Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Разработка прикладной программы тестового контроля с использованием технологий JSP и сервлетов

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Кафедра “Автоматизовані системи управління” Курсовий проект “ Розробка прикладної програми тестового контролю з використанням технологій JSP та сервлетів ”. Керівник роботи: асистент кафедри АСУ /xxxxxx/ Виконавець: студент групи xxxxxxx Харків – 2004 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Кафедра “Автоматизовані системи управління” Оцінка голова комісії « » 2004р. Курсовий проект Тема:“ Розробка прикладної програми тестового контролю з використанням технологій JSP та сервлетів”. Керівник роботи: асистент кафедри АСУ / xxxxxx./ “ ” 2004р. Виконавець: студент групи xxxxxxx “ ” 2004р. Харків – 2004 Національний технічний університет &quo ;Харківський політехнічний інститут&quo ; Кафедра автоматизованих систем управлінняСтудент xxxxxxx. Група xxxxxx в Курс 2 З А В Д А Н Н Я на науково-дослідну курсову роботу з курсу &quo ;Технологія програмування&quo ;Тема: Розробка прикладної програми тестового контролю з використанням технологій JSP та сервлетів Постановка задачі: Під час виконання курсової роботи необхідно спроектувати та реалізувати програму, яка в залежності від прав користувача (адміністратор / викладач / студент) дозволяє: додавати, редагувати та видаляти дані про користувачів різних рівнів (адміністратор); додавати, редагувати та видаляти тести, запитання та відповіді, переглядати статистику проходження тестування студентів (викладач); проходити тести та переглядати особисту статистику їх проходження (студент). Доступ до програми повинен здійснюватися за допомогою web-броузеру. Засоби роботи з файлами та обробки даних повинні бути розташовані на web-сервері. Для розміщення серверних компонентів застосувати контейнер сервлетів omca , а для збереження даних про користувачів, тести та статистику – файли XML. Короткий зміст роботи: а) реферативна частина Вивчення предметної області. Вивчення засобів мови Java для роботи з XML-файлами. Вивчення технологій JSP та сервлетів. Вивчення можливостей контейнеру сервлетів omca . б) теоретична частина Проектування програмного забезпечення. Визначення вимог щодо програмного забезпечення. Розробка діаграм варіантів використання, класів, послідовності. Проектування інтерфейсу користувача. в) програмна частина Реалізація консольної програми для тестування роботи з XML-файлами. Реалізація та тестування програми з використанням технологій JSP та сервлетів. Документування програмного продукту. Термін демонстрації програмного забезпечення 12.05.2004 Термін захисту курсової роботи 22.05.2004 Керівник курсової роботи (xxxxxxx.) Отзыв на курсовой проект студента группы xxxxxxxxxДанный курсовой проект посвящен разработке и реализации прикладной программы тестового контроля с использованием технологии JSP и сервлетов. При выполнении курсовой работы были изучены методы работы с XML-файлами, технологии сервлетов, JSP, JavaBea s.

