Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Агрономічне відділення Кафедра рослинництва ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЄТЬСЯ Зав. кафедри, професор О.І. Зінченко „ ” 200 р. Дипломна робота Науковий керівник доктор с.-г. наук, професор Зінченко О.І. Консультанти з питань: економіки доцент Кепко В.М. охорони праці доцент Березовський А.П. Умань - 2007 р. Зміст Вступ Розділ 1. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно (огляд літератури) 1.1. Досліди з вивченням впливу ширини міжрядь та густоти посіву на продуктивність кукурудзи на зерно у віддалених грунтово-кліматичних умовах 1.2. Вплив ширини міжрядь та густоти посіву на ріст, розвиток і формування продуктивності рослин кукурудзи 1.3. Дослідження проведені в наукових установах та передових господарствах України по вивченню впливу густоти посіву та ширини міжрядь на урожайність кукурудзи Розділ 2. Об’єкт досліджень 2.1. Ботанічна характеристика кукурудзи 2.2. Характеристика досліджуваного матеріалу Розділ 3. Умови та методика проведення досліджень 3.1. Ґрунти 3.2. Погодні умови 3.3. Схема досліду 3.4. Агротехніка вирощування 3.5. Методика досліджень Розділ 4. Результати досліджень Вплив ширини міжрядь і густоти посіву на ріст, розвиток і врожайність кукурудзи 4.1. Фенологічні спостереження за ходом росту і розвитку кукурудзи 4.2. Продуктивність кукурудзи залежно від ширини міжрядь і густоти посіву 4.3. Вплив густоти посіву та ширини міжрядь на елементи структури врожаю 4.4. Вплив густоти посіву і ширини міжрядь на урожайність кукурудзи на зерно 4.5. Вплив густоти посіву та ширини міжрядь на якість насіння кукурудзи Розділ 5. Економічна ефективність вирощування кукурудзи при різних способах сівби Розділ 6. Охорона праці під час вирощування кукурудзи на зерно Розділ 7. Охорона навколишнього середовища Висновки. Пропозиції виробництву. Список використаних джерел Додатки ВСТУП На даний час кукурудза - одна з найпоширеніших культур у світовому рослинництві, займає третє місце після пшениці і рису. Універсальність її полягає в тому, що використовується як кормова, технічна та харчова культура. Одержання стабільно високих врожаїв зерна кукурудзи є актуальним для сільського господарства України та інших країн. Кукурудза в Україні традиційно є цінною продовольчою культурою. Вона все ширше використовується у харчовій промисловості, насичуючи ринок сучасною корисною і високоякісною продукцією. Високо ціняться такі продукти харчування, як кукурудзяне масло, крупа, борошно, крохмаль, глюкоза, спирт, кукурудзяні пластівці, баранці, консервоване зерно тощо. Все більше значення ця культура займає у фармацевтичній промисловості, зокрема, кукурудзяні маточки, проро-щені зародки, каротиноїди. Найбільш цінний корм – зерно кукурудзи, яке містить 9-12 % білків, 65-70 % вуглеводів, 4-8% олії, 1,5 % мінеральних речовин. Кукурудза на зерно за середньої врожайності 60 ц/га разом з побічною продукцією забезпечує вихід з 1 га понад 6,5 тис. кг. корм. од. і до 400 кг перетравного протеїну. На даний момент селекціонери працюють над виведенням високо- олійних форм кукурудзи.

