Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат По теме: " Сюжет та історія створення роману Панаса Мирного " Хіба ревуть воли, як ясла повні? "" Ліцей " Інтелект " 10 - В Міхальов Максим 16 Октября 1997 г. "ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ"Історія створення роману. У 1872 р. Панас Мирний виїхав у службових справах з Полтави до Гадяча, де у свій час навчався і працював у повітовому суді. По дорозі візник розповів йому цікаву історію про місцевого розбійника Василя Гнидку, якого недавно відправили на каторгу. Доля сільського чесного парубка, що стає на хибний шлях, зацікавила молодого письменника, і він написав нарис "Подоріжжя від Полтави до Гадячого" (1872), який 1874 р. було надруковано у львівському журналі "Правда". Однак письменник на цьому не заспокоївся, він задумався над причинами, які призвели Гиндку до розбійництва, написав художній твір про "безталанну дитину свого віку" і назвав його "Чіпка" (1872). Руко- пис повісті прочитав Іван Білик (старший брат письменника Іван Рудченко, відомий літератор, фольклорист, критик) і порадив соціальне вмотивувати його вчинки. Поради були слушними, і бра- ти прийнялися за поширення і удосконалення твору; було здійс- нено кілька редакцій і 1875 р. під назвою "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" подано до цензури. Однак роман не був надрукований у зв'язку з опублікуванням Емського акта (1876) про повну забо- рону друкування творів українською мовою. Тоді письменник переслав роман у Женеву до дядька Лесі Українки М. Драгома- нова, де за його сприянням у 1880 р. твір було надруковано. До революції роман друкувався у Львові (1887) і в Києві (1903, 1905), але в Києві - під назвою "Пропаща сила". Тема. Сюжет. Особливості композиції. Роман Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" багатоплано- вий. У ньому відображено життя українського селянства протя- гом кількох поколінь-від заселення південних степів і закріпа- чення сіл до реформи 1861 р. і введення пореформених порядків. Найбільше ж уваги автори приділили висвітленню передреформе- ного періоду, самого процесу розкріпачення селян і введенню зем- ських порядків у країні. Письменники переконливо показали, що селяни були обдурені, що реформа не принесла справжньої волі, її було здійснено в інтересах поміщиків та капіталістів. Це й при- вело народні маси до шукання виходу з нестерпного становища, викликало стихійний протест, який вилився в численні повстання проти безправ'я і нового гноблення. Роман складається з чотирьох великих частин, кожна з яких поділяється на розділи, їх у творі тридцять. Кожна частина і роз- діл мають свій зміст і композиційну завершеність. У першій части- ні йдеться про дитячі і юнацькі роки головного героя Чіпки, у дру- гій подано історію села Пісок за півтораста років, третя продов- жує розповідь про тяжку долю селянського бунтаря, а остання знайомить читача з його трагедійним кінцем. Події в романі розгор- таються кількома сюжетними лініями: життя, боротьба і шукання соціальної справедливості Чіпки; життєвий шлях Максима Ґудзя, змалювання його морального занепаду: зображення процесу закрі- пачення, кріпосницького свавілля, царської реформи і народних рухів проти гноблення на всіх етапах розвитку села Пісок.

