Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти України ДОНГТУ Донбаський Горнотехнічний Університет Факультет економічної підготовки Кафедра Економічної теорії КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни «Макроекономіка» Варіант №7 Виконав студент Групи ІЕП – 093 Спеціальності: «Менеджмент організацій» Манько С.І. м. Алчевськ, 2009 ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ (Завдання 1) Поясніть детально, з використанням графіка, потенційний вплив росту податків на споживання і заощадження. 1.1 Базова модель Кейнса: роль споживання та заощадження Споживання (витрати домашніх господарств) розглядається кейнсіанською теорією у зв’язку з національним доходом, а точніше – з кінцевим доходом суспільства, або доходом після сплати податків. Заощадження – це та частина кінцевого доходу суспільства, яка не споживається. Звідси випливає, що кінцевий доход суспільства (національний доход) дорівнює сумі споживання і заощадження: Y = C S. Споживання (C) і заощадження (S) тісно пов'язані, їх не можна розглядати ізольовано. Крім того кейнсіанська модель товарного ринку будується на певних припущеннях. Вони дають можливість абстрагуватися від окремих процесів і зосередитися на тому, що є суттєвим саме для цього пояснення. Зокрема: 1) ціни розглядаються як незмінні; 2) приймається, що рівень процента є величина стала; 3) об'єктом дослідження виступає закрита економіка, тобто не враховується зовнішня торгівля. Наголосимо ще раз на слідуючому: сукупний попит у замкненій економіці складається з двох компонентів – споживання C і інвестиції I, які створюються заощадженнями S, тобто S = I; визначальним є сукупний попит. Позначимо його як AD. Він репрезентує всю сукупність товарів, на придбання яких домогосподарства, підприємства і держава здійснюють свої витрати. Особливістю кейнсіанської моделі є й те, що в ній розрізняються заплановані й фактичні витрати. Заплановані витрати відрізняються від фактичних на величину непередбаченого перевищення створеної продукції над реалізованою або, навпаки, реалізованої над створеною в межах певного періоду. Перший варіант невідповідності може мати місце тоді, коли підприємства створили більше продукції, ніж здатні реалізувати, і тому змушені її частину перетворити на запаси. Другий варіант характерний для умов, коли відбувається реалізація не лише створеної у певний період продукції, а й тієї, що була в запасах. Фактичні витрати тотожні отриманим доходам, або сукупному випуску. Останній позначатиметься як Y. Невідповідність запланованих і фактичних витрат може бути записана так: Y = AD uI,(1.1) де uI – непередбачене нагромадження запасів або навпаки, їх використання для збільшення пропозиції на товарному ринку. Зрозуміло, що коли uI&g ;0, то це означає, що підприємці зменшують пропозицію товарів (Y). Коли ж uI&l ;0, то пропозиція збільшується (Y). Розгляд кейнсіанської моделі ми розпочинаємо з її спрощеного варіанта, є рівність: AD = C I,(1.2) де C – витрати споживання домогосподарств; I – інвестиційні витрати. Щодо споживання приймається, що воно залежить від граничної схильності до споживання c′ та сукупних доходів Y. зміна в споживанні приріст С &Del a;С MPC = –––––––––––––––– = ––––––––– = –––– = c′; (1.3

