Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Предмет і завдання гігієни Гігієна походить від грецького слова hygiei os, що означає здоровий. Вона вивчає вплив умов життя та праці на здоров’я людини і розробляє заходи із профілактики захворювань, забезпечення оптимальних умов існування, збереження здоров’я і збільшення тривалості життя людини. Гігієна тісно пов’язана із санітарією, що на латині (sa i as) також означає здоров’я. Цей термін широко вживався у першій половині ХХ сторіччя для позначення галузі охорони здоров’я, яка займалася розробленням і проведенням практичних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. У сучасному уявленні науковим розробленням цих проблем займається гігієна, а санітарно-епідеміологічна служба забезпечує організацію та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Основними завданнями сучасної гігієни є розроблення засад запобіжного та поточного санітарного нагляду, санітарного законодавства, обґрунтування гігієнічних заходів щодо охорони та оздоровлення навколишнього середовища, умов праці і відпочинку, охорони здоров’я дітей та підлітків, участь в розробленні основ раціонального харчування, а також санітарна експертиза харчових продуктів і предметів домашнього використання. Основою гігієни є гігієнічні нормативи - гранично допустимі концентрації (ГДК) та рівні (ГДР), орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) для атмосфери населених місць і промислових підприємств, продуктів харчування, одягу і взуття з метою створення найбільш сприятливих умов для збереження здоров’я і запобігання захворюванням, забезпечення високої працездатності та підвищення тривалості життя. Гігієна як розділ медицини, що вивчає зв’язок і взаємодію організму з довкіллям, тісно співвідноситься з усіма дисциплінами, які забезпечують формування гігієнічного світогляду лікаря: біологією, фізіологією, мікробіологією, клінічними дисциплінами тощо. Це дає можливість широкого використання методів і даних сучасних наук в гігієнічних дослідженнях з метою вивчення чинників довкілля при запобіжному і поточному санітарному нагляді і розробленні комплексу профілактичних заходів. Комплексна гігієнічна характеристика факторів довкілля і даних про їх вплив на здоров’я людини сприяє більш обґрунтованій діагностиці захворювань, правильному патогенетичному лікуванню. Таким чином, є всі підстави стверджувати, що гігієна - це наука, яка вивчає вплив на здоров’я людини факторів довкілля та соціальних умов. На базі вивчення чинників довкілля розробляються нормативи і практичні заходи, які мають на меті створення сприятливих умов для життя і праці людини, тобто зниження захворюваності і смертності, збільшення працездатності та інше. На здоров’я людини впливають різноманітні природні чинники, які можна класифікувати на хімічні (речовинні), фізичні (енергетичні), біологічні (бактерії, віруси), психогенні (інформативні), космічні (астральні). До них належать повітря, вода, грунт, кліматичні чинники, а також соціальні умови (праці, харчування, житлові та інші). Вплив природних і соціальних чинників взаємопов’язаний, оскільки урбанізація впливає на природний склад питної води, повітря, грунту, а природні чинники обумовлюють характер харчування населення.

