Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Ділові взаємовідносини в апараті управління

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ. 2 1. Теоретичні складові ділових взаємовідносин. 4 1.1. Спілкування як один з головних аспектів ділових взаємовідносин у колектив 6 1.2. Вплив психології груп на ділові взаємовідносини в колективі. 10 1.3. Теоретичні механізми лідерства, керівництва та їх вплив на взаємо відносини в апараті управління. 13 1.4. Висновки. 16 2. Соціально психологічний аспекти ділового спілкування 18 2.1. Складові психології спілкування 21 2.2. Спілкування та етика взаємостосунків у колективі 30 2.3. Роль та значення етикету ділового спілкування. 34 2.4. Людина в організаційний системі. 39 2.5. Роль та значення робочої групи як складного професійно соціального організму. 43 2.6. Висновки 51 3. Конфлікт як один з головних чинників розладу діяльності взаємовідносин у колектив.і 53 3.1. Психологічна сутність конфлікту та причини, що його викликають 64 3.2. Оцінка взаємовідносин у колективі та шляхи попередження передконфліктних ситуацій. 81 3.3. Загальні висновки та пропозиції щодо успішної профілактики конфліктів. 84 4. Вплив індивідуальних особливостей людини на взаємовідносини у колективі. 85 5. Загальні висновки та пропозиції. 91 Список використаних літературних джерел. 94 Вступ. У наш час, коли апарат управління є оперативним штабом, що не тільки керує діяльністю всього колективу, але й піклується про подальший його розвиток в економічній сфері, виняткове значення має налагодження ділових взаємовідносин в апараті управління. Опанування основами ділового спілкування дає змогу налагодити сприятливий психологічний клімат у колективі. Він сприяє готовності кожного співробітника включатися у виконання будь-якого складного завдання. Тоді колектив починає працювати як злагоджений механізм. Актуальністю теми є те, що для сучасного керівника знання основ ділових взаємовідносин та впровадження їх у практику, відкриває нові можливості, а саме можливість налагодити повне взаєморозуміння поміж керівництвом та співробітниками, та між співробітниками. Постійне акумулювання нової інформації надає змогу не уникати сміливих ідей, рішень, а головне – “тримати руку” на пульсі життя колективу. Це дає змогу створити команду однодумців, що надає підтримку керівнику у його починаннях. Предметом роботи є сучасні методи становлення ділових взаємовідносин в апараті управління. Об’єктом роботи є співробітники апарату управління. Мета роботи є визначення шляхів, форм, методів та звґязків взаемоповґязаних елементів, що складають систему ділових взаємовідносин. Завдання роботи: o перше завдання – визначити сутність та зміст теоретичних складових ділових взаємовідносин; o друге завдання – виявити структуру, описати елементи, що складають систему ділових взаємовідносин; o третє завдання – виявити особливості та класифікувати зміни, що повґязані з сьогоденням; o четверте завдання – сформувати висновки та підготувати пропозиції щодо впровадження теоретичних засад, та організації методичних рекомендацій з їх розповсюдження серед співробітників. Структура роботи. У першому розділі розглянуто теоретичні складові ділових взаємовідносин у колективі. Другий розділ присвячено соціально-психологічним аспектам ділового спілкування.

