Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ПЛАН Вступ Аналіз стану ринку ялинкових прикрас в Україні Законодавчо-нормативна база регулювання виробництва та реалізації ялинкових прикрас Класифікація та вимоги до якості ялинкових прикрас Стан та перспективи розвитку ринку ялинкових прикрас в Україні Оцінка асортименту і споживчих властивостей ялинкових прикрас ( за матеріалами ВАТ Універмаг “ Дитячий світ” м.Києва ) Характеристика об’єктів та методів дослідження Аналіз структури асортименту ялинкових прикрас в ВАТ Універмаг   „Дитячий світ” Порівняльні споживчі тестування ялинкових прикрас вітчизняного та закордонного виробництва 2.4  Рекомендації споживачам Аналіз стану захисту прав споживачів при реалізації ялинкових прикрас ( за матеріалами Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів ) Аналіз діяльність управління Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів щодо перевірок підприємств, які реалізують ялинкові прикраси Програма інспекційної перевірки підприємств торгівлі, які реалізують ялинкові прикраси Рекомендації контролюючим органам щодо забезпечення захисту прав споживачів при реалізації ялинкових прикрас Висновок Список використаної літератури ВСТУП Сьогодні асортимент новорічних товарів дуже широкий, і  кожна  фірма   може запропонувати щось особливе, оригінальне. Тому виробники і торговельні  організації  повинні працювати спільно і формувати моду на новорічні і різдвяні  товари, щоб  перед  новорічними святами покупці могли подивитися каталоги актуальних колекцій і купити нові ялинкові прикраси. Дрібні торговці, що  реалізують свій товар на ринках, по суті, заважають активному  просуванню  нового товару. Для приватного підприємця торгівля новорічними аксесуарами — це  сезонний  заробіток. Дрібні ринкові торговці пропонують, як правило, залишки торішнього польського або китайського товару. Ринкові лотки з новорічними   іграшками залучають   покупців тільки   низькими   цінами. Вони не пропонують різноманітного  асортименту.  Демпінг ринкових торговців істотно знижує заробітки вітчизняних виробників. Сьогодні з'явився новий канал збуту ялинкових прикрас — супермаркети. Однак, з огляду на сезонність новорічного товару, є труднощі з висновком договорів на постачання. У першу чергу виникає проблема товарних залишків. Роздріб повинний нести відповідальність  за  реалізацію новорічних прикрас, адже постачальник не може забрати весь непроданий товар. Тому що роздріб не розраховує можливий обсяг продажів, часом залишається непроданим до 30%  товару.    Магазини повинні регулювати торговельну націнку на продукцію,   з огляду на асортимент і споживчий попит. У минулому сезоні дуже активними покупцями стали  офіси,   ресторани, бари. Крім закупівель наявних на складі ялинкових прикрас вони роблять замовлення на виготовлення новорічних іграшок з логотипом компанії. Незважаючи на невеликі по обсягу замовлення, у середньому — 100 штук, з такими замовниками дуже цікаво працювати.  Визначаються    вимоги не тільки до іграшки, але і до гірлянд, аксесуарів — вони повинні бути виконані  у фірмовому кольорі компанії і відповідати  інтер'єру установи.

