Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Волонтёрство в психолого-педагогической деятельности

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

План: Вступ I. Волонтерство як феномен цивілізованого суспільства. II. Людські ресурси волонтерського руху. III. Зміст, напрями та форми роботи добровільних помічників. IV. Шляхи залучення добровільних помічників до соціальної діяльності. V. Проблема раціонального використання волонтерів у соціальній сфері. VI. Iз досвіду організації волонтерської роботи в ЦССМ. Висновки Література Вступ Cучасна ситуація в Україні характеризується соціально-психологічною, економічною нестабільністю, зниженням рівня життя більшості населення, девальвацією моральних норм і цінностей у суспільстві, зростанням злочинності і насильства. Соціально-психологічні проблеми в Україні відобразились на психологічному самопочутті різних верств населення. Ще більш відчутно визначились категорії людей, які потребують соціально- психологічної допомоги. Передусім, це молоді люди без жодного заняття, дорослі безробітні, діти, які не отримують потрібної уваги з боку батьків або не мають батьків, пенсіонери, інваліди та інші. На сучасному етапі розвитку нашої країни висококваліфікованих психологів та соціальних працівників в Україні не вистачає. Щоб вирішити дану проблему, необхідно, по-перше, вивчити реальні потреби різних верств населення, по-друге, визначити, апробувати та поширити методики соціально-психологічної роботи, які допоможуть у реалізації цих проблем, по-третє, потрібна підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних професійно впроваджувати розроблені концепції і програми соціально - психологічної роботи. Незаперечним також є і той факт, що потреби населення у соціальній допомозі, психологічній підтримці і захисті зростають. Тому виникла необхідність у залученні до соціально-психологічної роботи з різними верствами населення добровільних помічників-волонтерів. Термін "волонтер" в перекладі з англійської мовою означає "доброволець". Волонтер - це людина, яка добровільно, не переслідуючи корисливих цілей, займається діяльністю на користь суспільства, не отримуючи за це грошової винагороди. «Волонтер – це стан душі” – так вважає Світлана Валентинівна Толстоухова – директор Українського державного центру соціальних служб для молоді. “Зараз волонтерство – потужний соціально-суспільний рух, спроможний прийняти на себе частину повноважень державних соціальних установ. У західних країнах левову частину тієї роботи, яку у нас виконують державні соціальні працівники, виконують саме волонтери. Це стосується і підтримки сім’ї, і роботи з інвалідами тощо. Проте аби громадські організації мали змогу займатися подібним на рівні з державними, необхідна відповідна підготовка, розгалужена мережа, філіали в регіонах. Ситуація, яка сьогодні склалася в Україні – унікальна. Країна переживає пік громадської активності, коли багато людей абсолютно безкорисливо, щиро бажають допомогти ближньому. У країнах Європи подібне явище спостерігалося в 50-70х роках, тепер все перетворилося просто на звичайну процедуру. Можливо, ми не маємо таких потужних матеріальних, технічних можливостей, проте людський фактор відіграє значно важливішу роль.” Волонтерський рух - це рух по наданню безкорисної допомоги тим, хто її потребує.

