Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст Вступ 1. Проблеми реформування ПДВ в Україні 2. Ефективність використання ПДВ в Україні 3. Зміни щодо ПДВ 4. Шляхи удосконалення системи стягнення ПДВ Висновки Список використаних джерел Вступ Жоден з податків, що стягуються в Україні, не викликає стільки дискусій, як ПДВ. Пристрасті навколо нього вирують вже не один рік: з одного боку, не раз порушувалося питання про необхідність його скасування і запровадження податку з реалізації чи податку з продажу; з іншого – наводяться аргументи на захист ПДВ, на користь його збереження у складі податкової системи України. Однак крапку в цих дискусіях ще не поставлено внаслідок відсутності обґрунтованих відповідей на такі запитання: чому стягнення цього податку, теоретично найдосконалішої форми універсальних акцизів, породило стільки проблем в Україні; чи можна було уникнути цих проблем; у чому їх коріння (в природі податку чи в особливостях його застосування в Україні); чи сприятимуть кроки, здійснені в процесі податкової реформи, вирішенню проблем, пов'язаних з функціонуванням ПДВ? Одним із головних завдань ринкової економіки в Україні є створення ефективної податкової системи, яка б належним чином регулювала економічні процеси в державі. На жаль, останнім десятиріччям в Україні простежується тенденція змін в системі оподаткування не завжди економічно обґрунтованих, без відповідного прогнозування їхнього впливу на макро- і мікроекономічні показники, не завжди вони відбувалися у комплексі з іншими фінансовими нововведеннями. Найбільше суперечностей у цьому процесі виникає з приводу запровадження та функціонування податку на додану вартість, який є різновидом непрямих податків. Тому сьогодні, на етапі кардинальних перетворень податкової системи України, а саме прийняття Податкового Кодексу, важливо проаналізувати становлення та розвиток ПДВ в нашій державі. 1. Проблеми реформування ПДВ в Україні Аналіз теоретичних засад оподаткування доданої вартості дозволяє дійти висновку, що коріння частини проблем функціонування ПДВ криється в особливостях об'єкта оподаткування, найуживаніших принципах утримання податку та методах обчислення податкових зобов'язань. Зокрема, наслідком застосування найпоширенішого – кредитного – методу обчислення зобов'язань з ПДВ є існування часового лагу між сплатою податку в ціні придбаних матеріальних ресурсів і відшкодуванням цієї суми після реалізації виробленої підприємством продукції завдяки перерахуванню до бюджету різниці між отриманим і сплаченим податком. Величина цього лагу залежить від тривалості виробничого циклу і в деяких галузях може бути досить значною. Це не спричиняє особливих незручностей, якщо підприємства мають вільний доступ до недорогих кредитних ресурсів і можуть своєчасно поповнювати обігові кошти. Якщо ж такий доступ є обмеженим, а ресурси дорогими, то виникає їх гостра нестача. На величину лагу впливає також швидкість реалізації виробленої продукції. В умовах недостатнього сукупного попиту, низької якості та конкурентоспроможності багатьох видів продукції, що ускладнюють її реалізацію, ця вада ПДВ набуває особливої ваги і породжує значні труднощі у його застосуванні.

