Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України Волинський державний університет імені Лесі Українки Юридичний факультет Кафедра кримінального права та процесу КРИМІНАЛЬНО – ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІ Курсова робота студентки 21 групи юридичного факультету Петрик Олександри Іванівни Дата здачі: Дата захисту: Оцінка: ЛУЦЬК-2003 ЗмістВступ Розділ I. Поняття співучасті у злочині 1.1. Кількісна ознака об’єктивної сторони співучасті 1.2. Об’єктивна сторона ознаки спільності співучасті 1.3. Суб’єктивна сторона ознаки спільності співучасті Розділ II. Види співучасників 2.1. Виконавець (співвиконавець) злочину 2.2. Організатор злочину 2.3. Підбурювач 2.4. Пособник Розділ III Форми співучасті 3.1. Соціолого-психологічні та кримінологічні аспекти форм співучасті 3.2. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб і організованою злочинною групою (організованою групою) 3.3. Злочинна організація як форма співучасті Висновок Список літератури Вступ Про співучасть можна говорити , спираючись на сукупність відповідних норм у загальному кримінально-правовому значенні , у значенні, що розкрито в розділі 6 Кримінального кодексу України (Загальної частини) та значенні норм Особливої частини. Зокрема , у ст. 26 КК (від 5 квітня 2001р.) при визначенні поняття співучасті зроблені окремі уточнення у порівнянні з раніше діючим законодавством. А саме передбачено , що при співучасті має місце участь декількох суб’єктів злочину. В КК 1960р. поняття суб’єкта не було , мова йшла про вчинення злочину двома або більше особами. Уточнення зроблено і стосовно того , що співучасть може мати місце умисного злочину. Раніше умисний характер злочину не підкреслювався. Виділення поняття співучасті в окремий розділ чинного Кодексу пояснюється їх широким розповсюдженням , а також тим , що вчинення злочинів у співучасті має певну специфіку і відрізняється більш широким ступенем суспільної небезпеки. В цілому ряді випадків вчинення злочину у співучасті надає окремим складам злочинів кваліфікованого виду. В Україні злочини такого виду достатньо розповсюджені. Так , у 1999р. Було зареєстровано 77095 злочинів , вчинених у співучасті , їх питома вага серед злочинів , закінчених розслідуванням , складала 19,5% , а в 2000р. зареєстровано 80179 злочинів , питома вага складала також 19,5%. Однією з найбільш небезпечних тенденцій розвитку злочинності в Україні є консолідація злочинного середовища та утворення в ньому організованих злочинних угруповань – стійких об’єднань осіб , орієнтованих на тривалу спільну протиправну діяльність , метою яких здебільшого є отримання значних доходів незаконним шляхом. Діяльність цих угруповань становить зміст одного з найбільш небезпечних видів сучасної злочинності – організованої. За даними МВС України , дев’ять років з 1990 по 1999рр. Загальна кількість організованих злочинних угруповань збільшилася з 421 до 1157 (майже в 2,7 рази ) , кількість їх учасників - з 1600 до 4836 осіб (більше ніж у 3 рази) , кількість вчинених ними злочинів - з 2250 до 9273. Що особливо тривожить ,- злочинність даного виду зростає значно швидше від загальної.