Во время выполнения работы были закреплены знания о методах проектирования, об унифицированном языке моделирования (UML). Программный продукт разрабатывался в рамках интегрированной среды разработки Borla d JBuilder. Студенту удалось реализовать удобный и понятный интерфейс, разделить права пользователей, обеспечить защиту программы от несанкционированного доступа. При выполнении данной работы, студент Уманский А.Г. продемонстрировал инициативность и самостоятельность, освоил методы разработки web-ориентированных приложений, выполнял отдельные этапы своей работы в рамках установленных сроков. Курсовая работа полностью отвечает поставленным требованиям и заслуживает оценки « » Руководитель курсовой работы: асс. xxxxxxxx АНОТАЦІЯ Розробка прикладної програми тестового контролю з використанням технологій JSP та сервлетів. Курсовий проект по курсу &quo ;Технологія програмування&quo ; за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем», Національний Технічний Університет &quo ;Харківський Політехнічний Інститут&quo ;, Харків 2004. Даний курсовий проект присвячений розробці програмного забезпечення створення тестів та їх проведення . Використовується технологія JSP та сервлети. Для збереження даних використовується XML. На цій основі розроблено програмне забезпечення мовою Java у середовищі Borla d JBuilder 8.0. АННОТАЦИЯ Разработка прикладной программы тестового контроля с использованием технологий JSP и сервлетов. Курсовой проект по курсу &quo ;Технология программирования&quo ; специальности «Программное обеспечение автоматизированных систем», Национальный Технический Университет &quo ;Харьковский Политехнический Институт&quo ;, Харьков 2004. Данный курсовой проект посвящен разработке программного обеспечения создания тестов и их проведения. Используется технология JSP и сервлетов. Для хранения данных используется XML. На этой основе разработано программное обеспечение на языке Java в среде Borla d JBuilder 8.0. ABS RAC Elabora io of he program of es co rol by mea s of JSP ech ologies a d servle s. A academic year projec i “ ech ology of programmi g” course; specializa io “Sof ware of Au oma ized Sys ems”, a io al ech ical U iversi y “Kharkov Poly ech ical I s i u e”, Kharkov 2004. his academic year projec is devo ed o elabora io of he sof ware of es crea io a d heir carryi g ou . ech ology JSP a d servle s are used. XML is used for he da a s orage. he sof ware was developed by mea s of Java la guage i Borla d JBuilder e viro me . СОДЕРЖАНИЕВведение ОБЗОР СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА Расширяемый язык разметки XML Описание типа документа D D Значение XML и платформы Java Обзор стандартных анализаторов DOM и SAX Технология Java Servle Технология Java Server Pages (JSP) Технология JavaBea s Проект программного продукта. Документация Общая функциональность программного продукта Модель данных Объектная модель приложения Архитектура программного обеспечения Структура прикладной программы Проектирование интерфейса пользователя Разработка и тестирование проекта Разработка классов для работы с данными Разработка JSP-страниц и классов JavaBea s Интерфейс программного продукта Выводы СПИСОК использованных источников ВВЕДЕНИЕЗадачей данного курсового проекта является разработка Web-ориентированного приложения тестового контроля знаний студентов.

Основной особенностью Web-приложений является использование их большим количеством пользователей, которые могут использовать различные операционные системы. Таким образом должна обеспечивается независимость от платформы. Java, являясь многоплатформенным языком отлично справляется с данной задачей. Тестовый контроль является неотъемлемой частью современного учебного процесса. Программа создана для автоматизации данного процесса, получения расширенных возможностей сохранения результатов и ведения статистики тестирования. Процесс создания и администрирования тестами имеет иерархическую(или вложенную структуру), что сделало его наглядным и простым. Работа проектировалась с учетом разделения прав пользователей, что позволило оградить программу от несанкционированных доступов. Все вышеизложенное говорит о том, что созданная прикладная программа в среде JBuilder 8.0 значительно ускорит производительность труда преподавателей, сократит временные затраты студентов на прохождение контроля, создаст предпосылки для достоверности полученных оценок. обзор средств разработки программного продукта Расширяемый язык разметки данных XML XML (Ex e sible Markup La guage) - это язык разметки, описывающий целый класс объектов данных, называемых XML- документами. Этот язык используется в качестве средства для описания грамматики других языков и контроля за правильностью составления документов. Т.е. сам по себе XML не содержит никаких тэгов, предназначенных для разметки, он просто определяет порядок их создания. Набор тэгов может быть легко расширен. Cам процесс создания XML документа очень прост и требует от разработчика лишь базовых знаний H ML и понимания тех задач, которые необходимо выполнить, используя XML в качестве языка разметки. Таким образом, у разработчиков появляется уникальная возможность определять собственные команды, позволяющие им наиболее эффективно определять данные, содержащиеся в документе. Автор документа создает его структуру, строит необходимые связи между элементами, используя те команды, которые удовлетворяют его требованиям и добивается такого типа разметки, которое необходимо ему для выполнения операций просмотра, поиска, анализа документа. Еще одним из очевидных достоинств XML является возможность использования его в качестве универсального языка запросов к хранилищам информации. Кроме того, XML-документы могут выступать в качестве уникального способа хранения данных, который включает в себя одновременно средства для разбора информации и представления ее на стороне клиента. В этой области одним из перспективных направлений является интеграция Java и XML - технологий, позволяющая использовать мощь обеих технологий при построении машинно-независимых приложений, использующих, кроме того, универсальный формат данных при обмене информации. XML позволяет также осуществлять контроль за корректностью данных, хранящихся в документах, производить проверки иерархических соотношений внутри документа и устанавливать единый стандарт на структуру документов, содержимым которых могут быть самые различные данные. Это означает, что его можно использовать при построении сложных информационных систем, в которых очень важным является вопрос обмена информацией между различными приложениями, работающими в одной системе.