Вже є форми з вмістом олії в зерні понад 15 %. Важливе значення кукурудза має як просапна культура, вона є гарним попередником для ярих зернових культур, сприяє очищенню полів від бур'янів. У Реєстрі сортів рослин України в останні роки збільшилась частка вітчизняних гібридів. Для прогнозованого впливу на продуктивність цієї культури виробничник повинен чітко уявляти як той чи інший агроприйом вплине на ріст і розвиток рослини. Серед факторів , що забезпечують високий урожай кукурудзи значне місце займають просторове і кількісне розміщення рослин на площі, а також технологічні прийоми, спрямовані на реалізацію генетичного потенціалу кукурудзи в Південному Лісостепу України. Це має велику цінність, тому що в комплексі досліджуються ширина міжрядь та густота посіву, що має на меті скоротити енерговитрати та підвищити рентабельність вирощуваної продукції. Розділ 1 вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно (Огляд літератури) Основу виробництва кукурудзи в Україні становить вирощування гібридів, більшість з яких є простими міжлінійними, при цьому виникає проблема довготривалого вирощування гібридного насіння. Одним з основних шляхів підвищення врожайності та зниження собівартості насіння є підвищення густоти вирощування рослин. Однак при цьому необхідно пам’ятати, що за надмірного загущення рослин погіршуються елементи структури врожаю та якість насіння. Тому вивчення реакції кукурудзи до загущення та ширини міжрядь є дуже актуальною задачею рослинників. Оптимальна густота рослин є одним з найважливіших факторів для одержання високих урожаїв кукурудзи . 1.1. Досліди з вивченням впливу ширини міжрядь та густоти посіву на продуктивність кукурудзи на зерно у віддалених грунтово-кліматичних умовах За даними Блиева С.Г. , що проводив свої досліди в зоні Кабардино-Балкарії при густоті посіву 100 тис. рослин на 1 га та ширині міжрядь 70 см спостерігався найвищий урожай, який склав 108,6 ц/га, що на 44 % перевищував контроль (40 тис. рослин на 1 га). При густоті посіву нижче 70 тис. рослин на 1 га суттєвого приросту урожаю не спостерігалося. Але не завжди густота рослин впливає на урожай, так за даними досліджень, що проводились в республіці Білорусь, де вирощували ранньостиглі та середньостиглі гібриди кукурудзи було отримано урожай зерна 110 ц/га, при густоті рослин 50 тис./га, все було пов’язано з сумою ефективних температур, які склали 950-970 0С . Дослідами, які були проведені в Тамбовській області було доведено, що оптимальною густотою для даної зони є густота у 80 тис. рослин на 1 га, тому, що з зменшенням густоти до 60 тис. га урожайність також знизилась до 47-51 ц/га . Але у Ставропольському краї дослідниками Кравцовим І.А. та Федоткіним І.В. Були отримані протилежні викладеним вище дані, вони використовували два гібриди 1C та Таіс М. Густота посіву коливалася від 40 до 100 тис. рослин на 1 га. Так при густоті 40 тис. рослин на 1 га – з 1С отримали 23,6 ц/га зерна, а при густоті 100 тис. – лише 23,1 ц/га . Цікаві досліди були закладені в Краснодарському краї, де вирощували кукурудзу на зерно на гребенях, що були сформовані восени.

Дослід закладався з густотою посіву 40, 50 та 60 тис. рослин на 1 га, приріст врожаю відповідно збільшувався на 4,0; 4,2; 4,5 ц/га, виявилось, що переваги вирощування кукурудзи на гребенях проявились у тому, що вони весною набагато краще прогрівалися, що і дало бажаний результат , який проводив свої дослідження на ранньостиглих гібридах кукурудзи було встановлено, що вірогідність достигання з них качанів до повної стиглості складає 90-95 %. При посіві середньоранніх гібридів з густотою більше 70 тис. рослин на 1 га, необхідно підвищити дози мінеральних добрив, щоб знизити негативну дію загущення. Для збільшення продуктивності ранньоспілих гібридів густоту посіву можна збільшити до 90-100 тис. на 1 га, при такій густоті досягається урожайність на рівні 90 ц/га . 1.2 Вплив ширини міжрядь та густоти посіву на ріст, розвиток і формування продуктивності рослин кукурудзи Існує різноманітність реакцій генотипів кукурудзи на загущення і можливість відбору форм, що не знижують врожайність з збільшенням густоти стояння до певної межі, тому дослідні установи випробовували окремі лінії і гібриди при різній густоті . Рослини кукурудзи, як і інші однорічні культури, мають свій обмежений ріст, тобто припиняють лінійний ріст на час дозрівання при будь-якому поєднанні агротехнічних і метеорологічних умов. Різними науковцями вивчався вплив густоти на ріст, розвиток і формування продуктивності рослин кукурудзи. Так, висота рослин з збільшенням густоти від 20 до 40 тис/га зменшувалась у гібридах Краснодарський 440М на 8,7 см, у Одеського 50М – на 6-8 см . У батьківських форм гібридів РОСС 209 МВ і Краснодарський 382 МВ – Риф МВ і Кряж МВ зі збільшенням густоти стояння рослин з 30 до 60 тис./га висота стебла збільшувалась відповідно на 18 і 21 см. При загущенні продуктивність (кількість повноцінних качанів) знижувалась, зменшувалась їх маса і маса 1000 зерен . Густота посіву рослин також впливала на час цвітіння гібридів кукурудзи. При загущенні посіву цвітіння кукурудзи затримувалось. Строки та густота посіву помітно впливали на кількість качанів на рослині. Так, при густоті посіву гібриду Катерина СВ 60, 80, 100 тис./га кількість качанів в розрахунку на 100 рослин склало відповідно 83; 63; 50 шт. При густоті посіву гібриду Ньютон при такій же густоті – 79; 71; 62 шт. При цьому ступінь впливу на даний фактор залежала від погодних умов. Величина врожаю при даних густотах посіву склала: гібриду Катерина СВ відповідно: 42,4; 39,0; 31,0 ц/га, у гібриду Нютон: 42,1; 40,0; 38,3 ц/га. Таким чином, оптимальною густотою посіву даних гібридів є густота у 60 тис. рослин на 1 га . Встановлено, що різна густота стояння рослин у першу половину вегетації мало впливала на показники лінійного приросту стебла. Однак, у другу половину вегетації, при сформуванні великої вегетативної маси, початку конкуренції між рослинами, висота рослин кукурудзи збільшується пропорційно загущенню посіву . Це підтверджують також дослідження, що проводились при вивченні даного впливу від загущеності посіву, дослідником Ахтирцевим М.Г. , який відзначив, що висота рослин, товщина стебла і площа листкової поверхні у початковий період розвитку кукурудзи (фаза 5-6 листків) не суттєво збільшувалась з підвищенням густоти стояння рослин.

