Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Поняття та види відходів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат: Поняття та види відходів ПЛАНВступ3 1. Поняття та види відходів4 Висновок7 Література8 ВступВідходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. Україна належить до кола країн із найбільш високими абсолютними обсягами утворення та накопичення промислових відходів. Домінують при цьому відходи гірничодобувної промисловості. Щороку на підприємствах України утворюється близько 100 млн. тонн токсичних відходів, які містять шкідливі для здоров’я людини важкі метали (хром, свинець, нікель, кадмій, ртуть). Переважно це відходи підприємств чорної і кольорової металургії, хімічної промисловості, машинобудування. Окрему групу токсичних відходів становлять заборонені до застосування хімічні засоби захисту рослин. За офіційними статистичними даними, кількість цих відходів, накопичених в Україні, становить понад 13 тис. тонн. Серйозною стала проблема й побутових відходів. У населених пунктах країни щороку накопичується близько 35 млн. кубометрів твердих побутових відходів, які захоронюються на 770 полігонах загальною площею майже 3 тис. гектарів. У цілому під териконами, шламосховищами, відвалами і різними звалищами знаходиться близько 160 тис. гектарів землі. Ці відходи є істотним фактором засмічення, зараження і забруднення навколишнього природного середовища. 1. Поняття та види відходівДля запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище чинне законодавство встановлює спеціальний правовий режим поводження з відходами, який передбачає комплекс певних заходів та правил поводження з відходами на усіх стадіях - від їх утворення до знешкодження і захоронення. Цей режим регулюється законами України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про металобрухт”, Кодексом України про надра та іншими нормативно-правовими актами. Закон України “Про відходи” є базовим у регулюванні правовідносин з відходами. Його норми конкретизовані у підзаконних актах, що були прийняті на його виконання, зокрема: у Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 p., Порядку ведення реєстру місць видалення відходів та Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 p., Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 р. Відповідно до Закону України “Про відходи” та інших нормативно-правових актів виділяють кілька груп відходів: за сферою утворення - відходи виробництва та споживання і побутові відходи; за ступенем небезпечності та характером впливу на навколишнє природне середовище і людину - токсичні, вибухові, вогненебезпечні, радіоактивні відходи тощо (небезпечні відходи); залежно від стану, в якому перебувають відходи, - газоподібні, рідинні, тверді, сумішеві.

Систематизований перелік відходів та кодів, що закріплюються за ними, міститься у Державному класифікаторі відходів, який ведеться з метою надання різнобічної та обгрунтованої інформації про відходи. Відповідно до Державного класифікатора України “Класифікатор відходів” ДК 005-96, затвердженого наказом Держстандарту України 29 лютого 1996 р. (із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30 березня 2000 р) до відходів виробництва належать: залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо які утворені в процесі виробництва продукції і втратили свої споживчі властивості; супутні гірничі породи та залишкові продукти (шлам, пил, відсіви тощо); новоутворені речовини та їх суміші, що не є метою даного виробництва (шлак, зола, кубові залишки, інші тверді утворення, а також рідини та аерозолі); залишкові продукти сільськогосподарського виробництва (у тому числі тваринництва), лісівництва; бракована, некондиційна продукція чи забруднена небезпечними речовинами і не придатна до використання. До категорії відходів належать також непридатна до експлуатації продукція, вироби, медичні препарати, які втратили свої споживчі властивості і в яких містяться певні хімічні та біологічні компоненти, що потребують небезпечного видалення. Зазначена категорія належать до відходів споживання, серед яких окремо виділяють побутові відходи. Побутові відходи можуть бути твердими та рідинними. Твердими є відходи, що утворюються в процесі життєдіяльності людини й накопичуються у житлових будинках, закладах соціальної сфери (харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя, макулатура, скло, метал, полімерні матеріали тощо) і не мають подальшого використання за місцем їх утворення. Рідинні побутові відходи - господарчо-побутові (від миття, прання) та каналізаційні стоки (за винятком промислових) за відсутності централізованого водовідведення. Для боротьби з побутовими відходами у країні передбачається система збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів, яка включає послідовність виконання технологічних операцій з вилучення, накопичення і розміщення відходів у спеціально відведених місцях та їх вивезення у пункти знешкодження. Окрему категорію відходів утворюють відходи як вторинна сировина, до яких відповідно до Закону України “Про відходи” належать відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови. Прикладом таких відходів є металобрухт. Правове регулювання відносин, пов’язаних із збиранням та прийманням металобрухту здійснюється Законом України “Про металобрухт”. Закон вводить поняття металобрухту та операцій з ним, визначає вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, державне регулювання, контроль та нагляд за здійсненням операцій з металобрухтом. Особлива увага у законодавстві України приділена небезпечним відходам. До них належать відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