У третьому розділі розглянуто конфлікт як один з головних чинників розладу діяльності та діяльності взаємовідносин у колективі. У четвертому розділі визначено вплив індивідуальних особливостей людини на взаємовідносини у колективі. На завершення надаємо загальні висновки та пропозиції, що допоможуть менеджерам у використанні теоретичних знань в їх діяльності та налагодженні ділових, дружніх стосунків в апараті управління, та у спілкуванні з партнерами. 1. Теоретичні складові ділових взаємовідносин. Під діловими взаємовідносинами в апараті управління ми розуміємо систему взаємопов’язаних елементів спілкування, що залежать від впливу психології групи, її лідерів, та керівництва колективу. До елементів спілкування відносимо: складові психологічного стану особистості та їх вплив, етику взаємостосунків та етикет спілкування. Теоретичні засади ділових взаємовідносин розкривають насамперед першоджерела їх виникнення. Тобто лише у спілкуванні виникають ділові взаємовідносини. Колектив є необхідна складова, але вона виконує непосильну роль у складанні ділових взаємовідносин. Колектив сам по собі впливає на якість стосунків, що в ньому виникають. А отже і ділові взаємовідносини також забарвлені таким же емоційним змістом, що і рівень спілкування у колективі. Оскільки колектив може складатися як з формальних груп ( відділів, підрозділів ), так і з неформальних груп, що виникають стихійно, то ці два різновиди груп мають вплив на ділові взаємовідносини також. У кожній групі керівною є своя психологія, що складається під впливом дії багатьох факторів. Головним з них, на нашу думку, є психологічний настрій кожного члена групи. Неабияке значення має ставлення кожної з особистостей до життєвих цінностей. Дуже часто, саме витоки психологічної сутності кожного з членів групи є об”єднуючим фактором. А якщо об”єднуючим є прагнення внести свій належний внесок у складі групи, то гарна оцінка результатів групи, впливає на зростання особистих якостей кожного та закріплює груповий психологічний настрій. Як правило, лідером формальної групи є керівник, що виконує покладені на нього обов”язки керувати підлеглими. На противагу формальному лідеру, неформальний користується лише своїми особистими якостями. До них належать як фахові знання, досвід, так і вміння керувати загалом. керівна роль полягає у вмінні, вислуховуючи окрему думку, вирізняти головне. Поступово укладаючи думки співбесідників у відповідну схему, лідер складає особисту думку. У нього складається бачення всієї ситуації в цілому. Це впливає на остаточне рішення. Саме це вміння виділяє лідера з поміж усіх інших. Оптимальним для організації є поєднання формального лідера з неформальним в одній особі. Якщо такого не сталося, тоді формальний лідер має будь-що налагодити дружні ділові стосунки з неформальним лідером. Тільки тоді усі рішення, що приймає формальний лідер, будуть отримувати підтримку як неформального лідера, так і його групи. А це, у свою чергу, надає додаткові можливості налагодженню сприятливих ділових взаємовідносин у повному взаєморозумінні. Серед найвпливовіших факторів вирізняємо конфліктні взаємини, що здатні спричинити розлад як діяльності так і взаємовідносин у колективі зокрема.

Тому зрозуміло, що величезне значення має профілактика виникнення конфліктних ситуацій, та дослідження їх психологічної сутності. На нашу думку, ознайомлення щонайширшого загалу співробітників з теоретичними засадами успішної профілактики конфліктів, може позбавити у подальшому від багатьох негативних наслідків. 1.1. Спілкування як один з головних аспектів ділових взаємовідносин у колективі. Усі люди, і кожен з нас зокрема, є продуктом спілкування. Саме в цьому процесі відбулось поступове становлення відповідних суспільних відносин. Це вища ступінь відносин. Сутність суспільних відносин є у взаємодії визначених соціальних ролей. А звідси, соціальну роль визначають як фіксацію визначеного стану (соціального) становища, що займає індивід у системі суспільних відносин. Це є нормативно - схвалений приклад поведінки. Його очікують від кожного, хто займає визначену конкретну соціальну позицію. Цікавим, на наш погляд, є те, що кожен індивід завжди виконує декілька соціальних ролей. Наприклад, особа чоловічої статі може бути одночасно батьком, бухгалтером, спортсменом, та перебувати у родинних звґязках з декількома особами одночасно (з батьком дружини, чоловіком сестри, і т. інш.). Соціальна роль несе у собі також потребу чіткого визначення інтернаціональних звґязків кожного. Саме вони залежать безпосередньо від індивідуально-психологічних особливостей кожного конкретного носія, визначеної їм ролі. Тобто, природа міжособистих стосунків, згідно з рядом авторів (Є.І. Головаха “Структура групової діяльності”, Р.Л. Кричевського “Психологія малої групи”), та на нашу думку, суттєво відрізняється від природи суспільних стосунків. Ми спробуємо поєднати значення емоційності у спілкуванні особистостей з виконанням обов’язків, що повґязані з діяльністю. У книзі Н.Н. Обозова “Між особисті стосунки”, відзначено, що єдність спілкування та діяльності є в тому, що люди не лише спілкуються у процесі виконання їми різних суспільних функцій. Ми згодні з автором, що люди завжди спілкуються в якійсь діяльності (під час виконання), або з приводу цієї діяльності. Більш того, досить часто спілкування виступає як сторона діяльності, а діяльність – як умова спілкування. Вищезазначені автори, одностайно вирізняють три складові – три взаємоповґязані сторони структури спілкування. На нашу думку, такий поділ підкреслює окремі аспекти ділового спілкування, також, як такового. А саме, містить комунікативну, інтерактивну та перспективну сторону, за твердженням Н.Н. Обозова у роботі “Міжособисті стосунки”. Комунікативна сторона складається з обміну інформацією між індивідами, інтерактивна стосується організації взаємодії та обміном не лише знаннями, а також дією. Перспективна сторона – це процес сприйняття партнерами одне одного та встановлення взаємопорозуміння. Не викликає також сумніву важливість опанування процесу обміну інформацією належним чином. Цікавим на наш погляд є акцентування Н.Н. Обозовим у роботі “Міжособисті стосунки” способів уникнення комунікативних барґєрів, що носять соціальний, або психологічний характер. Так наприклад, розповсюдження інформації у суспільстві, та в колективі зокрема, проходить крізь “фільтр довіри”, або “недовіри”.

