Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічні проблеми міст України

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Кафедра екології та техногенної безпеки КУРСОВА РОБОТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МІСТ УКРАЇНИВиконала студентка 45 групи Голубчик Л.О Науковий керівник ас. кафедри екології та техногенної безпеки Яковенко О.І Чернігів – 2007р. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Причини виникнення екологічних проблем РОЗДІЛ 2. Основні екологічні проблеми міст України 2.1 Урбанізація та її вплив на природне середовище 2.2 Забруднення атмосфери міст 2.3 Забруднення питної води в містах 2.4 Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст РОЗДІЛ 3. Екологічний стан окремих міст та регіонів України, заходи його поліпшення 3.1 Екологічний стан м. Київ 3.2 Донецька область: екологічні проблеми 3.3 Портове місто Одеса 3.4 Чорнобиль – відлуння подій 3.5 Шляхи поліпшення стану міст в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони вирішальне зумовлені двома факторами — «демографічним вибухом» другої половини XX ст. та науково-технічною революцією в усіх сферах. Процес світової урбанізації розпочався в Європі, де вперше почали формуватися міста завдяки концентрації засобів виробництва, великої промисловості. Становлення урбанізації почалося на зламі XVIII— XIX ст., коли міста в Західній Європі зосереджували найважливіші засоби виробництва й посідали ключові позиції у світовій економіці. Початок XXІ ст. — надзвичайно складний, вирішальний період в історії людства — період небаченого досі, загрозливого для існування цивілізації посилення низки негативних факторів, до яких передовсім належать: занепад людської моралі; зростання бідності, злочинності; підвищення агресивності; поширення хвороб (особливо СНІДу й злоякісних пухлин); деградація природи; загострення до критичного рівня конфлікту між техносферою та біосферою. Безперечно, вирішальна роль у розвитку суспільства майбутнього й гармонізації відносин між людиною й природою належить сучасній молоді, тому вкрай необхідним для неї є підвищення рівня екологічної освіти, осмислення можливих шляхів розвитку суспільства й природи у XXI ст., засвоєння складних, але надзвичайно важливих екологічних законів, принципів функціонування екосистем і біосфери, життєствердних зв'язків людства зі світом, що оточує його. Спеціалісти Організації Об'єднаних Націй (ООН), учені-екологи відомих міжнародних і національних природоохоронних організацій, члени славнозвісного Римського клубу на підставі наукового аналізу матеріалів про особливості й тенденції демографічного, соціально-економічного розвитку суспільства й наслідків науково-технічної революції, даних про стан і перспективи використання природних ресурсів, а також про стан і динаміку забруднень геосфер і стан біосфери зробили дуже невтішні висновки. Об’єктом дослідження є стан довкілля та екологічні проблеми в містах. Предмет дослідження складає система заходів поліпшення екологічного стану міського середовища. Мета роботи – проаналізувати причини виникнення та шляхи вирішення екологічних проблем міст України.