) зміна в доході приріст Y &Del a;Y Кейнс вводить ще один показник: MPS – гранична схильність до заощадження: зміна в заощадженні приріст S &Del a;S MPS = –––––––––––––––––– = ––––––––– = –––– = S′.(1.4) зміна в доході приріст Y &Del a;Y Сума MPC і MPS для будь-якої зміни в доході повинна завжди дорівнювати одиниці: MPC MPS = 1; (1.5) адже приріст Y = приріст С приріст S. Приріст доходу може йти або на споживання, або на заощадження. В короткостроковій перспективі по мірі росту поточного доходу АРС (середня схильність до споживання) зменшується, АРS (середня схильність до заощадження) зростає, тобто з ростом доходу сім’ї відносно скорочується доля заощаджень. Але, в довгостроковій перспективі середня схильність до споживання стабілізується, так як на величину споживчих видатків впливає не тільки розмір поточного доходу сім’ї, але і розмір загального життєвого достатку, а також величини очікуваного і постійного доходу. Фактори, визначаючі динаміку споживання і заощаджень: дохід домашніх господарств; багатство, накопичене в домашньому господарстві; рівень цін; економічне очікування; величина споживної заборгованості; рівень оподаткування. Величини споживання і заощадження відносно стабільні при умові, що господарство не приймає спеціальних дій по їх зміні, в тому числі через систему оподаткування. Стабільність цих величин зв’язана з тим, що на рішення домашніх господарств “споживати” чи “зберігати” впливають відповідні традиції. До того ж фактори, не зв’язані з доходом, багатообразні і зміни в них нерідко взаємоврівноважуються. Якщо споживчі видатки, як перший компонент сукупного попиту, відносно стабільні, то другий компонент – інвестиції, навпаки, мінливі. Математично MPC – це числове значення (тангенс) кута нахилу лінії споживання (дійсних витрат – AD) до осі абсцис, а MPS – тангенс кута нахилу лінії заощадження (яку легко побудувати на графіку, виходячи із різниці обсягу доходу і обсягу споживання). Мал. 1 Кейнсіанська функція споживання Функція споживання має вигляд: C = C0 c′Y,(1.6) де С0 – певний рівень споживання, який не залежить від рівня доходів і тяжіє до мінімального споживання; c′ – гранична схильність до споживання, що показує, яка частка з кожної одиниці додаткових доходів буде спрямована на споживання. Оскільки у моделі приймається, що ставка процента є стала величина, то функція інвестицій набуває вигляду: I = I Модель у її спрощеному варіанті має такий вигляд: Y = AD – загальна умова рівноваги (1) AD = C I – структура сукупних витрат (2) C = C0 c′Y – функція споживання (3) I = I – функція інвестицій (4) AD = C0 I c′Y – випливає із (2), (3), (4) (5) Y = AD = C0 I c′Y – випливає із (1), (5) (6)(1.7) В економічній науці графічне зображення цієї моделі прийнято називати &quo ;кейнсіанський хрест&quo ;. Він являє собою поєднання на одному графіку двох ліній, одна з яких відображає ідеальний стан повної відповідності фактичних і запланованих витрат (Y = AD), а друга заплановані витрати. Лінія що проходить під кутом 45° до горизонтальної осі, фіксує відповідність фактичних і запланованих витрат.

Графічно це саме так, бо кожна точка, розташована на ній, є рівновіддаленою від горизонтальної та вертикальної осей. Лінія функції запланованих витрат (AD) має позитивний нахил до горизонтальної осі (вісь доходу), що цілком відповідає рівнянню (5), в якому сукупні витрати представлені як функція доходів. Нахил лінії до горизонтальної осі визначається граничною схильністю до споживання c′: чим схильність вища, тим нахил до горизонтальної осі більший. А у точці перетину ліній Y та AD досягається рівновага товарного ринку (Y = AD). Як пояснити сам процес рівноваги, користуючись &quo ;кейнсіанським хрестом&quo ;? Якщо виробництво всіх підприємств країни знаходиться на рівні Y1, то заплановані витрати (споживання) є меншими, ніж виробництво (Мал. 1). Підприємствам доводиться нагромаджувати запаси товарів. А маючи запаси нереалізованої продукції, вони змушені зменшувати виробництво, тобто відбувається рух від Y1 до Y0 . Якщо виробництво знаходиться на рівні Y0, то заплановані витрати (споживання) перевищують фактичне виробництво. Підприємства мають можливість розпродувати запаси, а їх скорочення змушує нарощувати виробництво. Рецесійний розрив – величина, на яку повинен зрости сукупний попит (сукупні видатки), щоб підвищити рівноважний ВНП до неінфляційного рівня повної зайнятості. Якщо фактичний рівноважний об’єм випуску Y0 нижче потенційного Y (див. мал. 2), то це означає, що сукупний попит неефективний, тобто сукупні видатки недостатні для забезпечення повної зайнятості ресурсів, хоча рівновага AD = AS досягнута. Недостача сукупного попиту надає депресивний вплив на економіку. Мал. 2 Рецесійний та інфляційний розриви Щоб подолати рецесійний розрив і забезпечити повну зайнятість ресурсів, необхідно простимулювати сукупний попит і “перемістити” рівновагу з точки А в точку В. При цьому приріст сукупного рівноважного доходу &Del a;Y складає: величина &Del a;Y = рецесійного Ч мультиплікатор видатків; розриву Інфляційний розрив – величина, на яку повинен скоротитися сукупний попит (сукупні видатки), щоб знизити рівноважний ВНП до неінфляційного рівня повної зайнятості. Якщо фактичний рівноважний рівень випуску Y1 більший від потенційного ВНП (див. мал. 2), то це означає, що сукупні видатки є надлишкові. Надлишковість сукупного попиту викликає в економіці інфляційний бум: рівень цін зростає тому, що фірми не можуть розширяти виробництво адекватно зростаючому сукупному попиту, так як всі ресурси вже зайняті. Подолання інфляційного розриву передбачає стримання сукупного попиту і “переміщення” рівноваги з точки C в точку В (повна зайнятість ресурсів). При цьому скорочення рівноважного сукупного попиту &Del a;Y складає: величина &Del a;Y = інфляційного Ч мультиплікатор видатків; розриву 1.2 Парадокс бережливості. Взаємозв’язок моделі AD-AS і Кейнсіанського хреста Парадокс бережливості – спроба суспільства більше зберігати обертається таким самим чи меншим об’ємом заощаджень. Якщо приріст заощаджень не супроводжується приростом інвестицій, то люба спроба домашніх господарств більше зберігати виявляється марною, в зв’язку зі значним спадом рівноважного ВНП, обумовленим ефектом мультиплікації.

