Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Органи та установи юстиції

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ПланВступ. 1. Організація та завдання органів юстиції. 2. Функції Міністерства юстиції України. 3. Основні функції інших органів юстиції. 4. Суб’єкти нормотворення та органи юстиції під час здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів: розподіл завдань і функцій Висновок. Вступ Система органів юстиції за час свого існування змінювалася залежно від завдань, які на неї покладали. Історія становлення та розвитку органів юстиції в Україні налічує понад 85 років — від створення Міністерства судових справ і Народного секретарства юстиції до сучасного центрального органу виконавчої влади — Міністерства юстиції з його складною розвинутою структурою підрозділів, державних служб, інститутів та підприємств. Проголошення незалежності України, здійснення політичної, правової та економічної реформ зумовили необхідність кардинальних змін пріоритетів у діяльності Мін'юсту, значного розширення його повноважень, покладення на нього нових функцій, що відповідно привело до суттєвих структурних перетворень і змін у центральному апараті. Так, з 1992 року на Мін'юст покладено обов'язки з організаційного та кадрового забезпечення діяльності військових судів, а також судів, які здійснюють правосуддя на особливих режимних об'єктах. А з 1993 року розпочато реєстрацію благодійних фондів і державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління й контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або актів, що мають міжвідомчий характер. З 1994 року установи Мін'юсту здійснюють експертне забезпечення правосуддя. 1. Організація та завдання органів юстиції У сучасному стані система органів юстиції включає: Міністерство юстиції України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції: районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного значення) управління юстиції. Законодавчу основу організації діяльності органів юстиції складають Конституція, закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції України, згідно з якими органи юстиції здійснюють захист основ конституційного ладу, прав і свобод людини та громадянина. Зокрема, органи юстиції виконують такі державні завдання: - здійснюють правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи; - організують роботу з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та забезпечення дотримання принципів і норм міжнародного права в процесі нормотворчої діяльності; - проводять державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються прав, свобод й законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер органів виконавчої влади; - впроваджують систематизацію та кодифікацію законодавства України; - координують правову роботу й правову освіту громадян; сприяють розвитку правової науки, формуванню у громадян правового світогляду; - забезпечують інформатизацію з правових питань життя держави та суспільства; - здійснюють примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб); - організують судові та інші експертизи.

Крім того, органи юстиції представляють інтереси України як держави, Президента України й Кабінету Міністрів України в судах України та іноземних державах, міжнародних судових органах і установах; організують роботу нотаріату; забезпечують роботу органів державної реєстрації актів цивільного стану громадян України. Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України, діяльність якого спрямована на реалізацію державної правової політики, утвердження демократичних засад розвитку суспільства, верховенства права, принципів справедливості та гуманізму, захисту прав і свобод людини, становлення громадянського суспільства. До складу Міністерства юстиції України входять обласні, районні та міські управління юстиції; районні та міські відділи державної виконавчої служби, районні та міські відділи реєстрації актів цивільного стану. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції утворює Кабінет Міністрів України, й підпорядковуються вони Міністерству юстиції України. Нині створено Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 24 обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, 745 районних і міських управлінь юстиції, розроблено нормативно-правову базу забезпечення їхнього належного функціонування. Якщо розглядати правоохоронну діяльність органів юстиції, то вони виконують два види дій: правозабезпечення та правовідновлення. 2. Функції Міністерства юстиції України Основні функції органів юстиції полягають у: а) діяльності з юридичної допомоги; 6) діяльності з виконання рішень (вироків), постанов судових органів. Для реалізації державних завдань до компетенції Міністерства юстиції України належать: - розробка проектів нормативно-правових актів; - розробка за пропозиціями центральних органів виконавчої влади проектів програм розвитку законодавства й планів нормотворчих робіт, координація та контроль за їх виконанням; - державне замовлення робіт із підготовки проектів нормативно-правових актів; - адаптація законодавства Європейського Союзу до законодавства України; - проведення за дорученням Кабінету Міністрів України правової експертизи прийнятих Верховною Радою України законів, які подають на підпис Президентові України; - проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, які подають на розгляд Верховній Раді України, Президентові України, Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо їхньої відповідності Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, в тому числі чинним міжнародним договорам України; - підготовка пропозицій за участю центральних органів виконавчої влади щодо вдосконалення законодавства України; - підготовка пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України з правових питань або набуття членства України в чинних міжнародних договорах; - проведення правової експертизи на відповідність Конституції та законам України, проектам міжнародних договорів України, підготовка висновків щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами України - підготовка пропозицій щодо приведення законодавства України відповідно до норм міжнародного права, зокрема, принципів і стандартів 00Н, Ради Європи, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України; - здійснення інших функцій відповідно до законодавства .

