Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Посадові інструкції для документознавця: загальна характеристика

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Контрольна робота з курсу &quo ;Вступ до спеціальності: &quo ;Документознавство&quo ; на тему: &quo ;Посадові інструкції для документознавця: загальна характеристика&quo ;ЗмістВступ 1. Інструкції. Посадові інструкції працівників 2. Структура посадової інструкції 3. Характеристика посад, які можуть обіймати спеціалісти (бакалавр, спеціаліст) з документознавства: документознавець Висновок Список використаної літератури ВступДокументознавство - це наука про документ і документно-комунікаційну діяльність. Це наукова дисципліна, що вивчає закономірності створення і функціонування документів та розробляє принципи побудови документно-комунікаційних систем і методи їх діяльності. Вивчає специфіку документів як речовинних виробів і зафіксованої на них інформації, досягнення в області класифікації і типологізації документів, а також закономірності, виявлені при дослідженні процесу еволюції документа, формування сучасних документних потоків і масивів. Одним із розділів дисципліни вступ до спеціальності це ознайомлення з професійними вимогами до фахівця з документознавства за кваліфікаційним рівнем, вивчення та складання посадових інструкцій на підприємствах та організаціях, враховуючи специфіку підприємства для відтворення робочих місць. Посадові інструкції дозволяють реалізувати основний принцип раціональної організації праці - принцип поділу і кооперації праці. Цей організаційний документ є витягом, іноді більш деталізованим, повноважень та обов’язків працівника з положень про структурний підрозділ та/чи положень та інструкцій, що регулюють сукупність організаційних, трудових та інших відносин з конкретного питання. Якісно підготовлений комплект посадових інструкцій акумулює всі функції підрозділу, рівномірно розподіляючи навантаження між працівниками з урахуванням рівня їхньої кваліфікації. Кваліфікаційні характеристики охоплюють основні категорії працівників - керівників, спеціалістів, технічних працівників - і встановлюють коло посадових обов’язків, вимоги до кваліфікації та освіти, наявності спеціальних знань і навичок. 1. Інструкції. Посадові інструкції працівниківПосадова інструкція - це організаційно-правовий документ, в якому визначено основні завдання, обов'язки, права і відповідальність працівника при виконанні ним роботи на певній посаді. Текст посадової інструкції повинен мати вказівний характер, для чого використовують чіткі формулювання із словами: повинен, слід, потрібно необхідно, забороняється. Не дозволяється використовувати у посадовій інструкції формулювання із словами: &quo ;можна&quo ;, &quo ;не можна&quo ;, &quo ;бажано&quo ;, &quo ;не бажано&quo ;, &quo ;рекомендовано&quo ; тощо. Текст посадової інструкції поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують арабськими цифрами; він складається з таких розділів: 1. Загальні положення. 2. Завдання та обов'язки. Права. Відповідальність. Повинен знати. Кваліфікаційні вимоги. Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою. Посадові інструкції розробляються на кожного працівника і забезпечують умови ефективної його роботи. Вони дають змогу об’єктивно оцінювати діяльність працівників і є нормативною основою для застосування до працівників заходів адміністративного впливу.

