Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з навчальної дисципліни Історія держави і права України на тему: «Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.» Зміст Соціальні зміни . 3 Адміністративно-територіальний устрій .10 Система органів влади і управління .13 Висновки 18 Література .20 1. Соціальні зміни Революція 1648р. принесла основні зміни в соціальному укладі на Наддніпрянщині: упала влада шляхти, а до проводу прийшов новий козацький клас. Новий устрій не набрав відразу закінчених усталених форм, а протягом сторіччя проходив повільну еволюцію. Змагалися між собою дві групи - з одного боку селянство і дрібні козаки, з радикальними поглядами на соціальні справи, що бажали докорінно знищити давній лад, а з другого боку останки шляхти, заможне козацтво і міщани, які бажали користь з революції мати виключно для себе. Спершу перемогла народна течія і ввела свій лад, в основі якого лежала соціальна рівність. Кожний міг увійти до Запорізького Війська і користуватися козацькими правами; хто ж залишився поза військом, все ж таки був вільною людиною і тільки замість військової служби виконував інші повинності. Унаслідок повстання значно покращало становище селянства. Прогнавши шляхту, селяни не позбулися всіх повинностей, проте відвоювали особисту свободу, право розпоряджатися своїм майном, переселятися коли й куди завгодно. При переписі 1654 р. нараховано 64 659 козаків і 62 454 міщан - половина населення належала до козацького стану, половина до міщанського, або так званого поспільства. Часто рівень заможності рішав про те, куди хто вступав: &quo ;можніші пописалися в козаки, а підліші зосталися в мужиках&quo ;. Між різними соціальними групами не було гостро зазначених меж, і селяни ставали козаками, а козаки селянами. Проте з часом цим здобуткам стали загрожувати елітарні тенденції в середовищі старшини. Багато козацьких ватажків і, зокрема, значний контингент української знаті та реєстрових старшин, що приєдналися до Хмельницького, були незначними уламками того ладу, що існував до 1648 р. В їхньому розумінні повстання не передбачало створити суспільство рівноправних людей, а мало вигнати ненависну польську шляхту та магнатів, замінивши їх на свою українську знать. Вони навіть уявити собі не могли життєздатного суспільства без знаті. Завдяки своєму відносно високому положенню, великому військовому та політичному досвіду та багатству чимало української знаті та заможних козаків зайняли високі посади серед ватажків Війська Запорозького. І це становище вони використовували для зміцнення та примноження свого впливу й достатку. Широкий розмах антикріпосницького та визвольного руху у ході війни зумовив значні зміни у соціально-економічній структурі, формах феодальної власності на землю, правовому становищі окремих соціальних груп і загалом панівних і пригнічених класів. Основні зміни пов’язані з тим, що на звільненій території було ліквідовано магнатське землекористування. Землі переходили до загальновійськової власності, передавалися козацькій старшині за умови служби, українській родовій шляхті, монастирям і окремим особам за послуги, що надавалися повстанцям.

