Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗМІСТ Вступ Розділ 1 Місце фізкультури у реабілітації інвалідів 1.1 Роль та значення фізичної культури в житті інвалідів 1.2 Використання засобів та методів системи фізичного виховання при роботі з інвалідами 1.3 Створення спецзакладів для інвалідів 1.4 Проведення спортивних заходів для інвалідів Розділ 2 Особливості проведення занять з дітьми-інвалідами 2.1 Використання комплексної диференційованої профілактичної програми 2.2 Особливості проведення коригувальних занять 2.3 Вправи для розвантаження хребта 2.4 Організаційно-методичні основи проведення занять плавання зі слабкозорими підлітками Висновки Література Вступ Актуальність: З кожним роком збільшується кількість дітей з різними фізіологічними та психологічними вадами. Тому проблема полягає в тому, що за допомогою фізичних вправ спробувати допомогти дитині жити в сучасному світі. Робоча гіпотеза: передбачалось, що впровадження в практику роботи вчителів фізкультури корекційних вправ дозволить підвищити ефективність виправлення вад у здоров`ї дитини. Метою дослідження: є місце фізичної культури в житті дітей-інвалідів. Об`єкт дослідження: сучасний стан фізичного виховання дітей з відхиленнями у здоров`ї. Суб`єкт дослідження: діти, які мають фізичні вади здоров`я. Завдання дослідження: Сформувати уявлення про значення та роль фізичної культури в житті інвалідів; Вивчити використання засобів та методів системи фізичного виховання при роботі з інвалідами; З`ясувати необхідність створення спеціальних закладів фізичної культури для інвалідів та проведення масових спортивних заходів для інвалідів; Розглянути особливості проведення занять з фізичної культури для дітей з вадами здоров`я. Методи дослідження: Аналіз наукової і науково-методичної літератури. Аналіз педагогічного досвіду. Педагогічне спостереження Наукова новизна: узагальнені сучасні наукові дані про деякі шляхи підвищення ефективної корекції фізичних вад здоров`я дітей при застосування різних вправ та участі у масових заходах. Практична значимість: в процесі фізичного виховання встановлені особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами. Оцінюючи засоби фізичного виховання названої категорії дітей, треба, передусім, усунути ті вправи, які протипоказані за тих чи інших захворювань. Зазвичай, важливого значення набувають навчання раціонального дихання і корекція постави (відповідні вправи). Обов'язковою умовою є індивідуальний підхід і систематичний контроль стану організму. За зорових та слухових дефектів і враженої нервової системи організм дитини розвивається у несприятливих умовах не тільки через порушення цих функцій, а й унаслідок вимушеної гіпокінезії. Це особливо помітно у сліпих і хворих церебральним паралічем. Гіпокінезія погіршує стан організму і сприяє прогресуванню захворювання. Утворюється замкнуте коло: хвороба призводить до обмеження рухливості, а це, відповідно, погіршує перебіг хвороби. Патологічний стан може бути розімкнутий лише своєчасним і систематичним застосуванням обґрунтованих навантажень. Розділ 1 Місце фізкультури у реабілітації інвалідів 1.1 Роль та значення фізичної культури в житті інвалідів Одним зі шляхів залучення інвалідів в активне соціальне життя і професійну діяльність, створення сприятливих умов для їх фізичної, психологічної і соціальної реабілітації є фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність.