На виконання міжнародних зобов’язань України, що випливають з її участі у Базельській конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням (1989 p), була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів”. Ним затверджені так звані Жовтий та Зелений переліки відходів. За цим Положенням до небезпечних відходів належать відходи, включені до Жовтого переліку і мають одну чи більше небезпечних властивостей, а також до Зеленого переліку за відповідними ознаками. ВисновокОсобливу небезпеку для людини становлять радіоактивні відходи. До них належать матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається. Поводження з радіоактивними відходами передбачає всі види діяльності (включаючи діяльність, пов’язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, обробки, в тому числі попередньої, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів. Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” поділяє радіоактивні відходи на довгоіснуючі та короткоіснуючі. Довгоіснуючі - це радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається через 300 років і більше. Короткоіснуючі - це радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю досягається раніше ніж через 300 років. Література Баб’як О. С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 216 с. Балюк Г. І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с. Екологічне право. Особлива частина Підручник. За редакцією академіка АПрН України, В. І. Андрейцева.К.: Істина, 2001 Екологічне право України: Підручник / За ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. - X., 2005. Екологічне право України За редакцією професорів В.К. Попова і А.П. Гетьмани. Харків, “Право”. 2001 Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. - 848 с/ Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991. Закон України “Про охорону атмосферного повітря”. – К., 1992 Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха. - М., 1986. Габитов Р. X. Воздухоохранное право. - Уфа, 1999. Габитов Р. X. Теоретические проблемы организации правовой охраны атмосферы Земли в современных условиях. - Уфа, 2000. Кузнецова О. К., Радчик О.Л. Загрязнение окружающей среды отходами и опасными веществами. - М., 2001. Роун Ш. Озоновый кризис. Пятнадцатилетняя эволюция неожиданной глобальной опасности. - М., 1993. Фомин Г. С, Фомина С.Н.

До Палестини його принесли гкси засновники ґрусалима «Руського стану». На пвнч ґвропи воно прийшло з ашкеназами, залишивши там вдповдн топонми. Переконаний, що саме ця обставина  породила норманську версю походження «Рус» Пзнше термн «Русь» активно використовувався грецькими  римськими письменниками (Тацт), арабськими вченими, як навть Понт Евксинський назвали «Руським морем». Але особливо активну роль у поширенн й утвердженн мен «Русь», «русич» вдграли на початку ¶ тисячолття до н. е. етруски-расени потомки хетв  троянцв. За ними йдуть скфи, котр створили диний племнний союз з етрусками. Згодом вони мали з етрусками навть спльного бога Таргтая, а також спльну назву тарсени [Див.: Братко-Кутинський О. Феномен Украни.P К, 1996. С. 209]. РУСЬ ¶М'Я Б¶БЛ¶ЙНЕ ¶ будеш для них сторожею. Ббля Установити стинний змст поняття «Русь» можна, лише вдмовившись вд традицйного сторико-матералстичного пдходу. Адже, як пише сторик С. Лсной: «Офцйна теоря походження Рус зовсм помилкова» [Лесной С

1. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

2. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

3. Право лісокористування, поняття та види

4. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

5. Поняття та сутність менеджменту

6. Поняття та форми державного устрою2
7. Поняття та структура світового ринку
8. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

9. Поняття та ознаки вбивства

10. Поняття та особливості бюджетного контролю

11. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

12. Поняття та система принципів трудового права

13. Принципи та види попередження злочинності

14. Вибори та види виборчих систем

15. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

16. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

17. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

18. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

19. Поняття та специфіка філософських категорій

20. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

21. Ринкова конкуренція: значення та види

22. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління
23. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
24. Поняття права природокористування та його види

25. Поняття, види та форми договорів

26. Види попиту. Поняття товару та його суть

27. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

28. Поняття, форма та функції Конституції України

29. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

30. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

31. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

32. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

34. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

35. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

36. Види ксерофітів природної та штучної флори

37. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

38. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку
39. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі
40. Покарання та його види

41. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

42. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

43. Поняття і види правопорушень

44. Поняття національного доходу та його використання

45. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

46. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

47. Поняття, підстави та порядок спадкування

48. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

49. Поняття: ознаки та характеристика

50. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

51. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

52. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

53. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

54. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення
55. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу
56. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

57. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

58. Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям

59. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

60. Види та причини порушень розвитку дітей

61. Види, причини та симптоми менопауз

62. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

63. Поняття комунікацій. Види комунікацій

64. Поняття організації та її ознаки

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

65. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

66. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

67. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

68. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

69. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

70. Основні види діяльності та їх характеристика
71. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації
72. Умовивід та його види

73. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

74. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

75. Валютні цінності та їх основні види. Валютний ринок

76. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

77. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

78. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

79. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

80. Поняття про біосферу та атмосферу

Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок

81. Види акцій та їхнє призначення

82. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

83. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

84. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

85. Полная история танков мира

86. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
87. Виды налогов в Российской Федерации
88. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

89. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

90. Сущность и виды инфляции

91. Административное пресечение (понятие и виды мер пресечения)

92. Авторский договор: понятие и виды

93. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

94. Виды договоров (Контрольная)

95. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

96. Виды подряда

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Договор подряда и его виды

98. Виды коммерческих организаций

99. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.