Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Корпоративні підприємства

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

1. Поняття права власності підприємства корпоративного типу. Об’єкти і суб’єкти корпоративного права власності. З часу проголошення незалежності України здійснено заходи щодо розвитку приватної і колективно-кооперативної власності, виникнення нових для України форм організації сільськогосподарського виробництва, визнання їхньої рівноправності, наділення їх повною господарське-управлінською самостійністю. Серед цих нових утворень набули поширення і правового визнання акціонерні сільськогосподарські товариства, які виробляють сільськогосподарську продукцію. Правове становище акціонерного сільськогосподарського товариства визначається нормами Закону "Про господарське товариство" від 19 вересня 1991 р. та Статутом цього товариства. Для розробки такого Статуту акціонерне сільськогосподарське товариство використовує Типовий Статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Фондом державного майна України і Міністерством юстиції України від 31 серпня 1993 р. За своєю економічною сутністю і правовим статусом акціонерного сільськогосподарського товариства слід вважати утворенням корпоративного типу. При створенні акціонерних товариств першорядним є вирішення питання про власність. Принциповою особливістю правосуб'єктності цієї групи аграрних підприємців є насамперед те, що ці товариства — об'єднання капіталу, а не особистої трудової участі. Майнова правосуб'єктність акціонерного сільськогосподарського товариства безпосередньо пов'язана з правовим режимом майна акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю. Так, відповідно до ст. 12 Закону "Про господарські товариства" ці товариства є власниками: майна, переданого їм засновниками і учасниками у власність; продукції, виробленої товариствами внаслідок господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства або передане йому в користування, несе товариство, якщо інше не передбачено установчими документами. Вкладами учасників і засновників акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю можуть бути, зокрема, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), кошти. Вклад (зокрема в натурі) оцінюється у гривнях і складає частку учасника та засновника у статутному фонді. З наведеної норми Закону випливає, що суб'єктом права власності на майно може бути як саме товариство, так і громадянин, який передав товариству "право користування" земельною ділянкою, іншим майном та майновими правами. Крім того, згідно зі ст. 10 цього ж Закону, учасник (акціонер) акціонерного товариства відкритого типу практично не обмежений щодо розпорядження своєю часткою в майні цього товариства (він може передати її іншим особам). Тому, на відміну від підприємств кооперативного типу, майно (чи його частка) такого товариства може стати об'єктом права власності необмеженого кола осіб.

Практично ця частка у статутному фонді акціонерного товариства може стати об'єктом стягнення за боргами акціонера і, наприклад, фінансово-кредитна установа може стати акціонером такого товариства. Особливість правосуб'єктності господарських товариств дістає свій прояв у існуванні притаманного тільки цим суб'єктам права на дивіденди. Ця особливість базується на сутності цих товариств як об'єднання капіталу інвесторів на основній їх меті — задоволенні інтересів інвесторів (учасників, акціонерів). На відміну від суб'єктів підприємництва кооперативного типу (де, виходячи з суті обов'язковості трудової участі, члени мають право на частину прибутку залежно саме від трудової участі), в господарських товариствах на підставі ст. 10 Закону "Про господарські товариства" учасники (акціонери) мають право на одержання дивідендів від участі в статутному фонді з чистого прибутку (зиску) товариства. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються відсотки до кредитних банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання. Зокрема, він може використовуватися на виплату дивідендів акціонерам (учасникам). 2. Підстави та порядок припинення права участі в підприємствах корпоративного типу. У соціально-економічному плані припинення права участі в корпоративному сільськогосподарському підприємстві зумовлено не якимись об'єктивними, а суто суб'єктивними причинами. Так, припинення права участі в суб'єктах аграрного підприємництва корпоративного типу (і відповідно — припинення корпоративного права акціонерів та учасників) настає у разі, по-перше, ліквідації цього господарського товариства, по-друге, продажу чи іншого відступлення акцій, часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю згідно з чинним законодавством та установчими документами акціонерного товариства чи, відповідно, товариства з обмеженою відповідальністю. Припинення права участі, самої участі та, відповідно, припинення корпоративного права в суб'єктах аграрного підприємництва корпоративного типу здійснюється певним порядком. Припинення участі в аграрному підприємстві корпоративного типу є наслідком юридичного факту відступлення акцій акціонерного товариства чи всієї частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. Припинення участі в товаристві з обмеженою відповідальністю може бути також у разі виключення його з цього товариства, як це передбачено ст. 64 Закону "Про господарські товариства". При виключенні з товариства з обмеженою відповідальністю (за невиконання статутних обов'язків) учасник цього товариства не бере участі в голосуванні. Юридичний факт припинення участі в корпоративному сільськогосподарському підприємстві тягне за собою певні правові наслідки.