Посадові інструкції дозволяють реалізувати основний принцип раціональної організації праці - принцип поділу і кооперації праці. Цей організаційний документ є витягом, іноді більш деталізованим, повноважень та обов’язків працівника з положень про структурний підрозділ та/чи положень та інструкцій, що регулюють сукупність організаційних, трудових та інших відносин з конкретного питання. Якісно підготовлений комплект посадових інструкцій акумулює всі функції підрозділу, рівномірно розподіляючи навантаження між працівниками з урахуванням рівня їхньої кваліфікації. Кваліфікаційні характеристики охоплюють основні категорії працівників - керівників, спеціалістів, технічних працівників - і встановлюють коло посадових обов’язків, вимоги до кваліфікації та освіти, наявності спеціальних знань і навичок. Посадові інструкції мають бути конкретними і фактично повинні описувати дії, що виконуються працівником на конкретному робочого місця. Згідно з Класифікатором, як визначено Інструкцією про порядок ведення трудових книжок, здійснюють запис професій у трудову книжку працівника, а отже відповідно до нього формулюють назви посад у штатному розписі. Термін чинності - до заміни новими. Їх переглядають в єдиному порядку відповідно до змін структури та штатного розкладу (зазвичай один раз на п’ять років під час проведення атестації). Перший аркуш посадової інструкції оформляють на бланку підприємства. Документ підписує безпосередній керівник працівника. Перший керівник організації затверджує посадові інструкції на посади, які перебувають в його безпосередньому підпорядкуванні. На інші посади посадові інструкції можуть затверджуватися відповідними заступниками за функціями. У процесі підготовки посадові інструкції проходять процедуру узгодження з усіма зацікавленими підрозділами й особами, серед яких: керівники зацікавлених підрозділів, юрист, керівник служби персоналу. Для підвищення відповідальності працівників за виконання посадових обов’язків у повному обсязі кожен працівник має бути ознайомлений зі своєю посадовою інструкцією або після її затвердження, або при прийманні на роботу, при цьому на першому примірнику посадової інструкції працівник проставляє ознайомлювальну візу за формою: &quo ;З інструкцією ознайомлений (підпис, дата)&quo ;. Відмітку про ознайомлення працівника із встановленими в посадовій інструкції правилами поновлюють щорічно. Перші примірники посадових інструкцій зберігаються у справі установи (як правило, у відділі кадрів), копії - у керівника служби і на кожному робочому місці. Посадова інструкція є ефективним засобом управління персоналом, адже цей документ є дієвим важелем. 2. Структура посадової інструкціїОсновні вимоги до створення посадових інструкцій. Посадова інструкція повинна містити сукупність усіх основних функцій, що виконує працівник, а його обов’язки повинні виходити з основних завдань, що вирішуються підрозділом. Кожна посадова інструкція повинна давати чітке уявлення про те, чим ця робота відрізняється від усіх інших. Основне призначення цього нормативного документа - відповісти на запитання виконавця &quo ;Що робити? &quo ; перед початком робіт і на питання керівника &quo ;Хто винен? &quo ; у випадку, коли отриманий результат не збігся із очікуваним.

Текст документа містить такі обов’язкові розділи: 1. Загальні положення. 2. Завдання та обов’язки (або функції). 3. Обов’язки. 4. Права. 5. Відповідальність. Посадова інструкція може бути доповнена розділами, що відтворюють: - знання та вміння працівника; - кваліфікаційні вимоги, - взаємовідносини (зв’язки) за посадою. Розділ &quo ;Загальні положення&quo ; фіксує назву посади, відділ, підрозділ, порядок призначення та звільнення з посади, підзвітність, тобто підпорядкування, та кількість прямих підлеглих (якщо такі є). Підлеглість працівника подають згідно зі схемою організаційної структури із зазначенням конкретного структурного підрозділу і керівника вищого рівня. Зміст цього розділу цілком визначається традиціями кожної конкретної організації і практично не впливає на якість самого документа, він повинен бути уніфікований у всіх відповідних організаційних документах. Розділ &quo ;Завдання та обов’язки&quo ; повинен дати точні, стислі й не деталізовані відповіді на такі запитання: - чому існує ця посада, іншими словами, в чому її мета; - чому ця посада і ця робота існують в організації; - яким цілям організації відповідає ця посада; - що для цього повинен робити працівник. Посадові обов’язки подають у формі переліку, що показує, чого повинен досягти працівник разом із групою підлеглих у кінцевому результаті. Критеріями добре створеного переліку основних обов’язків є наявність усіх ключових та кінцевих результатів роботи. Правильно сформульовані обов’язки говорять про те, &quo ;що повинен робити працівник&quo ;, а не &quo ;як&quo ;. Перелік основних обов’язків для добре структурованої роботи звичайно містить від п’яти до десяти визначень. Основні посадові обов’язки можуть бути подані у вигляді карти функціональних обов’язків. Розділ &quo ;Права&quo ; встановлює перелік повноважень працівника, що забезпечують реалізацію покладених на нього функціональних обов’язків. Повноваження характеризують можливість використання різноманітних ресурсів (трудових, інформаційних, фінансових, матеріальних, технічних, енергетичних). Вихідними даними для їх розробки є: правила внутрішнього розпорядку, стратегія підприємства, положення про структурний підрозділ. Розділ &quo ;Відповідальність&quo ; визначає персональну відповідальність працівника за своєчасне і якісне виконання функціональних обов’язків з урахуванням чинного трудового законодавства. Оцінювання своєчасності і якості виконання функціональних обов’язків здійснюється керівником працівника із застосуванням у разі потреби: - заходів адміністративного впливу, що починаються адміністрацією організації відповідно до Цивільного кодексу і типових правил внутрішнього розпорядку; - заходів матеріального впливу, основною формою яких є зміна посадового окладу і депреміювання, тобто повне або часткове позбавлення премії відповідно до чинного положення про оплату праці. Розділ &quo ;Необхідні знання і досвід&quo ; містить перелік таких, які необхідні працівнику для виконання роботи, а не власні знання і досвід.

