Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Механізація сільського господарства

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ПЕТРІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ Методичні рекомендації розрахунку економічної частини дипломного проекту зі спеціальності 5. 091902 „ Механізація сільського господарства” ( методична розробка ) Петрівка 2009 рік Укладач: Бабенко Тетяна Митрофанівна, викладач економічних дисциплін, „ спеціаліст вищої категорії ” Коломієць Юрій Анатолійович, викладач інформатики, “спеціаліст першої категорії ” Яковлєва Тетяна Леонідівна, лаборант економічних дисциплін Рецензент: Доскаленко Ірина Вікторівна, викладач, „ спеціаліст 1 категорії” Методична розробка рекомендована для студентів із спеціальності 5.091902 “ Механізація сільського господарства ” при виконанні дипломного проекту з економічної частини, а також рекомендована для викладачів – керівників дипломного проекту. РЕЦЕНЗІЯ на методичну розробку з дисципліни „ Менеджмент сільськогосподарського виробництва” на тему : „ Методичні рекомендації з розрахунку економічної частини дипломного проекту” із спеціальності:5.091902 „Механізація сільськогосподарського виробництва” Дипломний проект є завершальним етапом навчання студентів, його самостійною творчою роботою, успішний захист якої є підставою для присвоєння Державною екзаменаційною комісією кваліфікації „ технік-механік”. При виконанні дипломних проектів у студентів виникає багато питань з розрахунку економічної частини дипломного проекту. Мета методичної роботи – систематизувати інформацію з методики розрахунку економічної частини дипломного проекту і надати допомогу студентам при розрахунках визначення затрат на виробництво продукції сільського господарства, собівартості ремонтних робіт, визначення вартості пристосування, а також річної економії від впровадження пристосування і термін окупності. Це питання є в кожному дипломному проекті. В методичній розробці крім методики розрахунку є додатки, тобто нормативні дані для розрахунків. Методична розробка рекомендована для викладачів – керівників дипломного проекту і студентів відділення „ Механізація сільського господарства” Мета і завдання методичної розробки Дипломний проект із спеціальності 5.091902 „ Механізація сільського господарства ” включає розділ, завдання якого визначити витрати на виготовлення пристосування та обґрунтування економічної доцільності його. В методичній розробці систематизована інформація по розрахунку прямих експлуатаційних витрат виконання технологічних операцій, визначення собівартості ремонтних робіт, розрахунок економічного ефекту від впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій у виробництво. З цих питань мають місце зміни у зв’язку з новими методичними розрахунками собівартості продукції та послуг, а також змін тарифних ставок і цін на продукцію і матеріали. Мета методичної розробки - надати допомогу студентам при виконанні дипломного проекту. ПЛАН 1. Визначення собівартості ремонтних робіт 2. Визначення вартості пристосування 3. Визначення економічної доцільності і річної ефективності розробленого технологічного процесу 4.

Визначення прямих експлуатаційних витрат і собівартості виконання технологічних операцій 5. Знаходження річного економічного ефекту від впровадження пристрою 6. Методика визначення економічного ефекту від економії праці, матеріалів, капітальних вкладень і коштів на одиницю продукції або роботи 1. Визначення собівартості ремонтних робіт Собівартість - це грошовий вираз затрат праці і витрат матеріальних засобів на одиницю ремонту ( зокрема, відновлення деталі) Собівартість складається з прямих і непрямих ( накладних) витрат. До прямих витрат відносять основну і додаткову заробітну платню робітників, відрахування на соціальне страхування, вартість запасних частин і матеріалів. До непрямих (накладних) витрат відносять: - основну і додаткову заробітну платню інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу; - вартість електроенергії, пари, води, стиснутого повітря; - вартість допоміжних матеріалів; - витрати на утримання майстерні ( опалення, поточний ремонт будинків, прибирання приміщень тощо ); - витрати на охорону праці; - витрати на амортизацію основних засобів; - адміністративно-управлінські витрати ( витрати на відрядження, поштові витрати, витрати на придбання канцелярських товарів тощо ). Під час виконання дипломного проекту можна визначати накладні витрати у відсотках від основної і додаткової заробітної плати виробничих робітників (80.120%). Собівартість відновлення деталі знаходимо за формулою: Ср = Сh Сн Де Сh – прямі витрати, грн.; Сн – накладні витрати, грн. Прямі витрати визначаємо за формулою: Сh = Оh Взч Врм, Де Сh - прямі витрати, грн. Оh – заробітня платня робітника (грн.), яка складається з основної заробітної платні, додаткової – 20% від основної та відрахувань на соціальне страхування – 1,4% від суми основної і додаткової заробітної платні, відрахування у фонд зайнятості – 1,6 % від основної і додаткової заробітної платні, відрахування в пенсійний фонд – 33,2 %. Взч – витрати на придбання запасних частин, грн.; Врм – витрати на придбання основних матеріалів із додаванням торгівельних націнок у розмірі 10.12% основної вартості, грн. Заробітна платня робітника та нарахування визначається за формулою: Оh= Оо 0,2Оо 0,014( Оо 0,20Оо) 0,016(Оо 0,20Оо) 0,332(Оо 0,20Оо) Основна заробітна платня робітника визначається за формулою: де Оо – основна заробітна платня робітника, грн.; Тн – норма часу на виконання операції, хв.; Тс - годинна тарифна ставка, грн. При відновленні деталі витрат на придбання запасних частин, як правило не буває, тому: Взч = 0. Витрати на придбання основних матеріалів визначаються за формулою: Врм = Км х Вк х Q, Де Врм – витрати на придбання основних матеріалів, грн. Км – коефіцієнт, що враховує витрати матеріалів при наплавці ( Км = 1,2.1,5 ); Вк - вартість одного кілограма затраченого матеріалу в грн.; Q – 0,001 γV; Де Q – масса затраченого матеріалу, кг; γ – щільність ремонтного матеріалу, г/см3; V – об’єм ремонтного матеріалу, затраченого на відновлення, см3. Об’єм затраченого матеріалу визначається за формулою: Для циліндричних деталей Vu = πdLh, Де Vu – об’єм затраченого матеріалу, см3; d – діаметр поверхні до на плавки, см; L – довжина наплавлю вальної поверхні, см; h – товщина наплавленого шару, см; Для плоских поверхонь Vu – LhB , Де В – ширина наплавлювальної поверхні, см; Для зварювальних швів Де V – об’єм матеріалу, см3; а – розмір основи зварювального шва, см; h – висота зварювального шва, см.

