Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Проектування керуючих автоматів Мура та Мілі за заданою граф-схемою алгоритму

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Анотація Метою даної курсової роботи є закріплення основних теоретичних та практичних положень дисципліни комп`ютерна схемотехніка. В процесі розробки курсової роботи виконується синтез комбінаційної схеми, яка реалізує задану функцію п`яти змінних, та за результатами синтезу будується функціональна схема в заданому базисі. Потім, згідно з обраними блоками та структурою ГСА, проектуємо керуючі автомати Мура та Мілі, а також будуємо принципові схеми: для автомата Мура на елементах малого ступеня інтеграції заданої серії, а для автомата Мілі на основі ПЛМ. Ці задачі отримали широке розгалуження в аналізі та синтезі програмних і апаратних засобів обчислювальної техніки, дискретної математиці, а також мають багаточисельні технічні положення. Характерною рисою науково-технічного прогресу, який визначає подальший потужний підйом суспільно-технічного виробництва, є широке застосування досягнень обчислювальної та мікропроцесорної техніки в усіх галузях народного господарства. Вирішення задач науково-технічного прогресу потребує застосування засобів обчислювальної техніки на місцях економістів, інженерів та економічного персоналу. 1. Синтезувати комбінаційну схему, що реалізує задану функцію 5-ти змінних 1.1 Визначення значення БФ Булева функція 5-ти змінних F (X1, X2, X3, X4, X5) задається своїми значеннями, які визначаються 7-розрядними двійковими еквівалентами чисел, що обираються з таблиці 1 за значеннями числа (А), місяця (В) народження студента і порядкового номера (С) студента в списку групи. Значення функції на конкретних наборах обираються: – на наборах 0–6 за значенням А; – на наборах 7–13 за значенням В; – на наборах 14–20 за значенням С; – на наборах 21–27 за значенням (А В С); – на наборах 28–31 функція приймає невизначені значення. Таблиця 1 О Д И Н И Ц І 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 23 11 72 12 94 38 59 10 42 25 д 1 85 95 07 49 57 50 89 13 72 39 е 2 32 23 43 94 54 76 96 37 05 96 с 3 97 87 36 08 61 48 19 18 86 62 я 4 79 72 70 02 90 63 41 47 01 20 т 5 23 26 44 92 84 33 52 51 43 38 к 6 45 74 34 35 83 87 55 93 08 07 и 7 95 80 66 60 65 88 33 05 09 48 8 27 49 19 40 17 51 47 08 37 36 9 10 59 89 99 95 77 48 11 68 20 Крім того, для всіх двійкових еквівалентів у розрядах лівіше старшої значущої одиниці, необхідно проставити символ невизначеного значення Х і вважати, що функція на таких наборах також приймає невизначені значення. A=05. Из табл. 1 находимо число 3810, яке в двоічній системі счислення має вид 01001102. Тут левіше старшої значущої одиницы знаходяться нулі, тому заміняємо їх символом невизначного значення Х. Тоді одержуемо Х100110. В = 02; 7210 = 10010002 С = 14; 5710 = 01110012 D = А В С = 10100111 Запишемо значення функції F (X1, X2, X3, X4, X5) на наборах від 0 до 31 у базисі 2ЧИ-НІ № набора X1 X2 X3 X4 X5 F 0 0 0 0 0 0 Х 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1 6 0 0 1 1 0 0 7 0 0 1 1 1 1 8 0 1 0 0 0 0 9 0 1 0 0 1 0 10 0 1 0 1 0 1 11 0 1 0 1 1 0 10 0 1 1 0 0 0 13 0 1 1 0 1 0 14 0 1 1 1 0 Х 15 0 1 1 1 1 1 16 1 0 0 0 0 1 17 1 0 0 0 1 1 18 1 0 0 1 0 0 19 1 0 0 1 1 0 20 1 0 1 0 0 1 21 1 0 1 0 1 Х 22 1 0 1 1 0 1 23 1 0 1 1 1 0 24 1 1 0 0 0 0 25 1 1 0 0 1 1 26 1 1 0 1 0 1 27 1 1 0 1 1 1 28 1 1 1 0 0 Х 29 1 1 1 0 1 Х 30 1 1 1 1 0 Х 31 1 1 1 1 1 Х 1.2