Під цим поняттям розуміють волонтерські дії як на місцевому, так і на державному рівнях і, разом з цим, як двосторонні та міжнародні програми. Волонтери відіграють різносторонню роль в розвитку та добробуті країн. В рамках національних програм і програм ООН сприяють розвитку гуманітарної допомоги, технічного співробітництва, пропаганди прав людини, демократії та миру. Волонтерський рух також є основою діяльності недержавних та міських організацій, професіональних асоціацій та профспілок. Більшість компаній з раціонального використання ресурсів та охорони навколишнього середовища не може обійтися без роботи волонтерів. Мета нашого дослідження: з’ясувати особливості участі волонтерів у соціально-педагогічній діяльності ЦССМ. Об’єкт: волонтерська діяльність ЦССМ. Предмет: зміст, напрямки, методи і форми волонтерської соціально- педагогічної діяльності. Завдення: 1. З’ясувати сутність понять волонтер, волонтерство, волонтерський рух. 2. Проаналізувати основні напрями і зміст соціально-педагогічної роботи волонтерів. 3. Визначити основні ресурси волонтерства і дати їх характеристику. 4. Виявити оптимальні шляхи управління волонтерами в соціально педагогічній роботі. 5. Вивчити досвід роботи з волонтерами в ЦССМ. I.Волонтерство як феномен цивілізованого суспільства. Початок розгалудження мережі центрів соціальних служб для молоді в Україні припадає в основному на 1992-1993 рр. Інтенсивний розвиток та специфіка роботи цих служб зумовлені вимогами часу, що водночас викликало потребу у створенні багатопрофільної інфраструктури, складовою частиною якої, поряд з професійними соціальними працівниками, змогли б стати добровільні помічники – волонтери. Волонтерські служби при центрах соціальних служб для молоді поступово стали одним із напрямів державної молодіжної політики. Волонтери не отримують матеріальної допомоги у вигляді заробітної плати, проте вони мають дещо інше - розвиток власних здібностей, моральне задоволення, відчуття власної необхідності тим, хто потребує допомоги, відчуття, що вони приносять користь, отримують нові знання тощо. Скільки у світі волонтерів, стільки і мотивів безкоштовної роботи. Волонтер – не тільки інструмент впливу на об'єкт соціально-педагогічної роботи, а й сам є об'єктом такої роботи. Тому соціалізація волонтера - не менш, а може й навіть більш важлива проблема, ніж та соціально-педагогічна робота, яку він виконує. Волонтерська діяльність є соціально-педагогічним явищем, оскільки її розглядають як систему взаємовідносин між людьми, добровільне надання соціальної та соціально-педагогічної допомоги людині людиною. Добровільність - це широке коло можливостей саморозвитку, розширення знань про інших людей, демонстрація свого піклування про інших, випробування себе в нових умовах і обстановці, добра перспектива на майбутнє. Це конкретний спосіб підвищити якість життя людини, яка відчуває дискомфорт. Волонтери - це група людей, яка відчуває необхідність пошуку нових шляхів для надання своєму життю суспільної цілі і цінності. Волонтерські групи та загони об'єднують людей, які на добровільних засадах беруть участь у соціально-психологічних програмах щодо попередження негативних явищ у молодіжному середовищі, надання допомоги різним верствам населення, соціальному становленню та інтеграції молоді у суспільство.

