Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ 1 Адміністративне право України як галузь права 2 Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України Висновок Література Вступ Адміністративне право –це галузь права, що регулює з метою реалізації завдань і функцій держави суспільні відносини управлінського характеру, які виникають у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності органів виконавчої влади , внутрішньо організаційній діяльності інших державних органів, а також у процесі здійснення громадськими організаціями зовнішніх юридично-владних повноважень. Уся правова система поділяється на галузі, які класифікуються за трьома групами: профілюючі (первинні,фундаментальні,самостійні)- конституційне, адміністративне, цивільне, кримінальне право та їх процесуальні аналоги; спеціальні –земельне ,фінансове, трудове, сімейне право; комплексні –господарське, сільськогосподарське, природоохоронне, житлове, морське тощо. Як одна із фундаментальних галузей права, адміністративне право тісно пов’язане з іншими галузями українського права, і завдяки цим зв’язкам забезпечується цілісність правової системи в цілому. 1 Адміністративне право України як галузь права Адміністративне право є однією з найрельєфніших галузей публічного права України. За допомогою засобів адміністративного права (норми, відносини, законодавство, компетенція суб'єктів, способи реалізації норм) здійснюється зовнішнє вираження і юридичне оформлення публічного інтересу в управлінні. Публічний інтерес — це інтерес соціальної спільності, що визнаний, задоволений державою. Визнання публічності інтересу здійснюється шляхом його правового (юридичного) забезпечення (фіксації в нормах і встановленні механізму реалізації). Як таку спільність можна розглядати все населення України. Найяскравішим прикладом визнання публічності його інтересів є норми Конституції України 1996 р. (щодо права на підприємницьку діяльність — ст. 42, на власність — ст. 41, недоторканність житла — ст. ЗО, таємницю листування — ст. 31 та ін.). Такою спільністю є населення окремого регіону, наприклад, Автономної Республіки Крим, її інтереси визнано публічними відповідно до норм Конституції Автономної Республіки Крим 1998 р. Це використання російської мови в усіх сферах громадського життя (ч. 2 ст. 10); правова, організаційна, фінансова, майнова, ресурсна самостійність автономії (ч. 2 ст. З та ін.). Такими спільностями є окремі групи людей. Наприклад, інтереси працівників міліції визнано публічними за допомогою забезпечення їх нормами Закону України «Про міліцію» 1990 р. Аналогічним чином визнано публічними інтереси державних службовців (Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП), іноземців (Закон України «Про правовий статус іноземців» від 4 лютого 1994 p.), споживачів (Закон України «Про захист прав споживачів» в редакції від 15 грудня 1993 р.) тощо. Визнання інтересів публічними є умовою та гарантією існування й розвитку відповідних спільностей. Визнання публічними управлінських інтересів перетворює їхніх носіїв на суб'єктів публічного управління (державного чи громадського).

Визнання публічними саме управлінських інтересів — соціальне призначення адміністративного права. Існує досить багато визначень адміністративного права, що містяться в навчальній і науковій літературі. Наприклад, такі: Адміністративне право може бути визначене як сукупність юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, які складаються у сфері державного управління Адміністративне право як галузь права є система правових норм, що видаються органами виконавчої влади й іншими органами для організації і функціонування державного управління, регулювання функціонально-юридичних режимів, забезпечення юрисдикційно-охоронної діяльності й участі громадян Адміністративне право являє собою самостійну правову галузь, об'єктом якої є аналітичне дослідження суспільних відносин у сфері діяльності виконавчої влади Адміністративне право є однією з провідних, базових галузей українського права, нормами якого регулюються суспільні відносини, що складаються здебільшого у сфері державного управління в процесі здійснення виконавчої влади Адміністративне право — це галузь права (сукупність правових норм), що регулює з метою реалізації завдань і функцій держави суспільні відносини управлінського характеру, які складаються у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності органів виконавчої влади, внутрішньо-організаційній діяльності інших державних органів, а також у процесі здійснення громадськими організаціями, їх органами зовнішніх юридичне владних повноважень Кожне визначення відображає найважливіші, на думку їхніх авторів, ознаки адміністративного права й у цьому змісті є справедливими. Разом з тим ще не сформульовано визначення, яке б містило всі особливості цієї галузі. На жаль, дослідники не відобразили у наведених дефініціях належність адміністративного права до права публічного. Навіть Ю. А. Тихомиров, автор першого на пострадянському просторі підручника «Публічне право» (1995) цього не зробив. Тому є сенс заповнити цю прогалину. Виходячи із соціального призначення адміністративного права, можна запропонувати таке його визначення. Адміністративне право — це галузь права, засобами якої (норми, відносини, законодавство, методи, форми, компетенція суб'єктів, способи реалізації норм) формуються публічно-управлінські відносини, а також організується і забезпечується публічно-управлінська діяльність. Адміністративне право — найбільш об'ємна, мобільна, нестабільна й одна з найскладніших юридичних галузей. Немає такої галузі державного чи громадського життя, яке б не регулювалося адміністративним правом. 2 Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України Для глибшого розуміння предмету адміністративного права і суті адміністративно-правового методу регулювання необхідно освітити зв'язок даної галузі права з іншими, суміжними галузями права. Це важливо і для характеристики соціальної ролі і особливостей адміністративного права, шляхів його вдосконалення. Найбільш тісний зв'язок спостерігається між адміністративним правом і конституційним правом, яке складає основу всіх галузей права, включаючи і адміністративне. Предметом конституційного права є перш за все суспільні відносини, які складаються у зв'язку із здійсненням влади, діяльністю органів державної влади, проведенням виборів в представницькі органи державної влади, реалізацією конституційного статусу громадян і ін.