За названий період загальна кількість вчинених в Україні злочинів збільшилася приблизно в 1,5 рази (з 3698 до 5587). Найчастіше організованими групами вчиняються такі тяжкі і особливо тяжкі злочини , як крадіжки і привласнення у великих і особливо великих розмірах , розбої, злочинні заволодіння зброєю , рекет (вимагання) , контрабанда , незаконні дії з наркотичними засобами. Мають місце і вчинення такими злочинними об’єднаннями терористичних актів , тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань , захоплення заручників та інших особливо небезпечних посягань. За допомогою інституту співучасті можна визначити відповідальність будь-якої особи , що бере участь у вчиненні злочинів групою осіб. З огляду на подані вище факти стає очевидним те , що детальне вивчення поняття співучасті у злочині є досить необхідним аспектом на сьогодні. Співучасть переважає у більшості вчинюваних злочинів відповідно до статистики. Тому , на мою думку , удосконалення знань щодо цього інституту є досить актуальним. Розділ I. Поняття співучасті у злочині Перш ніж розпочати аналіз законодавчого визначення співучасті у злочині, слід вирішити, в яких значеннях вживається цей термін. У теорії кримінального права був поширений погляд , відповідно до якого інститут співучасті цілковито ототожнювався зі ст.19 Кримінального кодексу України 1960 р.(зміст цієї норми частково відтворено в статтях 26 і 27 чинного КК України).Так, Н.О. Гуторова, висловлюючись із приводу загального значення інституту співучасті, зауважує, що інститут співучасті поширює свою дію на всі випадки умисного спільного вчинення злочину, встановлюючи об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті, межі кримінальної відповідальності співучасників та особливості призначення їм покарання. Загальна частина кодексу охоплює не тільки положення, які становлять узагальнену характеристику однакової за своєю природою злочинної діяльності, та ті, які при поєднанні з диспозиціями конкретних статей Особливої частини органічно входять до системи їх ознак, а також положення, в яких сформульовано загальні принципи кримінального права, умови дії кримінального закону та призначення покарання. Заслуговує на увагу міркування П.Ф. Тельнова. Він вважає, що визначення співучасті, що містить Загальна частина, є ключем для розуміння законодавчої характеристики спільних злочинних дій, передбачених різними статтями Кримінального кодексу. За його змістом, на думку П. Ф. Тельнова , про співучасть може йти мова тільки тоді , коли встановлено факт умисної спільної участі двох і більше осіб у вчиненні злочину. Норми Загальної частини КК України про співучасть ( розділ 6 ) становлять таку законодавчу конструкцію , де узагальнюється характеристика однакової за своєю природою злочинної діяльності – діяльності організаторів, підбурювачів і пособників , і яка при поєднанні її з диспозиціями конкретних статей Особливої частини органічно входить до системи їх ознак. Крім цього, в розділі 6 закріпленні положення, що формулюють умови дії кримінального закону при вчиненні злочинних діянь у співучасті. Сукупність норм КК України, за якими встановлюється відповідальність за спільну умисну участь у вчиненні злочину, утворює інститут співучасті як кримінально-правовий інститут (кримінально-правове поняття).

Зміст розділу 6 КК України становить співучасть як поняття Загальної частини КК України, або як інституту Загальної частини. Сукупність норм Особливої частини КК України, за якими встановлюється відповідальність осіб за спільну умисну участь у вчиненні злочину, становить співучасть як поняття Особливої частини КК України (співучасть особливого роду). 1.1. Кількісна ознака об’єктивної сторони співучасті Стаття 26 Кримінального кодексу України визначає співучасть як умисну спільну участь кількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Майже всі дослідники проблеми співучасті виокремлювали дві головні ознаки її об'єктивної сторони: 1) участь у вчиненні злочину двох або більше осіб; 2) спільність вчинення злочину. Обидві ознаки безпосередньо випливають із визначення співучасті чинним законодавством, однак у розумінні їх в теорії та на практиці існували істотні суперечності, які, на нашу думку, поглибляться у процесі застосування норми чинного КК України, що визначає поняття співучасті. Без розв'язання цих суперечностей навряд чи можна говорити про ефективне застосування інституту співучасті у боротьбі зі злочинністю. Ознакою об'єктивної сторони співучасті у злочині є участь у ньому не менш як двох осіб. У теорії кримінального права поширена думка, що для визначення злочину як скоєного у співучасті необхідною є наявність не менш як двох осіб, що досягли віку кримінальної відповідальності і є осудними1 (зазначена позиція повністю відображена у ст. 26 КК України). На цій підставі до прийняття нового КК України заперечувалася можливість притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у злочині особи, яка виконала лише частину об'єктивної сторони спільно з особами, які не притягаються до кримінальної відповідальності, або була фактичним підбурювачем, пособником чи організатором дій інших осіб, що виконали об'єктивну сторону складу злочину, але не притягаються до кримінальної відповідальності через відсутність у їхніх діях складу злочину. Так, у вересні 1994 р. було порушено кримінальну справу ( стосовно О. І. Петрової за ознаками ст. 19 і 70, ст. 165 і 172 КК України 1960 р., О. С. Бережнюк - за ознаками ст. 70 і ч. 2 ст. 194, а також проти інших осіб — працівників КБ «Малив», та Маливської митниці2. З матеріалів кримінальної справи видно, що начальник операційного відділу Маливського обласного управління Національного банку України О. І. Петрова протягом 1993— 1994 рр. видавала мешканцям міста Малив та області, які виїздили за кордон, чисті бланки дозволів на вивезення іноземної валюти з відбитками штампа та гербової печатки цього банку. Під час розслідування кримінальної справи було встановлено, що мешканка міста Малив Г. В. Федосієва через свого знайомого М. Л. Ярмоленка сприяла отриманню зазначених бланків сімома особами. У подальшому ці особи використовували їх як підставу для переміщення іноземної валюти через митний кордон України. Стосовно Г. В. Федосієвої та М. Л. Ярмоленка було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 6 ст. 19 та ст. 70 і ч.3 ст. 194 КК України. За матеріалами цієї кримінальної справи передбачалося притягти до кримінальної відповідальності, відповідно до ст.