Волонтери - добровільні помічники фахівців соціально-педагогічної галузі, надають їм безпосередню та вагому допомогу. Така діяльність добровольців потребує не лише бажання та наявності вільного часу, а й певних знань з психології, педагогіки, соціології, медицини, тощо. Волонтери повинні володіти навичками спілкування з різними прошарками молоді, знайомитись з кращим досвідом роботи волонтерів нашої країни та зарубіжжя. Організація різних форм навчання волонтерів стає актуальним питанням сьогодення. Так як більшість волонтерських угрупувань виникає стихійно та бере участь в одноразових акціях чи заходах, існує нагальна необхідність розробки системного підходу до залучення волонтерів, організації їх діяльності та підтримки розвитку волонтерського руху. Головну роль у зміцненні позицій добровольців та формуванні позитивного ставлення громадськості до їх діяльності відіграє впровадження системи навчання волонтерів, про що говорить досвід волонтерства інших країн. Сьогодні послуги волонтерів потрібні для розв'язання проблем у соціально - педагогічній, економічній, культурній, гуманітарній сферах. Генеральна Асамблея ООН, приймаючи до уваги рекомендації Економічної і Соціальної Ради, передані в резолюції 1997/44 від 22 липня 1997 р. на 52 сесії прийняла рішення: - проголосити 2001 рік "Роком волонтерського руху "; - закликати уряди держав, волонтерські, громадські, урядові та неурядові організації до співробітництва; - намітити шляхи поліпшення роботи, співробітництва та популяризації діяльності; волонтерських організацій; - Об'єднаній організації волонтерів розробити програму роботи. Ініціатива проведення МРВ 2001 підтримувалася наростаючим прагненням людей запропонувати свої послуги в якості волонтерів. Для того, щоб здійснити цю мету, необхідні визнання та допомога волонтерській роботі, посилена пропаганда цього виду діяльності. Це потребує використання “найкращої практики” роботи волонтерів, об’єднаної в єдину систему для досягнення успішного результату. Отже, аналізуючи витяг загальної декларації волонтерів, можна сказати, що волонтерство: - це добровільний вибір, що виявляє особисті погляди і позиції; - це активна участь громадянина у житті людських спільнот; - сприяє покращенню якості життя, особистому росту та поглибленню відчуття солідарності; - сприяє реалізації основних людських потреб заради справедливості та миру у суспільстві; - сприяє більш збалансованому економічному та соціальному розвитку, створенню нових робочих місць та професій. II. Людські ресурси волонтерського руху Діапазон особистісних якостей людини дуже великий і широкий. У кожної людини свій характер, індивідуальні психічні властивості, власний життєвий досвід, який збагачується і нашаровується в процесі суспільної діяльності. Людина прагне удосконалити себе, знайти своє призначення і місце в житті. Волонтерська діяльність - це шлях самопізнання і самоперевірки. Тому у добровільній роботі беруть участь різні категорії волонтерів. Перший крок в роботі з волонтером, який приходить за власним бажанням співбесіда, під час якої з'ясовується: - як людина знайшла організацію; - чому її зацікавила дана робота; - де вона зараз працює і де працювала раніше, яка в неї освіта і досвід - це поможе підібрати відповідну роботу для неї; - необхідно дізнатись, чим би людина хотіла зайнятись, скільки часу майбутній волонтер може витратити на роботу в організації; - чи не має обмежень із здоров'ям; - важливо зрозуміти: збирається людина весь час працювати волонтером, прийшла з метою отримати оплачувану посаду.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА Изучение личности студента в практике высшей школы осуществляется по следующим показателям: мотивы поступления в вуз, уровень общеобразовательной подготовки, характер деятельности до поступления в вуз, степень сформированности умений и навыков самостоятельной работы, характер интересов, увлечений, уровень развития способностей, особенности характера, состояние здоровья, соответствие их содержанию и требованиям к будущей профессии. Для выявления всего этого широко используются опросы, наблюдения, рецензирование самостоятельных работ студентов, результаты выполнения контрольных заданий, зачетов, экзаменов, тестирование. На основе такого изучения осуществляется дифференцированный подход к студентам. Выявляются трудности в учебе и практической работе, предпочтение учебным дисциплинам и видам занятий, самооценка уровня своей деятельности и себя как личности, степень удовлетворенности. Деятельность студента является своеобразной по своим целям и задачам, содержанию, внешним и внутренним условиям, средствам, трудностям, особенностям протекания психических процессов, проявлениям мотивации, состоящим личности и коллектива по осуществлению управления и руководства

1. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

2. Проблема подготовки педагогических кадров к инновационной деятельности

3. Экономические основы деятельности учреждений социального обслуживания

4. Правовые основы деятельности субъектов Российской Федерации

5. Основы деятельности коммерческого банка

6. Организационные основы аудиторской деятельности, виды аудиторских услуг
7. Организационное обеспечение деятельности судов
8. Основы деятельности системы органов государственной власти

9. Правовые основы деятельности внутренних войск МВД России

10. Правовые основы деятельности службы судебных приставов РФ

11. Этические основы деятельности полиции в современном обществе

12. Сегментация как основа деятельности фирмы

13. Анализ организационных основ деятельности ООО "Прикладные системы", характеристика предприятия и выпускаемой продукции, определение целей деятельности

14. Организационно-правовые основы деятельности субъектов малого предпринимательства.