Здоров’я людини суттєво визначає спосіб життя, до якого входять правильний режим праці і відпочинку, раціональне харчування, підтримка на належному рівні фізичної активності, загартування, дотримання правил особистої гігієни тощо. Предмет і зміст гігієни Гігієна вивчає чинники і умови довкілля, які впливають на здоров’я людини Гігієна вивчає закономірності впливу чинників довкілля на організм людини і залежність доза-час-ефект Гігієна розробляє гігієнічні нормативи Гігієна впроваджує гігієнічні нормативи і правила у практику Гігієна прогнозує санітарну ситуацію на короткочасну та віддалену перспективу Гігієна вміщує ряд розділів, кожен з яких охоплює самостійну галузь науки і практики: комунальну гігієну (гігієну населених місць), гігієну навколишнього середовища, гігієну (медицину) праці, гігієну дітей і підлітків, гігієну харчування, радіаційну гігієну, гігієну лікувально-профілактичних закладів, а також військову, особисту, морську, авіаційну, спортивну, космічну та багато інших. Методи гігієнічного дослідження У практичній діяльності сучасного лікаря постійно використовуються методи гігієнічної оцінки факторів довкілля. До них належать санітарне обстеження та опис, фізичні, хімічні та біологічні методи санітарної експертизи. В той самий час використовуються методи дослідження, за допомогою яких можна виявити вплив на організм чинників довкілля. До них належать епідеміологічні, санітарно-статистичні, клінічні методи, а також гігієнічний експеримент. Зазначені методи дозволяють вивчити стан здоров’я окремих груп населення, виявити захворювання чи зміни у стані здоров’я, які обумовлені впливом шкідливих чинників довкілля. Методи санітарного обстеження тривалий час були майже єдиним засобом вивчення умов життя та здоров'я населення. Але треба пам”ятати, що навіть ретельне санітарне обстеження не може дати кількісну характеристику, а також виявити фізичні, хімічні, біологічні властивості середовища. В зв’язку з цим метод санітарного опису в наш час обов’язково доповнюється більш точними фізичними, хімічними, біологічними та іншими методами дослідження. Санітарному опису належать об’єкти довкілля, умови життя і праці населення. До них відносяться джерела водопостачання, грунт, повітряне середовище, продукти харчування, житло, місця праці і відпочинку населення, лікувальні, шкільні заклади та інші. Фізичні методи надзвичайно широко використовуються в санітарно-гігієнічних дослідженнях. З їх допомогою досліджують, наприклад, температуру, вологість, швидкість руху, електричний стан повітря, барометричний тиск, усі види електромагнітних випромінювань, починаючи з самих короткохвильових гамма-випромінювань і закінчуючи інфрачервоним випромінюванням і радіохвилями різної частоти. Фізичні методи широко використовують у комунальній гігієні з метою оцінки клімату населених місць, у гігієні праці для характеристики метеорологічних умов на виробництві, різних випромінювань, які трапляються на виробництві. Фізичні методи допомагають визначити хімічний склад і структуру речовини. Так, спектрографічний аналіз дозволяє помітити незначну кількість сторонніх домішок різних елементів в основному продукті.

За допомогою люмінесцентного аналізу можна визначити якість харчових продуктів. Радіометричні та дозиметричні методи дослідження стали основними в радіаційній гігієні. Хімічні методи в санітарно-гігієнічних дослідженнях використовуються при вивченні хімічного складу повітря, води, грунту, харчових продуктів. Особливо широко їх використовують для визначення отрутохімікатів, різних синтетичних і отруйних речовин, які потрапляють в біосферу у малих кількостях. Хімічні методи мають високу чутливість і репродуцибільність. За допомогою хімічних методів визначають не тільки хімічний склад того чи іншого об’єкта, але й домішки, які не притаманні природному складу і можуть чинити шкідливий вплив на організм або служити показником санітарного неблагополуччя об’єкта, що вивчається. Наприклад, наявність у повітряному середовищі оксиду вуглецю, діоксиду сірки або якої-небудь отруйної речовини свідчить про безпосередню небезпеку для здоров’я. Виявлення в повітрі житлових приміщень підвищеного рівня діоксиду вуглецю свідчить про санітарне неблагополуччя, а саме про недостатню вентиляцію приміщень. Слід підкреслити, що за допомогою хімічних методів встановлений такий важливий факт, як міграція харчовими ланцюжками деяких отрутохімікатів, які широко використовують у наш час у сільському господарстві, а саме: ДДТ знаходять не тільки в ґрунті і рослинах, але і в організмі тварин і людини. Цей препарат виявляли навіть у рибі. Біологічні методи дослідження можна поділити на суто біологічні і бактеріологічні. Під суто біологічними методами слід розуміти такі дослідження об’єктів довкілля, у ході яких визначають мікро- та макроорганізми і речовини тваринного і рослинного походження, які характеризують санітарний стан об’єкта. Прикладом такого аналізу може бути біологічне дослідження джерел води, при якому вивчають рослинні і тваринні організми, що заселяють ці водоймища. До біологічних методів належать також гельмінтологічні дослідження, які дозволяють виявити життєздатні яйця гельмінтів у різних об’єктах довкілля (грунт, вода), що дає можливість робити висновок про ступінь їх фекального забруднення і безпосередньої небезпеки зараження гельмінтами. Бактеріологічні методи у практиці санітарно-гігієнічних досліджень часто мають першочергове значення, оскільки з їх допомогою можна не тільки визначати загальну кількість мікроорганізмів у об’єкті, що вивчається, але й виділити та ідентифікувати санітарно-характерні мікроорганізми. Бактеріологічний аналіз має важливе значення для оцінки харчових продуктів (молоко, м’ясо, готова їжа), оскільки за деяких умов кількість мікроорганізмів у них може досягати колосальних значень і викликати псування продуктів, а іноді і харчові отруєння. До об’єктів санітарного нагляду належать підприємства промисловості, транспорту, житлові будинки, дитячі заклади, нові види посуду, тари, устаткування і упаковок з полімерних матеріалів, дитячі іграшки, книги, одяг. Епідеміологічний метод - це сукупність методів вивчення змін здоров’я населення під впливом різних ендогенних (генетичних, вікових та інших) і екзогенних соціальних і природних (хімічних, біологічних, психогенних та інших) чинників.

