Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політики і політичні лідери: особливості типологізації

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Реферат з політології Політики і політичні лідери: особливості типологізації Найголовнішою серед численних потреб людини є потреба влади і слави. При цьому зажити слави досить легко, якщо здобути владу. Бажання влади постає, як правило, у двох основних формах: експлікативне — притаманне не всім, а лише лідерам; імплікативне — властиве тим, хто йде разом, поруч, за лідером, очікуючи, що в разі його перемоги, перемоги його групи і їм дістанеться частка влади. Боротьба за владу — одвічне явище, як і нерівність у її розподілі. Політиками, звичайно, не народжуються, ними стають. І хоча певних вроджених якостей характеру не можна не враховувати, для того щоб стати справжнім політиком, потрібно цьому вчитися, працювати над собою, самовдосконалюватися. Інакше кажучи, лідер повинен мати відповідні психологічні, соціально-політичні особливості, риси, досвід. М. Вебер виокремлює серед них три основних: пристрасть (самовідданість справі); почуття відповідальності; окомір (дистанція стосовно людей і речей). М. Вебер запропонував таку типологізацію політичного лідерства: лідерство, властиве традиційному правлінню. Таке лідерство спостерігається там, де впродовж тривалого часу є незмінними традиційні суспільні норми, де громадяни вірять у законність існуючої влади, тим більше, коли така влада існує тривалий час; харизматичне лідерство. Це лідери з винятковими якостями. їм майже сліпо вірять усі і слідують за ними. Це лідери-&quo ;напівбо-ги&quo ;, які виконують &quo ;виняткову місію&quo ;; легітимне лідерство. Такий лідер обирається шляхом досконалих виборчих процедур, а потім його діяльність суттєво підсилюється повноваженнями, що йому надаються, у тому числі і винятковими. Легітимне лідерство доцільне і результативне, якщо існує дієвий механізм підконтрольності діяльності лідера тим, хто привів його до влади. Досить своєрідною і загалом об'єктивною є типологізація політичних лідерів, яку пропонує О. Петрунько; він виокремлює такі їх групи: лідери-демократи, здатні мислити по-новому, активно рухати ринкові реформи; лідери жорстокої руки, амбітні, авторитетні, своєрідні політи-ки-диктатори; професійні політики, що мають досить високі ділові якості, прагматично і патріотично налаштовані; політики, які свого часу заявили про себе досить відчутно, але потім за різних обставин змушені були перейти на &quo ;другі ролі&quo ;; так звані червоні політики, що символізують собою минулі комуністичні, соціалістичні порядки; •політики — &quo ;головні виконавці&quo ;, що &quo ;роблять реальну політику&quo ;. Відома психологічна концепція лідерства французької школи (Т. Адорно, Г. Маркузе, Е. Фромм та ін.) базується головним чином на суто людських особистісних рисах, які є базисними для поведінки конкретної особи. Варто зазначити, що методологічні засади згаданої концепції в колишньому СРСР практично не визнавалися. Нині ситуація в цьому плані змінилася, і не лише в Україні. Останнім часом багато публікацій щодо саме психологічних аспектів лідерства з'явилося в російській політології (Г. Ашин, Ф. Бурлацький, Д. Волкогонов, М. Ільїн, Б. Коваль, В. Соловйов, І.