2. Визначення вартості пристосування Вартість пристосування – це грошовий вираз затрат і витрат матеріальних засобів, яка складається з прямих і непрямих витрат. До прямих витрат відносять основну і додаткову заробітну плату робітників, відрахування на соціальне страхування , у пенсійний фонд, відрахування в службу зайнятості, вартість матеріалів і запасних частин. Вартість пристосування знаходять за формулою: Впр = Сос Сдод Ссс Спф Ссз Вм Взч Н, грн., де Сос – основна оплата праці за виготовлення пристосування; Сдод – додаткова оплата праці, яка береться в розмірі 10-15% від основної оплати праці; Ссс – відрахування на соціальне страхування працівників, яке становить 1,4 % від основної та додаткової оплати праці; Спф – відрахування в пенсійний фонд, яке становить 33,2 % від основної та додаткової оплати праці ; Ссз – відрахування в службу зайнятості, яке становить 1,6% від основної та додаткової оплати праці; Вм – вартість матеріалів, яка береться за оптовими цінами ринку; Взч -вартість запасних частин, береться за оптовими цінами по спеціальних каталогах; Н – накладні витрати, які становлять 70.120% від основної та додаткової оплати праці. Основна оплата праці визначається множенням норми часу в годинах на годинну тарифну ставку згідно з розрядом роботи. Таблиця 1 Розрахунок основної заробітної плати працівників при виготовленні пристосування Вид роботи Розряд роботи Норма Часу, год Тарифна ставка, грн Оплата праці,грн 1. Розмітка заготовок лиж 2 2,1 4,71 9,89 2. Вирізання заготовок лиж 3 3,2 5,18 16,58 3. Підготовка і зачищання лиж 2 1,5 4,71 7,06 4. Зварювальні роботи 3 5,3 5,18 27,45 5. Токарні роботи 2 4,9 4,71 23,08 6. Ковальські роботи 2 0,6 4,71 2,82 7. Свердлильні роботи 2 3,1 4,71 14,6 8. Складання пристрою 2 7,3 4,71 34,38 9. Фарбування пристрою 2 0,51 4,71 2,40 10.Пусконалагоджувальні і регулювальні роботи, а також виявлення і усунення неполадок 3 9,4 5,18 48,69 ВСЬОГО Х Х Х 186,95 Основна заробітна плата складає 109,01 грн. Додаткову заробітну плату знаходимо за формулою: Відрахування на соціальне страхування визначаємо за формулою: Відрахування в пенсійний фонд знаходимо за формулою: Відрахування в службу зайнятості визначаємо за формулою: Вартість матеріалів, необхідних для виготовлення пристосування зводимо в таблицю. Таблиця 2 Розрахунок вартості матеріалів Назва матеріалу Маса, кг Вартість 1кг, грн Загальна вартість, грн 1. Сталь листова товщиною 10мм 96 4,0 38,4 2. Сталь кругла діаметром 28 мм 18,4 4,2 72,28 3. Сталь кругла діаметром 10 мм 10,3 4,2 43,26 4. Фарба 3,0 23,1 6 9,3 ВСЬОГО Х Х 568,84 Вартість матеріалів становить Вм = 568,84 грн Вартість запасних частин, затрачених на виготовлення пристрою зводимо в таблицю. Таблиця 3Розрахунок вартості запасних частин Назва запчастини Кількість, шт Маса, кг Вартість 1кг, грн Загальна Вартість,грн 1 2 3 4 5 1. Конічний редуктор 1 65 0,42 27,3 2. Карданний вал 1 10,3 0,42 4,32 3. Вивантажувальний шнек 1 56,7 0,42 23,81 4. Корпус підшипника 1 0,51 0,42 0,21 5. Муфта з’єднувальна 1 1,2 0,42 0,52 6. Підшипник № 11205 К 1 - - 51,09 7. Скоба 1 0,8 0,42 0,33 8.