Завдання: Проаналізувати причини виникнення екологічних проблем в Україні; Дати характеристику основних екологічних проблем міст України; Проаналізувати екологічний стан найбільших міст та регіонів України. Розглянути шляхи поліпшення стану міст в Україні. РОЗДІЛ 1. Причини виникнення екологічних проблем Технологічна діяльність людини, наслідком якої є антропогенне забруднення довкілля, зумовила глобальну екологічну кризу. Сферою життя людини стала практично вся планета. Попередні екологічні кризи були лише передумовою для сучасної загальнолюдської трагедії. Причинами ж сучасної глобальної екологічної кризи є: нераціональне, споживацьке ставлення людства до природи; забруднення людської свідомості хибними злочинними ідеями зверхності одних рас, народів над іншими; мілітаризація, а також підпорядкування цим цілям наукових пошуків та досліджень. Старий тип відносин суспільства з природою на сьогодні себе повністю вичерпав. Людство постало перед альтернативою — або перейти до якісно нового (тобто п'ятого етапу взаємодії з природою — практичного подолання відриву людини від природи і протиставлення людини природі, етану утвердження їх єдності на засадах формування нової системи, яка б охоплювала і виробництво, і природні процеси, і життєдіяльність людини, і умови цієї життєдіяльності, або ж, знищивши природу, знищити і саму себе. Але до практичної реалізації цієї вимоги, на жаль, ще далеко. Виходячи з нинішнього стану довкілля, найгострішими й невідкладними є такі екологічні проблеми. Загроза підвищення температури на планеті внаслідок концентрації вуглекислого газу та інших хімічних речовин у атмосфері. Вчені вважають, що навіть незначне збільшення цих речовин може викликати значні (якщо не катастрофічні) кліматичні зміни з їх трагічними для людства наслідками (танення льоду Арктики й Антарктиди, підіймання рівня морів та океанів, необхідність переселення сотень мільйонів людей з приморських регіонів тощо). Руйнування озонового шару Землі — тонкої оболонки, яка міститься у стратосфері й оберігає все живе від згубної ультрафіолетової радіації Сонця та жорсткого випромінювання Космосу. Дослідження за допомогою спеціальних супутників показують, що упродовж останніх 10 років озонова оболонка стала тоншою на 3 %. Над Антарктидою з'явилася озонова дірка розміром, який перевищує площу США. Виснаження кисневого забезпечення Землі, пов'язане з варварською вирубкою лісів та забрудненням поверхні океанів. Так, тропічний ліс, за деякими даними, вирубується зі швидкістю майже 20 га за хвилину. Якщо так триватиме й надалі, то десь через 40—50 років його взагалі не стане. Адже за рік це становить понад 10 млн. га. За іншими ж, досить приблизними підрахунками, до середини XXI ст. залишиться лише третина сьогоднішніх тропічних лісів, тобто головний постачальник земного кисню вироблятиме його втроє менше, що призведе до загрози існування самого життя. Крім того одночасно з лісами людство втрачає різноманітні види рослинного та тваринного світу, що також згубно позначиться на кліматі, довкіллі і навіть генофонді планети. Виснаження Світового океану, який поряд з лісами є основним постачальником кисню.

Внаслідок його забруднення нафтою та нафтопродуктами змінюється його властивість віддзеркалювати (альбедо), що впливає на енергетичний баланс планети, спричиняє порушення пропорції вологості Забруднення навколоземного простору та довкілля сотнями тонн хімічних сполук і радіоактивних речовин, які мають великі періоди розпаду. Людство вже знайоме з кількома трагедіями, пов'язаними з цими процесами. Найболючішою з них є Чорнобиль. Насамкінець, поступове вичерпання природних ресурсів. На кожного мешканця розвинутих країн, за неповними даними, щорічно з надр Землі видобувається близько 30 тонн корисних копалин. За нарощування виробництва такими темпами заліза вистачить людству на 250 років, олова на 35, цинку — на 30, міді — на 29 років. Отже, до 2500 року людство використає запаси всіх металів, які є на нашій планеті. Розвиток людської цивілізації неможливий без раціональної взаємодії з природою. Людина отримує все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, матеріали, бере від природи емоційну та естетичну наснагу. Цілеспрямованість дії людини на природу зумовлює не тільки позитивний вплив, а й призводить і до негативних наслідків. Тому сьогодні вкрай необхідна стратегія охорони довкілля, широке екологічне виховання населення. Відзначальною особливістю людини є розробка і створення знарядь виробництва і використання їх для впливу на навколишнє середовище. Біологічна єдність людини і біосфери полягає в тому, що людина є однією з ланок кругообігу у природі. Речовини, які бере людський організм з оточуючого середовища (повітря, води, їжі), використовуються у процесі життєдіяльності, а потім (звичайно, у зміненому вигляді) вони виділяються і повертаються у зовнішнє середовище, де внаслідок біогеохімічних перетворень розпадаються на складові елементи, які знову надходять у біологічний кругообіг. Поки людство було нечисленним, а його діяльність примітивною, люди могли впливати на навколишнє середовище тільки локально, тобто істотно не змінювати біологічного кругообігу речовин у масштабах планети і динамічної рівноваги в цілому. При цьому середовище самоочищалося, що не впливало негативно на організм людини та її здоров'я. Із збільшенням чисельності людства і розселенням його по всій планеті потреби у природних ресурсах постійно зростають. Людина, щоб забезпечити свої потреби і поліпшити умови життя, за допомогою запасу знань починає відбирати у природи все більше її ресурсів, іноді на шкоду собі. На відміну від інших істот людина бере не тільки ті речовини, які потрібні їй для фізіологічних потреб (кисень, воду, продукти харчування), а й використовує величезну кількість копалин, лісових та інших матеріалів, потрібних для функціонування сотень тисяч електростанцій, фабрик, заводів, їхні відходи потрапляють до навколишнього середовища у кількості, що перевищує можливості його самоочищення. Проблема «Людина — біосфера» має два основних аспекти: Техніко-економічний, пов'язаний із зростаючим виснаженням природних ресурсів планети, що ставить перед ученими чимало проблем щодо пошуку нових джерел енергії тощо; Екологічний, пов'язаний із забрудненням навколишнього середовища і порушенням біологічної рівноваги у системі людина — біосфера.