Опис мінімізації БФ Виписав значення функції з таблиці, одержимо мінімальну диз’юнктивну нормальну форму (МДНФ) і мінімальну кон’юнктивну нормальну форму (МКНФ) булевої функції методом карт Карно. Вибрати для реалізації мінімальну з МДНФ і МКНФ (для цього знайдемо ціну за Квайном) і представимо її відповідно до заданого елементного базису: МДНФ: х1х2х3х4х5 000 001 011 010 110 111 101 100 00 Х 1 0 0 0 Х 1 1 01 1 1 0 0 1 Х Х 1 11 0 1 1 0 1 Х 0 0 10 0 0 Х 1 1 Х 1 0 Одержуємо мінімальну диз’юнктивну нормальну форму (МДНФ): у = Для знайденої форми обчислимо ціну за Квайном, яка дорівнює додатку кількості слагаємих, кількості елементів та кількості заперечень. Цкв. = 25 МКНФ: х1х2х3х4х5 000 001 011 010 110 111 101 100 00 Х 1 0 0 0 Х 1 1 01 1 1 0 0 1 Х Х 1 11 0 1 1 0 1 Х 0 0 10 0 0 Х 1 1 Х 1 0 Одержуємо мінімальну кон’юктивну нормальну форму (МКНФ): у = Для знайденої форми обчислимо ціну за Квайном, яка дорівнює додатку кількості помножень плюс один, кількості елементів та кількості заперечень. Цкв. = 39 Виходячи з того, що ціна по Квайну МДНФ функції менше, ніж МКНФ, обираємо для реалізації МДНФ функції. Реалізацію будемо проводити згідно з заданим базисом 2ЧИ-НІ. Застосуємо до обраної форми факторний алгоритм та одержимо скобкову форму для заданої функції: у = у = у = 2. Вибір блоків та структури ГСА Граф-схеми алгоритмів обираються кожним студентом індивідуально. Граф-схема складається з трьох блоків E, F, G і вершин «BEGI » і «E D». Кожен блок має два входи (A, B) і два виходи (C, D). Студенти вибирають блоки E, F, G з п'яти блоків з номерами 0, 1, 2, 3, 4 на підставі чисел А, В, С за такими правилами: – блок Е має схему блока під номером (А) mod5; – блок F має схему блока під номером (В) mod 5; – блок G має схему блока під номером (С) mod 5. Блоки E, F, G з'єднуються між собою відповідно до структурної схеми графа, що має вид – для групи АН-042; E=05 (MOD5)=0 F=02 (MOD5)=2 G=14 (MOD5)=4 Згідно з номером групи обираємо структурну схему графа, за якою з блоки E, F і G. Тип тригера вибирається за значенням числа (А) mod 3 на підставі таблиці: (A) mod 3 ТИП ТРИГЕРА 0 Т D 1 D JK 2 JK автомат Мілі Мура A(MOD3)= 05 (MOD3)=2; =&g ; JK триггер для автомата Мили, -триггер для автомата Мура. Серія інтегральних мікросхем для побудови схем електричних принципових синтезованих автоматів визначається в залежності від парності номера за списком: – КР1533 – для парних номерів за списком; 3. Синтез автомата Мура на -тригерах Наш автомат має 18 станів, значить, для його побудови нам необхідно 5 -тригерів. Будуємо таблицю переходів автомата Мура на базі -тригера. Виконаємо кодування станів керуючого автомата (УА) з використанням відповідного алгоритму кодування для -триггера. Функцію порушення вихідних сигналів визначимо в залежності від поточного стану та вхідних сигналів згідно з таблицею: Q Q 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Для кодування станів я обираю євристичний метод кодування. Я роблю це за допомогою спеціальной програми під назваю ECODE V3.02. Таблиця для входів та виходів атомата Мура am Kam as Kas Условие перехода Функция возбуждения а1 (–) 01100 а2 01110 1 4 a2 (y1, y4) 01110 а5 а7 00110 01010 x3 x3 2 3 a3 (y1, y1) 00000 а4 а6 а8 а9 01000 00100 00010 00001 x4 x4 x2 x4 x2 x1 x4 x2 x1 2 3 4 5 a4 (y3) 01000 а7 01010 1 4 a5 (y7) 00110 а8 а9 00010 00001 x1 x1 3 3 4 5 a6 (y4, y5) 00100 а8 00010 1 3 4 a7 (y2, y6) 01010 а8 00010 1 2 a8 (y1, y8) 00010 а10 а13 а12 10010 00011 00101 x4 x4 x3 x4 x3 1 5 3 4 5 a9 (y5, y9) 00001 а13 а13 а12 а3 00011 00011 00101 00000 x4 x3 x4 x1 x4 x3 x4 x1 4 4 3 5 a10 (y4) 10010 а11 10011 1 5 a11 (y4, y5) 10011 а15 00111 1 1 3 a12 (y3, y10) 00101 а15 00111 1 4 a13 (y6) 00011 а3 00000 1 4 5 a14 (y1, y3) 11111 а14 а16 11111 10111 x2 x2 – 2 a15 (y2) 00111 а17 а16 01111 10111 x5 x5 2 1 a16 (y6) 10111 а17 01111 1 1 2 a17 (y7, y10) 01111 а14 а18 11111 01101 x4 x4 1 4 a18 (y2) 01101 а1 01100 1 5 Для отримання вихідних сигналів: Виписуємо функцію збудження: Знаходимо загальні частини та замінюємо їх на Q: Переписуємо рівняння згідно з підстановкою: Побудова принципової схеми автомата на елементах малого ступеня інтеграції заданої серії За допомогою отриманих виразів для вихідних сигналів і функцій порушень до типу логічних елементів, що реалізують ці вирази, та врахував проведену мінімізацію, будуємо принципову схему синтезованого автомата.

