Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Курсова робота на тему: Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття ЗмістВступ Розділ І. Романтизм як стильовий напрям 1.1. Передумови виникнення та характерні риси романтизму 1.2. Розвиток романтизму на українському ґрунті Розділ ІІ. Літературні осередки романтизму 2.1. Харківська школа романтиків 2.1.1. Історико-філософські передумови романтичного напрямку Харківської школи 2.1.2. Творчість Л. Боровиковського як початок романтичної традиції в Україні 2.1.3. Романтичні тенденції поезії А. Метлинського 2.1.4. Романтична поезія та драматургія М. Костомарова 2.2. Романтизм в літературі Західної України 2.2.1. Діяльність „Руської трійці” 2.2.2. Творчість М.Шашкевича 2.3. Київський осередок романтиків Висновки Література Вступ Сучасне буття української нації глибоко вкорінене у духовний світ національного минулого, у традиції, історію. Отож у період національного та духовного відродження, ми не можемо і не повинні перервати живу нитку власної історії, яка протягнута із минулого у сьогодення і доносить до нас ті одвічні морально-етичні, філософські, соціальні ідеї та принципи, без яких усякий рух у національне майбутнє є просто неможливим. У контексті сказаного розгляд ідей українського романтизму є значимим і актуальним якраз у плані відтворення тих суттєвих сторінок нашого минулого, котрі і сьогодні є на часі. Йдеться про те, що саме в рамках українського романтизму вперше визріли і сформувалися ідеї національного державотворення, українська ідея як основоположна засада цього процесу, ідея народності, а також чимало інших важливих світоглядних проблем. Водночас у романтизмі була осмислена і узагальнена ідея українства, що стає виразником національної самосвідомості, ідейним побудником борців за українську незалежність і свободу. Нарешті, саме романтизмові ми завдячуємо становленню української національної літератури та літературної мови. Це й зумовлює актуальність теми нашої роботи: „Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття”. Предметом нашого дослідження є визначальні риси стильового напряму романтизму на українському ґрунті. Об’єктом дослідження виступає літературна та філософська творчість українських письменників-романтиків першої половини 19 століття. Головною метою роботи є охарактеризувати романтизм як стильову течію, що існувала в українській літературі протягом першої половини 19 століття. З цього випливають завдання дослідження: визначити характерні особливості романтизму як загальноєвропейського стильового напряму; з’ясувати специфіку українського романтизму порівняно з європейськими літературами; розглянути діяльність головних осередків романтичного світобачення та літературної думки в Україні у першій половині 19 століття; виявити характерні риси романтичної поетики на прикладі творчості окремих митців; зробити висновок про значення романтизму для української літератури та розвитку суспільства взагалі. Для реалізації цілей і завдань дослідження використовувався комплекс методів: критичний аналіз літературних джерел; літературознавчий аналіз художніх текстів.

Виконання завдань даної роботи дозволить визначити характерні особливості романтизму як стильової течії української літератури та визначити його значення в історії української літератури. Розділ І.Романтизм як стильовий напрям 1.1. Передумови виникнення та характерні риси романтизму Термін “романтизм” першочергово застосовувався в літературі, головним чином романо-германських народів, а пізніше охопив музику та образотворче мистецтво. Це дозволило трактувати романтизм як переважно художній напрямок. Однак вже в 19 ст. починають говорити про “романтичні тенденції” у філософії, “економічний романтизм”, “романтичні ілюзії” в соціалізмі, тобто трактувати його як загальнокультурний рух, а не лише напрямок чи стиль. Те, що романтизм об‘єднував різноманітні явища, напрямки, утруднює виділення в ньому сталого інваріантного ядра. Однак існують фундаментальні фактори цілісності романтизму, що знайшли відображення у спільності його суттєвих ознак. Це передусім – спільність соціокультурної ситуації, спільність світосприйняття та світосвідомість. Головна соціокультурна передумова цілісності романтизму полягає в тому, що була наслідком Великої Французької буржуазної революції. Подібно до того, як революція ознаменувала корінний переворот в соціальному житті, романтизм позначає собою революцію в культурі. Однак романтизм виник не на порожньому місці. Він мав попередників в особі Руссо, який у століття Розуму заговорив про першочерговість чуттів, про своєрідність та неповторність кожної людини. В якості найважливіших джерел потрібно вказати також на філософію Фіхте з її абсолютизацією творчої свободи, й Шопенгауера з ідеєю сліпого, нерозумного бажання, що створює світ за своєю сваволею. Ці ідеї були цікавими та близькими романтикам, так само як шукання широкого кола музикантів, живописців, в творчості яких „пробивалися паростки нового, відмінного від класицизму бачення світу та задач мистецтва (Жироде, Гро, Бетховен)” . Незважаючи на виняткову складність та суперечливість, романтизм у цілому має ряд визначальних рис та ознак. Йому притаманні так звана світова скорбота, романтичні «два світи», підкреслений інтерес до внутрішнього світу людини, гротескно-сатиричне зображення дійсності та проникливе відтворення природи. Романтична «світова скорбота» була одним з виражень глибокого розчарування в результатах французької революції і пов'язаного з нею Просвітництва. Відомо, що переважна більшість ідеологів Просвітництва щиро вірила в близьке настання царства розуму та загального добробуту. Майбутнє буржуазне суспільство вимальовувалося їм у щонайрадужніших барвах . Результати ж французької революції, що на неї покладалися такі величезні сподівання, цілковито перекреслили ілюзії просвітителів. Проповідуване ідеологами Просвітництва царство розуму, загального добробуту й миру обернулося на практиці нескінченними загарбницькими війнами, царством гендлярства, бездушності та егоїзму. Саме тому розчарування романтиків набуло особливої гостроти, почало переростати у настрої цілковитої безнадії та глибокого відчаю – у «світову скорботу».

