Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Уголовное и уголовно-исполнительное право Уголовное и уголовно-исполнительное право

Криминальная ответственность. Защита права собственности (Украина)

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ПЛАН. 1. Поняття кримінальної відповідальності. 1.1. Кримінальна відповідальність — це різновид юридичної відповідальності. 1.2. Основний зміст кримінальної відповідальності. 2. Захист права власності. 2.1. Значення та засоби захисту права власності 2.2. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння 3.3. Витребування грошей і цінних паперів на пред'явника 3.4. Захист прав власника віз порушень, не поєднаних з позбавленням володіння 3.5. Інші засоби цивільно-правового захисту права власності 3. Задача 3.1. Поняття цивільної дієздатності 3.2. Необхідні умови для визнання громадянина обмежено дієздатним 3.3. Розгляд справи у суді 3.4. Права обмежено дієздатного громадянина 3.5. Скасування обмеженої дієздатності 3.6. Висновки 1. Поняття кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність — це різновид юридичної відповідальності. Згідно з ч. 1 ст. З КК кримінальній відповідальності та покаранню підлягає лише особа, винна у вчиненні злочину, тобто така, що умисно або з необережності вчинила передбачене кримінальним законом суспільне небезпечне діяння. Це законодавче положення дає підстави розглядати кримінальну відповідальність як кримінально-правовий вид юридичної відповідальності. Водночас це означає, що поняття кримінальної відповідальності включає як родові ознаки, характерні для юридичної відповідальності в цілому, так і видові ознаки, характерні для відповідальності в межах кримінального права. Як відносно самостійний елемент правової системи юридична відповідальність характеризується такими ознаками: 1. Юридична відповідальність — це особливий правовий інститут, у межах якого здійснюється реагування держави на правопорушення. 2. Юридична відповідальність завжди поєднана із застосуванням (можливістю застосування) примусових заходів з боку держави. 3. Юридична відповідальність, передбачає офіційну оцінку відповідним державним органом поведінки особи як правопорушення, а її самої — як правопорушника. Оскільки в даному разі правопорушення вчиняється винно, ця оцінка завжди зумовлює негативний для особи момент, містить елемент її державного осуду. 4. Юридична відповідальність тягне певні несприятливі наслідки для правопорушника; іноді вони зводяться лише до зазначеної вище оцінки особи як правопорушника, але у більшості випадків така оцінка поєднується з конкретним обмеженням певних прав і свобод правопорушника чи покладанням на нього певних обов'язків. У кримінальному праві деякі із зазначених ознак юридичної відповідальності конкретизуються — перш за все, з урахуванням предмета та методів правового регулювання даної галузі. Завдяки цій конкретизації вони стають видовими (специфічними) ознаками кримінальної відповідальності й характеризують її таким чином: 1. Кримінальна відповідальність — це особливий елемент у механізмі кримінально-правового регулювання, в межах якого здійснюється реагування держави на вчинений особою злочин. 2. Офіційна оцінка поведінки особи як злочину, а її самої як злочинця, згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції та ч. 2 ст. З КК, може здійснюватися лише судом в обвинувальному вироку.

3. Кримінальна відповідальність тягне несприятливі наслідки для злочинця; іноді вони зводяться лише до визнання судом особи винною у вчиненні злочину і тим самим її осуду з боку держави, але у більшості випадків такий осуд поєднується із застосуванням конкретного заходу кримінально-правового впливу, передбаченого кримінальним законом. Останнім часом у юридичній літературі активно розробляється концепція так званої позитивної (перспективної) кримінальної відповідальності, її суть зводиться до такого: крім відповідальності за минулу поведінку, що є ретроспективною відповідальністю, в механізмі кримінально-правового регулювання є ще і позитивна відповідальність, що розуміється як усвідомлення особою необхідності дотримання кримінально-правової заборони1. Відзначаючи плідність концепції позитивної відповідальності в теоретичному плані, слід зауважити, що чинне кримінальне законодавство України розглядає кримінальну відповідальність лише як відповідальність за минулу поведінку. Основний зміст кримінальної відповідальності. Наведена вище характеристика кримінальної відповідальності, не "заважає" дискусіям у теорії кримінального права з приводу основного змісту цього поняття. Найбільш поширеними в цьому плані точками зору є: 1. Визначення кримінальної відповідальності як обов'язку відповісти за вчинення забороненого кримінальним законом суспільне небезпечного діяння і стерпіти обмеження морального, матеріального та фізичного характеру. 2. Розуміння кримінальної відповідальності як реального покладання на особу, що вчинила злочин, передбачених кримінальним законом і конкретизованих вироком суду заходів державного осуду та примусу. 3. Ототожнення кримінальної відповідальності та покарання, зведення кримінальної відповідальності до застосування санкції. 4. Розгляд кримінальної відповідальності як специфічних кримінально-правових відносин або як сукупності кримінально-правових, кримінально-процесуальних і кримінально-виконавчих відносин2. Із наведених точок зору більш слушною видається та, що розглядає кримінальну відповідальність як реальне покладання на особу, яка вчинила злочин, передбачених кримінальним законом і конкретизованих вироком суду заходів державного осуду і примусу. Єдине уточнення, яке потрібно, очевидно, зробити, — в окремих випадках кримінальна відповідальність може зводитися лише до державного осуду особи, яка вчинила злочин. Інші точки зору, як уявляється, в тій чи іншій мірі не відповідають зазначеним вище основним юридичним ознакам кримінальної відповідальності. Так, обов'язок особи відповісти за вчинення злочину і стерпіти передбачені кримінальним законом обмеження не є реакцією держави на вчинений злочин. У цьому плані, очевидно, сам по собі обов'язок не може бути кримінальною відповідальністю. Не можна ототожнювати кримінальну відповідальність і покарання. Покарання є основною, але не єдиною формою кримінальної відповідальності, про що свідчить, зокрема, положення ч. 1 ст. З та ст. 50 КК. Щодо розуміння кримінальної відповідальності як специфічних кримінально-правових відносин (сукупності кримінально-правових, кримінально-процесуальних та кримінально-виконавчих відносин), то воно занадто розширює її зміст.

