Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАНЇИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА РЕФЕРАТ На тему: «Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії» Виконала студентка ІІ курсу 1 групи Спеціальності 6601 П’ятоволенко Ірина КИЇВ 2008р. ПЛАН ВСТУП Правовий статус особи: Характеристика правового статусу особи в Німеччині; Загальна характеристика правового статусу особи в Японії; Характеристика основних прав та обов’язків громадян: Права та обов’язки громадян в Німеччині Права та обов’язки громадян в Японії; Основні принципи громадянства в Німеччині та Японії; Правовий статус іноземців, біженців в Японії та Німеччині. Висновки Список використаних джерел Характеристика правового статусу особи в Німеччині На даний момент, Німеччина є демократичною, соціальною, правовою державою. Конституція Федеративної Республіки Німеччина була прийнята 23 травня 1949р. Її прийняття пов’язане з закінченням ІІ світової війни. Саме тому певні положення Конституції мають свої особливості. Такі особливості присутні і у розділі І Конституції Федеративної Республіки Німеччина, який називається «Основні права» та закріплює основні положення правового статусу людини та громадянина, основні права, свободи та обов’язки зазначених вище осіб. В Конституції закріплені декілька основоположних положень демократичної концепції прав та свобод, їх використання та обмеження. Так, перше місце у конституції посідає каталог основних прав свобод та зобов’язань. Держава в конституції зобов’язується гарантувати та захищати права своїх громадян та іноземців. Основний закон проголошує принцип рівноправності, надає йому розширеного тлумачення. Поряд зі звичайними положеннями про рівність перед законом, рівноправності громадян незалежно від статі, раси, національності, в конституції також містяться положення про неможливість надання привілегій або обмежень, у зв’язку з походження, мовою, місцем народження, релігійними або політичними поглядами. Загальна характеристика правового статусу в Японії Важливим фактором у становленні нового конституційного порядку в Японії було визнання нової ролі особистості як активного носія прав та свобод. В Японії традиційно виховується колективізм: загальна користь важливіша за власну вигоду. Саме тому японський підхід до прав людини та громадянина пов'язаний не стільки з західним індивідуалізмом, скільки з приналежністю людини до певної організації, від якої він отримує підтримку. Однак такий підхід домінує лише на побутовому рівні, а в Конституції він виражений досить слабко. Також, на становлення демократичного правового статусу особи в країні вплинула капітуляція в 1945 році. В країні склалася система цінностей, яка поєднувала її власні традиції із західною концепцією цивільних прав та свобод. З того часу, усі державні інститути і закони базуються на ідеї гідності і цінності людської особистості. Основи правового статусу закріплені ІІІ розділі Конституції Японії, який називається «Права і обов’язки громадян». Її положення базуються на концепції природного права людини, які вважаються одвічними, непорушними, такими, що належать сучасному та майбутньому поколінням.