Деяку частину земель захопили селяни. Феодальна власність на землю значно послабилася. Фактично був ліквідований, «козацькою шаблею знищений», феодально-кріпосницький гніт. Однак, як і до війни, збереглося «ісстаринне» землеволодіння української шляхти, монастирів, магнатів, козацької старшини. Але це вже були інші форми та методи власності. Верхівка козацької старшини і гетьманське правління проводили політику збереження попередніх соціальних порядків. Гетьман та уряд намагалися видавати нормативні акти про захист і збереження феодальної власності на землю за формулою «ведлуг звичаю давнього». При цьому гетьманська влада від підвладних вимагала «звичайного послушенства». Крім загальноприйнятих форм розширення землеволодінь (купівля-продаж, обмін тощо), земельна власність української шляхти і козацької старшини збільшувалася внаслідок гетьманських пожалувань «у вічність» за службу, інколи «за послуги» землею наділялись особи, котрі ніякого відношення до козацтва не мали. «Ісстаринні» землі й ті, які передавалися «у вічність», мали типову форму феодальної власності. Їх можна було продавати, міняти, віддавати у заклад, взагалі розпоряджатися на свій розсуд. Значного розвитку досягло так зване умовне землеволодіння козацької старшини і шляхти. Загальновійськові землі передавалися старшинам «на ранг». Основою такого землеволодіння була служба. Власники цих земельних ділянок намагалися зберегти їх у своїх руках чи у своїх спадкоємців і в кінцевому підсумку перетворити рангові землі на власність. Правовий режим рангових земель визначався гетьманськими універсалами спочатку «до ласки військової», потім – доки «військо побажає залишити», а наприкінці війни – «на утримання власного господарства за вислугу». Нові землевласники намагалися перетворити рангові землі на повну власність. Тому в нормативних актах часто трапляються вказівки про передачу землі в «спокійне», «повне», «безушкодне» володіння, коли оскаржуваний міг таку землю «в будь-який дохід перетворити». Привілейоване становище козацької старшини у поземельних відносинах визначало всі аспекти її прав і надавало перевагу над усіма іншими станами. Використовуючи військово-адміністративний апарат влади, вони закріпили за собою низку інших прав і привілеїв. Так, козацька старшина звільнялася від податкового тягаря, не залучалася до «стації» на утримання війська, не вносила податків за будинковолодіння, звільнялася також від «мостового» - грошових зборів на утримання доріг, користувалася пільгами при укладенні орендних договорів на промисли тощо. Козацька старшина, використовуючи свою владу, домоглася значного зміцнення економічного становища, розширення соціальних і політичних прав. Цей стан все більше виявляв феодально-кріпосницькі тенденції, що закріплювалися у гетьманських універсалах і підтримувалися військово-адміністративною владою. За соціально-економічним і правовим становищем найближче до козацької старшини були українські шляхтичі. Правове становище шляхтичів визначалося попередніми правами, а також актами гетьманської влади, з допомогою яких вони відновлювали, зміцнювали й розширяли свої права та привілеї.

Шляхта зберігала за собою попередні землеволодіння, розширюючи їх через отримання нових земель від гетьманської влади за надання допомоги і заслуги перед Військом Запорозьким. Шляхта, залежно від конкретних обставин, вимагала від підвладного населення виконання попередніх повинностей. Як було підтверджено згодом царською Жалуваною грамотою 27 березня 1654 р., шляхті «бути за попередніми правами і привілеями, даними від королів польських і Великих князів литовських, і так їх прав і вольностей порушувати нічим не веліли». Це повністю задовольняло вимогу: шляхта висловлювала прохання, щоби в наступні роки її повернули «в попередній стан». У ході народно-визвольної війни були повністю відновлені права християнської православної церкви. Гетьманська влада підтвердила її панівне становище, затвердила і розширила станові права духовенства. За своїм становищем духовенство стояло поряд з козацькою старшиною і шляхтою. Церква продовжувала залишатися великим землевласником, виступала суддею у сімейно-шлюбних і спадкових справах населення, карала за проступки проти віри, а також була вотчинним судом для людей, які проживали на її землях. Духовенство зберігало свої станові суди і вважалося «білим», тобто не підлягало обкладанню податками. Селяни були зобов’язані нести «звичайне послушенство» - за давніми правилами і звичаями. Селянам церковних земель заборонялося переходити у козаки. Майнові та особисті інтереси, життя, здоров’я і честь духовенства захищалися так само, як і шляхти. За порушення прав і привілеїв духовенства винні підлягали судовій чи адміністративній відповідальності й суворо каралися. Духовенство домоглося повернення йому всіх володінь, раніше захоплених польською шляхтою та католицькою церквою. За майновим і соціальним становищем духовенство не було однорідним. Виділялася його верхівка – митрополит, єпископи, ігумени монастирів, які ставили у залежне становище низове духовенство (сільських священиків і монахів). Це призводило до загострення протиріч у самому стані і було причиною переходу багатьох з них у козацтво. Аналіз соціально-економічного і політичного становища козацької старшини, шляхти й духовенства свідчить, що у період народно-визвольної війни відбувався процес формування трьох згаданих панівних станів у єдиний клас українських феодалів. Вони змушені були зважати на вимоги народу, боялися антикріпосницьких виступів селян, козацької та міської бідноти. Феодали не змогли зберегти старі феодально-кріпосницькі порядки. Антикріпосницький за характером, феодальний гніт був значно послаблений. Велику групу залежного населення становили селянство, міська і козацька біднота. Основною масою цього стану було кріпосне селянство. Воно стало головною рушійною силою народно-визвольної війни. Як наслідок – було ліквідоване магнатське і польсько-шляхетське землеволодіння. Селян, котрі проживали на цих землях, фактично визнали вільними. Вони отримали право вільного переходу в козацтво. Це право мали селяни, які проживали на землях української шляхти і духовенства. В універсалах знайдено заборони до переходу в козаки тільки монастирських селян.

