Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Рівненський інститут Вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” Курсова робота з курсу “Мікроекономіка” на тему: „Рівновага конкурентних ринків” Виконав: студент ІІ курсу економічного факультету групи ЕП-2 Палиця Олександр Перевірив: Єфімчук Тетяна Іванівна Рівне-2005 Зміст Вступ3 1Основна частина4 1.1Рівноважна ціна та теорія загальної рівноваги4 1.2Методи аналізу загальної рівноваги6 1.3Конкуренція — важливий чинник встановлення рівноваги 11 1.4Рівновага як наслідок ефективного розподілу товарів13 1.5Дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці16 Висновки23 Список літератури24 Вступ Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаємодіють на фоні розгалуженої системи правових норм бізнесу, і що об'єднуються єдиним поняттям - ринок. Ринок - це організована структура, де &quo ;зустрічаються&quo ; виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів і пропозиції виробників встановлюються і ціни товарів, і обсяги продажів. Основні види ринків: з погляду відповідності чинному законодавству: легальний і тіньовий ринок по економічному призначенню об'єктів ринкових відносин: споживчий ринок, ринок капіталів, ринок робочої сили, ринок інформації, фінансовий ринок, валютний ринок і ін. по просторовій ознаці: місцевий, національний, міжнародний регіональний та світовий ринки. Кожен із цих ринків, у свою чергу, можна розділити на складові елементи. Так ринок засобів виробництва включає ринок землі, верстатів, кормів, газу і т. д.; ринок інформації - ринки науково-технічних розробок, ноу-хау, патентів і ін.; фінансовий ринок - ринки цінних паперів, банківських позичок і інших кредитних ресурсів. Окремо взятий конкурентний ринок забезпечує максимізацію споживчого надлишку, виробництво продукції є найбільш ефективним способом та розподілом виробничих ресурсів з максимальною віддачею. Але при цьому не враховувалось, як вплине зміна ціни одного блага на ціни інших благ, тобто ігнорувались зворотні зв'язки, які існують в ринкових умовах між різними ринками не тільки національної, а й світової економіки. Основна мета курсової роботи – висвітлити основи теорії загальної рівноваги, навести методику аналізу рівноваги конкурентних ринків та вплив конкуренції, а також дослідити ефективність виробництва в ринковій економіці. 1 Основна частина 1.1 Рівноважна ціна та теорія загальної рівноваги У політичній економії, що обслуговувала адміністративно-командну систему, стверджувалося, що ринкова економіка в умовах капіталізму мас хаотичний характер розвитку. Насправді ж ринкова економіка здатна до саморегулювання. Воно відбувається під впливом вільної конкуренції, постійної зміни цін, регулювання економічних процесів на основі співвідношення попиту і пропозиції. Хоча в ринковій економіці можливі прорахунки, але по кожному товару встановлюється певний рівень ціни на основі рівноваги попиту і пропозиції.

