Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Кадрова політика

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

як основний інструмент формування мотивації на підприємстві Основні етапи побудови кадрової політики Основні суб’єкти керуючої системи Державна кадрова політика в Україні Висновок Література 1. Кадрова політика як основний інструмент формування мотивації на підприємстві На сучасному етапі в Україні формується новий механізм мотивації праці та удосконалюється його основний інструмент - кадрова політика. Нова філософія формування кадрової політики в Україні повинна виходити з того, що кадрову політику необхідно інтегрувати в стратегію розвитку країни, регіону, підприємства, враховуючи нові економічні та соціальні умови даного розвитку. У нових умовах розвитку економіки України повинні бути вирішені питання координації діяльності, узгодження інтересів, усунення протиріч та визначення нових функцій інституціональних структур, що займаються розробкою та реалізацією кадрової стратегії. Стратегія розвитку державної кадрової політики, повинна бути спрямована на формування кадрового потенціалу України як найважливішого інтелектуального та професійного ресурсу українського суспільства, що забезпечує ефективний соціально - економічний розвиток країни та високу конкурентоспроможність у світовій соціально - економічній системі в конкретній історичній перспективі. Розробка кадрової стратегії подібна з розробкою стратегії розвитку організації та складається у визначенні курсу дій, часу їх реалізації, показників оцінки процесу та розробки планів організаційно - технічних заходів щодо реалізації цього курсу дій. У кожному разі обрані напрямки розробки кадрової стратегії потрібно засновувати на стратегії розвитку країни, регіону та націлювати на формування виробничого поведінки, що сприяє його розвитку. 2. Основні етапи побудови кадрової політики Основними етапами побудови кадрової стратегії є: розробка нормативної бази в межах своєї компетенції; формування цілей, завдань і принципів системи кадрової політики, що випливають із концепції економічного розвитку; аналіз та облік зовнішніх факторів; програмування, що включає розробку системи процедур, заходів та кадрових технологій; моніторинг &quo ;людських ресурсів&quo ; (реалізація конкретних заходів та оцінка їх ефективності); контроль на всіх ієрархічних рівнях керування. Стратегія кадрової політики визначає: пріоритетність напрямків розвитку економіки, об'єктивна потреба створення кадрової політики як складової частини реформування економіки, як наслідок, необхідність аналізу реального стану кадрового корпуса, виявлення в ньому позитивних та негативних тенденцій, перспектив розвитку; суб'єкти та об'єкти кадрової політики, їх взаємозв'язок і взаємини кадрових процесах; характеристика основних принципів в кадровій політиці держави, регіону, підприємства, та їхня взаємодія. Для забезпечення ефективного керування системою формування кадрової політики в цілому необхідно підрозділити її на ряд підсистем. Ці підсистеми утворять механізм управління, що представляє собою сукупність органів управління, засобів, методів та інструментів, за допомогою яких вони впливають на об'єкт управління для найбільш ефективного досягнення цілей, які стоять перед соціальною системою.