Цей відчай підкріплювався втратою уявлень про перспективи суспільного розвитку: стан внутрішнього бродіння та хаосу сприймався як закономірний для світу, а шляхи розвитку цього несталого світу – таємничими й непізнаванними. Відчуття «світової скорботи», в свою чергу, вело до романтичного відчуття двох світів – переконаності у цілковитому розладі мрії та реальності. У пошуках нових позитивних ідеалів романтики звертаються до історії та мистецтва, релігії і народної творчості, до природи та до екзотичних країн – до всього, що різко контрастує з безбарвністю та убозтвом сучасної дійсності . Заперечуючи класицизм і просвітницький реалізм, їхню регламентацію та умоглядність, романтики прославляють самоцінність окремої людської особистості, її цілковиту внутрішню свободу. Відштовхуючись від Шекспіра, романтики розкривають дивовижну складність та суперечливість людської душі, її одвічну невичерпність. Заглибленість у внутрішній світ особистості, пильний інтерес до могутніх пристрастей та яскравих почуттів, до всього надзвичайного, тяжіння до інтуїтивного та неусвідомленого – характерні риси романтичного методу в усіх мистецтвах. Якщо теоретики класицизму виходили з прагнення наслідувати природу, то романтики виходять з прагнення перетворити природу. Вони створюють свій, особливий світ, на їхню думку, величніший і прекрасніший, ніж світ реальний. У цьому й полягає суть їхнього учення про два світи. З уявленням про два світи пов‘язаний полум‘яний захист романтиками цілковитої творчої свободи митця від будь-яких регламентацій і будь-яких норм. Надзвичайно своєрідним явищем у поетиці романтизму була й так звана романтична іронія, головними теоретиками її виступали письменники Фрідріх Шлегель, Карл Зольгер і Жан-Поль Ріхтер. До методу романтичної іронії широко вдавалися майже всі провідні романтики, а згодом і деякі представники критичного реалізму, наприклад Анатоль Франс. В основі романтичної іронії лежить різке контрастове підкреслювання відносності всіх і будь-яких обмежень в особистому та в суспільному житті. Усі ці обмеження романтики зображують як бездумне насильство над природним плином життя, як результат глупоти та дурості людей. Природний рух життя ламає усі ці штучні перепони, і той, хто намагається втиснути природний плин в закам‘янілі рамки, сам опиняється у смішному становищі. Заслуги романтиків у розвитку світового мистецтва важко переоцінити. Вони розширили й оновили старі художні форми, розробили жанри історичного роману, фантастичної повісті, ліро-епічної поеми, нові форми драми, досягли небувалої майстерності в ліричній поезії . Отже, відкидаючи сучасну романтизмові дійсність як вміщення всіх вад, він втікає від неї, здійснюючи подорожі в часі і просторі. Втеча за просторові межі суспільства виступала в трьох основних формах, а саме: Відхід в природу, яка була або камертоном бурхливих душевних переживань, або втіленням ідеалу свободи та чистоти (звідси зацікавленість селом, критика міста, інтерес до духовності народу, вираженої у фольклорі). Романтизм “заглядає” в інші регіони, екзотичні країни (східна тема в творчості Байрона, картинах Делакруа).

