Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Пенсійна реформа в Україні

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

УКООПСПІЛКА Львівська комерційна академія Реферат На тему: «Пенсійна реформа в Україні» Виконав: Студент 262 групи Полівцев Дмитро Львів-2009 Зміст Вступ 1. Структура пенсійної системи в Україні 2. Проблеми та перспективи пенсійної реформи 3. Очікувані результати 4. Висновки Список використаних джерел Вступ Події і процеси, що сталися в Україні за останнє десятиліття, характеризуються багатьма змінами в економічній, соціальній і суспільного життя. Їм притаманна стрімка динаміка, яка не оминула і питання національної безпеки України, складовою частиною якої все більше виступає соціальна безпека. Поряд з багатьма іншими соціальними питаннями, які доводиться вирішувати Україні, важливою складовою частиною є пенсійна реформа, яка почалася в 2004 р. Ця реформа повинна стати основою соціального захисту пенсіонерів, частка яких в даний час складає 28,4%. Пенсійна реформа просувається повільно, що пов'язано з економічної та демографічної ситуації в країні. В цілому проведення пенсійної реформи в повному обсязі має забезпечити зростання і стабільні виплати пенсій, стати потужним фактором інвестування вітчизняної економіки. Однак у зв'язку з впливом певних факторів процес реформування на даному етапі є неефективним. На даному етапі головним завданням уряду є розробка конкретних заходів щодо реалізації пенсійної реформи в Україні. Головні завдання і цілі пенсійної реформи: 1. підвищити рівень життя пенсіонерів; 2. встановити залежність розмірів пенсій від величини заробітку і трудового стажу; 3. забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи; 4. заохотити громадян до заощадження коштів під старість; 5. створити більш ефективну та більш дієву систему адміністративного управління в пенсійному забезпеченні. 1. Структура пенсійної системи в Україні Україною обрано шлях поступового запровадження трирівневої пенсійної системи: Рівень 1 - солідарна система Рівень 2 - загальнообов'язкова накопичувальна система Рівень 3 - добровільна недержавна система пенсійних заощаджень. 1.1 Солідарна система Реформа солідарної системи передбачає: Охоплення системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування усіх працюючих громадян (у тому числі і тих, що забезпечують себе роботою самостійно, а також найманих працівників у приватному секторі економіки). Запровадження нової формули нарахування пенсій, що передбачає розширення періоду врахування заробітку при визначенні розмірів пенсій (на підставі даних системи персоніфікованого обліку внесків), зарахування до страхового стажу періодів, за які сплачено страхові внески та ставить майбутній розмір пенсії у залежність від величини заробітку, з якого сплачувались пенсійні внески, та страхового стажу, протягом якого вони сплачувались. Причому, пенсіонерам, пенсії яким були призначені за раніше діючим законодавством, надано право на перерахунок призначеної їм пенсії за умовами нового Закону. Збереження права виходу на пенсію в 55 і 60 років, з одночасним наданням можливості більш пізнього виходу на пенсію з підвищенням розмірів пенсій від 3 відсотків за один рік відстрочки виходу на пенсію до 85,32 відсотків за десять років більш пізнього виходу на пенсію.

Крім того, у разі відстрочки часу виходу на пенсію, збільшиться період, протягом якого особа сплачуватиме внески до Пенсійного фонду, а значить і розмір її пенсії буде вищим. Таке вирішення питання буде особистою справою кожного громадянина і залежатиме виключно від його готовності &quo ;працювати на самого себе&quo ;. Отже у законі закладено економічно стимулюючий підхід до більш пізнього виходу на пенсію. Розмежування джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами. На першому етапі - розмежування джерел фінансування з Державним бюджетом, а на другому - поступове переведення фінансування дострокових пенсій (за списками №1 і №2) інших категорій підвищених пенсій у систему недержавних пенсійних фондів з обов'язковим відрахуванням до них пенсійних внесків з боку відповідних роботодавців. Економічне стимулювання громадян до виходу на пенсію у більш пізньому віці без законодавчого підвищення діючого пенсійного віку. Фінансування з Державного бюджету дефіциту коштів в рамках солідарної системи, у разі його виникнення. Поступове запровадження системи управління Пенсійним фондом на основі паритетного представництва сторін соціального партнерства (представників держави, роботодавців та працівників). Таким чином Перший рівень є системою пенсійних виплат, внески до якої сплачуються усіма працюючими громадянами країни та їх роботодавцями. За рахунок цих коштів і виплачуються страхові пенсії та встановлюється мінімальний рівень пенсійних виплат пенсіонерам. Особам, які мають малий страховий стаж та (або) розмір заробітку, з якого сплачувались страхові внески, а отже низькі розміри пенсій, передбачається надання цільової соціальної допомоги, що дозволить забезпечити їм доходи на рівні мінімальних соціальних стандартів в Україні, які встановлюються, виходячи з реальних фінансових можливостей Державного бюджету та Пенсійного фонду. У реформованій солідарній системі розмір пенсії залежить від розміру заробітної платні, з якої сплачувались страхові внески та страхового стажу, протягом якого вони сплачувались що досягається шляхом звільнення Пенсійного фонду від здійснення невластивих йому виплат (розмежування джерел фінансування виплати пенсій, призначених за різними пенсійними програмами) та впровадження системи персоніфікованого обліку відомостей про заробіток та сплату страхових внесків, на основі даних якої призначаються і виплачуються пенсії. Ведення та обслуговування такої системи здійснює Пенсійний фонд України. 1.2 Загальнообов’язкова накопичувальна система Створення Другого рівня пенсійної системи означатиме запровадження в нашій країні системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування. Суть такої системи полягатиме у тому, що частина обов'язкових внесків до пенсійної системи (загальний рівень пенсійних відрахувань залишиться незмінним) накопичуватиметься у єдиному Накопичувальному фонді і обліковуватиметься на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян які (та на користь яких) сплачуватимуть такі внески. Ці кошти інвестуватимуться в економіку країни з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних процесів.