3. Основні функції інших органів юстиції До компетенції Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції належать: 1) узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх до Міністерства юстиції України; 2) здійснення в межах компетенції обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства відповідно до Єдиного класифікатора галузей законодавства України; 3) здійснення інших функцій відповідно до законодавства. До компетенції районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції належать: 1) узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції; 2 ) здійснення діяльності з юридичної допомоги, а саме: розвиток правової інформатизації населення, формування масового правового світогляду. Важливого значення набула законопроектна робота. У сфері державної реєстрації нормативно-правових актів органи юстиції: - здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, ведуть державний реєстр цих актів; - контролюють і координують здійснення державної реєстрації територіальними органами Міністерства юстиції України нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування; - скасовують рішення про державну реєстрацію нормативно - правових актів; - узагальнюють стан виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів і подають відповідну інформацію Президентові України та Кабінету Міністрів України. У сфері систематизації законодавства та інформаційно-правової діяльності органи юстиції: - систематизують законодавство України, готують пропозиції щодо його кодифікації; ведуть Єдиний класифікатор галузей законодавства України; - видають збірники актів законодавства, інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України», коментарі до законів і кодексів України, беруть участь у виданні журналів і газет загально - правового характеру; - здійснюють облік, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства; - опубліковують нормативно-правові акти органів державної влади, міжнародні договори України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. У сфері координації правової роботи з органами виконавчої влади органи юстиції: - здійснюють методичне керівництво, координацію правової роботи, перевірку стану цієї роботи, розроблення рекомендацій щодо її вдосконалення; - проводять правову експертизу нормативно-правових актів; - погоджують в установленому законодавством порядку призначення керівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади, беруть участь у проведенні їх атестації, підвищенні кваліфікації працівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади.

И остатки этой политики в виде интернатов, детских домов, колоний следует стереть с лица земли. По сути, ювенальная юстиция - это упразднение колоний и интернатов и создание новых органов, которые будут заведовать делами несовершеннолетних. И, что крайне важно, фонд настаивает, что все свежесформированные органы должны быть абсолютно независимы и неподконтрольны другим государственным органам! Сторонники ювенальной юстиции утверждают, что подросток, преступивший закон (ограбивший другого подростка или избивший престарелого - и это, конечно, не самое страшное), становится несчастной жертвой, которую преследует правосудие. Двигатели новейшей системы полагают, что кризис политической ситуации в отношении несовершеннолетних произошел вследствие укоренения в нашем сознании репрессивной психологии, которой противится вся природа человека. Тем не менее, по словам профессора кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии Управления МВД России Маргариты Павловны Стуровой, которая тридцать лет занималась проблемами несовершеннолетних преступников, такие голословные утверждения чаще всего можно услышать от людей, которые близко не сталкивались с осужденными подростками, исправительными учреждениями и не имеют никакого понятия о работе с трудными детьми

1. Вплив алкоголю на окремі органи та системи організму

2. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

3. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

5. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

6. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
7. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
8. Організація касових операцій у банківських установах

9. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

10. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

11. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

12. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

13. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

14. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

15. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

16. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки

17. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

18. Організація документаційного забезпечення установи

19. Організація обліку в магазині "Світанок"

20. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

21. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

22. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
23. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
24. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

25. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

26. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

27. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

28. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

29. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

30. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

31. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

32. Судова влада та органи, що її здійснюють

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

34. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

35. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

36. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

37. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

38. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"
39. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас
40. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

41. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

42. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

43. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

44. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

45. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

46. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

47. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

48. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы

49. Імідж ділової людини та організації

50. Лідерство та керівництво в організації

51. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

52. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

53. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

54. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"
55. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
56. Організація та методика виконання курсових

57. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

58. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

59. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

60. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

61. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

62. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

63. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

64. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

66. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

67. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

68. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

69. Організація та проведення туристичних походів

70. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування
71. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні
72. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

73. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

74. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

75. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

76. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

77. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

78. Орган зрения

79. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

80. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

82. Система таможенных органов РФ

83. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

84. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

85. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

86. Административная юстиция (шпаргалка)
87. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования
88. Цивільний та арбітражний процес

89. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

90. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

91. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

92. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

93. Государственная Дума как представительный орган государственной власти

94. Разделение властей в системе государственных органов

95. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

96. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти

Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

97. Компетенция органов местного самоуправления

98. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

99. Правовое регулирование деятельности налоговых органов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.