Клепіков та ін.). Російські політологи розробили соціально-психологічну типологію лідерства, беручи за основу такі головні його ознаки: історизм, тобто тип лідерства, який значною мірою залежить від характеру епохи; масштабність — йдеться про поділ лідерів на загальнонаціональних, регіональних, певного класу, групи; класовість — виходять з того, інтереси якого класу, соціальної групи обстоює лідер; ставлення до існуючого устрою, організації — функціональний, стабілізуючий, дисфункціональний лідер; здатність — людина стала лідером завдяки своїм якостям чи внаслідок певних обставин; ініціативність — здатність лідера продовжувати почату справу. Процес вивчення політичного лідерства як одного з найважливіших і найскладніших феноменів потребує ретельнішого дослідження. У цьому контексті глобальні події 1989-1991 рр. в Україні поки що залишилися без серйозного наукового аналізу. Серед значної кількості лідерів у будь-якій країні домінуючу роль все ж відіграють політичні лідери як люди, що мають значно більшу порівняно з іншими політиками підготовленість, досвід, мають реальну владу, завдяки якій здійснюють легітимний вплив на певну, а то й більшу частину суспільства. При цьому тисячі співгромадян добровільно, з відповідними сподіваннями і бажаннями делегують політичним лідерам свої політико-владні повноваження. Такими лідерами є державні діячі, керівники політичних партій, об'єднань, громадських організацій, блоків тощо. Можна, звичайно, навести приклади іншої типологізації політичних лідерів. Так, український соціолог П. Фролов поділяє політичних лідерів за таким принципом: вища посадова особа; військовий високого рангу; впливовий підприємець; меценат; профспілковий лідер; господарник; людина з низів; член певної партії; професіонал. Серед класифікацій лідерства найприйнятнішою, на нашу думку, є така: традиційний лідер. В основі поведінки, діяльності такого лідера закладена релігія і слідування традиціям, звичаям. Прикладом тут можуть бути вожді племен, шамани, монархи, що успадковують владу; харизматичний лідер — неординарна, сильна особистість, вождь, пророк, людина, наділена винятковими здібностями керівника, здатністю психологічного впливу на інших. У більшості посттоталітарних країн, у тому числі в Україні, таких лідерів практично не спостерігаємо; бюрократичний лідер — характеризується непохитною вірою в існуючу політичну систему, державний устрій. При цьому він проявляє себе не тільки як особистість, а значною мірою як агент державного устрою; неформальний лідер — має певні прояви харизматичного лідерства. Часто такі лідери, не займаючи високих постів, уміють досить ефективно впливати на політичні події. Зрозуміло, що такі типи політичних лідерів, яких відомий політолог М. Вебер називав &quo ;чистими типами&quo ;, в житті у &quo ;стерильному&quo ; вигляді, без певних рис інших типів, зустрічаються вкрай рідко. Лідерство (за М. Херманном) можна розглядати і з позиції відповідних функцій, які повинен виконувати або виконує лідер. Лідер-вождь. Він має всеохоплюючу мету, заради досягнення якої готовий навіть до зміни політичної системи.

Такий лідер вміє чітко визначити головне завдання і форми своєї діяльності, вміє вести інших за собою. Часто йому властиве особливе бачення ситуації у суспільстві, шляхів його розвитку. Лідер-комівояжер. Лідер цього типу вміє будувати свою кар'єру і діяти за рахунок поважливо-шанобливого ставлення до потреб людей. Він прагне не просто їм допомогти, а й переконати, що здатен вирішити проблеми інших. Лідер-пожежник. Лідер, що чудово реагує на швидкі зміни у суспільно-політичному житті, вміє оперативно вирішувати поточні проблеми, узгоджувати різні позиції і точки зору. Лідер-маріонетка. Лідер, що діє не самостійно, а від певної групи людей, політичної сили, яка його висунула і підтримує. Звичайно, з одного боку, він пропагує і пропонує &quo ;купити&quo ; свої ідеї; з іншого — вміє вибирати відповідні методи для реалізації таких ідей. Окремо треба розглядати проблему авторитету політика. Загалом розрізняють три основних типи авторитету. Звичайний авторитет — такий, що визначає ієрархію відносин в сім'ї, функціональний, або професійний — пов'язаний із знанням людиною своєї справи, кваліфікацією, і харизматичний лідер. Саме останній є авторитетом політика, оскільки він щонайтісніше пов'язаний з такими якостями людини, як сила тверджень, інтелігентність, комунікабельність. Високопрофесійному, авторитетному політику, як правило, притаманне альтернативне мислення, він уміє серед багатьох можливих рішень вибирати найправильніше, найефективніше. Для того щоб навчитися так мислити, треба надто довго працювати над собою, самовдосконалюватися, вміти визначати сильні і слабкі сторони конкретних рішень у разі їх прийняття. Кожен політичний лідер є продуктом свого часу, значною мірою його породженням. Тобто, навіть випереджаючи епоху, він мусить працювати в умовах тих норм, переконань, ідей, які існують у суспільстві. Піти далі цих норм дано далеко не кожному. Усвідомити суть поведінки конкретного політика неможливо без знання і врахування особливостей формування та прояву його політичної психології. Відомий український вчений, спеціаліст у сфері управління Г. Щокін, розглядаючи політичне лідерство як унікальний феномен суспільного життя, виокремлює три основні його концепції. лідерство як універсальний феномен людської діяльності із закономірностями його функціонування в усіх сферах життя суспільства; лідерство, що ототожнюється з керівництвом і управлінням; лідерство як специфічне явище суспільного життя, що не зводиться до психологічних, економічних чи правових принципів, а здійснюється через функціонування політичних інститутів. Визнаючи, що всі три концепції стосовно політичного лідерства мають право на існування, підкреслимо особливу важливість саме третьої. Тут ми торкаємося іншого важливого сюжету—різних рівнів політичного лідерства. Здебільшого політична діяльність відбувається: на рівні малої групи, яка об'єднана спільними інтересами в політиці. Таке лідерство притаманне будь-якому суспільству; на рівні політичних рухів як прагнення до здобуття влади конкретними соціальними прошарками. У цьому разі особливого значення набувають не так якості лідера, як його здатність адекватно відображати інтереси певної частини населення, бути яскравим представником конкретного типу політичної свідомості; на рівні політичного лідерства як засобу організації влади в умовах функціонування громадянського суспільства, поділу влади (законодавча, виконавча, судова), диференціації соціальних прошарків за економічним становищем і відповідним світосприйманням.

