Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Економіка водного господарства

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ВСТУП Водне господарство України має велике значення для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Основне завдання водного господарства – забезпечення всіх галузей народного господарства водою в необхідній кількості і відповідної якості. Меліорація земель представляє собою комплекс організаційно господарських, технічних та агрохімічних заходів з кореневого поліпшення землі з несприятливими водно-фізичних властивостями. В окремих областях держави меліорація земель стали основою сільського господарства, наприклад на Херсонщині, де поливні землі дають більше половини загального збору зерна, 90% - овочів, 75% - зелених кормів. Здійснення меліоративних заходів потребує значних витрат коштів. З метою підвищення економічної ефективності витрат на меліорацію земель необхідно вже на стадії проектування гідромеліоративних об’єктів проводити економічне обґрунтування капітальних вкладень, яке повинно бути обов’язковою складовою всіх проектів на меліорацію земель. Підвищення економічної ефективності капітальних вкладень в меліорацію земель в значній мірі досягається при техніко економічному обґрунтуванні меліоративних заходів, які оцінюються як з технічної так і економічної точки зору. Економічне обґрунтування меліоративних заходів спрямовано на визначення економічної ефективності і господарської доцільності здійснення цих заходів. Основна мета капітальних вкладень у меліорацію земель і визначення їх економічної ефективності полягає в тому, щоб відібрати найбільш економічно найвигідніший варіант, який забезпечує одержання максимального ефекту використання зрошувальних земель, при найменших витратах виробництва. Ця вимога лежить в основі підвищення ефективності меліорації земель на всіх стадіях інвестиційного процесу: плануванні, проектовані, будівництві, експлуатації гідромеліоративних систем і сільськогосподарського використання меліоративних земель. Для успішного господарського використання земель та для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва необхідні певні зовнішні умови, такі як: кліматичні, економічні, геологічні та гідрологічні. В деяких районах ці умови надані природою, а в інших людина має переробляти їх шляхом корінного покращення. Характер, розміри та можливості меліорації визначають рівнем розвитку суспільства і природно-господарськими умовами. Меліоративні заходи мають довготривалий ефект, вони корінним шляхом покращують умови вирощування сільськогосподарських культур і зберігають свою дію на протязі багатьох років, це основна ознака, яка відрізняє меліоративні заходи від агротехнічних. Сільськогосподарські меліорації представляють собою систему організаційно господарських та технічних заходів направлених на корінне покращення несприятливих умов і підвищення родючості ґрунту з метою найбільш ефективного використання земельних ресурсів. Зрошувальні меліорації це – комплекс інженерних заходів, направлених на доставку та рівномірний розподіл води на сільськогосподарських угіддях, які в природних умовах відчувають недостачу. Зрошення розділяють на зволожувальне та спеціальне (удобрювальне, отеплювальне, грунтоочищувальне).

В залежності від способу подачі води зрошення ділять на групи: Поверхневе зрошення по борознах, смугах, затопленням чеків. Дощування. Аерозольне. Внутрішньогрунтове. Краплинне. Мікро зрошення. Підземне. В засушливій зоні застосовують поверхневий спосіб поливу. А в зонах недостатнього зволоження - дощування. В нашій зоні використовують – дощування. Краплинне зрошення не вигідне з економічної точки зору. Отже робимо висновок: найкращій спосіб поливу для нашої зони це дощування, так як він економічно вигідний та ефективний. В Україні в цілому 2.5 млн. га зрошуваних земель. Найбільші площі зрошуваних земель: - в Херсонській області 465 тис. га в Криму 400 тис. га в Запорізькій області 260 тис. га в Одеській області 246 тис. га. Останніми роками в умови в над затяжної і глибокої кризи стан справ у стані зрошення значно погіршився. Через відсутність коштів повністю призупинено будівництво нових та реконструкцію існуючих об’єктів. В Україні в цілому 2.5 млн. га зрошуваних земель. Найбільші площі зрошуваних земель: в Херсонській області 465 тис.га в Криму 400 тис.га в Запорізькій області 260 тис.га в Одеській області 246 тис.га. Останніми роками в умови в над затяжної і глибокої кризи стан справ у стані зрошення значно погіршився. Через відсутність коштів повністю призупинено будівництво нових та реконструкцію існуючих об’єктів. Тому мета цієї роботи полягає в тому щоб на підставі приведених витрат вибрати кращий варіант із наданих, навчитися розраховувати основні показники загальної економічної ефективності капітальних вкладень для вибраного варіанту. ВИБІР ЕФЕКТИВНОГО ВАРІАНТУ ПРОВЕДЕННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ Всі розрахунки виконуємо для кожної культури сівозміни і зводимо у таблицю 1.1. Площа поля (нетто): Fнтполя = FбрполяЧКЗВ (1.1) де: КЗВ – коефіцієнт земельного використання: КЗВ=0.91– для ДДА – 100МА, КЗВ=0.9– для “Дніпро”. Вартість валової продукції розраховують за допомогою формули: ВВПі = (Уі Fі Ц )/1000 , тис. грн. (1.2) де: Уі - урожайність і-тої сільськогосподарської культури, ц/га; Ці - закупівельна ціна і-тої культури, грн./га. Питомі приведені витрати визначаємо за формулою: (1.3) де: Сс/г – сільськогосподарські витрати; Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень, Ен=0.12 ВВП – вартість валової продукції; К – капітальні вкладення в будівництво зрошувальної ділянки; Щорічні втрати виробництва по окремим культурам необхідно розраховувати за формулою: Сі с/г=еСі .Fі, грн. (1.4) де: Сі - питомі витрати виробництва по окремим культурам, грн.; Fі - площа поля і-тої культури нетто, га. Капітальні вкладення в будівництво розраховуємо за формулою: К=К.Fі,грн (1.5) де: К - питомі капітальні вкладення в будівництво внутрішньогоспо­дарської частини зрошувальної мережі, грн./га . К = 7690 грн./га – для ДДА-100МА; К = 5800 грн./га – для “Дніпро”. Обсяг води, який необхідно подати на ділянку зрошення, розраховуємо за формулою: Wі=еМіFі, м3. (1.6) де: Мі - зрошувальна норма і-тої культури, м3/га. Всі розрахунки виконуємо для кожної культури сівозміни і зводимо у таблицю 1.1

