Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Процес організації виробництва та виробництва

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст 1. Зв'язок процесів організації виробництва та виробництва 2. Задатись необхідними параметрами будь-якого об’єкта та навести приклади кодування задач управління Зв'язок процесів організації виробництва та виробництва Метою будь-якої діяльності є виробництво матеріальних та нематеріальних благ для подальшого їх розподілу, перерозподілу та споживання. В процесі виробництва важливе місце займає процес підготовки та організації виробництва, адже саме на етапі підготовки та реалізації виробництва формуються основні планові показники виробництва, структурний та кількісний склад майбутньої продукції, розподіл обовґязків між окремими цехами, персоналом тощо. У процесі виробництва взаємодіють праця і природа. Праця — людська діяльність, спрямована на створення матеріальних і духовних благ для задоволення потреб людей. Проте створення матеріальних благ у певних межах може здійснюватися і без безпосередньої участі людини (автоматизоване виробництво, хімічний процес тощо). В цьому випадку праця не зникає, вона переміщується у сферу регулювання, управління. Процес праці здійснюється результативно, тобто з певною продуктивністю або ефективністю, яка залежить від того, як поєднуються його фактори і наскільки повно вони використані. При цьому важливе значення мають як кількісні та якісні параметри факторів виробництва, так і їхня майнова належність, від якої багато в чому залежить мотивація праці учасників процесу виробництва. Коли відомо, які 1 як використовуються фактори виробництва, кому вони належать, можна більш-менш об'єктивно визначити рівень процесу виробництва. Між процесами організації виробництва та виробництвом існує прямий зв'язок, оскільки від ефективності та якості організації процеса виробництва залежить кількісний результат самого виробництва, продуктивність праці окремих цехів, вузлів, підрозділів та окремих працівників. Організація процеса виробництва починається зі збору інформації про виробничі потужності, постачальників, матеріал та сировину, витрати інших матеріалів та МШП, необхідну кількість персоналу, їхній професійний рівень підготовки, потужність та затрати на окремий виробничий станок тощо. Особливу увагу слід приділяти психологічному фактору в процесі організації виробництва та виробництві безпосередньо, адже неврахування психологічних особливостей людини, її відношення до праці, навколишнього середовища та праці в просторі і часі може призвести до значного зниження продуктивності праці. Функція робітника як особистого фактора виробництва полягає у використанні своєї робочої сили в процесі праці як діяльності, спрямованої на зміну предметів і сил природи з метою задоволення своїх потреб. Сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини становить її робочу силу. Функція засобів виробництва полягає в тому, щоб бути провідником продуктивної дії працівника на предмети і сили природи. Частина засобів виробництва характеризується засобами праці, за допомогою яких робітники продуктивно трансформують предмети праці. Активною частиною засобів праці є знаряддя праці, рівень розвитку яких багато в чому є показником відносин між людьми, які складаються в процесі виробництва, і ступеня зрілості тієї чи іншої епохи.

Потенціальний ефект засобів виробництва не реалізується поза керуючою та спрямовуючою діяльністю головної продуктивної сили — людини. Це не означає, що речовий фактор виробництва є лише пасивною стороною процесу виробництва. Операційна функція включає в себе ті дії, в результаті яких на підприємстві виробляються товари та послуги, які постачаються організацією у навколишнє середовище. Для організації процесу виробництва на підприємстві функціонує перероблюючи підсистема, підсистема забезпечення та підсистема планування та контролю. Перероблююча підсистема виконує виробничу роботу, яка безпосе-редньо пов’язана з перетворенням вхідних величин в вихідні результати. Наприклад, для університету основними результатами діяльності є розробка та поширення знань. Основна роль людського фактору проявляється в створенні цих результатів через науково-дослідницьку та педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу. Матеріали, в основному папір та канцелярські товари, споживаються перероблюючою системою. Потрібні капіталовкладення у вигляді класних кімнат, лабораторій, кабінетів, меблі та обладнання. Необхідно отримати інформацію про досягнення в різних областях науки з різноманітних друкованих джерел, шляхом проведення засідань кафедр учбових закладів, підтримання професіональних контактів з колегами з інших учбових закладів. Потрібне подання електроенергії від комунальних служб для освітлення, опалення та кондиціонування університетських приміщень, а також енергія для роботи ЕОМ, поліграфічного та іншого обладнання. Підсистема забезпечення не пов’язана безпосередньо з виробництвом вихідного продукту, але виконує необхідні функції забезпечення діяльності перероблюючої підсистеми. В університеті підсистема забезпечення включає бібліотеку, науковий та комп’ютерний центри, поштове відділення, книжкові кіоски, кафетерій, топографію, охорону університетського містечка тощо. Функція, яка вважається частиною підсистеми забезпечення в одній організації, може бути складовою частиною перероблюючої системи в іншій організації. Підсистема планування та контролю отримує від перероблюючої системи інформацію про стан системи та незавершене виробництво. Інформація постачається з внутрішнього середовища організації: про цілі, політику, основні напрямки та інші важливі внутрішні параметри. Інформація паро попит на продукцію, вартість ресурсів, тенденції розвитку технологій, урядові нормативні акти та інші фактори постачається з зовнішнього середовища. Підсистема планування та контролю повинна обробляти весь об’єм даної складної інформації і надавати рішення, як саме має працювати перероблюючи підсистема. Конкретні рішення включають планування виробничих потужностей, управління матеріально-виробничими запасами, контролем якості тощо. Між процесом організації виробництва та виробництвом існують досить важливі та складні відношення. Для оптимізації діяльності організації необхідно забезпечити ефективне управління цими відносинами. Можна зобразити умовний зв'язок між потребами споживачів та процесом виробництва як ланцюг «потреби-продукція-операційна система».