Разом з тим, на регулювання правового статусу особи впливає концепція «наданих прав». В Конституції сказано, що надані згідно Конституції права надаються та гарантуються. У певній кількості статей говориться саме про гарантування прав притому для невизначеної кількості суб’єктів. Таким чином, конституція вважає суб’єктом певних прав не конкретного індивіда, а народ. Наприклад, зазначено, що усі посадові особи є слугами усього суспільства, а не конкретної особи або верстви населення. Також, здійснення прав та свобод пов’язане з роллю суспільства, з діяльністю народу. В конституції говориться про те, що права повинні підтримуватись постійними зусиллями народу, що народ, а не лише особа «має утримуватись від будь-яких зловживань свободами і правами і несе постійну відповідальність за виконання їх в інтересах суспільного добробуту»1. Конституція надає велике значення принципу рівноправ’я громадян. В ній говориться про рівноправ’я перед законом, про недопустимість дискримінації з будь-якої причини, і про неможливість надання особливих привілегій. Також забороняється рабство, примусова праця, окрім кари за злочин; проголошується рівність статі та ліквідуються дворянські чини. Права та обов’язки громадян в Німеччині Так, вже було зазначено вище, що перше місце в конституції Федеративної Республіки Німеччини посідає розділ основних прав, свобод та обов’язків людини та громадянина. Отже, згідно Конституції Німеччини основними правами та свободами людини та громадянина є: право на людську гідність, яке складається з недоторканності людської гідності та обов’язку держави захищати це право особи. В силу цього, Німецька держава визнає невід’ємні права людини як основу, будь-якого людського суспільства, миру та справедливості в світі. Другим основним правом громадян Німеччини є право на розвиток своєї особистості. У цій же 2 статті конституції надається право на життя та особисту недоторканність. Гарантується непорушність права на свободу особистості. Основним правилом при побудові суспільного устрою є те, що всі люди рівні перед законом. У це право входить: Рівноправність жінок та чоловіків; Права особи не можуть бути обмежені через недоліки особи; Недоліки, що виникають між правами чоловіків та жінок усуваються державою. Також в конституції закріплюються такі права: Право на свободу віросповідання, гарантується вільне провадження релігійних обрядів; Кожний має право вільно виражати свої думки в усній та письмовій формах. Гарантується свобода друку інформації та преси. Не існує цензури. Границі цих прав можуть встановлюватись законами та іншими законодавчими актами, про охорону молоді та право на честь особистості. Шлюб та сім’я та шлюб знаходяться під особливою охороною. Піклування батьків про дітей, є їх природним обов’язком, кожна мати має право на захист. Вся шкільна справа знаходиться наглядом держави. Релігійне навчання є обов’язковим для державних шкіл, окрім не конфесійних; Також гарантується право на відкриття приватних шкіл, на відкриття яких має бути наданий дозвіл держави.

Особливістю німецького права на освіту є те, що там заборонені підготовчі школи. Гарантується право збиратися мирно, без зброї, без попереднього попередження спеціальних органів. Надається також право створювати об’єднання для захисту прав робітників та поліпшення умов праці. Гарантується таємниця листування та телефонних розмов. Певні обмеження можуть встановлюватись тільки на основі закону. Гарантується свобода пересування німців по всій території федерації. Усім німцям надається право вільно обирати для себе професію, місце роботи та місце отримання освіти. Примусова праця допускається лише за умови позбавлення волі за вироком суду, або в умовах воєнного стану Гарантується недоторканність житла. Згідно статті 13 конституції, обшуки можуть проводитись лише при наявності дозволу суду. Гарантується власність та право власності. Власність зобов’язує. особа, згідно статті 16, не може бути позбавлена Громадянства. Втрата громадянства може відбуватись лише на підставі закону. Гарантується невидання німців іноземним державам. При порушенні зазначених прав, особа може звертатися за захистом до федерального конституційного суду. Таким чином, виходячи з вище сказаного, можна виділити таку особливість німецької держави в сфері прав та свобод: в Німеччині школа та церква не розділені, що підтверджується тим, що в державних школах вивчення релігії є обов’язковим. В конституції також зазначається, що вказані в ній права та свободи є обов’язковими для охорони та виконання з боку законодавчої, виконавчої та судової влади. Обов’язками громадян Німеччини є: повага до конституції та законів держави, для чоловіків з 18 років встановлюється обов’язок несення військової служби. Також існує зобов’язання відповідати за нанесену власності шкоду тощо. Права та обов’язки громадян в Японії; Щодо прав, свобод та обов’язків в Японії, то в статті 11 її Конституції зазначається, що народ безперешкодно користується всіма основними правами людини. Ці права надаються як сучасному так і майбутньому поколінням, і мають підтримуватись постійними зусиллями народу. Так, згідно конституції Японії, встановлюються такі основні права: По-перше, всі особи повинні поважатися як особистості. Як право на життя, свободу є невід’ємними. На відміну від конституції Німеччини встановлюється таке право як на стремління до щастя, оскільки це не порушує суспільного благоустрою. Закріплюється рівність всіх перед законом. Не можуть підлягати дискримінації особи з різними політичними, соціальними та економічними поглядами, а також ті особи, що мають інше походження, релігію, стать тощо. В конституції Японії окремо наявна норма про скасування різних аристократичних інститутів, яка зрівнює усіх людей, незалежно від їх соціального та майнового стану перед законом. В конституції Японії встановлюється право народу обирати посадових осіб органів публічної влади, шляхом загальних виборів, у яких беруть участь повнолітні особи. Закріплюється право особи звертатися з мирними петиціями до посадових осіб про введення або виправлення існуючих законів.