З помж духовенства найближче до Виговського стояв новий митрополит Донзй Балабан, вибраний  висвячений проти бажань Московщини. Виговський старався добути у вищих станах противагу проти «черни» й при х допомоз думав утримати гетьманську владу на тм рвн, на якм поставив  Хмельницький. Вже при вибор, приймаючи до рук булаву вн сказав: «Ця булава буде доброму на ласку, злому на кару; нкому у вйську пдлещуватися я не буду; вйсько запорожське не може бути без страху». Ц слова справд переводив вн у життя, не оглядаючися ннакого, шов шляхом, який уважав за найкращий. Загранична полтика Полтичним деалом Виговського була самостйна незалежна укранська держава, - так, як вн це висловив у переговорах з Швецю: «признати й оголосити запорожське вйсько з пдвладними йому провнцями за вольний  нкому не пдданий нард». До козацько держави бажав вн прилучити вс укранськ земл аж до Висли  границь Прус; проктував також злучити з Украною близьк культурно блоруськ земл. Але щоби осягнути незалежнсть, треба було звльнити Украну вд звязку, що вд 1654 р. лучив  з Московщиною

1. Політик і політичний режим

2. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

3. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

4. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

5. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

6. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
7. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США
8. Особливості проведення в життя митної політики

9. Особливості антиінфляційной політики у США

10. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

11. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

12. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

13. Національна політика СРСР в роки перебудови

14. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

15. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

16. Основні напрямки зовнішньої політики України

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

18. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

19. Процентна політика комерційного банку

20. Інформаційна політика України

21. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

22. Кредитна політика комерційного банку
23. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
24. Державна політика соціального страхування

25. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

26. Облікова політика як елемент культури бізнесу

27. Формування облікової політики підприємства

28. Економіко- і політико-географічне положення України

29. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

30. Принципи розробки та оцінки державної політики України

31. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

32. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры

33. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

34. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

35. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

36. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

37. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

38. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.
39. Політика А. Гітлера
40. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

41. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

42. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

43. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

44. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

45. Асортиментна політика підприємства

46. Маркетингова товарна політика

47. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

48. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки

49. Управління ціновою політикою підприємства

50. Цінова політика фірми та її оцінка

51. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

52. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

53. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

54. Міжнародні відносини та зовнішня політика
55. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
56. Торговельна політика розвинутих країн

57. Валютна політика України

58. Кадрова політика

59. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

60. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

61. Етнонаціональні відносини й національна політика

62. Лобізм як явище сучасної політики

63. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

64. Природа політики

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

65. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

66. Політика як суспільне явище

67. Влада як найважливіший атрибут політики

68. Аналіз стану соціальної політики в Україні

69. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

70. Політика трудової зайнятості інвалідів
71. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану
72. Соціальна політика

73. Соціальна політика та соціальне партнерство

74. Митна політика

75. Митна політика України на сучасному етапі

76. Сучасна митно-тарифна політика України

77. Бюджетна політика

78. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

79. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

80. Державне регулювання соціальної політики

Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

82. Фінансова діяльність та політика держави

83. Фінансова політика та бюджетний процес

84. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

85. Амортизаційна політика на підприємстві

86. Антиінфляційна державна політика
87. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України
88. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

89. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

90. Інноваційна політика

91. Механізм фіскальної політики держави

92. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

93. Промислова політика держави

94. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

95. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

96. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Особливості організації реклами в Internet

98. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

99. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.