З укранського життя //Лтературнонауковий всник. 1907. Кн. VII. С. 128129. 464 Матушевський Ф. З укранського життя. С. 132. 465 ґвтимович В. Революцйномлтарна акця «Оборони Украни» в 19041907 рр. // Календар «Червоно калини». Львв, 1938. 466 Див.: ЦД¶АК. Ф. 316. Оп. 1. Спр. Арк. 423429. 467 ґвтимович В. Революцйномлтарна акця «Оборони Украни» в 1904 1907 рр. С. 95. 468 ґвтимович В. Революцйномлтарна акця «Оборони Украни» в 1904 1907 рр. С. 94. 469 ЦД¶АК. Ф. 316. Оп. 1. Спр. 429. Арк. 23, 6162, 68, 96. 470 ґвтимович В. Революцйномлтарна акця «Оборони Украни» в 19041907 рр. С. 95. 471 Там само. 472 Матушевський Ф. З укранського життя // Лтературнонауковий всник. 1908. Т. 41. Кн. 3. С. 634. 473 Киевские вести. 1910. 31. 474 ПолонськаВасиленко Н. ¶сторя Украни. Т. 2. К., 1992. С. 430. 475 Див.: Овснко О.Ф., Сарнацький О.П. Микола Мхновський: деяк штрихи правничо дяльност у роки столипнсько реакц // Проблеми стор Украни XIX початку XX ст. Вип. VI. К.: ¶нститут стор Украни НАН Украни, 2003. С. 376381. 476 Державний архв Полтавсько област (дал ДАПО). Ф. 138. Оп. 1. Спр. 145. Арк. 200. 477 Лвицька М. На гран двох епох. С. 210212, 220, 234, 236, 237. 478 ґфремов С. ґврейська справа на Укран. К., 1909. С. 59. 479 Куромя Г

1. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

2. Екологічний зміст процесу антропогенезу

3. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

4. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

5. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

6. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України
7. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
8. Екологічний стан водоймищ Причорноморської зони України

9. Екологічні проблеми енергетики

10. Екологічні проблеми міського середовища і містобудування

11. Екологічні проблеми Світового океану

12. Екологічні проблеми Чорного моря

13. Екологія рідких тварин України

14. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

15. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

16. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Бюджет України: актуальні проблеми

18. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

19. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

20. Проблеми золотоносності надр України

21. Банківська система України та проблеми її реформування

22. Екологічні особливості ампельних рослин
23. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області
24. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

25. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

26. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

27. Економічні райони України

28. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

29. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

30. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

31. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

32. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы

33. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

34. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

35. Залізничний транспорт України у 1943-1945 рр.: проблеми відбудови і забезпечення військових перевезень

36. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

37. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

38. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст
39. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.
40. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

41. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

42. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

43. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

44. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

45. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

46. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

47. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

48. Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

49. Православна церква України в XVI ст.

50. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

51. Гносеологічні проблеми історії в XX ст

52. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

53. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

54. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії
55. Екологічні аспекти економічного розвитку
56. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

57. Проблеми екології та шляхи їх вирішення

58. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

59. Екологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС

60. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

61. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

62. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

63. Атомна енергетика України і РПС

64. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

65. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

66. Громадянство України

67. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

68. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

69. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

70. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
71. Історія України
72. Історія соборності України

73. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

74. Господарство України періоду утвердження капіталізму

75. Період гетьманщини України

76. Центральна Рада і пролетаріат України

77. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

78. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

79. Культура початку ХХ ст Українська музика

80. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

82. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

83. Економічне районування України

84. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

85. Основні напрямки зовнішньої політики України

86. Господарське право України
87. Конституційний суд України
88. Цивільне право України

89. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

90. Суверенітет України

91. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

92. Бюджетна ситема України

93. Державний бюджет України і бюджетне право

94. Сбалансованість бюджета України

95. Фінансова система України

96. Екологія

Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

97. Організаційна система управління природокористуванням України

98. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

99. Інтеграція України у світове господарство


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.