Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЇХ СІМЕЙ РОЗДІЛ 2. ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ РОЗДІЛ 3. ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ ТА У РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Пенсійне забезпечення населення є однією з найважливіших функцій держави, яка забезпечує соціальний захзист населенню похилого віку та осові фінансових ресурсів, сформлованих з відрахувань з заробітної плати даних осіб. Застрахована особа — фізична особа, яка підлягає загально-обов’язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Пенсійні виплати — грошові виплати в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати. Пенсія — щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім’ї. Актуальність даної теми зумовлена соціальною роллю пенсійного забезпечення, особливо пенсійного забезпечення військовослужбовців та їх сімей. Метою даного дослідження є вивчення порядку та особливостей пенсійного забезпечення осіб, які проходять військову службу, та їх сімей. Об’єктом дослідження є особливості пенсійного забезпечення в Україні. Предметом дослідження є специфіка пенсійного забезпечення осіб, які проходять військову службу, та їх сімей. З метою реалізації поставленої мети необхідним є вирішення наступних завдань: визначення поняття пенсійного забезпечення, суб’єктів та об’єктів пенсійного забезпечення; аналіз особливостей пенсійного забезпечення осіб, які проходять військову службу, та їх сімей; вивчення особливостей пенсійного забезпечення осіб при нарахуванні та виплаті пенсії особам, які проходять військову службу, та їх сім’ям за вислугу років; вивчення особливостей пенсійного забезпечення осіб при нарахуванні та виплаті пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника особам, які проходять військову службу, та їх сім’ям. Для обробки даних, наведених у дослідженні застосовувались: огляд, документальна перевірка, групування, структурний аналіз, узагальнення. Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних з особливостей пенсійного забезпечення осіб, які проходять військову службу, та їх сімей, законодавчі акти, періодичні видання. РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЇХ СІМЕЙ Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Закон має на меті реалізацію особами, які мають право на пенсію за цим Законом, свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України. Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв’язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист. Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за цим Законом при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років. Військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, які стали інвалідами за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності. Члени сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Законодавство про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, базується на Конституції України і складається з цього Закону, Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та інших нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до цих законів. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору. Зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені зі служби: особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом; особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту; особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України; особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони; громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають; особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військово-службовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках.

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії відповідно до цього Закону призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби. Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, службу до органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється. При наступному звільненні із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення. Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії в разі втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби. Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені цим Законом для військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей, поширюються також (якщо не передбачено інше) на: партизанів і підпільників, визнаних такими законодавством України, які не займали командні посади, та членів їх сімей; робітників і службовців відповідних категорій, що визначаються Кабінетом Міністрів України, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на військовій службі в період Великої Вітчизняної війни чи на роботі у районах воєнних дій (на прифронтових ділянках залізниць, спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз, аеродромів тощо), і членів їх сімей; громадян, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням у винищувальних батальйонах, взводах і загонах захисту народу, та членів їх сімей; військовозобов’язаних, призваних на навчальні, спеціальні або перевірочні збори, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових обов’язків у період проходження цих зборів, та членів їх сімей; працівників воєнізованої охорони, які не підлягають державному соціальному страхуванню, та членів їх сімей. Пенсійне забезпечення осіб, які займали командні посади, що відповідають посадам офіцерського складу, у партизанських загонах і з’єднаннях, підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи та членів їх сімей здійснюється на підставах, встановлених цим Законом для осіб офіцерського складу та членів їх сімей. Зазначеним особам пенсії призначаються незалежно від того, чи мають вони офіцерські військові (спеціальні) звання. Пенсійне забезпечення жінок, прийнятих у добровільному порядку на дійсну військову службу на посади солдатів, матросів, сержантів і старшин, та членів їх сімей здійснюється на підставах, встановлених цим Законом для військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та членів їх сімей.

Статистические законы служат подтверждением диалектики превращения случайного в необходимое. Динамические законы оказываются предельным случаем статистических, когда вероятность становится практической достоверностью. 168 Следует сказать и о том, что статистические закономерности принципиально несводимы к динамическим закономерностям (хотя они взаимосвязаны). Это обусловлено следующими основными обстоятельствами: 1. неисчерпаемостью материи и незамкнутостью систем; 2. невозможностью реализации многих тенденций развития, заложенных в прошлых состояниях систем; 3. возникновением в процессе развития возможностей и тенденций качественно новых состояний. При характеристике статистических методов важное значение имеют такие понятия, как "статистика" и "вероятность". Вообще понятие "статистика" употребляется в двух основных аспектах: а) получение и обработка информации, характеризующей количественные закономерности жизни (технико-экономические, социальные, политические явления, культура) в неразрывной связи с их качественным содержанием - широкий смысл; б) совокупность данных о каком-либо явлении или процессе

1. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

2. Підвищення ефективності пенсійного забезпечення у Дніпропетровському регіоні

3. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

4. Проблемы экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем

5. Людвиг Гумплович: основные аспекты политической социологии

6. Основные аспекты анализа фонетико-графической окрашенности художественного текста
7. Страховые компании и региональная экономика, основные аспекты взаимодействия и влияния
8. Організація документаційного забезпечення установи

9. Основні аспекти аналізу демократії

10. Основные аспекты уголовной ответственности за хулиганство

11. Про пенсійне забезпечення осіб

12. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

13. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

14. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

15. Психологические особенности переговоров. Основные аспекты проведения переговоров

16. Релігійні аспекти древньоєгипетських вірувань та обрядів

Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие
Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

18. Пенсійне забезпечення

19. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

20. Основные теоретические аспекты Д. Юма

21. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

22. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
23. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
24. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

25. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

26. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

27. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

28. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

29. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

30. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

31. Доходи та витрати комерційного банку

32. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

34. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

35. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

36. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

37. Контроль та ревізія використання основних засобів

38. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки
39. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
40. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

41. Учет амортизации основных средств в организации и методы ее начисления: бухгалтерский и налоговый аспекты (на примере ООО "Орбита-4")

42. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

43. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

44. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

45. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

46. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

47. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

48. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки

49. Оформлення документів на призначення та перерахунок пенсій

50. Предмет та методологія інформаційного права України

51. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

52. Сутність демократії та її основні цінності

53. Моральний та юридичний аспекти свободи преси

54. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі
55. Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах
56. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

57. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

58. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

59. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

60. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

61. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

62. Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму

63. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

64. Філософські аспекти кохання, часу і вічності, смерті та безсмертя в сонетах Шекспіра

Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее

65. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

66. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

67. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

68. Нові аспекти патогенезу та прогнозування передчасного відшарування нормально розташованої плаценти

69. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

70. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів
71. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод
72. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

73. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

74. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

75. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

76. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

77. Політичні партії в Україні та їх основні типи

78. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

79. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

80. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

82. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

83. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

84. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

85. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

86. Основні організаційні форми та види туризму
87. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
88. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

89. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

90. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

91. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

92. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

93. Гроші та основні форми вартості

94. Закон вартості: сутність та основні функції

95. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

96. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

97. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

98. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

99. Маржиналізм та його основні ідеї


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.