У довонний час цей завод знаходився на околиц тодшнього Кива. В повонн роки в тому район почалось нтенсивне будвництво промислових об'ктв та житла. 147 Для деяких цукроварень було доставлено з Нмеччини паси, яких взагал бракувало. 148 З метою планомрного  органзованого пограбування сльського господарства нацисти зберегли колективн форми господарювання, перетворивши колгоспи у громадськ та общинн господарства, а радгоспи у державн матки. На перших порах повнстю збереглась система оплати прац та органзац виробництва, а також встановлен ще комунстичним режимом норми поставок сльгосппродукц. Починаючи з зими 19421943 рокв нмц нав'язали селянським господарствам натуральн податки. З цього часу утвердився принцип тотального вилучення. У лютому 1942 року нацисти вдалися до аграрно реформи, запровадивши приватну власнсть на землю. Селянам надляли у постйне користування вд 0,5 до 23 га. На середину 1943 року в Укран снувало клька сотень приватновласницьких господарств. В окремих регонах, зокрема у тих, де господарювала вйськова адмнстраця, становище селян було непоганим

1. Регіональна економіка сільського господарства України

2. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

3. Господарство України періоду утвердження капіталізму

4. Механізм кредитування банками України

5. Сучасний стан сільского господарства України

6. Реалізація Конституції України
7. Поява робітничих організацій в Україні
8. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

9. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

10. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

11. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

12. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

13. Проект модернізації конструкції шатуну автомобільного двигуна

14. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

15. Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці

16. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Модернізація механізму товаровідтягування побутової трикотажної машини "Українка-2"

18. Выбор программного средства для комплексной автоматизации работы офиса

19. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

20. Комплексная механизация и автоматизация

21. Комплексная автоматизация и механизация погрузо-разгрузочных работ на станции

22. Статистика сільського господарства
23. Організаційна система управління природокористуванням України
24. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

25. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

26. Сільське господарство i харчова промисловість України

27. Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"

28. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

29. Механізм реалізації форфейтингу

30. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

31. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

32. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

34. Організація роботи Верховної Ради України

35. Правове становище фермерського господарства в Україні

36. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

37. Характеристика "1С: Комплексная автоматизация 8"

38. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.
39. Радянізація західних областей України після Другої світової війни
40. Українізація: її суть та наслідки

41. Лексико-граматична організація українських військових команд

42. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

43. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

44. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

45. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

46. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

47. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

48. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Співробітництво Україна-СОТ і проблема глобальної лібералізації

50. Комплексная автоматизация проектов разработки ПО в условиях кризиса

51. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

52. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

53. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

54. Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь?
55. Дитячі та юнацькі організації в Україні
56. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

57. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

58. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

59. Комплексная автоматизация автотранспортного предприятия

60. Розвиток сільського туризма в Україні

61. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

62. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

63. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

64. Правове забезпечення організації лісового господарства

Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

65. Анализ основных показателей работы предприятия РУП "Завод средств комплексной автоматизации": объемов выпускаемой продукции, себестоимости, прибыли

66. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

67. Общая характеристика предприятия РУП "Завод средств комплексной автоматизации", характеристика выпускаемой продукции и рынков ее сбыта

68. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

69. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

70. Введение в специальность («комплексная реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений»)
71. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
72. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

73. Атомна енергетика України і РПС

74. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

75. Комплексный анализ современных ландшафтов и их эволюции на территории Катангского плато

76. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

77. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

78. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

79. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

80. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Політичні права і свободи громадян України

82. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

83. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

84. Львівський музей українського мистецтва

85. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

86. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
87. Реферат по книге Фернана Броделя
88. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

89. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

90. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

91. Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации

92. Внедрение средств автоматизации

93. Автоматизация бухгалтерского учета в России

94. Автоматизация рабочего места менеджера по учету товара

95. Автоматизация банковской деятельности. Банковские сети

96. Система автоматизации на котлоагрегатах

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Комплексные числа и действия с ними (Доклад)

98. Комплексные числа

99. Комплексные числа

100. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.