3. Основні суб’єкти керуючої системи Основними суб'єктами керуючої системи є: Органи державного управління. Органи регіонального управління. Кадри підрозділів системи управління &quo ;людськими ресурсами&quo ;. Інформаційно-управлінські зв'язки та потоки. Основні методи управління регіональним ринком праці. Функції управління кадровою політикою включають: Аналіз ринку праці; Прогнозування кадрової політики; Планування чисельності для досягнення балансу попиту та пропозиції; Інформаційне забезпечення; Місце та роль даних функцій за останні роки істотно змінилися. Наприклад, зросла роль аналізу та прогнозування, звузилася функція обліку. Змінилася функція планування людських ресурсів, тому що господарюючі суб'єкти самостійні у своїх діях. Роль контролю з боку держави (на рівні регіону) зведена до мінімуму. Функція стимулювання практично повністю здійснюється в нижній ланці управління - на підприємстві. Кадрова політика - це система мір, спрямованих на формування інституціональних структур, відповідно до цілей та інтересів країни, для ефективного процесу відтворення кадрового потенціалу на певній фазі життєвого циклу економічної системи. Кадрова політика - це вираження соціальних та економічних інтересів і відносин різних верств населення в кадровому контексті; це оптимальне сполучення державних, регіональних, групових, індивідуальних інтересів і потреб при розвитку кадрового потенціалу; це цілі, завдання, найважливіші напрямки та принципи роботи державних, регіональних і місцевих структур. При формуванні ефективної кадрової політики, необхідно врахувати досвід країн з ринковими відносинами. Регулювання ринку праці в західних країнах здійснюється на трьох рівнях: державному, територіальному та на рівні організації. Існують різні моделі регулювання, що відрізняються цільовими постановами, методами та засобами, умовами господарського розвитку. Кадрова політика визначає основний зміст програми набору, відбору, розміщення, підготовки та перепідготовки персоналу організації, але не зводиться до неї. Вона відбиває тенденції зміни інтересів і потреб, цінностей і мотивації співробітників організації, які визначають активність людини. З огляду на світовий досвід, основні напрямки активної політики зайнятості на ринку праці повинні включити: професійну підготовку та перепідготовку, профорієнтацію та стимулювання адаптації до ситуації на ринку праці; заохочення безробітних до активного пошуку роботи, а підприємців до збільшення зайнятості шляхом надання їм субсидій та податкових пільг; створення умов підприємцям для наймання певних груп безробітних (молоді, інвалідів, довгостроково безробітних). Відтворення та навчання трудових ресурсів - це дві складові процеса формування кадрового потенціалу, які визначають ефективність використання даного потенціалу. В Україні система відтворення, навчання та підвищення кваліфікації кадрового потенціалу вимагає серйозних капіталовкладень. Ця проблема буде вирішена як і в інших країнах, якщо розглядати витрати на кадрове регулювання, перепідготовку та навчання кадрів як капітальні вкладення, а не як витрати.

У цей час, коли національною ідеєю проголошено &quo ;Інвестиції в людину&quo ;, є підстави думати, що це позитивно позначиться на стані людських ресурсів країни. 4. Державна кадрова політика в Україні Протягом багатьох років до вирішення кадрових питань підходили однобічно, а саме – в кожному працівникові бачили, перш за все, слухняного виконавця, який реалізує вказівки керівника. Сьогодні характер трудової діяльності суттєво змінюється, що ставить підвищені вимоги до формування та реалізації кадрової політики в державі. Особливо важливим це питання є для управління персоналом у державній, у тому числі податковій, службі. Основні вимоги до кадрової політики: Державна кадрова політика не повинна бути декларативною, а абстрактною. Навпаки, вона повинна мати творчий, дієвий характер. Повинна бути системною, комплексною і всебічною. Це обумовлює її динамічність, а відтак поетапність проведення. Як об’єкт треба розглядати все працююче населення, всі його рівні, тобто державна кадрова політика повинна бути загальною. Мати новаторський, але не кон’юнктурний характер, йти на декілька кроків вперед, бути прогнозованою, випереджувальною. Сучасна державна кадрова політика повинна мати послідовно демократичний характер. Необхідність розробки нової кадрової політики, кадрового забезпечення випливає із змісту тих завдань, які стоять сьогодні перед державою. Необхідно виробити нові ідеї, принципи і технології вирішення кадрових питань, які б відбивали сучасний рівень управлінської науки, практики і вимоги демократичного суспільства. Для виконання своїх функцій державі необхідний апарат службовців. У той же час професійні кадри потрібні всім структурам, які функціонують у межах держави. Держава не може залишити ці кадри поза своїм впливом, тому що без цього не може бути забезпечена нормальна життєдіяльність людей, суспільства в цілому. Державна кадрова політика (де її суб’єктом виступає держава) визначає місце і роль кадрів у суспільстві, мету, завдання, найважливіші напрями і принципи роботи державних структур з кадрами, головні критерії їх оцінки, шляхи вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, раціональне використання кадрового потенціалу країни. Окремі гілки влади, міністерства, відомства, місцеві державні адміністрації розробляють свої кадрові програми і плани, але в межах стратегії і тактики, реалізуючи державну кадрову політику. Саме за таких умов вона може стати ефективним важелем державного впливу на економіку і політичне життя. У нових умовах суттєво змінюється зміст державної кадрової політики. З одного боку, він звужується з погляду змісту, а з другого, розширюється в плані збільшення об’єктів впливу, збагачення і розвитку ролі місцевих державних органів у роботі з кадрами. Особливої уваги заслуговує питання про об’єкти та суб’єкти державної кадрової політики. Протягом довгих років кадрова політика розглядалась як односторонній процес, який іде “зверху донизу”, з яскраво визначеною централізацією керуючого впливу. При цьому головним і майже повним суб’єктом кадрової політики була КПРС, яка майже зрослась з державними структурами.