Тепер Самойлович немов би ставав Гетьманом усієї України. Та воно тільки так здавалося. Як дійшла до Турків чутка, що Дорошенко передався Москві, вони зараз вислали своє і Татарське військо до Чигирина і обложили його у серпні (августі) 1677-го року, але Самойлович і Ромодановський прогнали їх. Знова Юрась Хмельниченко Тоді вони у 1678 році у червні (юні) прийшли знову під Чигирин із візірем (міністром Султана) і привезли з собою Юрия Хмельниченка, проголосили його Гетьманом, посадовили його у Немирові, а Хмельниченко скинув чернечу рясу та почав уже в-третє гетьманувати і став підписуватись досі нечуваним титулом; „Гедеон-Георгій-Венжик-Хмельницький, князь Сарматський і Гетьман Запорожський". Знову почалася колотнеча із Юрієм, котрий мав при собі тільки Турецькі та Татарські сили; за його часу Правобічна Україна чисто обезлюдніла. Султан мав надію, що Хмельниченко, як син любого козакам Богдана, матиме вплив на Україні. Але його нікчемність виявлялася й тепер, як і тоді, коли він був у-перше Гетьманом; народ його не любив, бо й не було за-що

1. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

2. Харчова цінність та оцінка якості зерна

3. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

4. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

5. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

6. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання
7. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії
8. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

9. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

10. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

11. Суспільна свідомість та її структура

12. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

13. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

14. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

15. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

16. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

18. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

19. Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

20. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

21. Сутність та соціальне призначення держави

22. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність
23. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення
24. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

25. Поняття "культура" та її сутність

26. Життя та творчість Олеся Гончара

27. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

28. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

29. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

30. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

31. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

32. Інтелектуальна власність та авторське право

Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

33. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

34. Фредерік Шопен - життя та творчість

35. Кохання та закоханість в юнацькому віці

36. Соціологія: становлення та сучасність

37. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

38. Надпровідність та її використання в техніці
39. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види
40. Сутність та призначення фінансів

41. Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину

42. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

43. Закон вартості: сутність та основні функції

44. Інфляція та зайнятість населення

45. Сутність та види прибутку

46. Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення

47. Влияние различных предшественников на урожайность и качество зерна яровой пшеницы сорта "Селенга" за три года в Республике Бурятия

48. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

49. Опис та удосконалення маршруту потрапляння зерна до Зерносушарки ДСП-32 на Заводі елеваторного обладнання для ВАТ "Відродженння"

50. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

51. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

52. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

53. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

54. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні
55. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції
56. Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу

57. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

58. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

59. Вади деревини та їх вплив на її якість

60. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

61. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

62. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

63. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

64. Лідерство, вплив та влада

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения

65. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

66. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

67. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

68. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

69. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

70. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини
71. Назначение наказания при множественности преступлений (ст. 68, 69 УК РФ)
72. Зміст та завдання професійної етики юриста

73. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

74. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

75. Фінансова стійкість комерційного банку

76. Перша допомога при опіках, дії крайніх температур та ураженні електричним струмом

77. Роль та вміст води в організмі

78. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

79. Годівля, утримання та догляд за козами

80. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт
Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники

81. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

82. Изучение эффективности почвенных гербицидов при разных сроках внесения и влияния их на засоренность и урожайность посевов кукурузы в условиях Зауралья

83. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

84. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

85. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

86. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати
87. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера
88. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

89. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

90. Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі

91. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

92. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

93. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

94. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

95. Злочинність неповнолітніх та її особливості

96. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры

97. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

98. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

99. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.