Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство Освіти і Науки України Запорізький технічний національний університет Кафедра соціальної роботи Курсова робота з дисципліни: «Загальна соціологічна теорія» на тему: «Прийомна сім’я, як об’єкт соціальної роботи» ВИКОНАВЕЦЬ Студент 1-го курсу Спеціальність «соціальна робота» Ю.Г.Альошина КЕРІВНИК Викладач О.А. Агарков Запоріжжя 2009 Зміст Вступ Розділ I. Теоретико-методологічні підходи до аналізу прийомних сімей 1.1 Нормативно-правова база соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1.2 Сімейні форми влаштування дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 1.3 Соціально-психологічні характеристики дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 1.4 Вплив спадковості та соціального середовища на поведінку дітей, які виховуються в прийомних сім’ях Висновок до розділу I Розділ II. Соціальний супровід прийомних сімей 2.1 Соціально – педагогічна модель «ведення випадку» 2.2 Оцінка потреб дитини та прийомної сім’ї 2.3 Планування, реалізація, завершення соціального супроводження прийомних сімей Висновок до розділу II Висновки Список використаної літератури Вступ На сьогоднішній день в Україні в умовах економічної кризи, політичної і соціальної нестабільності, радикальної соціально-культурної трансформації постає проблема щодо необхідності розробки нових форм утримання та виховання дітей, які перебувають у особливо складних і дискомфортних умовах. Перш за все це стосується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В останні десять років в нашій державі вдвічі збільшилася кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість цих дітей влаштовані в інтернатні заклади. Вихованці інтернатних закладів відрізняються від дітей, які виховуються в сім’ях, станом здоров’я, розвитком інтелекту й особистості в цілому, що підтверджено спеціальними психологічними дослідженнями (І.М.Дубровіна, М.І.Лисіна, А.М.Прихожан). Дитина в державних закладах отримує комплекс освітніх, медичних, соціальних послуг, але спостерігаються значні відхилення у процесі її соціалізації, які проявляються у відсутності навичок самостійного життя, невмінні самостійно будувати стосунки у сім’ї та відкритому колективі. Вивчення проблем влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, довело, що сімейне виховання, безперечно, виступає пріоритетною формою в Україні. Роль сім’ї для дитини надзвичайно важлива. Батьки дають дітям життя, відповідають за догляд і виховання, беруть на себе фінансову відповідальність, мають юридичні повноваження, у тому числі на право прийняття важливих рішень від імені дітей. Батьки допомагають відчути взаємне тепло й любов, передають дітям досвід поколінь, життєві цінності та духовність, виховують дітей, задовольняють щоденні потреби, надають зразки для наслідування, поступово прищеплюють соціальні й побутові навички, необхідні у самостійному житті. Усі ці потреби життєво важливі для кожної дитини, якого б віку вона не була. Діти повинні зростати в сім’ях рідних батьків, але коли це неможливо, альтернативою біологічній родині може слугувати інша сім’я.