Кримінально-правові відносини, як уявляється, є більш широким правовим явищем, ніж кримінальна відповідальність, а їх співвідношення потребує окремого розгляду. Кримінальна відповідальність та кримінально-правові відносини. Кримінально-правові відносини, тобто відносини, які регулюються нормами кримінального права, неоднорідні. Серед них розрізняють так звані регулятивні і охоронні кримінально-правові відносини. Кримінальна відповідальність, у її ретроспективному розумінні, пов'язана з останніми, а саме з тими із них, що виникають у зв'язку з вчиненням злочину. Характеристика цих відносин та визначення їх співвідношення з кримінальною відповідальністю передбачає з'ясування ряду питань, зокрема: а) з якого моменту виникають охоронні кримінально-правові відносини, пов'язані з вчиненням злочину, та які юридичні факти їх породжують; б) який основний зміст охоронних кримінально-правових відносин; в) яким чином вони реалізуються; г) коли вони припиняються. Практично всі із зазначених питань у теорії кримінального права вирішуються по-різному3. Відповідна точка зору залежить, перш за все, від визначення моменту виникнення певних охоронних кримінально-правових відносин та розуміння основного змісту кримінальної відповідальності. З урахуванням викладених вище положень на поставлені запитання можна відповісти таким чином: 1. Охоронні кримінально-правові відносини, пов'язані з вчиненням злочину, виникають із моменту вступу обвинувального вироку, яким засуджується особа, що вчинила злочин, у законну силу. 2. Юридичними фактами, що породжують ці відносини, є: а) суспільне небезпечна поведінка особи, яка порушує певні кримінально-правові норми; б) наявність обвинувального вироку суду, в якому ця поведінка визнана конкретним злочином; в) вступ вироку в законну силу. 3. Основним змістом зазначених охоронних кримінально-правових відносин є права та обов'язки їх суб'єктів, що кореспондують між собою; в загальних рисах ці права та обов'язки включають: а) право держави в особі суду констатувати факт вчинення особою злочину і тим самим піддати її державному осуду (накласти на особу "тавро" злочинця); б) право держави вживати до особи у передбачених законом випадках конкретних кримінально-правових заходів; в) обов'язок особи, що вчинила злочин, сприйняти державний осуд; у передбачених кримінальним законодавством випадках піддатися конкретним кримінально-правовим заходам; г) право особи (і відповідно, обов'язок держави) забезпечити дотримання всіх положень кримінального закону при її засудженні та покладанні на неї конкретних кримінально-правових заходів. 4. Кримінальна відповідальність є формою реалізації охоронних кримінально-правових відносин, пов'язаних із вчиненням злочину; оскільки в обвинувальному вироку, що вступив у законну силу, здійснюється державний осуд злочинця, момент виникнення цих відносин і момент "виникнення" кримінальної відповідальності співпадають. 5. Охоронні кримінально-правові відносини, пов'язані з вчиненням злочину, і кримінальна відповідальність як форма їх реалізації припиняються з моменту виконання всіх тих обов'язків (і відповідно, здійснення всіх тих прав), що становлять основний зміст таких відносин; цим моментом має бути, очевидно, той, з якого особа визнається такою, що не мас судимості.