Концепция знания может зависеть от статуса вуза, контингента обучаемых. Соответственно должен варьироваться и контрольный материал. Объективность - критерий, в котором сочетаются надежность, валидность плюс ряд аспектов психологического, педагогического, этического, ценностного характера. 4.5. Пути повышения объективности контроля Первое направление - формирование коллегиальной оценки комиссией, например ГЭК. Но ее оценка складывается из нескольких субъективных, это скорее так называемая интерсубъективная оценка, поскольку при неравноценном составе ГЭК мнение одного маститого специалиста может перевесить мнение других членов. Второе направление - использование стандартных тестовых программ технического контроля. Он может проводиться кафедрой, вузом, методической лабораторией, специализированными организациями по проверке качества вузовского образования (УМУ, РУМУ). Увеличению объективности способствует экспертный опрос, при котором мнения специалистов оцениваются количественными методами. Преподавателю высшей школы следует учитывать все аспекты критерия объективности в контроле: Эстетический аспект объективности - моральное регулирование

1. Разработка программы продвижения с использованием BTL технологий

2. Разработка диалоговой системы, оформленной в виде пакета прикладных программ и реализующей идею искусственного интеллекта (WinWord, PASCAL)

3. Разработка систем управления организациями с использованием информационных технологий

4. Решение задач оптимизации бизнес-процессов с использованием прикладных программ

5. Диагностика банкротства предприятия и разработка антикризисной программы (на примере ООО «Оптима»)

6. Разработка игровой программы "Морской бой"
7. Прикладная программа Excel
8. Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной программы предприятия

9. Разработка оптимальной программы организации инвестирования и финансирования создания малого предприятия по производству прецизионных профилей из цветных металлов

10. Разработка маркетинговой программы

11. К вопросу о компьютерных программах учебного контроля знаний

12. Особенности разработки образовательных программ для руководителей высшего звена

13. Разработка демонстрационных программ для применения в процессе преподавания физики

14. Учет и контроль использования денежных средств на примере ТОО

15. Разработка обучающей программы: Выявление аномалии статистическими окнами разных иерархических уровней

16. Разработка модулей программы /Укр./

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

17. Разработка игровой программы

18. Разработка сложных web-проектов с использованием Microsoft Commerce Server 2000

19. Разработка системы мероприятий по рациональному использованию пахотных земель и создание высокопродуктивных устойчивых агросистем в хозяйстве "Хайтинское", Усольского района

20. Использование технологии Microsoft Office Excel для анализа производства молока в районе

21. Описание пакета прикладных программ Microsoft Office

22. Пакеты прикладных программ
23. Разработка и стандартизация программных средств информационных технологий
24. Разработка обучающей программы по классам в C++

25. Разработка прикладного программного обеспечения деятельности отдела аренды ЗАО "Сириус"

26. Разработка прикладного программного обеспечения отдела кадров университета

27. Стандартные прикладные программы Windows XP

28. Разработка печатного модуля РЭС с использованием учебных алгоритмов САПР

29. Разработка термометра с автоматическим контролем температуры на базе микроконтроллера AТ90S2313 с применением термостата DS1620

30. Разработка маркетинговой программы деятельности предприятия

31. Разработка антикризисной программы на предприятии

32. Разработка инновационных программ лояльности клиентов

Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Использование технологии развития критического мышления на уроках литературы в 5 классе