Мануїльський, а до складу входили групи експертів, спеціалістів, дипломатичних кур'єрів, технічних представників, журналістів, охоронців — усього 80 осіб. Українську делегацію очолив С. Шелухін. А її членами були відомі державні діячі І. Кістяковський, X. Барановський, П. Стебницький, М. Славинський та ін. В окремих засіданнях брали участь і міністри закордонних справ Української Держави М. Василенко та Д. Дорошенко[685]. Сам факт переговорів, що офіційно розпочалися 23 травня 1918 р., був надзвичайно знаменним. Уперше за два з половиною століття Україна виступала у відносинах з Росією, вчорашнім поневолювачем, як рівна з рівною (переговори Центральної Ради з Тимчасовим урядом, РНК наприкінці 1917 р. не мали рангу повноцінно міждержавних). Це було безперечним завоюванням Української революції, українського народу. Високий фаховий рівень учасників переговорів, їх жагуче обопільне бажання досягти позитивного результату, здатність до розумних компромісів та просто добра воля дали змогу подолати безліч ускладнень, що виникали з першого ж дня (уточнення рівня повноважень делегацій, прерогатива самих державних утворень, що репрезентувались на переговорах; природна негативна реакція на розвиток контактів України з адміністрацією російських територій, ворожих РНК; черговість розгляду взаємопов'язаних питань; взаємні майнові претензії, зокрема щодо залізничного рухомого складу тощо) і врешті таки домовитись у найголовнішому[686]. 12 червня 1918 р. між Україною і РСФРР було підписано угоду про попередні умови переговорів, що стала рівнозначною встановленню перемир'я

1. Українська література 19 століття

2. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

3. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

4. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

5. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

6. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття
7. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття
8. "Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм

9. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

10. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

11. Творці опитувань другої половини ХХ століття

12. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

13. Развитие железных дорог мира во второй половине 19-20 вв.

14. Экономическое развитие Тобольской губернии в первой половине 19 века

15. Внешняя политика России во второй половине 19 века

16. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

17. Развитие Дальнего Востока во второй половине 19 века

18. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

19. Русская культура, наука и образование в первой половине 19 века

20. Виховання учнів у науковій літературі

21. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

22. Экономическое развитие России во 2-ой половине 19 в.
23. Воєнна проза В.Астаф’єва в контексті “армійської” та табірної літератури
24. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

25. Внешняя политика России во второй половине 19 века

26. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

27. Дворянська історіографія в Росії у другій половині XVIII столітті

28. Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp.

29. Российское государство в первой половине 19 века

30. Давньоєгипетська література і наука

31. "Історія русів" - яскравий твір барокової літератури

32. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Гамлет як герой світової літератури

34. Дитяча література Італії XVII-XIX ст.

35. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

36. Неоромантизм української літератури

37. Перший паломницький твір в українській літературі "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена"

38. Розвиток усної руської і зокрема української літератури
39. Роль українського міста в літературі
40. Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1930 рр.

41. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

42. Іван Франко і польська література

43. Література Латинської Америки

44. Література ФРН

45. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

46. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

47. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

48. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей

49. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

50. Усвідомлення модерністської літератури крізь призму читацького сприйняття

51. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

52. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

53. Боротьба царизму проти українофільства у другій половині ХІХ ст.

54. Італійська культура (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)
55. Німеччина у другій половині ХІХ ст.
56. Україна в першій половині 1950-х років

57. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

58. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

59. Эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні, матэрыялы фіскальнага ўліку канца XVIII – першай паловы ХІХ ст

60. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

61. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

62. Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

63. Українська культура першої половини ХІХ століття

64. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры

65. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

66. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

67. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

68. Идейно-политическое и общественное движение в 1 половине ХIХ в. Декабристы

69. Женские образы в русской литературе в 1-ой половины XIX в. (По произведениям А.С. Грибоедова и А.С. Пушкина

70. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття
71. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття
72. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

73. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

74. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

75. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

76. Становище Чорногорії на початок XX століття

77. Україна на рубежі XXI століття

78. Французьке просвітництво XVIII століття

79. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття

80. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

81. Бертольд Брехт і німецький театр ХХ століття

82. Європа XIX століття

83. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

84. Срібне століття

85. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

86. Американська поетика кінця ХІХ – початку ХХ століття
87. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю
88. Автономна нейропатія у хворих цукровим діабетом 1 типу: риски, течія, діагностика і лікування

89. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

90. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

91. Наукова психологія XIX століття

92. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

93. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

94. Філософія ХХ століття

95. Валидационная оценка методики анализа лекарственной формы состава: натрия хлорида 0,5; натрия ацетата 0,2; воды очищенной до 1 л

96. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

97. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

98. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

99. Русская армия от Петра 1 до Александра 2


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.