Важли- ничи є також менші сюжетні лінії: історія династії панів Поль- ських. життєвий іплях товариша Чіпки Грицька, матері Чіпки Мотрі, дружини Галі. Полії в романі відбуваються не в хронологічній, а в логічно- психологічній послідовності. З головним героєм твору ми знайо- мимоси, коли ранньою весною він, сільський парубок, іде оглядати свою ниву, де зустрічається з "польовою царівною"-дівчиною Галею, а потім йде розповідь про його дитячі роки, працю за під- пасича і те, як він стає господарем. Про дідів і батьків Чіпки і Мак- сима йдеться не в першій, а в другій частині. Крім того, у творі багато спогадів і згадок персонажів, вставних епізодів, пейзажів, описів, масових сцен, розповідей, які поширюють панораму зобра- ження сслиііськиго життя, дають соціально-психологічну мотивацію вчинкам персонажів, їх поведінці. Екскурс у минуле в другий части- ні роману, ясна річ, гальмує розвиток основних подій, дуже поши- рює експозицію, однак дає багатющий матеріал для характери- стики головних персонажів, можливість авторам відобразити спо- конвічну боротьбу народних мас за волю, за людські права. Пер- ший серйозний конфлікт Чіпки з місцевою владою - це епізод, коли у нього відбирають землю, якою його матір наділила громада. Це й становить зав'язку твору. Молодий дбайливий господар шукає справедливості, сподівається знайти захист у суді, але скрізь кругова порука і кривда, що й приводить його до стихійного бунтарства. Талановитий юнак боляче сприймає грабіжницький характер розкріпачення і сміливо захищає кріпаків під час бунту. Щоб помститися кривдникам, він стає на шлях розбою, "рівняє бідних з багатими". Але сильна натура не може відразу впасти. До чесного життя повертається Чіпка після одруження з Галею. Односельці обирають його членом земської управи, він хоче бути корисною для громади людиною. Однак для повітових земських діячів він виявився небезпечним, і його незаконно виключають із земства через "неблагонадійність". "Як сто зміїв разом ужалило його серце"-таким порівнянням підкреслюються переживання Чіпки. Боротьба з земським панством і губернськими чиновниками "за правду" є кульмінацією в творі. Перемагають хитрі і під- ступні вороги. Чіпка знову стає на хибний шлях розбійництва, схо- диться з злочинним товариством; життя зробило його жорстоким. Арешт і заслання Чіпки до Сибіру, трагічна загибель Галі-його дружини-така розв'язка твору. Як бачимо, композиція роману складна, кожна складова частина ЇЇ підпорядкована розкриттю причин, чому кращі люди з народу стають злодіями, розбійниками, власне "пропащою силою".

Претендуя на выявление смысла событий частной жизни, он постепенно нащупывал собственную форму, позволявшую органично примирить этику и эстетику. По мнению маркиза д'Аржана, роман должен так организовывать материал, чтобы "поучение" не навязывалось читателю наподобие басенной морали, а "исходило, так сказать, из глубины сюжета". Жизнь, увиденная романистом изнутри, должна была по собственной воле раскрыть перед читателем красоту своего смысла, она побуждала к более широкому, непредвзятому взгляду на мир. Иными словами, историческая перспектива обещала раскрыться не иначе как во взаимодействии точек зрения; оркестровать их было по силам лишь роману нового типа, не монологического, каким он представал до сих пор, а полифонического, в котором голоса героев звучали бы на равных. Авантюрно-бытовой роман XVI-XVII вв. во главе с плутовским героем складывался как монологический. Таковы в основном испанские плутовские романы, в которых достоверность изображаемых событий обосновывалась фактом непосредственного участия в них героя-рассказчика

1. Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"

2. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

3. Принцип театрализации в романе Теккерея "Ярмарка тщеславия"

4. Образ Петербурга в романе Достоевского "Преступление и наказание"

5. Художественный мир в романе Виктора Пелевина "Жизнь насекомых"

6. "Теория" и поведение Раскольникова в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание"
7. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"
8. Сатин и Лука по роману Горького "На дне"

9. Роман Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети" в аспекте современного изучения классики

10. Роман "Пути небесные" как итог духовных исканий Ивана Сергеевича Шмелева

11. Неужели зло так привлекательно? (по роману Лермонтова "Герой нашего времени")

12. Белинский о романе Пушкина - "Евгений Онегин"

13. Добро и зло в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

14. Изображение деревни в романе Ф.А. Абрамова "Братья и сестры"

15. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

16. Образы коммунистов в романе М.Шолохова "Поднятая целина"

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

17. Развитие личности главного героя в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

18. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

19. Роман "Мастер и Маргарита"

20. Роман А.Н.Толстого "Петр Первый"

21. Семья Болконских в романе "Война и Мир"

22. Фразеологизмы в романе М.А.Шолохова "Поднятая Целина"
23. Художественный мир в романе Курта Воннегута "Сирены Титана"
24. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

25. Почему повесть "Княжна Мэри" занимает центральное место в романе "Герой нашего времени"?

