Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Теорія суспільного договору походження держави

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат на тему: Теорія суспільного договору походження держави ПЛАНВступ 1. Теорія суспільного договору Ж.Ж. Руссо 2. Теорія суспільного договору Т. Гоббса 3. Теорія суспільного договору Дж. Локка 4. Теорія суспільного договору А.Н. Радіщева 5. Г. Гегель і критика теорії суспільного договору Висновок Список використаної літератури Вступ Інтернет-енциклопедія «Вікипедія» дає розгорнені і докладні визначення поняттю договірної теорії походження держави. Ось деякі з них: «На думку представників даною, держава виникає як продукт свідомої творчості, як результат, в який вступають люди, що знаходилися до цього в «природному» стані». «Держава - раціональне об'єднання людей на основі угоди між ними, через яку вони передають частину своєї влади державі. Ізольовані до походження держави індивіди перетворюються на єдиний народ. У результаті у правителів і суспільства виникає комплекс взаємних прав і обов’язків і відповідно — відповідальність за невиконання останніх. Так, держава має право приймати, збирати, карати злочинців і тому подібне, але зобов'язано захищати свою власність і так далі Громадяни зобов'язані дотримувати закони, платити податки і ін., у свою чергу вони мають право на захист свободи і власності, а в разі зловживання правителями владою розірвати договір з ними навіть шляхом бунту. Договірна теорія існує вже більше двох тисячоліть і грунтується на двох основних постулатах. Перший полягає в тому, що до виникнення держави і права люди жили в умовах так званого природного стану. Цей факт визнається всіма представниками теорії. Другий постулат свідчить, що люди повинні об'єднатися в державу. Для чого і на яких правах? Тут думки представників договірної теорії сильно розходяться. Вже в Древній Греції деякі софісти вважали, що держава виникла в результаті договірного об'єднання людей з метою забезпечення справедливості. Філософ Епікур писав, що «держава покоїться на взаємному договорі людей.». Свій розвиток договірна теорія отримала в праці блискучої плеяди мислителів XVII—XVIII вв. Р. Гроция, Б. Спінози (Голландія), Т. Гоббса, Дж. Локка (Англія), Же.-Ж. Руссо (Франція), А.Н. Радіщева (Росія). Основна думка договірної теорії: державі передує природний стан, після якого люди укладають так званий «суспільний договір», що створює державу. Під поняттям «Суспільний договір» розуміється згода між ізольованими до того індивідами на об'єднання, на утворення держави, перетворюючи неорганізовану безліч людей на єдиний народ. Слід підкреслити, що при цьому суспільний договір мислився не як історичний факт підписання всіма якого-небудь конкретного документа з майбутнім носієм влади (воєвода, князь, цар), а як стан суспільства, коли люди добровільно об'єдналися в його державно-організаційну форму, як принцип, що обґрунтовує правомірність державної влади. У договірній теорії основна фігура - це абстрактний, можна навіть говорити «ідеальна» людина, (адже вживають же фізики поняття «Ідеальний газ»), який вступає в угоду і утворює державу. Але такої ідеальної людини як суб'єкта історичного процесу ніколи не існувало. Людина завжди виступала в різних соціальних об'єднаннях: общинах, кланах, великих сім'ях, класах, в суспільстві, які і були реальними суб'єктами процесу створення держави.