Хмельницький у таборах пд Тернополем недостачу харчв вдчував неменш, як  поляки пд Сокалем. Знамо теж  про недуги, що завелися були в козацькому вйську. Та все ж таки укранський елемент на труди й невигоди був видержливший, нж поляки. Остаточно Хмельницькому залишилося до вибору: або вдступити або йти в бй з головними польськими силами. Як бачимо з загально характеристики бов гетьмана, - вдступ йому був завжди чужий. Тому одиноке, що могло прийти псля цього виснаження - це бй. Подбно зрештою князь Руперт, стоячи проти пуритан Кромвеля не мг чекати дал, бо голод  пошест десяткували йому вйсько. Можливий вдступ гетьмана - вдкривав би польському королев шлях на Кив, а з тим  невтральнсть Радзвла була б дуже непевна. Завдання Берестечка це була не так конче виграна, як власне послаблення польського вйська до т мри, щоб унеможливити дальший похд короля. Така була стратегя  так бойов заложення XVII сторччя. Тому й Валленштайн пд Люцен в 1632 р. протиставився шведам битвою, хоч наперд знав про сво невелик вигляди на виграну

1. Загальна характеристика конституції України

2. Загальна характеристика класу Птахи

3. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

4. Загальна характеристика Австралії

5. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

6. Загальна характеристика права власності
7. Загальна характеристика системи органів влади
8. Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

9. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

10. Загальна характеристика серії стандартів MRP – MRP II – ERP – CSRP

11. Загальна характеристика АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії)

12. Форми державності та їх загальна характеристика

13. Загальна характеристика священної книги ісламу – Корану

14. Загальна характеристика хімічних властивостей Купруму

15. Загальна характеристика ЗАТ "Харківський велосипедний завод"

16. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

18. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

19. Загальна патологічна характеристика пухлин

20. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

21. Характеристика звезд

22. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов
23. Характеристики ВМС Великобритании
24. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

25. Экономико-географическая характеристика Юга США

26. Австралия - экономико-географическая характеристика

27. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

28. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

29. Характеристика Австралии

30. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

31. Экономико-географическая характеристика Московского региона

32. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

33. Экономико-географическая характеристика Японии

34. Комплексная характеристика Бразилии

35. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

36. Общая характеристика Туниса

37. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

38. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России
39. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика
40. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

41. Комплексная характеристика Словении

42. Китай. Характеристика страны

43. Социально-экономическая характеристика Индии

44. Экономическая характеристика Псковской области

45. Характеристика политико-географического положения Китая

46. Страноведческая характеристика Грузии

47. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

48. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием

49. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

50. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

51. Сравнительная характеристика средневековых государств

52. Характеристика налоговой системы Великобритании

53. Характеристика источников Конституционного права

54. Характеристика Конституции Франции
55. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву
56. Политический режим как сущностная характеристика государства

57. Характеристика Чикаго

58. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

59. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

60. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

61. Характеристика Иудушки Головлева

62. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

63. Загальна структура мовної системи

64. Характеристика Пугачева по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка"

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

65. Характеристика арго и жаргонов

66. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

67. Крейсер I-го ранга Цусимской кампании "Дмитрий Донской". История и технические характеристики

68. Россия 1917 - 1922гг. Распад цивилизованного конгломерата. Характеристики процесса

69. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

70. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение
71. Мышь, устройство и характеристики, разновидности современных манипуляторов
72. Характеристика дополнительных устройств к ПК

73. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

74. Общая характеристика системы Windows

75. Установка и основные характеристики Linux

76. Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей

77. Общая характеристика аксиоматики Гильберта

78. Тепловое излучение, его характеристики и их измерение

79. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз

80. Морфофункциональная характеристика изменений антиадгезивных свойств брюшин в зависимости от состояния микроциркуляции

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Наркомания в молодежной среде: история, причины, характеристика, физическая зависимость, лечение

82. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты

83. Общая характеристика дыхательной системы

84. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

85. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни

86. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности
87. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью
88. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

89. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области

90. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

91. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений

92. Неосторожная преступность: общая характеристика

93. Характеристика Федеральной налоговой службы РФ

94. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

95. Половые преступления по УК РФ 1996г. (общая характеристика и проблемы квалификации)

96. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, сопряжённых с хищением имущества

Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

98. Риформинг как способ получения бензинов с улучшенными характеристиками

99. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.