Крім виготовлення новорічних іграшок під замовлення для залучення більшої кількості клієнтів пропонуються послуги дизайнерів. Уже назріла необхідність в ефектному оформленні вітрин, торговельних залів і приміщень. Тому пропонується замовникам комплексне обслуговування. Важливо відмітити,  що нинішній  сезон   продажів   новорічних аксесуарів почався раніш, ніж торік. Перша іграшка продається вже в жовтні. Це дозволяє сподіватися, що сезон буде вдалим. Мета роботи - аналіз асортименту, споживчих порівняльних тестувань ялинкових прикрас та оцінки ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації. Об’єкт роботи – ялинкові прикраси. Предмет роботи – визначення асортименту, споживчих властивостей ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації. 1. Аналіз стану ринку ялинкових прикрас в Україні & bsp; 1.1. Законодавчо-нормативна база регулювання виробництва та реалізації ялинкових товарів Особливе значення в системі споживчого законодавства мають норми Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, які встановлюють правила укладення дого­ворів купівлі-продажу, підряду, перевезення, схову, страхування та інших договорів у сфері торгівлі та побутового обслугову­вання, юридичну відповідальність за неналежне їх виконання чи невиконання. Дотримання громадянином цих правил є на­дійною правовою гарантією захисту їх порушених прав як спо­живачів. В ЦК України чільне місце посідають норми щодо захисту прав споживачів, а саме правове регулювання договору роздрібної купівлі-продажу. Розвиток ринкових відносин в Україні на початку 90-х років обумовив необхідність розроблення ефективного механізму захисту прав і законних інтересів громадян-споживачів. Цей механізм передбачав розроблення і прийняття спеціального за­конодавства у сфері захисту прав споживачів, а також органі­заційно-управлінських засобів у цій галузі. Основним законодавчим актом в сфері захисту прав споживачів займає Закон України &quo ;Про захист прав споживачів&quo ;, який містить норми галузей права, які в повному обсязі здійснюють захист прав споживачів. З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів та відповідно до ст. 106 Конституції України створено Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики — Держспоживстандарт України (див. Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, затв. Указом Президента України від 18 березня 2003 р. № 225/ 2003). Держспоживстандарт є центральним органом виконав­чої влади зі спеціальним статусом та правонаступником ви­щевказаних двох органів. Суттю споживчої політики нашої держави, яку здійснюють Держспоживстандарт України і його територіальні органи, є забезпечення високого правового рівня захисту прав споживачів саме з боку держави, забезпечення реалізації їхніх прав на безпеку, поінформованість, вибір, відшкодування збитків, здійснення контролю за якістю та безпекою товарів, продукції (робіт, послуг), сприяння діяльності громадських організацій споживачів. Безперечно, центральне місце в системі споживчого законо­давства займає Закон України &quo ;Про захист прав споживачів&quo ;, норми якого складають основний зміст інституту споживчого права.

Саме ним встановлюються визначальні принципи право­вого регулювання відносин за участю громадян-споживачів, а також окреслюються соціальне необхідні потреби і юридично допустимі межі їх пільгового захисту. Закон України &quo ;Про захист прав споживачів&quo ; є спеціальним комплексним законо­давчим актом, який містить особливі методи і способи захисту прав споживачів. Ці особливості насамперед полягають у вста­новленні крім звичайних, ще й додаткових гарантій реалізації споживачами своїх прав та додаткових обов'язків і підвищеної відповідальності зобов'язаних щодо споживачів осіб. Тому вкрай важливо правильно визначати зміст тих чи інших відносин, що виникли, з метою встановлення правомірності поширення на них дії Закону України &quo ;Про захист прав споживачів&quo ;. Необхідно зазначити, що цей Закон, як й інші нормативні, акти з питань захисту прав споживачів, поширюється на всі підприємства, які обслуговують населення; торговельні, сфери послуг, побутового обслуговування, громадського харчування. Тобто законодавством урегульовано всі випадки, де громадянин є споживачем (особою, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати або замовити товари (роботи, послуги) для особистих побутових потреб). Закон України &quo ;Про захист прав споживачів&quo ; поширюєть­ся на всіх споживачів, які знаходяться на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (ро­біт, послуг) для задоволення власних побутових потреб. Від­повідно до його положень споживач має право вимагати від продавця (виробника, виконавця), щоб якість придбаного ним товару (виконаної роботи, наданої послуги) відповідала вимо­гам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товари (роботи, послуги), яку надає прода­вець (виробник, виконавець). Придбаний товар (робота, послу­га) повинен бути якісний і безпечний для життя і здоров'я кожної людини. Закон України &quo ;Про захист прав споживачів&quo ; визначив нові принципові підходи до врегулювання відносин за участю грома­дян — покупців, замовників товарів, робіт та послуг. У ньому міститься ціла система способів захисту прав громадян-споживачів. У цьому ж Законі набуло спеціального юридичного зна­чення поняття &quo ;споживач&quo ;. Споживачем визнається громадя­нин, який придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб. Законом визначаються також спеціальні умови щодо зобов'я­заної перед споживачем сторони (виробника, виконавця, продав­ця). Такою зобов'язаною стороною визнається підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які вироб­ляють товари для реалізації, виконують роботи або надають послуги, реалізують товари за договором купівлі-продажу. Це означає, що суб'єктами відносин, врегульованих Законом &quo ;Про захист прав споживачів&quo ;, може бути лише певне коло уповно­важених і зобов'язаних осіб. Крім вищезазначених нормативних актів відносини щодо ялинкових прикрас унормовується Кодекс України про адміністративні правопорушення, що містить норми, які встановлюють засоби адміністративного регу­лювання у сфері захисту прав споживачів, а саме — перелік адміністративних правопорушень в сфері торгівлі, послуг, та відповідні санкції.