34. Методическая разработка рабочей программы дисциплины "Психологическое здоровье в старшем подростковом возрасте"

35. Разработка схемы источника "ПТИ" с использованием стали 45

36. Этапы разработки экскурсионной программы

37. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования основных производственных фондов ОАО "Минский подшипниковый завод"

38. Разработка технологии получения пористых керамических материалов с использованием отходов переработки бурых углей
39. Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач
40. Разработка программ с использованием динамической памяти

41. Разработка программы рисования замкнутых многоугольников на языке С++, с использованием библиотеки VCL

42. Концепция развития тестовой технологии контроля уровня обученности студентов в системе профессионального образования России

43. Контроль качества знаний по профессиональным образовательным программам "Технология швейных изделий"

44. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

45. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

46. Использование информационных технологий в туризме

47. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

48. Использование компьютерных технологий в деятельности ОВД

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

49. Технология разработки программного обеспечения

50. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

51. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

52. Программа сложной структуры с использованием меню

53. Разработка программы- тренажера "Управление электросетями"

54. Кадры с использованием программы Microsoft Access 97
55. Создание проекта с использованием программы GeniDAQ и контроллеров серии АДАМ-4000
56. Разработка тестового приложения "Компоненты меню Delphi"

57. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

58. Разработка программы рисования линий с помощью мыши

59. Использование компьютерных технологий в деятельности милиции

60. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

61. Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке

62. Психолого-педагогические проблемы использования компьютерных игр, программ с игровой компонентой в образовании

63. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд ресторана с немецкой кухней

64. Разработка технологии плавки стали в электродуговой печи ДСП-80 и расчет ее механизма

12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

65. Разработка технологии получения отливок «корпус» из сплава МЛ5 в условиях массового производства

66. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

67. Исследование сорбции дрожжевых клеток на углеродном волокне и разработка технологии сбраживания гидролизного сусла

68. Разработка конструкции и технология изготовления дублирующего устройства управления учебным автомобилем

69. Исследование возможности использования эффекта автодинного детектирования в генераторах на диоде Ганна для контроля параметров вибрации

70. Разработка конструкции и технологии изготовления печатного узла
71. Программа прикладного социологического исследования на тему: "Изучение мнения потенциальных и реальных пользователей всемирной компьютерной сети Internet о проблемах ее существования и развития в Москве"
72. Разработка программы стимулирования сбыта

73. Разработка программ стимулирования труда

74. Использование компьютерных программ для анализа финансового состояния организации

75. Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

76. Разработка рекомендаций по эффективному использованию экотуристского потенциала России

77. Программа курса "Технология выездного туризма"

78. Разработка маркетинговых технологий продаж

79. Разработка нового метода использования нефтяных скважин

80. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

82. Анализ и совершенствование процесса управления финансовой деятельностью предприятий с использованием информационных технологи

83. Контроль за выполнением производственной программы

84. Рекомендации по использованию и контролю лесного рынка

85. Проектирование технологии ремонта гидроцилиндров с использованием полимерных материалов

86. Разработка компьютерной языковой системы обучения японскому письму с использованием техники обработки естественного языка
87. Как я вижу использование Интернет-технологии в своей организации?
88. Использование новых информационных технологий в обучении языку и культуре

89. Разработка пакета документов, контроль и регистрация предприятия в форме акционерное общество

90. Культура речи менеджера: теоретические аксиомы и прикладные вопросы программы обучения

91. Комплексный подход к использованию информационных технологий в школе

92. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа

93. Технология использования социокультурного потенциала телерекламы

94. Разработка информационной технологии в ЗАО Гориславцев и К

95. Разработка системы управления асинхронным двигателем с детальной разработкой программ при различных законах управления

96. Разработка технологического процесса изготовления детали с использованием станков с ЧПУ

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

97. Разработка ресурсосберегающих технологий и режимов на городском электрическом транспорте

98. Технология контроля психофизического состояния студентов и управления им

99. К вопросу об использовании шейпинг-программ в физическом воспитании студенток высших учебных заведений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.