Управління пенсійними коштами здійснюватимуть компанії з управління активами (для яких ця діяльність є професійною і буде ліцензуватись), обраними на конкурсній (тендерній основі). При інвестуванні пенсійних активів компанії будуть діяти згідно з вимогами законопроектів щодо напрямків інвестування, ринків на яких можна буде здійснювати інвестиції та вимог щодо диверсифікації (вкладання коштів у різні напрямки) інвестиційних вкладень. Безпосереднє зберігання пенсійних активів буде здійснювати банківська установа - зберігач, яка буде нести відповідальність за цільове використання цих активів. Кошти, що обліковуватимуться на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян будуть власністю цих громадян, і вони зможуть скористатись ними при досягненні пенсійного віку (або, у випадках передбачених законом, раніше цього терміну, наприклад у випадку інвалідності). Виплати з Накопичувального фонду будуть здійснюватись додатково до виплат із солідарної системи. Введення Другого рівня пенсійного страхування дозволить: збільшити загальний розмір пенсійних виплат завдяки отриманню інвестиційного доходу (сукупний середній розмір пенсійних виплат із солідарної та обов'язкової накопичувальної системи очікується на рівні 55-60 відсотків середньої заробітної плати в Україні, а зараз такі виплати складають близько 35 відсотків); посилити залежність розміру пенсії від трудового вкладу особи, а отже посилити зацікавленість громадян та їх роботодавців у сплаті пенсійних внесків; зменшити &quo ;податковий тиск&quo ; на фонд оплати праці роботодавців за рахунок перерахування частини обов'язкових пенсійних внесків до Накопичувального фонду, що здійснюватиметься із заробітку працівника; успадковувати кошти, обліковані на персональному пенсійному накопичувальному рахунку, родичам застрахованої особи; створити потужне джерело інвестиційних ресурсів для зростання національної економіки; розподілити ризики виплати низьких розмірів пенсій між першим та другим рівнем пенсійної системи, і таким чином застрахувати майбутніх пенсіонерів від негативних демографічних тенденцій та коливань у економічному розвитку держави; підвищити ефективність управління системою пенсійного забезпечення за рахунок передачі недержавним компаніям функції управління пенсійними активами. Впроваджуватись другий рівень буде лише після формування необхідних економічних передумов та створення відлагодженої і ефективної системи державного нагляду та регулювання у цій сфері, а також необхідної інфраструктури. Законопроектами, також передбачається, що, починаючи з 2018 року, громадянам буде надано право, у разі їх бажання, перевести їх обов'язкові пенсійні заощадження з Накопичувального фонду до обраного ними недержавного пенсійного фонду (тобто на третій рівень). Це дозволить застрахованим особам самостійно вирішувати, яка інвестиційна політика є найбільш прийнятною для інвестування їх пенсійних заощаджень, а отже - в більшій мірі впливати на розмір своєї майбутньої пенсії. 1.3 Недержавне пенсійне забезпечення Система недержавного пенсійного забезпечення (третій рівень пенсійної системи) створена для формування додаткових пенсійних накопичень за рахунок добровільних внесків фізичних осіб і роботодавців.