Як згаду полковник М. Середа, отримавши дозвл Державного Секретарату, вн з своми адютантами М. Письменним та С. Дзюбою виздить у район дислокац Запорзького корпусу. Наслдки подорож виявилися трагчними: С. Дзюба був убитий, М. Письменний важко поранений, лише П. Болбочанов пощастило вирватися живим 214. Суспльно-полтична ситуаця в кран Як уже зазначалось, протягом тривалого часу представники правих партй не полишали надй досягнути порозумння з лдерами Директор для залучення до державотворчо прац дячв, не заангажованих у полтику, спецалств з рзних сфер суспльного життя, у тому числ й вйськових. 15 березня 1919 р. один з провдникв Укрансько демократично-хлборобсько парт С. Шемет звертаться до Головного отамана С. Петлюри з листом, у якому заклика зважити на «реальн обставини»  мжнародне становище, «котре вимага аби негайно ми показали себе здбними припинити анархю  будувати нормальну правову державу». Вн просить призначити в Одес командувача укранських вйськ, як «тут формуються при допомоз французв» з огляду на те, що «французи розрвали з Денкним». На цю посаду С

1. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

2. Політична система Української козацької держави

3. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

4. Суспільно-політична діяльність Костомарова

5. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

6. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського
7. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).
8. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

9. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

10. Форми української держави

11. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

12. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

13. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

14. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

15. Розвиток політичної думки України

16. Становлення української державності 1648-1657рр.

Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем
Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки

17. Держава і політична система суспільства

18. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

19. Становлення української політичної думки

20. Політичні права і свободи громадян України

21. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

22. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства
23. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості
24. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

25. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

26. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

27. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

28. Історія України. Соціально-політичні аспекти

29. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

30. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

31. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

32. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

33. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

34. Етапи розвитку політичної думи в Україні

35. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

36. Політичні партії в Україні та їх основні типи

37. Політологія. Політичні системи в Україні

38. Суспільна думка та політична філософія
39. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст
40. Центристські партії в політичній системі сучасної України

41. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

42. Політичне лідерство в Україні

43. Політичні партії в Україні

44. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

45. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

46. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

47. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

48. Нестор Махно: історично-політичний портрет

Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры

49. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

50. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

51. Політичний режим

52. Суржик - проблема української мови

53. Утворення Скіфії та її політична історія

54. Суспільно-господарська районологія
55. Політичний іслам
56. Розвиток української мови

57. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

58. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

59. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

60. Політична географія як складова частина СЕГ

61. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

62. Політична система США

63. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

64. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

65. Проблеми вивчення історії української журналістики

66. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

67. Основи ділової української мови

68. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

69. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

70. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему
71. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси
72. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

73. Архаїчне значення слів у словнику української мови

74. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

75. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

76. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

77. Запорізька Січ - зародок української державності

78. Ідейно-політичне життя Полтавщини

79. Останні спроби аристократії відновити Українську державу

80. Первісне суспільство на етнічних українських землях

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

81. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

82. Політична і судова система Київської Русі

83. Політична історія Київської Русі

84. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

85. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

86. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
87. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.
88. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

89. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

90. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

91. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

92. Поняття "української діаспори"

93. Проблеми відродження української державності

94. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

95. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

96. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

98. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

99. Становлення української інтелігенції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.