Розгляньмо ж по черзі кожен із цих чинників. Друга світова війна стала свідком виникнення могутніх міждержавних блоків, породжених військовою конфронтацією безпрецедентного масштабу. Передусім в Європі і в інших краях світу зіткнулися між. собою два великі блоки, комуністичний і капіталістичний, витягши на арену свого зіткнення різні залежні держави й регіони. Це своєю чергою породило не такі сконсолідовані і слабші регіональні блоки в Латинській Америці, Африці й Південно-Східній Азії, які у військових та економічних питаннях й далі зоставалися залежні від двох головних блоків індустріалізованих держав. У 1970 - 1980-х pp. ця полярність трохи ослабилась - спершу під дією економічної й політичної ваги членів обох блоків - Західної Німеччини, Японії, Китаю, - а згодом унаслідок прискорення темпів руху до європейського економічного союзу і впливу перебудови як на Радянський Союз, так і на Східну Європу. Блоки держав залишились, проте їхні обов’язкові ідеології національно урізноманітнились, а в окремих випадках утратили всю ту мобілізаційну силу, що колись їм належала

1. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

2. Вплив валютних курсів на економіку України

3. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

4. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

5. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

6. Лінійна залежність n–мірних векторів. Програма
7. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень
8. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

9. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

10. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

11. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

12. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

13. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

14. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

15. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

16. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Особливості навчання дітей підліткового віку

18. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

19. Страхи дітей молодшого шкільного віку

20. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

21. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

22. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку
23. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку
24. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

25. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

26. Туризм та його вплив на світову економіку

27. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

28. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

29. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

30. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

31. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

32. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

34. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

35. Інвестиційна діяльність страхових компаній

36. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

37. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

38. Діяльність римських магімтратів
39. Інноваційна діяльність підприємства
40. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

41. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

42. Життя та діяльність І.П.Котляревського

43. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

44. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

45. Діяльність страхової компанії "Оранта"

46. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

47. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

48. Життєдіяльність організму

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

49. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

50. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

51. Аудиторська діяльність

52. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

53. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

54. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
55. Підприємницька діяльність
56. Приватна детективна і охоронна діяльність

57. Відповідальність за податкові правопорушення

58. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

59. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

60. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

61. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

62. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

63. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

64. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

66. Європейський вплив на український живопис у картині В.Д. Орловського "На березі моря"

67. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

68. Творча діяльність Панаса Мирного

69. Комерційна діяльність

70. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
71. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"
72. Маркетингові дії залежно від етапів життєвого циклу товару

73. Товарна політика і комерційна діяльність

74. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

75. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

76. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

77. Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет

78. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

79. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

80. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

81. Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування

82. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

83. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

84. Особливості перебігу хронічного гепатиту с в залежності від генотипу вірусу

85. Вплив вегетативної регуляції на перебіг системної запальної відповіді

86. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів
87. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції
88. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

89. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

90. Економічна діяльність ООН

91. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

92. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

93. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

94. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

95. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

96. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки

97. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

98. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

99. Операційна діяльність підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.