Кредитний метод за певних умов спричиняє виникнення кумулятивного ефекту, відсутність якого вважається основною перевагою ПДВ над податком з реалізації. Умовою його виникнення є звільнення від сплати податку економічного суб'єкта, що перебуває у будь-якій точці ланцюжка «виробництво – кінцеве споживання», крім кінцевого пункту – роздрібної торгівлі. Внаслідок такого звільнення підприємство втрачає право на податковий кредит. ПДВ, сплачений ним у ціні придбаної продукції, відноситься на витрати виробництва і підвищує її ціну. Через те, що таке підприємство не утримує ПДВ із своїх продажів підприємству-покупцю, останнє також не має права на податковий кредит і перекладає всю суму податку на споживача. Таким чином, звільнення від ПДВ, перериваючи ланцюжок податкових кредитів, не тільки дозволяє оподаткувати на пізнішій стадії додану вартість звільненого від податку економічного суб'єкта, а й призводить до того, що вартість, додана іншими економічними суб'єктами на більш ранній стадії, оподатковується на пізнішій стадії, внаслідок чого й виникає кумулятивний ефект. Це означає, що в системі ПДВ, обтяженій численними звільненнями, кредитний метод обчислення зобов'язань з податку породжує ряд проблем. За цих умов, як вважають деякі вчені перевагу може бути надано прямому методу віднімання як такому, що не спричиняє кумулятивного ефекту. Певні ризики пов'язані й з утриманням ПДВ за принципом призначення. Зокрема, в разі його застосування додана вартість продукції, що експортується, є складовою податкової бази країни-імпортера. Інакше кажучи, додатне сальдо торговельного балансу зумовлює звуження податкової бази та зниження фіскальної ефективності податку на додану вартість. У цілому ПДВ характеризується складним механізмом визначення об'єкта оподаткування й податкових зобов'язань, отже, й складним механізмом адміністрування. Все це збільшує ризики ухилення від сплати податку, які залежать від технічної та організаційної простоти його обчислення та стягнення. В особливостях ПДВ криється об'єктивна можливість виникнення деяких проблем його функціонування. Проте перетворитися на дійсність вона може лише за певних обставин. До них належать: відсутність надійного і стабільного правового поля господарської діяльності; «непрозорість» операцій купівлі-продажу як підґрунтя для фіктивних операцій, що створюють умови для відшкодування з бюджету несплачених сум ПДВ; низький рівень правової та податкової культури; становлення податкової служби, що характеризується відсутністю достатнього досвіду податкового адміністрування, сучасних податкових технологій, адекватної матеріальної бази. При цьому виникає невідповідність між вимогами до адміністрування ПДВ і можливостями такого адміністрування. Деякі нововведення (наприклад, підвищення порогової величини комерційного обороту, нижче якщо підприємства не належать до платників ПДВ) сприяли поліпшенню адміністрування податку. Натомість ряд нових правових норм спричинив загострення проблем з адмініструванням ПДВ. Передусім цьому сприяв перехід від касового методу визначення дати виникнення податкових зобов'язань і, відповідно, дати здобуття права на податковий кредит до їх визначення за правилом першої з подій.

В міжнародній практиці щодо цього використовуються три методи: метод нарахувань, касовий і гібридний методи; останній передбачає виникнення податкових зобов'язань згідно з методом нарахувань, а права на податковий кредит – згідно з касовим методом. В Україні було здійснено перехід від касового методу визначення дати виникнення податкових зобов'язань і права на податковий кредит до їх визначення за правилом першої з подій, яке, на нашу думку, виявилося гіршим і від касового, і від гібридного методів. Згідно з цим правилом, підприємство може здобути право на податковий кредит після поставки йому товарів постачальником незалежно від того, розрахувалося воно з останнім чи ні. Це стало однією з причин загострення проблеми податкової заборгованості перед бюджетом і бюджетної заборгованості з ПДВ. В основі механізму виникнення такої заборгованості лежить проста і досить поширена до 2000 р. схема, коли посередницька фірма-експортер здобувала право на відшкодування вхідного ПДВ, не розрахувавшись з підприємством-виробником. У свою чергу, останнє не могло виконати своїх податкових зобов'язань перед бюджетом, перетворюючись на його боржника, а держава, недоотримуючи податки, не розраховувалася вчасно з експортерами. Це зумовило необхідність внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість», спрямованих на більш жорстку регламентацію умов надання експортерам права на відшкодування ПДВ. Такі зміни було внесено Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» від 1 червня 2000 р. Вони передбачали подання експортером, крім розрахунку суми експортного відшкодування, також копії платіжного доручення, завіреної банком, про перерахування платником податку коштів на користь іншого платника в рахунок оплати придбаних товарів. Це фактично означало опосередковане підтвердження значення касового методу як більш прийнятного в умовах, що склалися в Україні. Загостренню проблеми бюджетної заборгованості сприяло також запровадження досить жорстких умов відшкодування ПДВ з бюджету – протягом місяця після подачі декларації. У зв'язку з ускладненням процесу такого відшкодування в наступні роки робилися спроби внести зміни і доповнення до відповідних статей закону, узгодивши їх з реаліями української економіки. Цими доповненнями передбачалося ув'язати отримання бюджетного та експортного відшкодування з виконанням платниками податків своїх податкових зобов'язань перед бюджетом. Робилися неодноразові спроби вирішити проблему відшкодування ПДВ шляхом взаєморозрахунків. Одна з моделей такого відшкодування, запропонована, зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України №2215 від 7 грудня 1999 р» яка дозволяла суму експортного відшкодування за згодою платника податку зараховувати в рахунок платежів до бюджету його кредитора, своїм наслідком мала виникнення «тіньових» схем погашення заборгованості з ПДВ, в яких основним мотивом боржника бюджету була економія обігових коштів. Незважаючи на численні постанови, а також зміни і доповнення до Закону України «Про податок на додану вартість», проблему бюджетної заборгованості з ПДВ досі не вирішено.