Полковник Коновалець, як керманич революцйно боротьби проти окупантв Укранських Земель, зокрема проти большевицько Москви, був так само висунений на ворож знищувальн д, як борц пдплля,  завжди це враховував у свой прац. Особисто неустрашимий, вн турбувався найбльше долею визвольного руху, якщо б Його не стало в живих. Для того Вн намагався якнайбльше свох дей, напрямних  засад визвольно д прищепити цлй Органзац, всм  кадрам. Майбутнього розвитку свтових подй  в зв'язку з ними умовин дальшо визвольно боротьби не можна з певнстю передбачити на далеку мету  через те год визначити вдповдн конкретн пляни д. Але те, що лише в тому напрям можна було зробити, те полковник Коновалець зробив, щоб приготовити ОУН до правильно д  боротьби в рзних можливих ситуацях. Коли в 1941 роц розгорлася мж двома загарбницькими, тоталтарними мперялзмами вйна на укранськй земл та за  посдання, тод ОУН, пам'ятаючи висновки ґвгена Коновальця з ходу подй в 19171918 рр., дала почин  дйов рамки для активного виступу укрансько нац на сторичнй арен

1. Пенсійна реформа в Україні

2. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

3. Трирівнева пенсійна система

4. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

5. Партійна система України. Політичний маркетинг

6. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут
7. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
8. Організаційна система управління природокористуванням України

9. Інвестиційна політика банків в Україні

10. Столипін та його аграрна реформа в Україні

11. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

12. Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

13. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

14. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

15. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

16. Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)

Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

18. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

19. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

20. Іудаїзм в Україні. Антирелігійна компанія М. Хрущова. Наступ на іудейські релігійні громади

21. Організаційна структура митної системи України

22. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки
23. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація
24. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

25. Денежные реформы в постсоциалистических странах

26. Пенсия по старости на общих основаниях

27. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

28. Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена

29. Реформы Петра I

30. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

31. Реформы государственного аппарата при Петре I

32. Исторический портрет и реформы Ивана Грозного

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие

33. Общее и особенности в реформах Петра Первого и Екатерины Второй

34. Судебная реформа 1864 года

35. Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками

36. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

37. Реформы Н.С.Хрущева: предпосылки, сущность, противоречия

38. Реформы Ивана IV Грозного
39. Реформы и контрреформы 60-90 годов 19 века в России
40. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

41. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

42. Політичні права і свободи громадян України

43. Итоги реформ в России за 10 лет

44. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

45. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

46. Пенсии за выслугу лет. Условия назначения

47. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

48. Смысл Петровских реформ в эпоху просвещения

Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Петровские реформы

50. Аграрная реформа П.А.Столыпина

51. С.Ю. Витте и его реформы

52. П.А. Столыпин и его реформа

53. Сперанский М.М. и его реформы

54. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)
55. Александр 2 и его реформы
56. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

57. Реформы Петра I

58. Аграрная реформа Столыпина

59. Великие реформы 60-70-х годов. Александр II

60. Военная реформа Милютина 1860-1870 гг.

61. Государственные реформы Петра I

62. Государственный совет и указ 9 ноября 1906 года /Столыпинская реформа/

63. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

64. Реформы 1905-1912 гг.

Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Реформы Ивана IV

66. Реформы Петра I

67. Реформы Петра I и судьба России

68. Реформы Петра Великого

69. Реформы Солона (638-559 до н.э.)

70. Реформы Столыпина
71. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику
72. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

73. Реформы Ивана Грозного

74. Реформы 60 – 70-х гг. XIX века

75. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине XIX века

76. Понятие инвалидности. Причины и группы инвалидности. Пенсии по инвалидности.

77. Судебная реформа (Контрольная)

78. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

79. Реформы образования в России и Англии

80. Оценка петровских реформ в историографии

Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

81. Реформы 50-60х годов нашего столетия /Н.С.Хрущев/

82. Политика Хрущева. Реформы 50x-60х годов

83. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

84. Результаты реформ перестройки. Состояние экономики России к 1992г.

85. Пенсионная реформа в Российской Федерации

86. Український мандрівний філософ Г. Сковорода
87. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
88. Реформа кредитно-банковской системы в Российской Федерации

89. Пенсионная реформа в Российской Федерации

90. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

91. История экономических реформ в России

92. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

93. Реформы 1965 и 1979 г.г.: сущность, особенности, результативность

94. Стратегическое управление (укр)

95. Анализ текущего и перспективного состояния МУП "Реутовская теплосеть" г. Реутова Московской области в условиях развития жилищно-коммунальной реформы

96. Влияние экономических реформ на население Казахстана

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

97. Денежная реформа на Украине

98. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

99. Реформы в экономике России 60-80 годов

100. Деньги и денежные реформы в России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.