Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Характеристика основних джерел економії енергоносіїв в рослинництві

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

РЕФЕРАТ на тему: Характеристика основних джерел економії енергоносіїв в рослинництві Зміст 1. Енергозаощаджуючі технології в рослинництві 2. Система раціонального землекористування 3. Комплектування МТП та машинних агрегатів і оптимізація режимів їх роботи Використана література 1. Енергозаощаджуючі технології в рослинництві Суть енергозаощаджуючих технологій в рослинництві полягає у: скороченні кількості операцій; вдосконаленні механізованих процесів вирощування та збирання сільськогосподарських культур; застосуванні раціональних сівозмін; покращенні фізичних характеристик ґрунту; збереженні й перерозподілі рослинних залишків сільськогосподарської культури для скорочення процесів ерозії ґрунту; виконанні транспортних операцій по перевантажувальній схемі; вдосконаленні або розробці нових технологічних процесів, які скорочують витрати палива. Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить, що найбільші енерговитрати припадають на обробіток ґрунту. Одна з найенергоємніших технологічних операцій рільництва — полицева оранка, яка застосовується на 65 80% площ у розвинутих країнах світу і забезпечує високий урожай, знищення бур’янів, зменшує ущільнення ґрунту. В господарствах Південної зони України на оранку машинним агрегатом ДТ-75М ПЛН-5-35 витрати палива на злущеному полі становили 14,3 кг/га, а на незлущеному — 20,2 кг/га. З урахуванням витрат палива на лущення стерні економія становить 20%. Мілкий обробіток під озимі в поєднаний із внесенням гербіцидів забезпечує економію палива 4 кг/га; якісне регулювання трактора і сільськогосподарських машин (зчеплення, гальма, гусениці) — 15%; правильне агрегатування — 20%; технічно справні машини — 16%. Відповідна підготовка поля, раціональний спосіб руху, оптимізація ширини загінки, спосіб завантаження та розвантаження, розбивка поля — 7%. Витрату палива при оранці полицевими плугами можна зменшити (на 5 10%) завдяки застосуванню напівгвинтових корпусів. Дослідження орних агрегатів показали, що робота трактора Т-150К з напівначіпним плугом ПАП-6-35 у більшості випадків більш продуктивна і менш енергоємна, ніж з навісним, але лише при оранці чистих від пожнивних решток полів. На забруднених рештками полях необхідні часті зупинки агрегату для очищення поля, в результаті чого продуктивність агрегату з напівначіпним плугом зменшується значно більше, ніж з начіпним, а витрати палива збільшуються. На оранці обов’язково використовують гідрозбільшувач зчіпної ваги у тих тракторів, які ними обладнано. Це дозволяє зменшити витрату палива на 5 8%. Оранка, особливо під озимі культури, повинна виконуватись плугами у поєднанні з пристроями ПВР-2,3 (для п’ятикорпусних) і ПВР-3,5 (для семи і восьмикорпусних плугів). Економія палива від такого суміщення операцій становить 12 16% порівняно з роздільним способом підготовки ґрунту. Управління енерговикористання необхідно зорієнтувати на альтернативні можливості маневру глибиною обробітку ґрунту. Наукові дослідження свідчать, то у зоні Лісостепу України доцільно здійснювати основний обробіток ґрунту під озимі культури не.глибше 11 12 см, а під просапні — 20 22 см.