. Приклад розрахунку показуємо по одній з культур сівозміни. Картопля рання : Урожайність культури (У) = 100 ц/га Закупівельна ціна (Ц) = 110 грн/ц Витрати виробництва (С) = 3850 грн/га Обсяг води (М) = 2000 м3 / га Розрахунки: 1) Fбрполя = 400/8=50 2) Fнтполя ДДА-100МА = 50Ч0,91= 45,5 га Fнтполя Дніпро = 50Ч0,94=47 га 3) ВВП(ДДА-100МА) = (У ·FЧ Ц )/1000 = (100Ч45,5Ч110)/1000=500,50 тис. грн. ВВП(Дніпро) = (УЧ FЧ Ц )/1000 = (100Ч47Ч110)/1000= 517 тис. грн. 4) С (ДДА-100МА) =С F = (3850 Ч45,5)/1000=175,18 тис. грн. С (Дніпро ) =С F = (3850 Ч45,5)/1000= 180,95 тис. грн. 5) W(ДДА-100МА) =МЧF =(2000Ч45,5)/1000= 91 тис. грн. W(Дніпро) =МЧF =(2000Ч47)/1000=94 тис. грн. Вибір ефективного варіанту зрошувальної техніки виконуємо за допомогою методів приведених витрат за формулою 1.2. ДДА – 100МА: Дніпро : Висновок: після розрахунків можна зробити висновок, що з двох варіантів більш ефективним є варіант впровадження зрошувальної техніки „Дніпро”, так як по проведеним розрахункам ми можемо побачити, що цій техніці відповідають найменші витрати. 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ Показники загальної економічної ефективності визначаємо для вибраного в попередньому розділі найбільш ефективного варіанту проведення меліоративних заходів („Дніпро”). Серед техніко-економічних показників, які визначаються на стадії проектування меліоративних систем, важливе місце займає рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях. Цей показник розраховується за формулою: (2.1) де: ЧП - чистий прибуток, який одержують за результатами проведення меліорацій, грн., Ссум -сумарні щорічні витрати на експлуатацію меліоративних систем та виробництво сільськогосподарської продукції, грн. Сумарні щорічні витрати складаються з експлуатаційних витрат, пов'язаних з експлуатацією міжгосподарської частини меліоративної системи та щорічних витрат виробництва пов'язаних з вирощуванням сільськогосподарської продукції. Останній показник розраховується по формулі (1.3). Експлуатаційні витрати визначаємо за допомогою наступного виразу: Секс=Са Сп Сел Сз/п Сін (2.2) де: Са - витрати на амортизацію основних фондів, грн.; Сп - витрати на поточний ремонт, грн.; Сел - витрати на електроенергію та паливно-мастильні матеріали, гри.; Сз/п - витрати на заробітну плату експлуатаційному персоналу, грн.; Сін - інші витрати по обслуговуванню мережі, грн. Витрати на амортизацію основних фондів (Са) меліоративної мережі визначаємо за формулою: , грн (2.3) 456,02Ч470Ч0.96 =175111,68грн Витрати на поточний ремонт основних фондів (Сп) розраховуємо за формулою: , грн (2.4) 242,62Ч470Ч0.96 =10947,01грн93166,08 де: аі, аіп - норма амортизаційних відрахувань та норма відрахувань на поточний ремонт і -того виду основних фондів; Кзв - балансова вартість і -того виду основних фондів, гри. . Витрати на амортизацію та поточний ремонт основних фондів меліоративної мережі визначаємо у таблиці 2.1. Таблиця 2.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань та витрат на поточний ремонт меліоративної мережі № Основні фонди Балансова вартість Амортизаційні витрати Поточний ремонт % грн/га норма аі % розмір, грн/га норма % розмір, грн/га 1 Водозабірна споруда 25 1922,5 5 96,13 3 57,68 2 Насосна станція 15 1153,5 5 57,68 3 34,61 3 Канали та ГТС 35 2691,5 7 188,41 4 107,66 4 Дощувальна техніка 10 769 10 76,90 3 23,07 5 Шляхова мережа 8 615,2 4 24,61 2 12,30 6 Лісосмуги 2 153,8 3 4,61 1 1,54 7 Інші 5 384,5 2 7,69 1,5 5,77 Разом 100 7690 456,02 242,62 Витрати, на електроенергію та паливно-мастильні (Сел) матеріали визначаємо за формулою , грн.

