Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Основи інтелектуальної власності

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ББК 67.9 (4УКР)304 Д96 УДК 347.78 (477) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11 - 2300 від 09.06.2003 р. Рецензенти: В.В. Колосков, к.ю.н., професор кафедри Національної академії прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького; P.O. Стефанчук, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління і права. Драпак Г., Скиба М. Д96Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с. ISB 966-7789-43-8 В посібнику розглядаються основні поняття інтелектуальної власності, умови надання правової охорони об'єктам авторського права, суміжних прав і прав промислової власності, механізм передачі прав іншій особі та здійснення правового захисту на ці об'єкти. Наводиться тлумачний словник основних термінів з інтелектуальної власності. Призначено для студентів та магістрантів вузів, а також може бути корисно аспірантам, науковим працівникам, інженерам та усім, хто цікавиться питаннями правового захисту об'єктів інтелектуальної власності. ББК 67.9 (4УКР)304 ISB 966-7789-43-8© Драпак Г., Скиба М., 2003 © ТУП, оригінал-макет, 2003 Присвячується 40-річчю з дня заснування Технологічного Університету Поділля ПЕРЕДМОВА Напевне нікого не треба особливо переконувати, що інтелектуальна діяльність притаманна виключно людині. Адже вся історія людства є найкращим тому свідченням. А локомотивом прогресу, як сьогодні визнають усі, є конкуренція. Саме вона споконвічно надихала людство не зупинятися на досягнутому, постійно вдосконалюватись, шукати і створювати нове, невпинно рухаючись уперед. І цілком логічним на цьому тлі виглядає потреба у захисті інтересів творців нового. Тому, з метою ознайомлення майбутніх керівників держави з основами положеннями проблеми захисту різних об'єктів інтелектуальної власності авторами і пропонується ця книга. Наш посібник складається з п'яти розділів. У першому розглядаються основні поняття інтелектуальної власності. Другий - присвячено особливостям захисту об'єктів авторського права та суміжних прав. У третьому розділі увагу надано правовій охороні об'єктів промислової власності. У четвертому подаються відомості про особливості передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності. Забезпечення прав на об'єкти інтелектуальної власності аналізується у п'ятому розділі. Також у посібнику подано тлумачення найбільш вживаних термінів, визначень і понять стосовно інтелектуальної власності. Потреба у створенні подібної роботи викликана декількома чинниками. По-перше, відсутністю широкодоступних сучасних україномовних посібників з цього питання, а також останніми змінами у законодавстві України стосовно інтелектуальної власності. По-друге, бажанням заповнити прогалину у правовій культурі технічної еліти з цього питання. Адже не секрет, що незнання своїх прав суттєво звужує потенційні можливості членів суспільства. Крім того, у останні роки в Україні значно підвищився інтерес до проблеми захисту різних об'єктів інтелектуальної власності, що пояснюється активними інтеграційними процесами у державі.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам роботи професору кафедри Національної академії Прикордонних військ України, ім. Богдана Хмельницького, к.ю.н. Валерію Васильовичу Колоскову та завідувачу кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права, к.ю.н., доц. Стефанчуку Руслану Олексійовичу за їх детальне ознайомлення з роботою а також доброзичливу критику, що багато у чому сприяла покращенню тексту посібника. Ми також вдячні редактору книги за ряд внесених вдосконалень до тексту рукопису. Особливу вдячність автори висловлюють Заслуженому працівнику освіти України, дійсному члену Міжнародної академії Інформатизації, академіку Академії інженерних наук України та Української технологічної академії, д.т.н., професору Сіліну Радоміру Івановичу за допомогу у підготовці рукопису, цінні поради та підтримку. Усі зауваження, пропозиції та рекомендації щодо покращення викладеного матеріалу, автори з вдячністю приймуть. Ваші побажання просимо надсилати за адресою: Технологічний університет Поділля, вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016. Г. Драпаку і М. Скибі або E-mail: drapak@be a. up.km.ua. &quo ;Людина з новою ідеєю - всього лише дивак, поки ідея не переможе&quo ; Марк Твен ВСТУП Загальновизнано, що усі без винятку в Україні прагнуть підвищення стандарту життя суспільства. І так само усі визнають, що зростання його якості можливо лише за умов поліпшення економічної ситуації в країні. Світовий досвід останніх років дещо змінив уявлення про можливі шляхи розвитку людства. Якщо раніше вважалося, що провідна роль у зростанні економіки держав належить природним ресурсам, то зараз, як стверджують експерти ООН, на передній план виступає інтелектуальний потенціал нації . Практика процвітаючих вітчизняних і закордонних фірм свідчить, що сьогодні добитися справжнього і довготривалого успіху можливо лише за рахунок використання новітніх технологій. А в умовах жорсткої конкуренції необхідно цивілізовано захистити свої надбання. І робити це можливо лише за допомогою чинного законодавства. Творцями нового виступають особистості, які, на превеликий жаль, як правило, мало обізнані з особливостями правового захисту своєї праці. Це пояснюється рядом об'єктивних причин. По-перше, на теренах колишнього Союзу інтелектуальний продукт ніколи не був товаром. Крім того, в суспільстві ніколи не культивувався Божий принцип &quo ;Не вкради&quo ; стосовно об'єктів інтелектуальної діяльності. І найголовніше, стрімкий темп входження нашої молодої країни у світове співтовариство потребує постійного і кропіткого навчання її громадян основам захисту інтелектуальної власності та всебічного поширення знань про неї. Наше завтра - це членство у Європейському Союзі (СС) та інших європейських та євроатлантичних структурах, вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) тощо. З цього приводу дуже влучно висловився посол Королівства Іспанія в Україні Луіс Гомес де Аранда і Вільєн. В інтерв'ю журналу &quo ;Академія&quo ; за 2002 рік, він побажав молодим українцям: &quo ;Зберігайте почуття гідності, пам'ятайте про власну унікальність, перестаньте комплексувати і набирайтесь досвіду.