За даними досліджень поглиблення оранки під цукрові буряки до 40 см підвищує їх врожайність. За даними німецьких дослідників, зміна глибини оранки з 20 до 30 см не сприяє помітному приросту врожайності більшості сільськогосподарських культур, а витрати палива при цьому зростають у 1,4 1,5 рази. Аналіз використання машинних агрегатів, що найчастіше застосовуються в зоні Лісостепу України на оранці стерні (глибина оранки 18 20 см), свідчить про залежність енергоємності цієї технологічної операції від трьох основних чинників: від кількості корпусів плуга, що агрегатується із трактором — (чим більше корпусів, тим нижча енергоємність процесу оранки), залежно від складу орного агрегату енергоємність змінюється на 12,1 29,5% рівня енергонасиченості трактора. Порівняння затрат енергоресурсів гусеничними тракторами класу 30 кН свідчить, що витрати палива енергонасиченим трактором Т-150 вищі, ніж трактором ДТ-75М (за інших рівних умов) на 5,1 20,5%. Трактор К-701 навіть із дев’ятикорпусним плугом витрачає палива на 5,7% більше, ніж менше енергонасичений К-700А з шестикорпусним плугом; типу ходової системи — колісний трактор Т-І50К витрачає на 3,4 9,0% палива більше, ніж гусеничний Т-150. Загалом негативний вплив зазначених чинників може збільшувати енергоємність оранки для мобільних агрегатів Т-150К ПЛН-4-35; МТЗ-80 ПЛН-3-35; К-701 ПЛН-8-40, порівняно з енергоощадними агрегатом ДТ 75М ПЛН-5-35 у 1,5 1,7 рази. Один із чинників зменшення енергоємності — це робота ґрунтообробних машин у межах оптимальної вологості, на яку вони розраховувалися на етапі проектування. Але треба ураховувати, що ймовірність роботи ґрунтообробних машин у межах оптимальної вологості, становить у Центральному Лісостепу в середньому 30%, Поліссі — 47%, Степу — 15 20%. У решті випадків ґрунт обробляється за межами оптимальної вологості, то спричинює зниження продуктивності агрегатів та перевитрати палива. Підвищення вологості ґрунту із 20% до 35% зумовлює зниження продуктивності машинних агрегатів для обробітку ґрунту із гусеничними тракторами на 18%, із колісними — на 33%. Зниження вологості ґрунту з 28% до 13% (чорноземи Лісостепу) призводить до збільшення його твердості у 4,5 рази, а з 22% до 10% (темно-каштанові ґрунти Степу) — у 3,8 рази. Якість оранки впливає на енергоємність наступних за нею технологічних операцій. Коли поле нерівне, то зменшується швидкість агрегатів і зростають витрати палива на 5 8%. Тому доцільно використання оборотних плугів для гладенької оранки без розгінних борозен і звальних гребенів. Переущільнення ґрунту крім потенційних втрат урожаю (до 25 40%) призводить до значних перевитрат енергоносіїв. При оранці ґрунту, що ущільнений гусеничними тракторами, його питома протидія зростає на 16 25%, а важкими колісними тракторами й автомобілями — на 44 65%, транспортними агрегатами (2 3 причепи) — на 72 90%. Погіршується подрібнення грудок на ріллі, що зумовлює нерівномірність заробки і зниження польової схожості насіння, значний недобір урожаю. Але слід зробити особливий наголос на неприпустимості ущільнення підорного шару, який відіграє важливу роль у формуванні врожаю: рослини з розвиненою кореневою системою можуть додатково використовувати з підорного шару 50 100 мм вологи.

Повне руйнування плужної підошви пов’язане зі значним тяговим зусиллям й витратами палива (близько 45 кг/га). Тому доцільно застосовувати не суцільне її руйнування: у США розпушення підґрунтя здійснюють при сівбі лише під рядками просапних на глибину до 30 см, що у 3 4 рази зменшує витрати палива. Врожай зерна кукурудзи без розпушення під рядками і з розпушенням становив у богарних умовах відповідно 58,4 і 69,04 ц/га, при зрошенні — 95,7 і 106,4 ц/га. Але розпушення під рядками можна проводити тільки при фізичній стиглості ґрунту на глибині 35 см, що нерідко призводить до запізнення з сівбою. Щоб запобігти цьому, доцільно при сівбі під рядками просапних культур на глибині до 38 см (нижче плужної підошви) створювати щілини шириною 3,2 4,8 мм. При проході трактора ці щілини не руйнується, бо мають міцні стінки, а ґрунт, що може їх заповнити, не ущільнюється. Через щілини в ґрунт потрапляють волога, розчинні речовини та проникають корені рослин. Перевитрата палива має місце при нераціональному використанні часу зміни роботи агрегату. Чим менше часу буде втрачатись на зупинки, простої, повороти, заїзди і переїзди, тим більша продуктивність і менша витрата палива на одиницю виконаної агрегатом роботи. В залежності від операції, яка виконується двигун 1,5 2,0 год. за зміну працює вхолосту. Для тракторів різних марок витрата палива при цьому становить 2 4 кг/год., а за рік непродуктивно буде спалено 600 800 кг палива. На холостих переїздах через недосконалість виробничих процесів машинні агрегати на базі тракторів МТЗ і ЮМЗ втрачають 4,5 7,5; Т 150 і Т 150К — 11,3 14,0 кг палива за годину. Холості переїзди можна значно зменшити за рахунок впровадження двозмінної роботи техніки. Це дозволяє на 40 50% збільшити денну продуктивність і на 10 15% зекономити пальне. Важливе значення в економії палива має підготовка і розбивка поля, а також вибір раціонального способу руху агрегату. Це усунення перепон, які мішають роботі агрегатів, відбивання поворотних смуг, розподіл поля на загінки, визначення і позначення місць заправлення машин насінням і добривами тощо. Слід постійно враховувати умови використання мобільних тракторних агрегатів. Наприклад, недоцільне використання широкозахватних машинних агрегатів на полях з довжиною гонів до 400 м, тому, що під час поворотів і ручного завантаження сівалок втрачається їх перевага від збільшення ширини захвату — при оранці оптимальна ширина загінки для трактора МТЗ-80/82 — 40 45 м; Т-І50К — 50 60 м; К-701 — 70 85 м. При лущенні — 10 м, боронуванні — 18 21 м. Мінімальна довжина гонів, яка забезпечує необхідну продуктивність культиваторних агрегатів, на базі тракторів К-701 — 600 м, Т-І50К — 300 400 м. При довжині гонів 200 м доцільним є односівалочний агрегат, 200 400 м — двосівалочний, понад 400 м — трисівалочний, якщо насіння в сівалки завантажують механізованим способом. Зменшення енерговитрат досягається при застосуванні ефективних технологічних операцій на внесенні твердих органічних добрив із застосуванням прямоточної технології. Це виключає зайву перевалку і дає економію палива 4 5 кг/га.