Не противоречит данному пониманию оспариваемого положения и то, что деятельность занимающихся частной практикой нотариусов является особой юридической деятельностью, которая осуществляется от имени государства, чем предопределяется специальный публично-правовой статус нотариусов (данная правовая позиция изложена в Постановлении Конституционного Суда РФ от 19 мая 1998 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства РФ о нотариате). Определенная схожесть статусных публично-правовых характеристик нотариусов и адвокатов, на которую указывает заявительница, не исключает возможности применения законодателем социально оправданной дифференциации в правовом регулировании налоговых отношений применительно к этим категориям самозанятых граждан. Таким образом, данное в НК определение индивидуальных предпринимателей имеет специально-терминологическое значение, а содержащиеся в п. 2 его ст. 11 нормы-дефиниции предназначены для применения исключительно в целях налогообложения

1. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

2. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

3. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

4. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

5. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

6. Характеристика Причорноморського регіону України
7. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні
8. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

9. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

10. Підприємство. Повна характеристика діяльності

11. Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

12. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

13. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів

14. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

15. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

16. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

17. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

18. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

19. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

20. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

21. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

22. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини
23. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
24. Зародження порівняльно-історичного мовознавства

25. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

26. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

27. Порівняльний аналіз: Гіппократ і Демокрит

28. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

29. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

30. Характеристика звезд

31. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

32. Характеристики ВМС Великобритании

Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

34. Экономико-географическая характеристика Юга США

35. Австралия - экономико-географическая характеристика

36. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

37. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

38. Характеристика Австралии
39. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики
40. Экономико-географическая характеристика Московского региона

41. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

42. Экономико-географическая характеристика Японии

43. Комплексная характеристика Бразилии

44. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

45. Общая характеристика Туниса

46. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

47. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

48. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

49. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

50. Комплексная характеристика Словении

51. Китай. Характеристика страны

52. Социально-экономическая характеристика Индии

53. Экономическая характеристика Псковской области

54. Характеристика политико-географического положения Китая
55. Страноведческая характеристика Грузии
56. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

57. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

58. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

59. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

60. Сравнительная характеристика средневековых государств

61. Характеристика налоговой системы Великобритании

62. Характеристика источников Конституционного права

63. Характеристика Конституции Франции

64. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Политический режим как сущностная характеристика государства

66. Характеристика Чикаго

67. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

68. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

69. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

70. Характеристика Иудушки Головлева
71. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика
72. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

73. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

74. Характеристика арго и жаргонов

75. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

76. Крейсер I-го ранга Цусимской кампании "Дмитрий Донской". История и технические характеристики

77. Россия 1917 - 1922гг. Распад цивилизованного конгломерата. Характеристики процесса

78. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

79. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

80. Мышь, устройство и характеристики, разновидности современных манипуляторов

Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Характеристика дополнительных устройств к ПК

82. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

83. Общая характеристика системы Windows

84. Установка и основные характеристики Linux

85. Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей

86. Общая характеристика аксиоматики Гильберта
87. Тепловое излучение, его характеристики и их измерение
88. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз

89. Морфофункциональная характеристика изменений антиадгезивных свойств брюшин в зависимости от состояния микроциркуляции

90. Наркомания в молодежной среде: история, причины, характеристика, физическая зависимость, лечение

91. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты

92. Общая характеристика дыхательной системы

93. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

94. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни

95. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

96. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

97. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

98. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области

99. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.