В Україні існує чотири форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За їх пріоритетністю перелік такий – усиновлення, опіка (піклування), прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. Сімейні форми влаштування забезпечують соціальний захист, захист майнових та житлових прав дитини, догляд, виховання, корекцію та компенсацію розвитку, вирішення медичних проблем, подолання психологічних травм, задоволення щоденних потреб дитини, яка залишилася без піклування батьків. дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківської опіки , формування її особистості в умовах сімейного піклування в Україні розпочато роботу по створенню інституту прийомної сім’ї. Під час перебування дитини у прийомній сім’ї держава не тільки фінансує, а й контролює утримання і виховання дитини, надає допомогу у її розвитку, соціалізації, організовує соціальний супровід сім’ї та дитини. Питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, хвилює багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. В цьому напрямку працюють відомі науковці Г.М.Бевз, А.Й.Капська, С. Мещерякова, І.В.Пєша , І.М.Трубавіна, Н.М.Комарова та інші. Зважаючи на актуальність проблеми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених піклування, визнання урядом України доцільності функціонування прийомних сімей, як сімейних форм опіки, необхідність розгляду комплексного підходу до соціального виховання, визначено тему нашого дослідження: «Прийомна сім’я – як об’єкт соціальної роботи». Об’єкт дослідження – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Предмет дослідження – опіка дітей як соціально-педагогічна проблема. Мета дослідження – визначити інноваційні методи опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Завдання: проаналізувати нормативно-правову базу соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. дати аналіз сімейним формам влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. визначити соціально – психологічні характеристики дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. визначити вплив спадковості й соціального середовища на поведінку дітей, які виховуються в прийомних сім’ях. проаналізувати соціально-педагогічну модель «веденя випадку» оцінити потреби дитини та прийомної сім’ї. обґрунтувати значення планування, реалізації, завершення соціального супроводження прийомних сімей. Гіпотеза дослідження: Процес влаштування дітей-сиріт в родину буде дієвим, якщо: 1) теоретично обґрунтувати і розробити проект ефективного влаштування дітей-сиріт в родину і забезпечити прийняття його основними суб'єктами патронування; 2) розробити технології пошуку, добору, оцінки та підготовки громадян, Які бажають взяти дитину на виховання в свою родину; 3) зміст і методи психолого-педагогічного супроводу забезпечать подолання дитиною-сиротою який травматичного досвіду та придбання їм позитивного досвіду проживання в сім'ї; Практичне значення полягає в тому, що в ході дослідження ми брали активну участь у тренінгових заняттях по підготовці потенційних кандидатів у прийомні батьки та батьків-вихователів, зроблений висновок.

Загальний рівень виховання в інтернатах, незважаючи на те, що утримання кожної дитини коштує державі близько 10 тис. грн. На рік, залишає бажати кращого. Тенденція передачі все більшої кількості дітей в інтернатні заклади, на думку багатьох вітчизняних та зарубіжних експертів, є показником кризи моралі та відповідальності суспільства перед своїм майбутнім. Досвід європейських країн, які вже давно відмовилися від інтернатної системи, переконує, що запобігти негативним явищам у виховному процесі підростаючого покоління можна. Потрібно лише посилити державну підтримку сімей з дітьми та інвестувати кошти в розвиток, соціалізацію дітей, які потребують особливої уваги. Слід своєчасно виявляти та запобігати критичним ситуаціям, надавати неблагополучним родинам комплексну професійну соціальну допомогу. Пріоритетними напрямами державної політики є становлення альтернативних форм опіки, законодавчі зміни, спрямовані на державну підтримку сімейних форм виховання, нові можливості та ризики, пов’язані зі створенням і розвитком інституту прийомної сім'ї та дитячих будинків сімейного типу. Соціальні працівники, які безпосередньо брали участь у становленні механізму нової державної системи, цілком справедливо констатують, що експеримент, який був схвалений відповідною урядовою постановою, що мав поширити в Україні міжнародний досвід сімейного виховання дітей – сиріт досі не запрацював на повну потужність. Запланованого результату не було досягнуто – прийомні сім'ї та будинки сімейного типу не набули необхідної популярності та іміджу в нашому суспільстві. На мою думку існує три причини повільної адаптації міжнародного досвіду: Вітчизняна нормативно – правова база так і не була приведена у відповідність до реальних потреб нової системи; Професіональна спроможність та компетентність самих соціальних працівників ще недостатня для реалізації поставлених завдань; Вони, як і суспільство в цілому , не були готовими до сприйняття та впровадження такої альтернативної форми як прийомна сім’я. З початку 2006 року ситуація почала кардинально змінюватися. після Указу Президента розв’язання цієї проблеми набуло статусу державної програми. Це значить, що держава взяла на себе реальну допомогу таким сім’ям. Було проведено значну кількість зустрічей, круглих столів, семінарів та нарад, унормовано законодавчі аспекти діяльності альтернативних форм сімейного виховання, механізм впровадження цього інституту. Комплекс заходів дає право говорити про те, що для впровадження апробованих практикою інституту прийомних сімей – відкрита широка дорога. До початку 90 – х років у нас існувало лише дві форми такого виховання: усиновлення та опіка. Нині додалися ще дві: прийомні сім’ї та ДБСТ (дитячі будинки сімейного типу). Це – принципово різні юридичні форми виховання. Усиновлювачі – люди, які беруть у свою сім’ю дітей, не народжених ними, і вони набувають статусу їхніх біологічних дітей. Прийомна ж сім’я – це родина, яка бере на виховання дітей, не надаючи їм статусу біологічних, і яку підтримує держава, як таку, що виконує суспільну функцію по відношенню до дитини.

