтери та ін.) та ігрові комплекси, що сконструйовані на основі електронно-променевих трубок. 2.4. Категорично забороняється використовувати в навчально-виховних закладах в якості відеомонітора ПК побутові телевізори та відеомонітори, що сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках. 2.5. Вимоги і нормативи Правил повинні враховуватися при розробці та корегуванні державних і галузевих стандартів та інших керівних документів, що встановлюють технічні вимоги до персонального комп'ютера та його складових частин (відеомонітора, клавіатури, системного блоку, принтера, спеціальних меблів та ін.). 2.6. Розробникам ПК та його складових частин вітчизняного виробництва необхідно дотримуватись державних, галузевих стандартів, інших керівних документів, технічних умов (ТУ) та технічних завдань (ТЗ) на розробку та виготовлення ПК, погоджених з МОЗ України. 2.7. ПК та його складові частини закордонного виробництва повинні мати сертифікат країни-виробника і підлягають обов'язковій сертифікації закладами МОЗ України. 2.8. Відповідальність за обов'язкове дотримання встановлених цими Правилами гігієнічних вимог і нормативів покладається на посадових осіб, фахівців організацій і фізичних осіб, що займаються: підприємницькою діяльністю; розробкою, виробництвом, закупівлею, реалізацією і застосуванням персональних комп'ютерів і ігрових комплексів з використанням комп'ютерів. Відповідальність несуть також фізичні особи та організації, що займаються проектуванням, будівництвом, реконструкцією та оснащенням приміщень навчально-виховних закладів всіх типів і власності (державні, відомчі, приватні), призначених для експлуатації ПК. 2.9. Проектна документація на будівництво і реконструкцію навчальних приміщень для експлуатації ПК повинна бути погоджена з органами Державного санепіднагляду України. Відкриття кабінетів обчислювальної техніки узгоджується з органами держсанепіднагляду після проведення необхідних лабораторно-інструментальних досліджень. На кожний кабінет комп'ютерної техніки повинен заповнюватись санітарний паспорт (додаток № 1). 2.10. Керівники навчально-виховних та позашкільних закладів всіх типів незалежно від форм підпорядкування і власності зобов'язані привести робочі місця учнів - користувачів персональних комп'ютерів у відповідність з вимогами цих Правил. 2.11. Державний санітарний епідеміологічний нагляд за виконанням цих Правил, гігієнічну оцінку на відповідність робочих місць, оснащених ПК, здійснюється органами і закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби України та відповідних науково-дослідних установ МОЗ України. 2.12. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за новими (модернізованими) персональними комп'ютерами (призначеними для дитячого контингенту користувачів), здійснюється на етапах їх розробки, прийомки до виробництва, виробництва і надходження та експлуатації в навчально-виховних закладах.

Менделеева (МХТИ), крупнейший учебный и научно-исследовательский центр СССР в области химической технологии. Основан в 1920 на базе Московского промышленного училища, созданного в 1898. Становление МХТИ связано с именами таких учёных, как В. П. Пантелеев, П. П. Шорыгин, В. М. Родионов, И. А. Тищенко, Н. Ф. Юшкевич, Н. Н. Ворожцов, Н. П. Песков, Я. И. Михайленко, П. П. Будников, А. Ф. Капустинский и др. В 30-е гг. на базе факультетов МХТИ были организованы московские институты: химического машиностроения, технологический лёгкой промышленности, мясной и молочной промышленности, пищевой промышленности.   В составе института (1973): факультеты — технологии неорганических веществ, технологии органических веществ, химической технологии топлива, технологии силикатов, инженерный химико-технологический, инженерный физико-химический, вечерний, повышения квалификации преподавателей вузов; подготовительное отделение, филиал в г. Новомосковске, аспирантура, 62 кафедры, 10 проблемных и 2 отраслевые лаборатории, методический центр по химической кибернетике; в библиотеке 1,2 млн. тт

1. Інформаційно-довідкова система

2. Довідкова система по кримінальному праву

3. База даних "Телефонний довідник"

4. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

5. Серое и белое вещество головного мозга

6. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
7. Реферат о Пугачеве
8. Загальна структура мовної системи

9. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

10. Реферат по книге Фернана Броделя

11. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети

12. Программа сложной структуры с использованием меню

13. Разработка тестового приложения "Компоненты меню Delphi"

14. Магнитно-резонансная томография в диагностике опухолей головного мозга

15. Головной мозг

16. Головной мозг. Конечный мозг

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы

17. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

18. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

19. Надо ли менять свой характер

20. Профессиональные и личностные качества телефонных консультантов

21. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

22. Громкоговорители /динамики, рупоры/ и телефоны
23. Описание работы электрической схемы охранного устройства с автодозвоном по телефонной линии
24. Линии телефонной связи

25. Направления развития телефонной связи

26. Детектор излучения сотового телефона

27. Интегрированная защита овса посевного от вредителей (темная цикада, шведская муха), болезней (закукливание овса, твердая головня), сорных растений (овсюг, марь белая)

28. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

29. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

30. Реферат по информационным системам управления

31. Советы, как лучше использовать телефон

32. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

33. Телефоны прошлых лет

34. 100 лет телефонной сети Пскова

35. Программофон как интеграция ПК с телефоном

36. Анализатор телефонных каналов

37. Сетевая телефония

38. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів
39. Меню
40. Телефон

41. реферат

42. Книга, заставившая меня по-новому взглянуть на мир, на самого себя

43. Реферат по теме “Человек на войне”

44. Реферат по биографии Виктора Гюго

45. Головная боль

46. Головной мозг

47. Вызванные потенциалы головного мозга

48. Опухоль головного мозга

Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки

49. Литература - Неврология (Вызванные потенциалы головного мозга)

50. Литература - Нейрохирургия (ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА)

51. Магнитно-резонансная томография инфарктов головного мозга

52. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

53. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

54. Судинні захворювання головного мозку
55. Лекции - Неврология (сосудистые заболевания головного и спинного мозга)
56. США и Канада в АТР: набор рефератов

57. Мерчандайзинг: головная боль налогообложения

58. Москва меняет свой облик

59. Почему меняется климат Земли: гипотеза солнечно-атмосферного резонанса

60. Сельская телефонная сеть

61. Акционерные общества меняют устав

62. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

63. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

64. Как написать хороший реферат?

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения

65. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

66. Методы и приемы психологического консультирования на «Телефоне Доверия»

67. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга

68. Телефонная станция С-32

69. Проектирование схемы телефонного сигнализатора

70. Описание работы электрической схемы охранного устройства с автодозвоном по телефонной линии
71. Еще раз о Мене
72. Секс-телефония

73. Социологический опрос населения: Отношение различных слоев населения г. Москвы к введению с 1 июля 1998 года повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние повременки на будущее благосостояние

74. Реферат по экскурсоведению

75. Внедрение проекта предоставления услуг IP-телефонии на территории Москвы

76. Реферат по экологии

77. Міжнародна економічна система та її головні елементи

78. Сертификация люков телефонной канализации

79. Телефон

80. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Реферат для выпускных экзаменов

82. Безопасность мобильных телефонов

83. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

84. Белое и серое вещество головного мозга

85. Нейротрансмиттеры и головной мозг

86. Реферат о США
87. Правовое регулирование договорных отношений поставки и мены (бартера)
88. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

89. Основи загальновійськового бою

90. Любить людей мене навчила мати…

91. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

92. Internet-телефония как двигатель SIP

93. Интернет-технологии на клавишах телефона

94. Создание меню без файла описания ресурсов на основе функции LoadMenuIndirect

95. Создание меню без файла описания ресурсов на основе функции LoadMenuIndirect.

96. Создать меню без файла описания ресурсов с помощью функций CreateMenu и CreatePopupMenu

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Программа сложной структуры с использованием меню

98. Александр Мень

99. Клиника родов при головном предлежании

100. IP-телефония


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.