Припинення участі громадянина в акціонерному товаристві чи товаристві з обмеженою відповідальністю тягне за собою позбавлення його прав учасника. Від дня відступлення акцій акціонерного товариства чи частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю особа позбавляється прав майнового і управлінське-контрольного характеру у відносинах з підприємством корпоративного типу. Коли особа, котра відступила акції (частку), одночасно припинила й трудові відносини з підприємством, то їй слід видати трудову книжку і провести з нею розрахунок як із найманим працівником, що звільнився. У разі відступлення частини акцій чи частини чистки у статутному капіталі аграрного підприємства, у цієї особи зменшується право на одержання дивідендів і зменшується кількість голосів при голосуванні. Задача В результаті халатного відношення до виконання своїх службових обов’язків пастухом агрофірми “Прогрес” Вербицьким М.П. загинуло 5 телят агрофірми. Правління агрофірми винесло рішення стягнути з Вербицького штраф в розмірі 500 грн. Районний прокурор опротестував це рішення. 1. Чи підлягає відміні рішення правління агрофірми? У разі виникнення такого правопорушення спеціальною комісією, створеною за розпорядженням правління, складається акт, який є підставою для притягнення винних осіб до матеріальної відповідальності. За умовою задачі не сказано чи створювалася комісія для прийняття акту. Це є першою підставою відміни рішення правління. По-друге, згідно п.5 Постанови Кабінету Міністрів від 22 січня 1996 “Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” у разі розкрадання чи загибелі тварин сума збитків визначається за закупівельними цінами, які склалися на момент відшкодування збитків, із застосуванням коефіцієнта 1,5. Тому, якщо сума заподіяної прямої шкоди агрофірмі Вербицьким менша 500 грн., тоді рішення правління теж є незаконним і підлягає відміні. 2. Якщо Вербицький не згоден з рішенням правління, де йому це рішення спростувати? Вербицький може звернутись до суду з позовом про відміну рішення правління. Суд розглядає справи про матеріальну відповідальність членів колективних сільськогосподарських підприємств за аналогією із трудовим законодавством. Використана література 1. Конституція України. 2. Закон України “Про власність” від 07.02. 1991. 3. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991. 4. Постанова Кабінету Міністрів “Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” від 22 січня 1996. 5. В.З. Ярчук. Аграрне право України. – Юрінком Інтер. К.: 2000.

Стаття 42-1 Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу Працвник, з яким розрвано трудовий договр з пдстав, передбачених пунктом 1 статт 40 цього Кодексу (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), протягом одного року ма право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працвникв аналогчно квалфкац. Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу надаться особам, зазначеним у статт 42 цього Кодексу, та в нших випадках, передбачених колективним договором. Умови вдновлення соцально-побутових пльг, як працвники мали до вивльнення, визначаються колективним договором. Стаття 43 Розрвання трудового договору з нцативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) Розрвання трудового договору з пдстав, передбачених пунктами 1 (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), 2-5, 7 статт 40  пунктами 2  3 статт 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профсплкового представника), первинно профсплково органзац, членом яко  працвник

1. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

2. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

3. Стратегии международного развития компании

4. Атрибутивная концепция и процесс разработки стратегии позиционирования имиджа компании

5. Стратегія розвитку компанії MSG

6. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок
7. Особенности формирования корпоративной культуры в японских и американских компаниях
8. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

9. Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування

10. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

11. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

12. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

13. Розробка маркетингової стратегії підприємства

14. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

15. Збутові стратегії підприємства

16. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

18. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

19. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

20. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

21. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

22. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)
23. Технічний контроль на машинобудівних підприємствах
24. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

25. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

26. Фінансові ресурси підприємства

27. Ефективність використання ресурсів підприємства

28. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

29. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

30. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

31. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

32. Экономічний аналіз підприємства

Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

34. Миссия, цели и стратегия компании Microsoft

35. Как компании трансформировать знания в успех

36. Мифы корпоративной стратегии

37. Стратегия развития корпоративных структур в России

38. Бизнес-стратегии ведущих компаний мира
39. Управление пакетными видами бизнеса в концепции корпоративной стратегии
40. Стратегия проникновения зарубежных фирм на Российский рынок на примере компании Эрман

41. Анализ ресурсов Интернета по вопросу: Формирование имиджа фирмы и компании

42. Роль корпоративной культуры в жизни компании

43. Разработка корпоративного сайта Интернет-компании

44. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

45. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

46. Природні ресурси як надбання українського народу

47. Текст як спосіб пізнання

48. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные

49. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

50. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

51. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

52. Анализ деятельности компании "Автоматизация бизнеса". Выработка стратегии

53. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

54. Корпоративная стратегия
55. Корпоративные стратегии: слияние и поглощение
56. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

57. Стратегический менеджмент. Разработка стратегии строительной компании

58. Стратегия развития предприятия ОАО "Компания "Сухой"

59. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

60. Формирование корпоративного духа и организационной культуры компании

61. Функциональный аспект корпоративной стратегии

62. Корпоративная культура в международных компаниях и пути ее совершенствования

63. Стратегия России в политической войне за ресурсы

64. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки

65. Педагогічний експеримент як метод дослідження

66. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

67. Філософія як галузь наукового знання

68. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

69. Фірма як мікроекономічний суб’єкт

70. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)
71. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск
72. Добыча нефти компанией Guff Oil International за пределами США

73. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

74. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

75. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

76. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

77. Природные ресурсы как экономический фактор

78. Природные ресурсы

79. Рекреационные ресурсы Объединеных Арабских Эмиратов

80. Мировые водные ресурсы

Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

81. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

82. Мировые ресурсы никеля

83. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

84. Право собственности на природные ресурсы

85. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

86. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"
87. Разработка рекламной программы для страховой компании
88. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

89. Корпоративный имидж (Advertising and public relations)

90. Компания "Уотерстоунс" (зарубежная книжная торговля)

91. Несколько рефератов по культурологии

92. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

93. Исследование знания юридических терминов

94. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

95. Кутузов - стратег и дипломат

96. Знание первобытных людей

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Организация корпоративной компьютерной сети в предприятии

98. Стратегии крупных Германских предприятий в области мобильной коммерции

99. Мировые информационные ресурсы

100. Образовательные ресурсы интернет


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.