Як не грізною була ситуація на Великій Україні, всеж певний час ми могли ще рахувати на те, що наше запілля (Збруч) і праве крило (Сокаль — Рівне), будуть якийсь час, — хоч і не дуже надійно, — забезпечені військами Директорії. Щож до нашого Півдня, то тут справа стояла гірше, бо Румунія претендувала на Буковину, а Чехословаччина мала вигляди на Закарпаття. Румунію лучила з Польщею спільність завдань на Сході, а натомісць з Чехословаччиною виринули територіяльні непорозуміння за Тешин, які з кінцем січня привели до збройного конфлікту між Польщею й Ч.С.Р. (тревав до 25. лютого 1919. р.). Ці неприязні взаємовідносини, як теж давніща співпраця чеських й українських політиків у віденському парляменті, вплинули на це, що після поділу Австрії запанувала між чехами й українцями лагідність і приязнь. Це мало також і практичне значіння для Начальної Команди, яка через Прагу хотіла мати "віконце" як до української кольонії у Відні, так і до ширшого політичного світу. Поляки надто добре розуміли значіння Праги для нас, і тому докладали всіх зусиль, щоби перетяти нам цю життєву артерію

1. Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

2. Взаємовідносини церкви і держави в середні віки

3. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

4. Взаємовідносини між чоловіком і жінкою

5. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

6. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями
7. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури
8. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою

9. Аналіз та удосконалення оперативного управління

10. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

11. Рішення в системі управління

12. Управління запасами

13. Управління проектами

14. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

15. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

16. Організаційна система управління природокористуванням України

Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

18. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

19. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

20. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

21. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

22. Кредитний ризик та методи управління ними
23. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств
24. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

25. Валютні ризики: економічна природа та управління

26. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

27. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

28. Управління ризиками

29. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

30. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

31. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

32. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения

33. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

34. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

35. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

36. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

37. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

38. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії
39. Структура державного управління
40. Сучасні принципи державного управління

41. Теорія і методологія дослідження управління

42. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

43. Форми державного управління

44. Функції управління в аграрному праві

45. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

46. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

47. Системи управління базами даних

48. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

50. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

51. Інформаційні технології управління маркетингом

52. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

53. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

54. Управління ціновою політикою підприємства
55. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
56. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

57. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

58. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

59. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

60. Аналіз стартегічного управління підприємством

61. Антикризове управління бізнесом

62. Дослідження аспектів управління якістю продукції

63. Ефективне управління виробництвом

64. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Заохочення працівників як метод управління персоналом

66. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

67. Конфлікти та методи управління ними

68. Корпоративне управління акціонерним товариством

69. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

70. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"
71. Методологія системи управління персоналом
72. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

73. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

74. Національні моделі корпоративного управління

75. Організаційна структура управління підприємством

76. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

77. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

78. Основи управління персоналом підприємств

79. Особливості антикризового управління

80. Особливості управління організацією

Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

81. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

82. Персонал як об’єкт управління організації

83. Принципи управління персоналом

84. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

85. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

86. Розвиток науки управління
87. Система управління персоналом
88. Стратегічне планування і управління на підприємстві

89. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

90. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

91. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

92. Сутність лідерства та управління

93. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

94. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

95. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

96. Управління виробничими витратами

Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Управління енергетичною безпекою

98. Управління інноваційним розвитком підприємств

99. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.