А в наказі Начальної Команди від 29 липня вже виразно окреслювалася зміна пріоритетів: «Час для визволення землі ще не прийшов», проте «не сміємо безчинно спочивати…, світ мусить знати про існування Галицької армії та широко чути її діла». Отже перемога над Польщею залишалася головною метою, змінювався лише шлях її досягнення: «Вирвати матір українських городів — Київ, а звідти рушити переможно на галицьку столицю — Львів»[740]. Принципова згода про спільний наступ на Київ була досягнута на нараді керівних діячів УНР і ЗУНР 30 липня 1919 р. у Кам'янці- Подільському. Це рішення значною мірою стало демонстрацією обопільної волі й перед присутніми на зібранні представниками французької, англійської та американської місій. С. Петлюра з властивою йому експресивністю змалював грандіозні плани боротьби українських армії з більшовизмом, хоча залишив поза увагою питання вироблення реального механізму та здійснення конкретних заходів щодо реалізації далекосяжних задумів. Уже 31 липня 1919 р. штаб Дієвої армії фактично без узгодження з Начальною Командою затвердив генеральний план наступальних операцій на Київ та Одесу, що мали розпочатися 2 серпня

1. Харчова цінність та оцінка якості зерна

2. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

3. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

4. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

5. Цінова політика фірми та її оцінка

6. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера
7. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка
8. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

9. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

10. Асортимент та споживчі властивості сушеного винограду

11. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

12. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

13. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

14. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

15. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

16. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы

17. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

18. Споживчі властивості будівельних матеріалів та речовин

19. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

20. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

21. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

22. Оцінка фінансового стану підприємства
23. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях
24. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

25. Оцінка збитку після настання страхового випадку

26. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

27. Оцінка фінансового стану комерційного банку

28. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

29. Екологія та поведінка плазунів

30. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

31. Економічна оцінка активу балансу підприємства

32. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

34. Принципи розробки та оцінки державної політики України

35. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

36. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

37. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

38. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість
39. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі
40. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

41. Споживчі властивості лікарських засобів

42. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

43. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

44. Оцінка доцільності отримання патенту

45. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

46. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

47. Оцінка стану менеджменту в організації

48. Формування споживних властивостей меблів та митне оформлення при перетині митного кордону

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники

49. Оцінка ефективності використання рухомого складу

50. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

51. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

52. Оцінка фінансового стану підприємства

53. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

54. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)
55. Гідроекологічна оцінка річки Рось
56. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

57. Оцінка стану міської системи м. Києва

58. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

59. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

60. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

61. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

62. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

63. Облік готової продукції та її реалізації

64. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

66. Поняття та система принципів трудового права

67. Предмет та методологія інформаційного права України

68. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

69. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

70. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності
71. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних
72. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

73. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

74. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

75. Аналіз виробництва та реалізації продукції

76. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

77. Печінка. Її будова, функції та хвороби

78. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

79. "Нормальна" поведінка та саногенне мислення

80. Антигени, їх властивості та будова

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

81. Правомірна поведінка та історичні типи держав

82. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

83. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

84. Категорні властивості просторів ймовірнісних мір та гіперпросторів включення

85. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

86. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
87. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі
88. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

89. Властивості алюмінію та його сплавів

90. Самооцінка особистості та її розвиток

91. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

92. Властивості s-металів та їх сполук

93. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі LnBa2Cu3O7, LnxLa1-xBa2Cu3O7

94. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

95. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

96. Поняття економічної інформації, її види та властивості

Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

98. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

99. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.