Діє система саморегулювання. У кожний певний момент виникає конкретна рівновага між попитом і пропозицією. І ця рівновага досить ефективна. При встановленні такої рівноваги випуск продукції досягає економічно доцільного, витрати чинників виробництва — мінімального рівня. В результаті, як дотепно зауважує П. Самуельсон, людям, які люблять яблука, ніхто не пропонує апельсини і навпаки. Автором теорії загальної рівноваги є відомий швейцарський економіст Леон Вальрас (1834 - 1910), професор Лозаннського університету, за походженням француз. Він був одним із засновників теорії граничної корисності. Однак особливо став відомим як автор теорії рівноваги. Своє відкриття він зробив на основі математичних висновків. Леон Вальрас довів, що в умовах ринкової економіки є можливість встановлення рівноваги на основі співвідношення пропозиції і попиту. Вільна конкуренція забезпечує встановлення ціни рівноваги. Рівноважна ціна — це ціна на конкурентному ринку, за якої величина попиту і пропозиції однакові, немає ні дефіциту, ні надлишку товарів ні послуг. Така ціна не містить у собі тенденції до зростання або до зниження обсягів виробництва. Основні постулати теорії рівноваги Л. Вальраса : 1. Зміни цін впливають на попит і пропозицію і навпаки; зміна попиту впливає на пропозицію і навпаки. Отже, їхній взаємозв'язок впливає на встановлення рівноваги. 2. Рівноважна ціна встановлюється в результаті конкуренції, співвідношення попиту і пропозиції, наявності ресурсів та інших чинників. 3. Загальна рівновага здійснюється щодо всіх товарів. Це пояснюється тим, що потреба у цьому товарі залежить від наявності інших товарів. Наприклад, споживання м'яса залежить від наявності кави. 4. Рівновагу характеризує, як правило, мінова вартість. Мінова цінність товарів — це рівень економічної рівноваги. В умовах конкуренції діють механізми, які усувають диспропорції та встановлюють таку мінову вартість, що ґрунтується на ціні рівноваги. В умовах монополії диспропорції зберігаються. 5. Рівновага досягається на основі дії всіх учасників ринку. 6. Рівновага здатна забезпечити максимально високий рівень задоволення потреб (безумовно, за наявності ресурсів). 7. Попит на кожний товар залежить не тільки від його ціни, а й від цін на всі інші товари. Наприклад, зростання цін на деякі продукти харчування призвело в Україні до зменшення попиту на періодичні видання. Багато людей відмовляються від передплати на газети і журнали. Різко скоротилися їхні тиражі. 8. Сума попиту споживача на всі закуплені ним товари і покупки за вартістю дорівнює сумі всіх проданих ним товарів і послуг (у тому числі послуг праці). 9. Ринок безперервно здійснює «пошук» так званих рівноважних цін. 10. Конкуренція — це важливий чинник встановлення рівноваги (через ціни). Існуючі цінові сигнали регулюють ринок, з допомогою їх досягається рівновага. 11. Для рівноваги потрібний ринковий механізм, який діє значно ефективніше, ніж у минулому так звана планова система. 1.2 Методи аналізу загальної рівноваги Одні й ті ж ресурси можуть бути використані для виробництва різних благ, а ціна фактора виробництва визначається ціною продукції, яка виробляється із даного ресурсу.

Це говорить про те, що ціни на різних типах ринків є взаємопов'язаними. Окрім того, від ціни ресурсу залежать доходи їх господарів, а доходи споживача визначають його попит і безпосередньо впливають на ціну блага. Кількісною мірою такого впливу є коефіцієнт еластичності попиту від доходу. На взаємозалежність всіх цін вказує і те, що будь-який товар, за виключенням товарів першої необхідності, є або ж взаємозамінним, або взаємодоповнюючим. Кількісною оцінкою такої залежності є коефіцієнт перехресної еластичності. Отже, однією із особливостей ринкової економіки є те, що рівновага на окремому ринку залежить від рівноваги на інших ринках. В умовах вільної конкуренції сукупність цін на товари відповідає стану загальної рівноваги (рівноваги на всіх ринках), якщо задовольняються наступні вимоги: • усі споживачі максимізують свою корисність за даних бюджетних обмежень; • усі виробники максимізують свій прибуток за даної технології; • для кожного блага попит дорівнює пропозиції. На відміну від аналізу часткової рівноваги, аналіз загальної рівноваги здійснюється з передумови, що ціни і кількість благ на всіх ринках визначаються одночасно з урахуванням факторів зворотних зв'язків. Ефектом зворотного зв'язку називають зміну ціни і кількості товару на деякому ринку у відповідь на аналогічні зміни, що виникають на спряжених ринках. Наприклад, зміна ціни на нафту обов'язково позначиться на ринку газу, вугілля, а зміна цін на бензин - на ринку автомобілів і т. д. Велика кількість факторів, що визначають систему рівноважних цін, робить моделі загальної економічної рівноваги значно складнішими за ті, що розглядались для часткової рівноваги. Існує дві основні моделі загальної економічної рівноваги: неокласична (або Вальраса) та неокейнсіанська. За допомогою моделей загальної економічної рівноваги намагаються відповісти на запитання: за яких умов можливе існування системи цін, яка забезпечує загальну рівновагу на всіх ринках? Аналіз характеру взаємозв'язку цін благ розглянемо на взаємодії двох ринків за умови, що підвищення ціни на одне із благ підвищує попит на інше, і навпаки. Для виготовлення благ використовують одні й ті ж ресурси, а тому в міру підвищення ціни на одне із них зменшується пропозиція іншого. Функції попиту і пропозиції на обох ринках є лінійними: ; ; ; , де а, b, с, k, d, l, т, f, h, п, s, z – додатні коефіцієнти, що відображають характер попиту і пропозиції на ринках. Вектор рівноважних цін має забезпечити рівновагу одночасно на обох ринках: ; (13.1) (1) (2) Підставивши відповідні значення функції попиту і пропозиції і вирішивши рівняння (1) і (2) відносно Ц1 і Ц2 отримаємо, що: ; (3) , (4) де Рівняння (3) і (4) визначають ціни часткової рівноваги, що забезпечують рівність попиту і пропозиції на одному із ринків за заданої ціни на іншому ринку, рівноваги на якому може і не бути. Із цих рівнянь витікає також, що між цінами існує пряма залежність. Щоб відшукати систему цін, яка забезпечує одночасну рівновагу на обох ринках, необхідно вирішити систему рівнянь (3) і (4). Графічне вирішення цієї системи показано на рис. 1: лінія 1, рівняння (3) і лінія 2, рівняння (4).