Щедро обдарований письменник не мг пдкорити свою лтературу, драматургю вузькопрагматичнй мет пропаганд мистецькими засобами дейно-полтичних доктрин  уподобань. Отже, не варто шукати в його художньому спадку абсолютно адекватност його суспльних поглядв, позиц, поведнки. Безперечно, В. Винниченко художник надзвичайно багатоплановий  барвистий. Однак не можна пройти  повз достатньо виразну тенденцю: у вуста свох геров, у х вчинки В. Винниченко дуже часто вклада прагнення до переустрою, вдосконалення такого недосконалого й несправедливого свту, прагнення, яке нколи не полишало його спокою. Усе вищевикладене можна сконцентрувати в наступних коротких тезахвисновках. Громадсько-полтична дяльнсть В. Винниченка розвивалася в напрям радикальних, загалом прогресивних процесв перших десятилть ХХ столття. Свтоглядн позиц В. Винниченка виявилися суголосними демократичному спрямуванню суспльно-полтичних доктрин свого часу. Усе сво життя В. Винниченко прагнув поднати проблеми соцального  нацонального визволення укранства, що й зумовило сутнсть теоретичних шукань  еволюцю (поступове полвння) його поглядв. Полтичн позиц В

1. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

2. Сплата податку на додану вартість

3. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

4. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

5. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

6. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
7. Хімічна промисловість України
8. Легка промисловість України укр

9. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

10. Собівартість продукції стада великої рогатої худоби

11. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

12. Хімічна промисловість України

13. Лучна рослинність України

14. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

15. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

16. Творчість українських поетів

Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей

17. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

18. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

19. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

20. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

21. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

22. Проблеми податкового реформування в Україні
23. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
24. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

25. Бюджет України: актуальні проблеми

26. Сбалансованість бюджета України

27. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

28. Суржик - проблема української мови

29. Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну

30. Діяльність уряду України в галузі екології

31. Проблеми використання роботів /Укр./

32. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки

33. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

34. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

35. Проблеми функціонування фінансових бірж України

36. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

37. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

38. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
39. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"
40. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

41. Хімічна промисловість в України

42. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

43. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

44. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

45. Достатність доказів у кримінальному процесі України

46. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

47. Кримінальна відповідальність в Україні

48. Податки і збори в Україні

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты

49. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

50. Соціальна захищеність дітей в Україні

51. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

52. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

53. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису

54. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові
55. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією
56. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

57. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

58. Проблеми відродження української державності

59. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

60. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

61. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

62. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

63. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

64. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные

65. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

66. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

67. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

68. Співробітництво Україна-СОТ і проблема глобальної лібералізації

69. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

70. Зайнятість і рівень життя населення України
71. Українська народна пісенність
72. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

73. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

74. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

75. Свідомість як філософська проблема

76. Бідність – як глобальна проблема людства

77. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

78. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

79. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

80. Адміністрування екологічних податків и платежів в Україні

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические

81. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

82. Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні

83. Реформування и в перехідній економіці України

84. Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства

85. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

86. Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення
87. Гранична і середня схильність до заощаджень в Україні
88. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

89. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

90. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

91. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність

92. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

93. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

94. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

95. Проблеми безробіття в Україні

96. Україна - художня словесність

Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки

97. Проблема внеземных цивилизаций

98. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

99. Проблемы существования внеземных цивилизаций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.