Не одне десятилття тривало дослдження епохи, зокрема революцйного зламу 19171920 рокв, засвоння набуткв  колег-сторикв,  представникв нших галузей знання, у тому числ й лтературознавцв, письменникв, художникв, флософв. А вдтак сформувалося цлком ясне та чтке уявлення, що автор хоче донести до читачв на основ достатньо Aрунтовного опанування предмета дослдження. До реч, хоча й не без загрози накликати на себе додаткову бду, варто зауважити чи, точнше, припустити, що, крм вступу  висновкв, решти пдроздлв «Трьох Голгоф», тобто основного змсту книжки, Юрй Шаповал не читав. Таке враження виника не лише тому, що на них не робиться посилань, не згадуться сюжетв, положень. Просто за аналогю до того, яку методу вподобав  демонстру рецензент, вн не менш емоцйно мав би зреагувати ще на чималу кльксть конкретних фактв, х оцнку, узагальнення. Втм, можна було би чекати й ншо реакц, зокрема при уважному, неупередженому аналз архвних документв у додатках. Вони допомогли би зрозумти Володимира Винниченка як полтика-реалста, якому талант,  полтична нтуця дозволили набагато ранше за нших точно передбачити детермновансть соцялстично-федералстично перспективи Украни й одному з перших розгорнути глибоко патротичну, настльки ж самовддану боротьбу за «укранськсть» Украни

1. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

2. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

3. Методи дослідження затрат робочого часу

4. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

5. Матеріали і методи дослідження

6. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
7. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів
8. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

9. Методи та етапи статистичного дослідження

10. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

11. Дослідження методів інтерполяції

12. Дослідження методів чисельного інтегрування

13. Дослідження чисельних методів інтегрування

14. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

15. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

16. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло

17. Методи психофізіологічних досліджень

18. Предмет, завдання та методи патології

19. Методи науково-педагогічних досліджень

20. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

21. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

22. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів
23. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження
24. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

25. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

26. Аналитическая химия, ее предмет, задачи, значение и основные понятия. Организация аналитического контроля в государстве. Классификация методов анализа. Направления развития аналитической химии

27. Методи економіко-статистичних досліджень

28. Основні методи боротьби з інфляцією

29. Основные методы обследования больного

30. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

31. Предмет психологии, ее задачи и методы

32. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

33. Мир одного предмета: астролябия Г.Арсениуса

34. Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов

35. Дослідження харчування

36. Апофатика - основной метод науки XXI века

37. Предмет психологии и ее основные задачи

38. Основные методы психологических исследований
39. Обзор основных методов оценки стоимости брендов
40. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

41. Основные методы тренировки легкоатлетов

42. Основные методы формирования уровня цен

43. Надежность коммерческих банков и основные методы ее определения

44. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

45. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

46. Основные методы регулирования внешней торговли

47. Спектральні наземні дослідження

48. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

49. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

50. Основные методы и понятия физиологии высшей нервной деятельности

51. Палеоантропологічнi дослідження

52. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

53. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

54. Експертна профілактика в окремих видах досліджень
55. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків
56. Проблемы и основные методы социального обеспечения на примере муниципального образования

57. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

58. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

59. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

60. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

61. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

62. Історіографія досліджень голодомору

63. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

64. Палеонтологічні дослідження

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

65. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

66. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

67. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

68. Основные методы производства волоконных световодов

69. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

70. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки
71. Використання Internet у маркетингових дослідженнях
72. Маркетингове дослідження

73. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

74. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

75. Маркетингові дослідження

76. Маркетингові дослідження з використанням анкети

77. Маркетингові дослідження на підприємстві

78. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

79. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

80. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее

81. Дослідження асортименту пральних машин

82. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

83. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

84. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

85. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

86. Брекеты - основной метод исправления аномалий прикуса
87. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини
88. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

89. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

90. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

91. Променеве дослідження молочної залози

92. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

93. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

94. Променеве дослідження щитоподібної залози

95. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

96. Дослідження ділової кар’єри менеджера

Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы
Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Дослідження мотивації на досягнення

98. Основные методы прогнозирования

99. Основные методы развития музыкальной памяти в музыкальной педагогике


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.