Серед найбільше що часто зустрічаються обмежень життєдіяльності в інвалідів є обмеження здатності до пересування. У зв'язку з патологією кістково-м'язової системи або інших органів і систем виникає дефіцит рухової активності, що в результаті приводить до так називаного гіпокінетичної хвороби. В основі її лежать гіпокінезія і гіподинамія, їхній кумулятивний вплив . Гіподинамія означає абсолютне і відносне зниження обсягу й інтенсивності рухової активності людини, що супроводжується малими м'язовими зусиллями. Гіпокінезія характеризується низьким рівнем витрат енергії на м'язову роботу, локальним характером м'язової роботи, тривалою фіксованістю вимушеної пози, спрощенням і збіднінням координаційної діяльності. Кумулятивний вплив гіподинамії і гіпокінезії приводить до негативних наслідків, що виявляються в наступному: 1) трофічні і дегенеративні зміни опорно-рухового апарата, його нервово-м'язового і кісткового компонентів; 2) зниження тонусу м'язів, порушення стійкості і надійності координації рухових актів; 3) контрактури суглобів передумови, що створюють, для аномального взаєморозміщення кісток скелета; 4) порушення обмінних процесів, що приводить до збільшення обсягу жирових тканин; 5) детренованість м'язів живота, що негативно відбиває на функції травлення (атонія кишечнику); 6) порушення серцевої діяльності і сили скорочення серцевого м'яза; 7) зміна дихання, що характеризується зменшенням життєвої ємності легень і легеневої вентиляції; 8) зменшення обсягу циркулюючої крові за рахунок депонування її в органах, що супроводжується ослабленням тонусу судин і погіршенням постачання тканин киснем. Гіподинамія і гіпокінезія є причиною не тільки зниження функціональних можливостей організму і скорочення термінів профпридатності, але і впливають на тривалість життя. З урахуванням описаних обставин особливу значимість здобуває профілактика гіподинамічної хвороби, зокрема в інвалідів. Серед ряду факторів одне з головних місць займає оздоровча фізична культура в зв'язку з впливом фізичних вправ не тільки на кістково-м'язову систему, але і на психологічний стан інвалідів. Фізкультура і спорт розглядаються як засіб фізичної, психологічної і соціально-середовищної реабілітації . Саме фізкультура і спорт у силу впливу, що активно діє на організм, на підвищення рівня фізичної підготовки, розширення кола спілкування, стимуляції &quo ;духу змагання&quo ; розглядається як оздоровче середовище. Фізична культура як оздоровче середовище складається з ряду послідовних етапів зміна яких не обов'язково буде здійснена в кожному конкретному випадку. Це залежить від фізичних і психологічних задатків і ступеня виразності реабілітаційного потенціалу. Визнано, що одним з перших етапів, а разом з тим необхідних компонентів фізичної культури є фізичне виховання&quo ; яке виконує функцію систематичної фізичної підготовки, зокрема, інвалідів з дитинства до практичного життя. У ході фізичного виховання формуються особистісні властивості інваліда, воля, здатність переборювати труднощів. Нерозвиненість у нашій країні фізкультури і спорту інвалідів обумовлена рядом причин: нерозробленість концептуального підходу, відсутність спеціалізованих спортивних споруд і устаткування, непідготовленість професійних організаторів і тренерів для інвалідів, низька мотивація інвалідів до самовдосконалення, Слід зазначити, що фізичне виховання як спеціальний метод удосконалення фізичного і морального потенціалу інваліда саме по собі ще не являє собою середовище з погляду соціально-середовищної реабілітації.

Оздоровлення інваліда з використанням ранкової зарядки, виробничої зарядки, лікувальної фізкультури й інших індивідуальних методів впливу ще не створює оздоровче середовище. Для цього необхідно введення, &quo ;включення&quo ; безлічі інших факторів змагального, ігрового характеру, що крім розвитку й удосконалення моторики повинно створити саме середовище. Оздоровчий її вплив буде позначатися в такому випадку і на психологічному стані інвалідів. У ході змагань виявиться можливість самореалізації, самоствердження інвалідів, що створює передумови їхньої соціальної інтеграції. У процесі фізичного виховання здійснюється формування й удосконалювання моторних функцій і особливо тих, які порушені внаслідок патологічного процесу. У ході фізичного виховання відбувається компенсація основного дефекту і корекція вторинних порушень, що виникли в зв'язку з основним захворюванням. Рухові вправи розвивають м'язово-суглобне почуття, орієнтування в просторі, тренують пам'ять на послідовність рухів, удосконалюють уміння виконувати рухи по вербальній інструкції, сприяють зміцненню серцево-судинної системи, активізують обмін речовин, стимулюють інтелектуальні здібності інвалідів, поліпшують загальний тонус організму. Мета фізичного виховання - дати можливість інваліду самому коректувати і компенсувати свої недоліки. В основі фізичного виховання лежать корекційно-компенсаторні прийоми. Незалежно від категорії інвалідів, типу дефектів вирішуються загальні оздоровчі задачі, що припускають організацію роботи таким чином, щоб впливати не тільки на загальний стан, але відновлювати ті або інші порушені хворобою функції організму. Ці задачі містять у собі фізичне оздоровлення, створення умов для правильного фізичного розвитку, загартовування, корекцію особливостей соматичного стану (корекцію акта дихання, порушень серцево-судинної системи). Виховні задачі припускають вироблення визначених характерологічних рис (воля, наполегливість, почуття колективізму, організованості, активності&quo ; сміливості і т.д. ), забезпечують стимуляцію психічного розвитку. Розвивається увага, пам'ять, спритність, поліпшується орієнтація, здійснюється розвиток інтелекту. Виховання основних фізичних якостей (сили, спритності, швидкості, витривалості) інвалідів донедавна вважалося недоцільним у зв'язку з комплексним ураженням організму і думкою про неможливість повноцінного пристосування їх до самостійного життя . Рішення освітніх задач по формуванню рухових умінь і навичок у роботі з інвалідами припускає насамперед допомогу природному процесу формування вікових моторних функцій. Крім того, необхідне формування тих рухових умінь і навичок, що інвалід самостійно не може освоїти через патологічні зміни рухової сфери, що часто зустрічаються у всіх категорій інвалідів. При багаторазовому повторенні вправ йде удосконалювання моторного і сенсорного орієнтування, розлите порушення поступове переходить у строго диференційований імпульс, так само як і неоформлена, генералізована рухова реакція. У фізичному вихованні інвалідів вирішується ряд спеціальних корекційних задач, що мають самостійне значення, але тісно взаємопов`язаних.