Суспільний договір в тому розумінні, в якому його розглядували прихильники договірної теорії слід розглядувати як логічну передумову, без якої неможливо пояснити відзнаку держави від первісного суспільства. Тому не випадково безпосередніх і достовірних фактів виникнення держави в результаті договору історія не пред'являє. Хоча інколи як приклад приводять норманську теорію походження російської держави. Так, згідно літописній легенді начальник варяжського військового загону Рюрік, був покликаний ильменскими слов'янами разом з братами Синеусом і Трувором княжити до Новгорода. Був усний договір, і цей момент багато хто вважає за момент виникнення російської держави. Слід зазначити, що норманська теорія піддавалася різкій критиці з боку видатного російського ученого М.В. Ломоносова. Іншим прикладом може служити договірна практика багатьох феодальних міст, що укладали договір з князем про його матеріальне забезпечення в обмін на управління містом, на захист міста від зовнішніх посягань і внутрішніх розбратів. Дана теорія отримала окреме підтвердження навіть в XX столітті, наприклад, коли було поміщено угоду («поразумение») в кризисний період 80-х років між польською «Солідарністю» і владою. У своєму рефераті я проаналізую основні теорії походження держави, висунуті представниками різних епох, держав і політичних течій, а також спробую порівняти, наскільки по-різному прихильники даної теорії обґрунтовують необхідність укладення суспільного договору. 1. Теорія суспільного договору Ж.Ж. Руссо Руссо вважав, що люди в природному («додержавному») стані володіють природженими правами і свободами. Потім ради світу і благополуччя полягає суспільний договір між кожним членом суспільства і створюваною державою. Люди передають частку своїх прав державної влади і беруть зобов'язання підкорятися їй, а держава зобов'язалася охороняти невідчужувані права людини (право власності, свободу, безпеку). Угода людей, по думці Руссо, - основа законної влади. В результаті кожен договірний стає одним з учасників цієї волі. Суверенітет належить народові в цілому, а правителі — це уповноважені народу, зобов'язані звітувати перед ним і змінювані по його волі. Руссо вважав, що діяльність правителів (держави) не може суперечити справжнім інтересам суспільства. Якщо держава перестає слідувати спільній волі і виконувати свої моральні зобов'язання, воно втрачає етичну основу свого існування. Забезпечення цієї етичної опори влади Руссо покладав на так звану «цивільну релігію», покликану об'єднати громадян на основі віри в Бога, в безсмертя душі, в невідворотність покарання пороку і торжества чесноти. Дані ідеї Руссо виклав в найвідомішій своїй роботі — «О суспільному договорі, або Принципи політичного права» (1762). Слідуючи теорії Руссо, держава – це суб'єкт, утворений волею людей, тобто воля людей – первинна, держава, – похідне від цієї волі, повторно. Таким чином, держава це створення людей і воно (держава) могло б бути таким, яким його хотіли б бачити люди (громадяни). Проте цей вивід не пояснює, чому все без виключення держави, що виникли як в давнину (наприклад, античні поліси), або найсучасніші (Косово, Чорногорія), не відповідають тим вимогам, які пред'являлися до держави як до суспільства «загального благоденствування».

Напрошується єдиний вивід: люди ніколи не зможуть домовитися, а вірніше, поділити владу і матеріальні блага так, щоб всі залишилися задоволені. 2. Теорія суспільного договору Т. Гоббса Гоббс вважав, що природний стан людства, це стан «війни всіх проти всіх». І щоб припинити цю війну, необхідно домовитися, і бути не поодинці, а об'єднатися. Проте це домовленість не припиняє війну, навіть в тому сенсі, в якому її розумів Гоббс. Люди, навіть об'єднані в державу, під владою, наприклад монарха, продовжують терпіти позбавлення. У наявності соціальна расслоенность суспільства, і як наслідок, злочини проти особи і власності. Гоббс, навпаки, доводив, що якщо влада добровільно передана правителеві, наприклад, князеві, то він – князь – віднині володіє необмеженими повноваженнями. Гоббс звеличив роль держави, яку він визнає абсолютним сувереном. В питанні про формах держави симпатії Гоббса — на стороні монархії. Люди, ведені страхом, об'єдналися в співтовариство, відмовившись від «права» необмеженого самоствердження на користь суверена і уповноваживши його діяти від їх імені. Якщо люди, піклуючись про свою безпеку, погодилися на такий «суспільний договір», то влада суверена має бути абсолютною; інакше, що роздираються суперечливими домаганнями, вони завжди знаходитимуться під загрозою анархії, властивої бездоговірному природному стану. Гоббс також відомий концепцією закону як заповіді суверена. Він також добре розумів відмінність між питаннями: «Що є закон?» і чи «Справедливий закон?», які люди – і в той давній час, і сьогодні – мають схильність змішувати. Теорія Гоббса виправдовує тільки ділення суспільства на класи і необхідність «верхів» містити армію, або, кажучи сучасною мовою, «апарат примусу», щоб не бути поваленими «низами». 3. Теорія суспільного договору Дж. Локка Один з яскравих теоретиків цивільного суспільства – британський філософ Дж. Локк – виступав проти влади феодальної військової аристократії на користь правової демократичної держави. Ідеал такої держави - підзвітність короля і лордів закону, тобто конституційна монархія. Локк передбачав особливий конституційний механізм, що заважає державі виходити за рамки повноважень, першим запропонував принцип розділення властей (на законодавчу, старанну і судову). По теорії Локка люди до виникнення держави перебували в природному стані, при якому кожен володів владою, витікаючою із закону. У природному стані відсутні органи, які могли б неупереджено вирішувати спори між людьми, здійснювати належне покарання винних в порушенні природних законів. Все це породжує обстановку невпевненості, дестабілізує звичайне розмірене життя. Також мінусом природного стану є те, що той, хто засудив несправедливо когось, навряд чи буде настільки справедливий, щоб засудити за це самого себе. Тому в цілях надійного забезпечення рівності, свободи, має рацію і захисту особи і власності люди погоджуються утворити політичне суспільство, заснувати державу. Держава, по Локку, - це не демократія або яка-небудь інша форма правління, а будь-яке незалежне співтовариство. Локк особливо акцентує момент згоди: «Всяке мирне утворення держави мало в своїй основі згоду народу».