У процес розкопок з'ясувалося, що на Триплл було розвинуте гончарне  металургйне виробництво, снувала писемнсть, певн державн нститути, нш ознаки цивлзац. На пдстав одержаних доказв В. Хвойка назвав Трипльську культуру «давньоарйською», а народ, що створив , «племенем безумовно арйського походження» [Космос давньо Украни.P С.1112]. Гпотеза укранського археолога знайшла сво пдтвердження у подальших наукових дослдженнях [Див.: Шилов Ю. Прародина арисв.К., 1995]. Друге Андронвська культура, вдкрита у 1927 роц в урало-казахських степах. Назва походить вд села Андроново, поблизу якого були знайден перш  пам'ятки. Численн могильники, залишки поселень епохи енеолту, на думку росйських археологв, мають вдношення до ндоарйсько етнчно спльност, точнше до раноарв. Спордненсть андронвськнх племен з рано- та ндоарями (саками, скфами), за словами вдомого спецалста у цй галуз ґ. ґ. Кузьмно, «особливо чтко виявляться в контактнй зон вд Заволжя до самого Центрального Казахстану» (тобто Семирччя Ю. К.) [Кузьмина Е. Е

1. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

2. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

3. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

4. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

5. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

6. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків
7. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"
8. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

9. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

10. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

11. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

12. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

13. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

14. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

15. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

16. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

18. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

19. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

20. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

21. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

22. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях
23. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
24. Дослідження харчування

25. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

26. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

27. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

28. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

29. Метеорологічні дослідження

30. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

31. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

32. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета

33. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

34. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

35. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

36. Методика гідрогеологічних досліджень

37. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

38. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків
39. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок
40. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

41. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

42. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

43. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

44. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

45. Дослідження методів інтерполяції

46. Дослідження методів чисельного інтегрування

47. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

48. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

50. Палеонтологічні дослідження

51. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

52. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

53. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

54. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури
55. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості
56. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

57. Кабінетні методи маркетингових досліджень

58. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

59. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

60. Маркетингові дослідження

61. Маркетингові дослідження діяльності фірми

62. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

63. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

64. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

66. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

67. Дослідження асортименту пральних машин

68. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

69. Дослідження поведінки споживачів

70. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
71. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток
72. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

73. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

74. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

75. Променеве дослідження молочної залози

76. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

77. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

78. Променеве дослідження щитоподібної залози

79. Дослідження ділової кар’єри менеджера

80. Методи дослідження затрат робочого часу

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Поняття та сутність ефективності управління

82. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

83. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

84. Методи науково-педагогічних досліджень

85. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

86. Основи наукових досліджень
87. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
88. Технології навчання як дослідження

89. Організація і структура наукових досліджень

90. Методи політичних досліджень

91. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

92. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

93. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

94. Предмет дослідження соціальної психології

95. Структура психологічного дослідження

96. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

97. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

98. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

99. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.