4. Синтез автомата Мілі на JK-тригерах Наш автомат має 15 станів, значить, для його побудови нам необхідно 4 JK-тригерa. Будуємо таблицю переходів автомата Мілі на базі JK-тригера. Виконаємо кодування станів керуючого автомата (УА) з використанням відповідного алгоритму кодування для JK-триггера. Функцію порушення вихідних сигналів визначимо в залежності від поточного стану та вхідних сигналів згідно з таблицею: Таблиця Q Q 1 J K 0 0 0 X 0 1 1 X 1 0 X 1 1 1 X 0 a1 1110 a2 0110 a3 0111 a4 0100 a5 0000 a6 1001 a7 1000 a8 1100 a9 1111 a10 1011 a11 1101 a12 0011 a13 0010 a14 0101 a15 0001 Таблиця для входів та виходів атомата Мілі am Kam AS KaS X Y Функція збудження a1 1110 a2 0110 1 y1, y4 J4 a2 0110 a3 a4 0111 0100 x3 x3 y7 y2, y6 J3K4 J3 a3 0111 a12 a5 0011 0000 x1 x1 y5, y9 y1, y8 J1J4 J2K3 a4 0100 a5 0000 1 y1, y8 J2K3K4 a5 0000 a6 a7 a13 1001 1000 0010 x4 x4x3 x4x3 y4 y3, y10 y6 J4 J3 J1 a6 1001 a7 1000 1 y5, y4 J3K4 a7 1000 a8 1100 1 y2 J4 a8 1100 a9 a11 1111 1101 x5 x5 y7, y10 y6 J1K2K3K4 J1K2K4 a9 1111 a1 a10 1110 1011 x4 x4 y2 y1, y3 K1 J4 a10 1011 a11 a10 1101 1011 x2 x2 y6 y1, y3 J3K4 – a11 1101 a9 1111 1 y7, y10 K3 a12 0011 a15 a7 a13 a13 0001 1100 0010 0010 x4x1 x4x3 x4x1 x4x3 y1, y2 y3, y10 y6 y6 J2K4 K1J2K4 J2K3K4 J2K3K4 a13 0010 a15 0001 1 y1, y2 J3 a14 0101 a4 0100 1 y2, y6 K1K2J3 a15 0001 a14 a4 a12 a5 0101 0100 0011 0000 x4 x4x2 x4x2x1 x4x2x1 y3 y4, y5 y5, y9 y1, y8 K2J4 K1K2J4 K2J4 K1K3 Для отримання вихідних сигналів: Виписуємо функцію збудження: Записуємо вихідні сигнали та функцію збудження у такому виразі: Побудова принципової схеми автомата на основі програмованих логічних матриць ПЛМ Враховуючи отримані вирази для вихідних сигналів і функцій порушення, які підходять для побудови схеми на основі ПЛМ, наведемо таблицю з’єднань для ПЛМ, побудуємо принципову схему синтезованого автомата. При побудові принципової схеми автомата Мілі необхідно використати елементи більш високого ступеня інтеграції. Висновки В ході виконання даного курсового проекту був проведений аналіз основних розділів та закріплення теоретичних положень дисципліни комп`ютерна схемотехніка з метою закріплення лекційного та практичного матеріалу; також були одержані практичні навички в проектуванні принципових схем цифрових пристроїв обчислювальної техніки. У курсовій роботі були виявлені основні навички вирішення задач синтезу комбінаційної схеми та побудови функціональної схеми в заданому базисі за результатами синтезу. Також було проведене проектування керуючих автоматів Мура та Мілі за заданою граф-схемою алгоритму, а також побудування принципової схеми автоматів: для Мура – на елементах малого ступеня інтеграції заданої серії, а для Мілі – автомата на основі програмованих логічних матриць (ПЛМ). Знання, одержані під час виконання цієї роботи, використовуються для аналізу та синтезу різноманітних цифрових пристроїв обчислювальної техніки та автоматики.