Від ефективності організації виробництва залежить власне рівень виробництва, структура виробленої продукції, якість продукції, продуктивність окремих підрозділів та виконавців. Для організації виробництва на підприємстві створюються ряд служб та підрозділів, які забезпечують функціональний та матеріальний процес виробництва, адже на основі планових даних та інформації про кон’юнктуру на ринку забезпечують виробничі підрозділи певними планами виробництва відповідних товарів (послуг), необхідною виробничою сировиною, матеріалами та комплектуючими, ремонтними роботами, запасними частинами та вузлами, новими технологіями та алгоритмами виробництва тощо. Серед проблем, які виникають у процесі організації виробництва, виділяють такі: забезпечення збалансованого розвитку засобів виробництва і трудових ресурсів, їхньої взаємної якісної та кількісної відповідності; формування і підтримка мотивації до впровадження більш прогресивних засобів виробництва; забезпечення заміни ручної, малокваліфікованої праці на технічно і технологічно оснащену, що дає змогу значно зменшити витрати всіх ресурсів на одиницю створеного продукту; досягнення доцільних пропорцій при формуванні техніко-технологічної бази виробництва і підготовці сучасного працівника; пошук і впровадження нових, прогресивних форм включення працівників у виробничий процес; створення і утримання на належному рівні механізму економічного управління процесом поєднання і використання факторів виробництва, за якого б досягався найбільший результат при найменших витратах. Таким чином, між процесами організації виробництва та власне виробництвом існують стійкі, важливі та міцні взаємозв'язки, оскільки від правильності та ефективності організації процесів виробництва залежить економічна ефективність діяльності організації. Забезпечення процесів виробництва полягає в виконанні процесів придбання та підготовлення всіх матеріально-виробничих запасів, технологій та персоналу для ведення виробничої діяльності, а також збір інформації про внутрішнє середовище організації та її зовнішнє середовище, фактори, що визначають кон’юнктуру ринку, конкурентоспроможність окремого товару та підприємства на ринку загалом. 2. Задатись необхідними параметрами будь-якого об’єкта та навести приклади кодування задач управління Кодування задач в процесі управління використовується для підвищення ефективності управління та полегшення управління та внутрішньогосподарської діяльності організації. Кодування на підприємстві має здійснюватися послідовно у відповідності до обраних ознак поділу системи на елементи. Об’єктами кодування є керовані процеси, виробничі підрозділи, фази та періоди управління, оскільки саме вони визначають ефективність управління внутрішньою структурою організації. Приймається така послідовність кодування кожної задачі: виробничий процес; виробничий підрозділ; фаза управління; період управління. Таким чином, кодування будемо здійснювати в десятинній системі, причому елементи (множини) вищого рівня кожної структури (завод, виробництво продукції, управління, рік) будемо кодувати знаком «0» (нуль).

У раз смерт працвника грошова компенсаця за не використан ним дн щорчних вдпусток, а також додатково вдпустки працвникам, як мають дтей, виплачуться спадкомцям. Стаття 84 Вдпустки без збереження заробтно плати У випадках, передбачених статтею 25 Закону Украни «Про вдпустки», працвнику за його бажанням надаться в обов'язковому порядку вдпустка без збереження заробтно плати. За смейними обставинами та з нших причин працвнику може надаватися вдпустка без збереження заробтно плати на термн, обумовлений угодою мж працвником та власником або уповноваженим ним органом, але не бльше 15 календарних днв на рк. Глава VI НОРМУВАННЯ ПРАЦ¶ Стаття 85 Норми прац Норми прац норми виробтку, часу, обслуговування, чисельност встановлюються для працвникв вдповдно до досягнутого рвня технки, технолог, органзац виробництва  прац. В умовах колективних форм органзац та оплати прац можуть застосовуватися також укрупнен  комплексн норми. Норми прац пдлягають обов'язковй замн новими в мру проведення атестац  рацоналзац робочих мсць, впровадження ново технки, технолог та органзацйно-технчних заходв, як забезпечують зростання продуктивност прац

1. Вдосконалення організації допоміжного виробництва

2. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

3. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

4. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

5. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

6. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
7. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі
8. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

9. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

10. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

11. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

12. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

13. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

14. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

15. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

16. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

18. Організація охорони праці на виробництві

19. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

20. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

21. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

22. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції
23. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху
24. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

25. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

26. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

27. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

28. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

29. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

30. Економічна ефективність організації виробництва пальто

31. Організація виробництва продукції на підприємстві

32. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее

33. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

34. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

35. Суспільне виробництво та заробітна плата

36. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

37. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

38. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
39. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
40. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

41. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

42. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

43. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

44. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

45. Організація облікового процесу на підприємстві

46. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

47. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

48. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры

49. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

50. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

51. Організація захисту державної таємниці в Росії

52. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

53. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

54. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти
55. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
56. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

57. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

58. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

59. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

60. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

61. Міжнародні фінансові організації та їх роль

62. Світова організація торгівлі: цілі та функції

63. Україна та міжнародні економічні організації

64. Економічні та правові основи управління організацією

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

65. Кризове явище функціонування та розвитку організації

66. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

67. Організація ярмарок та аукціонів

68. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

69. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

70. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації
71. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи
72. Організація процесу творчого розвитку дитини

73. Дитячі та юнацькі організації в Україні

74. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

75. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

76. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

77. Основні організаційні форми та види туризму

78. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

79. Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування

80. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки

81. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

82. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

83. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

84. Виробництво та його роль в житті суспільства

85. Суспільна організація життя слов

86. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
87. Організація праці
88. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

89. Організаційна система управління природокористуванням України

90. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

91. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

92. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

93. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

94. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

95. Організація банківської справи

96. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

97. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

98. Організація касових операцій у банківських установах

99. Організація ресурсної бази банків в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.