В обранн засобв визволення Укрансько Нац, нацо]налзм не обмежу себе някими загальнолюдськими приписами справедливости, милосердя и гуманзму, уважаючи, що вони можлив до здйснення тльки в умовах, взамност. Натомсть, прийнят абсолютно й застосован до ворогв вони часто стають джерелом внутршнього розкладу й причи]ною нацонально поразки. Все те добре, що добре для блага, сили й розвитку мо нац; все те зле, що цю силу й розви]ток послаблю це основна заповдь деолог укранського нацоналзму. Як бачимо, деологя нацоналзму  наскрзь реальною, вона вдображу в соб накази нацонального снування й присвячу себе динй Великй Мет: Служб Самостйнй Соборнй Нац! II. ¶стота  завдання держави Розумння нац, як найвищо в свой внутршнй цнност й значнн основи суспльного життя, приводить нацона]лзм також до вдповдного трактування стоти та завдань держави. У вдмннсть до соцалстичних протидержавних те]орй, укранський нацоналзм вчить, що передумовою забез]печення всебчного розвитку нац та  активно рол в свто]вому оточенн  власна, незалежна держава

1. Державний суверенітет як важлива ознака держави

2. Основні теорії походження держави і права

3. Теорії походження держави

4. Походження Давньоруської держави

5. Нестор Махно про державу, народ і суспільство

6. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
7. Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави
8. Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти

9. Київська Русь – князівська держава

10. Держава Александра II, сущность эллинизма

11. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

12. Походження людини та її поява на території України

13. Военная держава Египта эпохи XVIII-й династии. Завоева-тельные походы Тутмоса III-го

14. Українська держава П. Скоропадського

15. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

16. Концепція держави у вченні І. Канта

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы

17. Суверенітет України

18. Шляхи формування правової держави в Україні

19. Роль держави в економіці

20. Поняття сущність та ознаки держави

21. Поняття громадянського суспільства і правової держави

22. Держава Cасанідів (Еран-шахр)
23. Волинські письменники у розбудові держави
24. Ассірійська держава

25. Гіпотеза інопланетного походження НЛО

26. Походження Сонячної системи

27. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

28. Встановлення походження дітей. Оспарювання батьківства

29. Громадянське суспільство та держава

30. Держава і політична система суспільства

31. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

32. Інститут глави держави в Україні

Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

33. Методологія теоріїї держави і права

34. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

35. Основні теорії походження місцевого самоврядування

36. Поняття держави і права

37. Поняття і елементи форми держави

38. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
39. Правові засади фінансової діяльності держави
40. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

41. Соціальна держава

42. Способи набуття громадянства в різних державах

43. Сутність держави

44. Сутність та соціальне призначення держави

45. Теорії виникнення держави

46. Теорія держави і права

47. Україна як конституційна держава

48. Функції сучасної держави

Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский

49. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

50. Визначення походження дітей

51. Походження та основні етапи розвитку письма

52. Великоморавська держава

53. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

54. Держава і право України в період перебудови соціалізму
55. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)
56. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

57. Київська Русь - теорії походження та розвиток

58. Останні спроби аристократії відновити Українську державу

59. Політична система Української козацької держави

60. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

61. Проблема походження шумерів

62. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

63. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

64. Символіка давньоруської держави

Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Становление Великобритании, как ведущей мировой державы

66. Староруська держава в V – початку XII ст

67. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

68. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

69. Утворення московської держави

70. Вплив геополітичних факторів на інкорпорацію Закарпаття Чехословацькою державою
71. Виникнення і розвиток давньоруської держави
72. Культура козацької держави

73. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

74. Лікування candida-асоційованого стоматиту у жінок з урогенітальною патологією грибкового походження

75. Бразилия, Россия, Индия и Китай (БРИК): будущие мировые державы

76. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

77. Сертифікація товарів іноземного походження

78. Глава держави і уряду ФРН

79. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави

80. Правова держава та громадянське суспільство

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Россия - великая держава?

82. Функції держави

83. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

84. Міскантус гігантеус як джерело енергетичної сировини сільськогосподарського походження

85. Проблема походження людини в сучасній науці

86. Цицерон "Про державу"
87. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави
88. Значення бюджету для функціонування держави

89. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

90. Фінансова діяльність та політика держави

91. Грошово-кредитна політика держави

92. Економічна роль держави в ринковій економіці

93. Механізм фіскальної політики держави

94. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

95. Форми і методи регулювання економіки державою

96. Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення

Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки

97. Нганасаны - малые народы России

98. Народы Сибири и современная геополитика

99. История и культура народов Огненной Земли

100. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.