Но на Юге марширующий духовой оркестр встречался сплошь и рядом. Число музыкантов в таких оркестрах иногда доходило до нескольких десятков, но негритянские и креольские оркестры в Новом Орлеане, как правило, были намного меньше. В их состав обычно входили корнет, тромбон, один-два медных духовых инструмента типа валторны, кларнет и флейта-пикколо. Ритм-группа состояла из барабана, контрабаса и тубы. Саксофоны тогда не использовались. Джон Джозеф, родившийся в 1877 году, утверждает, что в 1914 году он первым привез саксофон в Новый Орлеан. Когда его ансамбль играл в помещении, то добавлялись скрипка, банджо и в отдельных случаях фортепиано, а туба заменялась контрабасом. Исполнители раннего джаза не знали импровизации в современном понимании этого слова. В рамках заданной гармонической схемы они не создавали новой мелодической линии, а просто украшали ее. Например, тромбонист имел готовые, заранее разработанные «ходы» сопровождения для всех мелодий, исполнявшихся оркестром. Эти ходы музыкант лишь слегка видоизменял, приспосабливаясь к игре другого исполнителя или сообразуясь с собственным настроением

1. Розробка алгоритму операційного автомату, синтез керуючого автомату з жорсткою логікою типу Мілі

2. Керівництво та лідерство

3. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

4. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

5. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

6. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки
7. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії
8. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

9. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

10. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

11. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

12. Особливості діагностики та лікування резидуального та рецидивного холангіолітіазу

13. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

14. Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку

15. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття

16. Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

17. Типові травми колін у спортсменів, шляхи їх уникнення та лікування

18. Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування

19. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

20. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

21. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

22. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")
23. Політичні еліти та лідерство
24. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

25. Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків

26. Анализ динамических свойств системы автоматического управления заданной структурной схемы

27. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

28. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування

29. Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"

30. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

31. Лідерство, вплив та влада

32. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Воєнна проза В.Астаф’єва в контексті “армійської” та табірної літератури

34. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

35. Граф Л.Н. Толстой: путь к «Войне и миру»

36. «Война и мир»: главная книга графа Л.Н. Толстого

37. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

38. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині
39. Видовий склад та чисельність птахів лісу
40. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

41. Трихофітія великої рогатої худоби та заходи по ліквідації захворювання в СГК ім. Щорса, Хмельницької області

42. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

43. Боротьба з лісовими та торф’яними пожежами

44. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

45. Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб

46. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

47. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

48. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

49. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

50. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

51. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

52. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

53. Ліквідація Запорізької Січі, та подальша доля запорізьких козаків

54. Цивілізації середньовіччя та сучасності
55. Проектування багатофункціонального регістра-автомата
56. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування

57. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

58. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

59. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

60. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

61. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

62. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

63. Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу

64. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее

65. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника

66. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

67. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

68. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

69. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

70. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах
71. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція
72. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

73. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

74. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

75. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

76. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

77. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

78. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

79. Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя

80. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

82. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

83. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

84. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

85. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

86. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі
87. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень
88. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

89. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

90. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

91. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

92. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією

93. Види захворювань нирок та фізична реабілітація

94. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз

95. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

96. Світова організація торгівлі: цілі та функції

Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы

97. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

98. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

99. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.