Для збереження власнопдметности й незалежности полтики визвольного руху, конче треба докласти всх старань, щоб цла його дяльнсть, зокрема закордонна полтика, спиралась на власн укранськ засоби й спроможност. Закордонне Представництво УГВР, за свом призначенням, мало б репрезентувати справи укранського визвольного руху перед зовншнм свтом  виступати перед ним, як партнер. Для того, крм морально-полтично опори в крайовй боротьб, воно мусло б мати опертя на мцну укранську кадрову й матеряльну базу на емграц, зокрема з уваги на труднощ зв'язку з Батьквщиною. Тим часом ЗП УГВР пшло на розрив з диною укранською полтичною силою за кордоном, яка його всебчно пдтримувала, та зробило пдставою свого полтичного снування й дяльности чужо-сторонню матеряльну й полтичну пдтримку. Це  протилежнсть до принципу органзац самостйно полтично д. Було б накше, якби чужа пдтримка становила тльки доповнення або поширення власно основно бази, сперто на укранськ засоби. Але ЗП УГВР повнстю сперло на чуж засоби  чужу пдтримку свою полтичну дяльнсть, навть на укранському вдтинку

1. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

2. Кадрова політика організації

3. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

4. Національна політика СРСР в роки перебудови

5. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

6. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
7. Основні напрямки зовнішньої політики України
8. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

9. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

10. Процентна політика комерційного банку

11. Інформаційна політика України

12. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

13. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

14. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

15. Інвестиційна політика банків в Україні

16. Державна політика в галузі охорони праці

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

18. Організація облікової політики підприємства

19. Формування облікової політики підприємства

20. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

21. Концепція регіональної політики

22. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
23. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
24. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

25. Сучасна мовна політика України

26. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

27. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

28. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

29. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

30. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

31. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

32. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Політика А. Гітлера

34. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

35. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

36. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

37. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

38. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"
39. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"
40. Асортиментна політика підприємства

41. Маркетингова товарна політика

42. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

43. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

44. Управління ціновою політикою підприємства

45. Цінова політика фірми та її оцінка

46. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

47. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

48. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

49. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

50. Міжнародні відносини та зовнішня політика

51. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

52. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

53. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

54. Маркетингова політика ПМП "Арконі"
55. Державна політика в Україні
56. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

57. Етнонаціональні відносини й національна політика

58. Лобізм як явище сучасної політики

59. Міжнародна політика і світовий політичний процес

60. Політологія як наука і політика як суспільне явище

61. Політик і політичний режим

62. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

63. Політика як суспільне явище

64. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

65. Політика і етика: соціально-філософський аспект

66. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

67. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

68. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

69. Соціальна політика

70. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя
71. Структура системи соціального захисту населення і політики України
72. Митна політика України

73. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

74. Сучасна митно-тарифна політика України

75. Бюджетна політика

76. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

77. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

78. Державне регулювання соціальної політики

79. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

80. Суть фінансової політики держави

Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

81. Фінансова політика

82. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

83. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

84. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

85. Антимонопольна політика держави та її сутність

86. Грошово-кредитна політика держави
87. Державна промислова політика
88. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

89. Концепція непослідовності політики у часі

90. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

91. Особливості інноваційної політики розвинених країн

92. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

93. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

94. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

95. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

96. Свободный полет в полях тяготения

Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото

97. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

98. Психогенетика: сцепленное наследование, генетика пола

99. Налоговая система России в новом правовом поле

100. Політичні права і свободи громадян України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.