15. Деятельность социального педагога по профилактике курения среди студентов I курса Северного педагогического колледжа

16. Организационное обеспечение деятельности отдела документационного обеспечения управления Костромской таможни

Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

17. Экономические основы деятельности подрядной строительной организации

18. Концепция разделения властей: теория и опыт, история и современность

19. Формы и направления инвестиционной деятельности: опыт развитых стран и России

20. Мировой опыт деятельности торгово-посреднических фирм в организации товародвижения и возможности его использования в сфере торговли

21. Понятие деятельности в социальной теории

22. «Происходящая» теория обучения как методологическая предпосылка инновационной деятельности в общем среднем образовании
23. Зарубежный опыт деятельности коммерческих банков в области активных операций и перспективы использования его в России
24. Педагогическая деятельность: парадоксы теории и практики

25. Участие адвоката в подготовке и рассмотрении дел Европейским судом по правам человека. Зарубежный опыт организации и деятельности адвокатуры

26. Формы и методы материального стимулирования труда в рыночных условиях. Теория и практический опыт

27. Роль деятельности в психическом развитии ребенка в теории А.Н. Леонтьева

28. Теории деятельности человека

29. Теория и практика оценочной деятельности предприятия

30. Разработка и обоснование нового вида деятельности ОП "Спецстройтех" ООО "Межрегионгаз"

31. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

32. Теории и гипотезы о Луне

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

33. Динозавры. Факты и теории

34. Гормональная регуляция обмена углеводов при мышечной деятельности

35. Теории зарождения жизни на Земле

36. Деятельность мозга

37. Теория Дарвина

38. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека
39. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы
40. Планирование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и при режиме чрезвычайной ситуации

41. Жизнь и деятельность В.К. Арсеньева

42. Антимонопольное регулирование : зарубежный и отечественный опыт

43. Государственное регулирование банковской деятельности

44. Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии

45. Контроль Гос. Налоговой Инспекции за деятельностью граждан

46. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

47. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

48. Стандартизация. Задачи стандартизации в области объектов коммерчекой деятельности

Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры

49. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Республике Карелия

50. Государственное регулирование страховой деятельности

51. Направления государственного регулирования инвестиционной деятельности в повышении конкурентоспособности продукции российского машиностроения

52. Государственное управление в хозяйственной сфере деятельности

53. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению режима чрезвычайного положения

54. Источники правового регулирования банковской деятельности
55. Результаты творческой деятельности
56. Договор поставки в предпринимательской деятельности

57. Преступления в сфере экономической деятельности

58. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности

59. Реферат о Пугачеве

60. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

61. Государственно-политические аспекты деятельности Русского Общевоинского союза

62. Теория элит В.Парето

63. Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения

64. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)

Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы

65. ООН: история создания и основные направления деятельности

66. Правозащитная деятельность ООН

67. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

68. НДС по обычным видам деятельности индивидуальных предпринимателей

69. Законодательное регулирование деятельности предприятий и предпринимательства /Украина/

70. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
71. Деятельность юристов в Древнем Риме
72. Правовое регулирование инвестиционной деятельности

73. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица

74. Нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности

75. Государственное регулирование страховой деятельности

76. Таможенные режимы как административно-правовой регулятор внешнеэкономической деятельности

77. Правоохранительная деятельность таможенных органов

78. Шпаргалка по общей теории права

79. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

80. Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни

Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

81. Теории государства и права (Шпаргалка)

82. Теория государства и права

83. Теория государства и права

84. Теория государства и права (Шпаргалка)

85. Теория разделения властей

86. Экзаменационные вопросы к государственному экзамену по теории государства и права
87. Определения (Теория государства и право)
88. Теория государства и права. Правовой статус личности

89. Предмет теории государства и права

90. Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

91. Шпаргалки по теории государства и права

92. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

93. Теория государства и права (ТГП) в таблице

94. Анитмонопольное регулирование: российский и зарубежный опыт

95. Труд и трудовая деятельность людей. Экономика труда

96. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

97. Страхование как вид финансовой деятельности

98. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

99. Организационные формы предпринимательской деятельности

100. Анализ ЮКОСа. Деятельность, стратегии развития, история


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.