26. Образ Наполеона в романе "Война и мир"

27. "Преступление и наказание" - роман-предупреждение

28. "Отцы и дети" в романе Тургенева

29. Образ Печёрина в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"

30. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

31. Готический роман

32. Роман И. А. Гончарова "Обрыв"

Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Тема любви в романе Булгакова "Мастер и Маргарита"

34. Петербург в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

35. Трагедия творческого сознания в романе Владимира Набокова "Защита Лужина"

36. Шуты и юродивые в романах Ф. Достоевского

37. Крепостное крестьянство в романе Пушкина "Евгений Онегин"

38. Базаров герой своего времени по роману Тургенева "Отцы и дети"
39. Образ художника в романе М.Булгакова "Мастер и Маргарита"
40. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

41. Булгаковская Москва в романе «Мастер и Маргарита».

42. Тема мудрого безумия в романе "Дон Кихот"

43. Тема Судьбы в романах Пушкина

44. Лирические отступления в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

45. Природа в романе Мухтара Ауэзова "Путь Абая"

46. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

47. Идеи Ницще в романе Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея"

48. Крушение идеи "сверхчеловека" в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

49. Идеальное общество, возможно ли оно (по роману Зацепина "Мы")

50. Роль гротеска в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

51. Пётр II Алексеевич Романов

52. Великий вятский изобретатель Роман Костерин

53. Роман о Лисе (Le Roman de Renart)

54. Сатирическое изображение Москвы и москвичей в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"
55. Мир униженных и оскорбленных в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание"
56. Легенда и рыцарский роман

57. Американская мечта в романе Фитцжеральда Великий Гэтсби

58. Роман Гете Страдания юного Вертера

59. Характер экзистенциализма в романе А.Камю Чума

60. Роман Г. Я. Гриммельсгаузена "Симплициссимус"

61. Герой-интеллигент в современной русской литературе по роману А. Битова «Улетающий Монахов»

62. Проблема искусства в «Театральном романе» М. А. Булгакова

63. Федот Кадушкин — трагическая фигура своего времени (по роману И. Акулова «Касьян Остудный»)

64. Философский роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы

65. Устремленность к абсолютным началам бытия: роман Л. Н. Толстого «Война и мир»

66. Греческий роман

67. Неравновесные символические системы и "психолазеры"романе Умберто Эко "Маятник Фуко")

68. Тайна человека в романе "Бедные люди"

69. Тема любви в «Романе о Тристане и Изольде»

70. Что в мире и человеке открыл мне роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»?
71. От женской литературы - к "женскому роману"?
72. Проблемы творчества и творческой личности в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

73. Вечный спор Иешуа с Пилатом (по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)

74. Обыватели тридцатых годов в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

75. Тема бессмертия и воскресения души в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

76. Роман «Мастер и Маргарита» — итоговое произведение М. А. Булгакова

77. Только человек ответственен за добро и зло (По роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита")

78. Идея “сверхчеловека” в трагедии А. С. Пушкина “Моцарт и Сальери” и романе Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”

79. Бал у Сатаны в романе «Мастер и Маргарита» и отношение Михаила Булгакова к «еврейской теме»

80. Тема счастья в романе Гончарова «Обломов»

Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы

81. Человек и революция (по роману Б. Пастернака «Доктор Живаго»)

82. Тема революции и гражданской войны в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»

83. О символической образности в романе М.Е.Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы»

84. Библейские мотивы в романе Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго"

85. Автор и его герои по роману Н. С. Лескова «Соборяне»

86. «Мы тут как в плену» (по роману «Дело Артамоновых» )
87. Авторская позиция в романе «Обрыв»
88. Борьба добра и зла в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

89. Россия в романе И. А. Гончарова «Обыкновенная история»

90. Символика в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (сон Татьяны) (вариант 2)

91. Роман о повседневной жизни обыкновенных людей (по роману "Обыкновенная история")

92. Автор и его герой в романе И. С. Тургенева "Отцы и дети"

93. Андрей Штольц как "человек действия". (По роману И.А. Гончарова "Обломов")

94. Мотив дома в романе Людмилы Улицкой «Медея и её дети»

95. Наталья Ласунская — тип «тургеневской» девушки (по роману «Рудин»)

96. Женщины и лошади в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»

Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины

97. Нравственное прозрение Дмитрия Нехлюдова (по роману Л. Н. Толстого «Воскресение»)

98. "Сон Обломова" в романе И.А. Гончарова "Обломов"

99. Способы раскрытия психологии героев в романе "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.