Діяльність Василя Проходи на чолі «Українського сокола» була успішною. Його вихованці не раз брали участь у заходах чехословацького сокільства і гордо несли над собою український сокільський прапор, викликаючи інтерес і повагу до нашого народу. Особливо емоційно вітали своїх «соколів» колишні вояки Української галицької армії у Пардубицях. Метою організації було виховання фізично здорових і морально чистих українців. Хоч «Український сокіл» офіційно політичних завдань не проголошував, а все ж пропагував ідею незалежного існування українського народу — «як окремої слов'янської нації» [25, арк. 22 зв.]. Беручи участь у всесокільських здвигах під українським сокільським прапором, Прохода та його однодумці від імені українців уголос заявляли про «право бути рівноправними членами в родині слов'янських народів» [97, с. 68]. 3 грудня 1930 року «Український сокіл» у Подєбрадах ухвалив протест проти польського терору. Під заявою підписалися й українські «соколи» з інших міст. Пацифікації призвели до того, що з Галичини в ЧСР стало більше приїжджати молоді на навчання, відтак ряди українських «соколів» зростали

1. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

2. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

3. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

4. Сутність витрат та методи їх зниження

5. Кредитний ризик та методи управління ними

6. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України
7. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю
8. Нормативна база, методика та методи перевірки

9. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

10. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

11. Понятие, формы и методы использования специальных экономических (бухгалтерских) знаний при проведении отдельных следственных действий

12. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

13. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

14. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

15. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

16. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

18. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

19. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

20. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

21. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

22. Загальні підходи та методи роботи з якістю
23. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
24. Форми та методи державної підтримки експортерів

25. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

26. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

27. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

28. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

29. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

30. Предмет та методи вивчення статистики

31. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

32. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

33. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

34. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

35. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

36. Функціональні проби та фізична працездатність

37. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

38. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами
39. Особливості методики розв’язування фізичних задач у 7–8 класах 12–річної школи
40. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

41. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків

42. Коротка характеристика і комплекс фізичних вправ гімнастики до занять в режимі учбового дня учнів 5-9 класів

43. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів

44. Спортивний травматизм під час занять фізичною підготовкою і його профілактика

45. Антитехнократичні тенденції в сучасній європейській філософії

46. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

47. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

48. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

50. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

51. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

52. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

53. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

54. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки
55. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
56. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

57. Методы проведения экспертного опроса

58. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

59. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

60. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

61. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

62. Методы воздействия на группы во время проведения совещаний и собраний

63. Етикет та його національні особливості

64. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

65. Національний банк України та особливості його функціонування

66. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

67. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

68. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

69. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

70. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан
71. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур
72. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

73. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

74. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

75. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

76. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

77. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

78. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

79. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

80. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Особливості підсудності та правонаступництва

82. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

83. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

84. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

85. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

86. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби
87. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
88. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

89. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

90. Питальні речення та особливості їх створення

91. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

92. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

93. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

94. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

95. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

96. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные

97. Особливості визвольного руху в Боснії та Герцеговині

98. Особливості козацького життя та діяльності

99. Расизм та його прояви на сучасному етапі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.