Конституційні положення закріплюють місце органів виконавчої влади в системі державного механізму, найважливіші принципи їх формування і діяльності. Таким чином, розпорядження норм конституційного права служать початковою основою для норм адміністративного права, які регулюють різноманітну і повсякденну виконавчо-розпорядчу діяльність органів державного управління. У нормах адміністративного права розвиваються і деталізують положення Конституції України і інших джерел конституційного права щодо функціонування виконавських і розпорядливих органів. Тісний зв'язок існує між адміністративним і кримінальним правом. Останнє як галузь суто охоронної спрямованості створює специфічний режим охорони відносин у сфері державного управління через встановлення кримінальної відповідальності за посягання на чинний порядок управління. Хоча у Кримінальному кодексі України порядок управління безпосередньо не визнано родовим об'єктом злочинів, нормами кримінального права встановлюється кримінальна відповідальність за злочини у сфері держаного управління як службовими особами, так й іншими суб'єктами і в той чи інший спосіб порушують встановлений порядок управління. До таких злочинів, зокрема, належать зловжи- вання владою або службовим становищем; перевищення влади або службових повноважень; одержання або давання хабара; опір представникові влади, правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві; погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок; самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи тощо. Зв'язок між адміністративною і кримінальною галузями права також виявляється у взаємодії між інститутами адміністративної і кримінальної відповідальності, які разом створюють, так би мовити, захисну оболонку для різних суспільних відносин. При цьому адміністративна відповідальність може розглядатись як профілактичний засіб щодо багатьох видів злочинних діянь, за які передбачена кримінальна відповідальність. Дуже часто зовні однакові діяння залежно від ступеня їх суспільної небезпеки можуть бути підставами як адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Певний зв'язок існує між адміністративним правом і трудовим правом у сфері регулювання службових відносин. Норми останнього визначають статус державних службовців як учасників трудового процесу. Що стосується норм адміністративного права, то вони регулюють державно-службові відносини, а саме: умови надходження на державну службу, порядок її проходження, повноваження посадових осіб в організації трудового процесу і ін. Адміністративне право достатнє тісно пов'язано з цивільним правом, перш за все тому, що ці галузі регулюють відносини майнового характеру. Проте норми цивільного права стосуються майнових відносин, в яких сторони є рівноправними, а норми адміністративного права — майнових відносин, які базуються на адміністративному підпорядкуванні однієї сторони інший. Дуже виразними є зв'язки, що існують між адміністративним правом і так званими комплексними, або предметними, галузями права, до яких належать фінансове, митне, податкове, банківське, підприємницьке, земельне, аграрне, екологічне галузі права.

Серед особливо резонансних, у яких В.Медведчук брав участь як адвокат, були судов процеси над лтераторами-дисидентами Юрм Литвином, Василем Стусом, директором Чорнобильсько АЕС Вктором Брюхановим. Адвокат Василя Стуса Коли злочинцями стають лтератори - це дуже небезпечно для суспльства. Василь Стус [7] Суспльство ма знати свох геров  свох вдступникв. ґвген Сверстюк [8] Нехай демократя ма совсть  вибира мж Стусом  Медведчуком. Мойсей Фшбейн [9] Вд 1978 року Вктор Медведчук працював адвокатом Кивсько мсько колег адвокатв. У свох передвиборчих агтках Медведчук неодноразово пише, що протягом 1978-1989 рокв вн займався "правозахисною дяльнстю". Такий термн у необзнаних може викликати асоцацю з правозахисниками Укрансько гельсинсько групи та ншими вдомими борцями за права людини  незалежнсть Украни Л.Лук'яненком, М.Горинем, В.Чорноволом, С.Хмарою, ґ.Сверстюком, В.Стусом та ншими. Однак це може здатися лише на перший погляд - до тако дяльност  до таких особистостей Вктор Медведчук не ма жодного стосунку, окрм хба що Юря Литвина  Василя Стуса

1. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

2. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

3. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

4. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

5. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

6. Соціальна цінність права
7. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України
8. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

9. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

10. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

11. Соціальне становище Запорізького краю

12. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

13. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

14. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

15. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

16. Роль власності у соціально-економічних процесах

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

18. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

19. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

20. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

21. Соціальне та особисте страхування

22. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
23. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
24. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

25. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

26. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

27. Демократія як соціальне явище

28. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

29. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

30. Система соціального захисту в Україні

31. Соціальна захищеність дітей в Україні

32. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

33. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

34. Суть та принципи соціальної держави

35. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

36. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

37. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

38. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
39. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

42. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

43. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

44. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

45. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

46. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

47. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

48. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

49. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

50. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

51. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

52. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

53. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

54. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
55. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели
56. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

57. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

58. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

59. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

60. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

61. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

62. Глобалізація і процеси соціального розвитку

63. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

64. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник

65. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

66. Економіка праці та соціально-трудових відносин

67. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

68. Соціальна психологія організацій

69. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

70. Сучасне розуміння держави як соціального партнера
71. Управління персоналом в соціальній сфері
72. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

73. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

74. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

75. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

76. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

77. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

78. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

79. Тривожність як соціально-педагогічне явище

80. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

81. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

82. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

83. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

84. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

85. Феномен соціальної держави в європейській традиції

86. Політика і етика: соціально-філософський аспект
87. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття
88. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

89. Мотиви соціальної поведінки особистості

90. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

91. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

92. Предмет дослідження соціальної психології

93. Про практичність соціальної психології

94. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

95. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

96. Соціальне середовище та соціалізація особистості

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

97. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

98. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

99. Соціальні уявлення

100. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.