В различных странах сложились различные модели собственности, отраженные в их законодательстве и обычаях. Идея финансовой сети - это идея создания технологической среды для учета (фиксации) распределенных прав с минимальными издержками. Она не связана с проблемами суда, арбитража, альтернативных методов разрешения споров, государственного устройства и прочего, направленного на _определение_ и _защиту_ прав собственности. Хотя, конечно, технические особенности учета прав собственности должны соответствовать законодательной модели собственности, принятой в стране. Можно дать более техническое определение. Финансовая сеть - технологический механизм минимизации одного из ключевых видов трансакционных издержек: издержек спецификации и защиты прав собственности. В этом смысле ее аналог из системы социальных механизмов - эффективная система судопроизводства. ТЕОРИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ Ключевым здесь является так называемая _cекьюритизация_ (букв: оценнобумаживание) - отделение прав собственности в виде титулов собственности от самих объектов

1. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

2. Защита таможенными органами прав интеллектуальной собственности

3. Институт собственности по гражданскому праву и его значение в становлении рыночной экономики в России

4. Защита прокурором трудовых прав и законных интересов граждан в гражданском судопроизводстве

5. Проблемы и защита осуществления родительских прав и обязанностей

6. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.
7. История международного права и его науки классического периода
8. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

9. Понятие права и его признаки

10. Особенности административного права и его источников (Великобритания)

11. История уголовного права и его науки

12. Магдебурское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

13. Понятие наследования и его порядок в истории римского права

14. Соучастие по российскому уголовному праву и его признаки

15. Уголовное право и его составляющие

16. Гражданское право и его субьекты

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

17. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

18. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

19. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

20. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

21. Взаимодействие органов законодательной и исполнительной власти с органами прокуратуры в области обеспечения законности

22. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
23. Державний бюджет України і бюджетне право
24. Аграрне право України

25. Адміністративне право України

26. Анализ источников гражданского права: тенденции развития и применение в гражданском праве РФ

27. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

28. Житлове право України

29. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

30. Історія земельного права України

31. Кримінальне процесуальне право України

32. Основи адміністративного права України

Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Основи цивільного права України

34. Понятие и основные правила квалификации преступлений. Конкуренция норм в уголовном праве и ее практическая реализация

35. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

36. Права, вільності і зобов’язання громадян України

37. Право приватної власності за законодавством України

38. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)
39. Предмет та методологія інформаційного права України
40. Система цивільного права України

41. Спадковий договір в цивільному праві України

42. Субъекты Международного частного права. Виды правовых режимов в Международном частном праве

43. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

44. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

45. Держава і право України в період перебудови соціалізму

46. Інтелектуальна власність та авторське право

47. Фінансове право України

48. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

49. Вещно-правовые способы защиты права собственности

50. Вещно-правовые способы защиты прав собственности

51. Защита права собственности в РФ

52. О возможности защиты права собственности на недвижимость путем виндикации

53. Гражданско-правовые способы защиты права собственности

54. Право интеллектуальной собственности в современных условиях развития общества и её защита
55. Гражданско-правовые способы защиты права собственности
56. Защита прав интеллектуальной собственности в сети Интернет

57. Защита права собственности

58. Защита права собственности

59. Защита права собственности и других вещных прав

60. Защита права собственности: комплексный (межотраслевой) анализ регулирования

61. Право собственности на недвижимость - теория и практика признания, регистрации, защиты

62. Способы защиты права собственности

63. Проблема защиты прав интеллектуальной собственности в международном масштабе

64. Защита авторских прав

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

65. Защита прав потребителя

66. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

67. Юридические формы защиты прав потребителей

68. Защита прав потребителей

69. Защита авторских прав в интернете

70. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])
71. Конституционная защита прав и свобод личности
72. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

73. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

74. Международная защита социально-экономических и культурных прав и свобод человека

75. Защита объектов интеллектуальной собственности

76. Судебная защита информационных прав личности в России

77. Вопросы защиты прав, нарушенных иностранным арбитражным решением

78. Защита прав автора сайта

79. Признание договора незаключенным как способ защиты гражданских прав

80. Практика Конституционного Суда РФ в области защиты основных прав и свобод человека

Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие

81. Конституционные основы защиты трудовых и социальных прав

82. Региональная защита прав человека

83. Защита прав потребителей

84. Защита исключительных прав на лекарственные средства

85. Гражданско-процессуальный порядок защиты прав граждан и организаций

86. Защита прав субъектов финансовых правоотношений
87. Защита прав человека-международно- правовые аспекты
88. Правонарушения в сфере защиты прав потребителей: гражданско-правовой аспект

89. Международная и национальная системы обеспечения и защиты права на труд

90. Механизм защиты прав человека в свете законодательства Канады, Колумбии и России

91. Нотариальная защита гражданских прав

92. Радиационная защита населения Украины

93. Защита гражданских прав

94. Гарантии и защита прав местного самоуправления

95. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак

96. Способы защиты прав граждан, местное самоуправление

Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие

97. Законодательные основы защиты населения от радиации

98. Защита прав военнослужащих

99. Право Интеллектуальной собственности (Украина) (WinWord (на укр. языке))

100. Защита вещных прав по гражданскому кодексу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.