Проте хоч Продель, подбно до Капоте, пише про США , подбно до Вальрафа,P про Захдну Нмеччину, живе вн у НДР, цебто зовсм в нших соцальних умовах, в ншому свт. Багато що вн бачить рзкше й чткше, але головне здатний судити цей чужий йому капталстичний свт безкомпромсно. Гюнтеру Проделю нещодавно виповнилось 50 рокв. Вн народився в Берлн, у родин архтектора. Псля закнчення середньо школи  до 1948 року працював у торгвл. З 1949 до 1954 року спвробтничав у газетах «Нахтекспрес», «Вохенпост», «Нейс Дейчланд» тощо. Тепер пн письменник-професонал. Продель пише телевзйн ти радоп'си, кносценар, його перу належить також чимало творв детективного жанру оповдань, романв, драм. Тому, звертаючись до документалстики (по сут, це було поверненням, тльки на новому щабл: журналстська дяльнсть Проделя включала також обов'язки репортера, судового хронкера тощо), вн, треба думати, не випадково черпав сво теми з вельми, на жаль, багатого  рзномантного джерела кримнально злочинност

1. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

2. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

3. Кримінально-правовий аспект тероризму

4. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

5. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

6. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи
7. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)
8. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

9. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

10. Співучасть у злочині

11. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

12. Социально-правовая характеристика терроризма

13. Социально-правовая характеристика

14. Постанови з кримінального процесу

15. Принципи кримінального права

16. Уголовно-правовая характеристика разбоя

Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Государство и его формы как основные конституционно-правовые характеристики

18. Административное правонарушение, виды и правовая характеристика

19. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

20. Воздушное пространство Российской Федерации: понятие и правовая характеристика

21. Давність у кримінальному праві

22. Докази та доказування в кримінальному процесі
23. Доказування у кримінальному процесі
24. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення

25. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

26. Захисник у кримінальному судочинстві

27. Звільнення від кримінальної відповідальності

28. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

29. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

30. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

31. Кримінальна відповідальність в Україні

32. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы

33. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

34. Кримінальна відповідальність медичних працівників

35. Кримінальне право України

36. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

37. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

38. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві
39. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи
40. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

41. Планування розслідування кримінальних справ

42. Понятие, сущность и правовая характеристика административных процедур

43. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

44. Правовая характеристика государственных преступлений

45. Правовая характеристика земельного налога

46. Правовая характеристика Конституционного Суда Российской Федерации

47. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

48. Принципи кримінального процесу в Україні

Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

49. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

50. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

51. Стадії порушення кримінальної справи

52. Суб’єкти кримінального процесу

53. Убийство, предусмотренное п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации

54. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов физических и юридических лиц
55. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений
56. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства

57. Уголовно-правовая характеристика получения взятки

58. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере оборота оружия

59. Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной нравственности

60. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

61. Уголовно-правовая характеристика состава умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

62. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми

63. Уголовно-правовая характеристика убийства по российскому уголовному законодательству

64. Учасники у кримінальному процесі

Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

66. Экономическая контрабанда: уголовно-правовая характеристика и особенности расследования

67. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

68. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

69. Довідкова система по кримінальному праву

70. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе
71. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)
72. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика краж

73. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика краж

74. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика краж

75. Лица участвующие в деле: классификация, права и обязанности, краткая характеристика правового положения

76. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

77. Характеристика организационно-правовой и хозяйственной деятельности ОАО "Липецкое" в животноводческой отрасли

78. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

79. Конституционная характеристика правового статуса личности

80. Общая характеристика и место вещно-правовых исков в системе способов защиты вещных прав

Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Общая характеристика правового регулирования использования земель гражданами в Республике Беларусь

82. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

83. Публічно-правовий спір

84. Характеристика административно-правового статуса Правительства РФ

85. Характеристика спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю

86. Характеристика таможенно-правовых отношений
87. СП "Фребор", общая характеристика предприятия, выпускаемой продукции и её рынков сбыта
88. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

89. Характеристика звезд

90. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

91. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

92. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

93. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

94. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

95. Общая характеристика степной зоны

96. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

98. Характеристика Дальневосточного экономического района

99. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.