Рвночасно вона хоче цлковито узалежнити ц крани пд економчним оглядом вд себе, позбавляючи хн господарство змоги самостйно розвиватися й снувати без функцйного пов'язання з нею  з цлим большевицьким бльоком. Так ж сам засади господарського централзму, повного господарського узалежнення й використовування застосову Москва супроти неросйських народв у склад СССР. Усе господарське плянування й кервництво повнстю зосереджене в Москв, в т. зв. союзних мнстерствах. Хрущов говорить про це так: «Збергаючи за союзними мнстерствами загальне кервництво, визначення пля-нових завдань, контрол за х виконанням, постачання устаткування, фнансування капталовкладв, слд у той же час значно розширити права республканських мнстерств». Отож вс кервн функц в господарств, докладно перечисле-н, так щоб не залишилось найменшо щлини  вони мають надал залишатися безпосередньо в руках московсько централ. Про ц справи Хрущов говорить детальнше, пдмуровуючи економчне верховодство Москви на вс лади, напр. «Говорячи про необхднсть розширення прав союзних республк, ми повинн пдкреслити необхднсть централзованого плянового начала

1. Економіка міського господарства

2. Економіка бджільництва

3. Міжнародна економіка

4. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

5. Регіональна економіка промисловості України

6. Економіка Куби
7. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування
8. Міжнародна економіка

9. Економіка праці та соціально-трудових відносин

10. Народонаселення і економіка

11. Екологія й економіка

12. Економіка галузі виробництва пива в Україні

13. Економіка морської справи

14. Економіка морської справи

15. Економіка підприємства

16. Економіка праці

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

17. Економіка праці й соціально-трудові відносини

18. Економіка України на початку ХХІ століття

19. Перехідна економіка та її закономірності

20. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

21. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

22. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
23. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві
24. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

25. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

26. Вода и водные устройства

27. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

28. Режим пользования водными объектами

29. Водные ресурсы Земли

30. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

31. Водные ресурсы и водные мелиорации

32. Глобальные проблемы человечества: загрязнение водной среды

Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки

33. ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ (MS Works)

34. Мониторинг загрязнения водной среды реки Херота с помощью методов биоиндикации

35. Состояние водных ресурсов России и Сибири

36. Режим пользования водными объектами

37. Проблема загрязнения и охраны водных объектов

38. Порядок использования водных объектов для плавания на маломерных плавательных средствах и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок в пределах административных границ Мурманской области в прибрежной полосе Баренцева и Белого морей
39. Водные ресурсы
40. Економічна теорія предмет і методи вивчення

41. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

42. Господарство України періоду утвердження капіталізму

43. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

44. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

45. Кузьма Чорны ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны

46. Техніка і технологія торгівлі

47. Реакции лимфоцитов на механические и осмотические воздействия при водной депривации

48. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток

49. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

50. Свойства метанола и его водных растворов

51. Педагогіка - контрольна

52. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

53. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

54. Страхование водного транспорта
55. Организация коммерческой работы на внутреннем водном транспорте
56. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

57. Водное поло

58. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

59. Адсорбция полимеров на границе раздела твердое тело - водный раствор

60. Негативные изменения состояния водного бассейна крупного города под влиянием деятельности человека

61. Влияние РоАЭС на водные ресурсы

62. Особенности наземно-воздушной, водной и почвенной среды

63. Неорганические вещества в водных системах

64. Альтернативные виды энергии и загрязнение водных бассейнов

Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

66. Значення природоємності в економіці природокористування

67. Водные ресурсы Московского региона

68. Эколого-биохимические исследования в модельной водной экосистеме

69. Інтеграція України у світове господарство

70. Вплив російської кризи на економіку України
71. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
72. Економічний аналіз

73. Міжнародна економічна система та її головні елементи

74. Особливості перехідної економіки України

75. Роль держави в економіці

76. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

77. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

78. Історія економічних учень

79. Сільське господарство

80. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Державне регулювання економіки

82. Економічний аналіз підприємств

83. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

84. Роль власності у соціально-економічних процесах

85. Негативные изменения состояния водного бассейна крупного города под влиянием деятельности человека

86. Обеззараживание водной растительности
87. Охрана Водных Экосистем
88. Изучение миграции метилметакрилата из стоматологических пластмасс в водную среду после обработки их этанолом

89. Водные жуки: плавунец, вертячка, плавунчик и другие

90. Водные клопы: гладыш, гребляк, плавт, водяной скорпион

91. Водные растворы электролитов

92. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

93. Средства преодоления водных преград

94. Водные ресурсы

95. О прудах и водохранилищах, как водных антропогенных комплексах

96. "Водный промысел": история производства радия в республике Коми

Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие

97. Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

98. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

99. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.