Торвальдсен, делая бюст известного человека... (стр. 292). Заметка сохранилась на том же листе бумаги, что и предшествующий набросок. Торвальдсен Бертель (1770-1844) - знаменитый датский скульптор. Сделанный им в 1820 г. скульптурный портрет Александра I имел большой успех и многократно копировался. Так, например, 18 февраля 1824 г. московский почтдиректор А. Я. Булгаков писал своему брату: "Много слышал я о бюсте Императора Торвальдсонове" ("Русский архив", 1901, кн. 2, стр. 42). Заметка о бюсте "известного человека" тесно связана со стихотворением Пушкина "К бюсту завоевателя" (1829), в котором нейтральным обозначением "завоеватель" прикрыто имя Александра I. 1) Какое тяжелое лицо (итал.) Письмо о "Борисе Годунове" ("Voici ma tragedie...") (стр.292). Статья эта является литературной переработкой, неотправленного письма к H. H. Раевскому, написанного летом 1825 г. (см. т. 9). Теоретические соображения о самом жанре трагедии дополнены в новой редакции письма конкретными характеристиками основных персонажей "Бориса Годунова"

1. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

2. Характеристики основных форм оздоровительной культуры

3. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов

4. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей

5. Характеристика основных видов речи

6. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры
7. Болгария – краткая характеристика основных налогов
8. Общая характеристика основных групп болезней и вредителей

9. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

10. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

11. Характеристика основных стадий процедуры признания банкротства (экономической несостоятельности) субъектов хозяйствования

12. Характеристика основных моделей ноутбуков

13. Характеристика основных достижений в развитии американской социологии на рубеже 20-21 века

14. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

15. Характеристика основных факторов и условий развития туризма в Великобритании

16. Организация и характеристика основных форм безналичных расчётов

Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

17. Основні показники економічної статистики

18. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

19. Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму

20. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

21. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

22. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему
23. Основные стороны процесса общения и их характеристика
24. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

25. Основные экспериментальные характеристики нового адаптивного вариатора

26. Политическая власть и ее основные характеристики

27. Основные характеристики конституционного устройства Ямало- Ненецкого автономного округа

28. Основные виды общения и их характеристики

29. Что такое страхование, классификация видов, основные характеристики видов страхования

30. Основные характеристики моделей данных

31. Государство и его формы как основные конституционно-правовые характеристики

32. Основные характеристики электромагнитных излучений (полей)

Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

34. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

35. Смешение красок. Основные характеристики и свойства цветов

36. Основні характеристики зірок. Народження зірок

37. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

38. Основные породы сельскохозяйственных животных и их характеристики
39. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки
40. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

41. Економіко-географічна характеристика Чілі

42. Основні характеристики планети

43. Определение основных гидрологических характеристик

44. Основные правовые характеристики Монголии

45. Понятие и основная характеристика обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью

46. Архитектура и основные характеристики персонального компьютера

47. Микропроцессор: назначение, состав, основные характеристики

48. Основные этапы развития компьютерной техники. Сравнительные характеристики компьютеров разных поколений.

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы

49. Расчет основных характеристик импульсно-фазовой радионавигационной системы "Лоран-С" и приемоиндикатора этой системы

50. Основные характеристики и параметры логических элементов

51. Основные характеристики пространственной структуры излучения

52. Косвенный канал сбыта. Сущность ФОССТИС. Основные блоки стратегической маркетинговой программы и их характеристика

53. Основные имиджевые характеристики ВУЗа

54. Микроэлементозы: классификация и основные характеристики
55. Економічна характеристика країн Африки
56. Основные характеристики способов выхода на зарубежные рынки

57. Функции управления, особенности и основные характеристики

58. Основные компоненты педагогической характеристики социализации школьника

59. Виды передач и их основные характеристики

60. Расчет основных характеристик газопровода на участке "Александровское-Раскино"

61. Основные категории общения и их характеристика

62. Основные стороны процесса общения и их характеристика

63. Основные характеристики опилкобетона

64. Джерела енергії та вибір енергоносія

Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

66. Хроматография: сущность, классификация, основные характеристики элюентной колоночной хроматографии

67. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

68. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

69. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

70. Общая характеристика, классификация и оценка основных средств
71. Основні етапи еволюції економічної думки
72. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

73. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

74. Характеристика системы показателей эффективности использования основных фондов предприятия общественного питания

75. Экономическая сущность основных фондов предприятий и их характеристика

76. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

77. Разработка основных разделов проекта производства работ

78. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

79. Характеристика звезд

80. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

82. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

83. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

84. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

85. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

86. Экономико-географическая характеристика Белоруссии
87. Общая характеристика степной зоны
88. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

89. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

90. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

91. Характеристика Австралии

92. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

93. Экономико-географическая характеристика Московского региона

94. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

95. Экономико-географическая характеристика Японии

96. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

98. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

99. Общая характеристика Туниса


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.