Стаття 95 Мнмальна заробтна плата. ¶ндексаця заробтно плати Мнмальна заробтна плата це законодавчо встановлений розмр заробтно плати за просту, неквалфковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працвником мсячну, погодинну норму прац (обсяг робт). До мнмально заробтно плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкдливих, особливо шкдливих умовах прац, на роботах з особливими природними географчними  геологчними умовами та умовами пдвищеного ризику для здоров'я, а також прем до ювлейних дат, за винаходи та рацоналзаторськ пропозиц, матеральна допомога. У раз коли працвников, який виконав мсячну (годинну) норму прац, нарахована заробтна плата нижче законодавчо встановленого розмру мнмально заробтно плати, пдпримство провадить доплату до  рвня. Розмр мнмально заробтно плати встановлються  переглядаться вдповдно до статей 9  10 Закону Украни «Про оплату прац». Мнмальна заробтна плата  державною соцальною гарантю, обов'язковою на всй територ Украни для пдпримств, установ, органзацй усх форм власност  господарювання та фзичних осб

1. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

2. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

3. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

4. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

5. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

6. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
7. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України
8. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

9. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

10. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну

11. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

12. Групова соціальна робота: терапевтичний ефект групи

13. Історія соціальної роботи XVII-XX ст

14. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

15. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

16. Практична сфера соціальної роботи

Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Соціальна робота з військовослужбовцями

18. Соціальна робота з молоддю

19. Соціальна робота на вулицях з дітьми

20. Філософія соціальної роботи

21. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

22. Нормативна база соціальної роботи в Україні
23. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи
24. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

25. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

26. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

27. Право як спеціальне соціальне явище

28. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

29. Демократія як соціальне явище

30. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

31. Мова як символ соціальної солідарності

32. Мікромеханічний акселерометр на рухомому об’єкті

Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

34. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

35. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

36. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

37. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

38. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста
39. Сучасне розуміння держави як соціального партнера
40. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

41. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

42. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

43. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

44. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

45. Соціальна психологія як наука

46. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

47. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

48. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы

49. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

50. Клієнти в соціальній роботі

51. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

52. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

53. Соціально-педагогічна діяльність як професія

54. Стратегії втручання у соціальній роботі
55. Сутність технологій в соціальній роботі
56. Моральні норми у соціальній роботі

57. Планувальна організація об’єктів комунального господарства міста

58. Державний соціальний стандарт, прожитковий мінімум

59. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

60. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

61. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

62. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

63. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

64. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)

65. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

66. Соціальні проблеми у ЗМІ

67. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

68. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

69. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

70. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
71. Соціальне та особисте страхування
72. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

73. Соціальна інфраструктура України

74. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

75. Розвиток соціальної географії в СРСР

76. Історія соціально-економічної географії світу

77. Державна соціальна допомога

78. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

79. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

80. Соціальна держава

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Соціальна обумовленість державної служби

82. Соціальне партнерство в Україні

83. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

84. Сутність та соціальне призначення держави

85. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

86. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
87. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років
88. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

89. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

90. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

91. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

92. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

93. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

94. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

95. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

96. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

97. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

98. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

99. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.