Не відкидайте своїх традицій і культури, а на їх базі інтегруйте Україну до європейського співтовариства&quo ;. І однією з цеглинок у будові майбутньої України, України європейської - інтелектуальна власність. Сьогодні наша держава тільки розпочала свій шлях до громадянського суспільства, тому так важливо підвищити рівень правових знань пересічних українців, зокрема технічної та творчої інтелігенції стосовно інтелектуальної власності. Нажаль, рівень правових знань з цих питань у науковців, інженерного корпусу, не говорячи вже про звичайних громадян, взагалі не витримує ніякої критики. Однак, перебуваючи у світовому співтоваристві, ми не можемо обходити традиції, що склалися у цивілізованому світі. Як кажуть у нас, &quo ;до чужого монастиря із своїм статутом не ходять&quo ;. Тому такою слушною видається нам ідея навчання нашої молоді винахідництву і її широке ознайомлення з проблемами захисту інтелектуальної власності . Ми вважаємо, що вища школа не повинна стояти осторонь цих гострих проблем, котрі постали перед нашою молодою країною. Виходячи з цих міркувань, автори і пропонують цей посібник. Взагалі поняття &quo ;власність&quo ; дуже широке і притаманне юридичним, економічним та іншим категоріям. Особливості його застосування в інженерній (частково юридичній) і економічній практиці ми і спробуємо розглянути у цьому посібнику. З економічної точки зору поняття &quo ;власність&quo ; характеризується поняттями нематеріальних та матеріальних активів. Поняття матеріальних активів, на наш погляд, очевидне і не вимагає ніяких додаткових роз'яснень. Інша справа з розумінням поняття нематеріальних активів. Давайте спочатку розглянемо, що ж відноситься до останніх. За даними Інституту інтелектуальної власності і права до нематеріальних активів належать : Право власності на винахід. Воно засвідчується патентом. Об'єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини), спосіб тощо. Право власності на корисну модель, яке також засвідчується патентом. Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою. Право власності на промисловий зразок. І це право засвідчується патентом. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначено для задоволення естетичних та ергономічних потреб споживачів продукції. Право власності на знаки для товарів і послуг. На відміну від попередніх право власності на знаки для товарів і послуг засвідчується свідоцтвом. Об'єктом права власності на знак можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Право власності на сорт рослин. Право власності на сорт засвідчується патентом. Патент на сорт засвідчує авторство на сорт і виключне право на його використання. Перелік родів і видів рослин, на сорти яких видаються патенти, визначається Кабінетом Міністрів України. 6. Право власності на фірмове найменування. Кожна юридична особа має своє власне найменування.

Якби чехи свого часу вддали перевагу реалзму та прагматизму  вдмовилися вд деалстичного задуму подолати нмецьку культурну експансю, то вони б не були сьогодн тими, ким вони  тобто вропейською нацю. Вихд, мабуть, у розумному поднанн де етнчно серцевини з дею громадянського патротизму. Висловлен критичн зауваження показують, що суто теоретичн, на перший погляд, дискус можуть мати доленосн наслдки в залежност вд того, яка дея чи концепця прийматься як основа для практики. Отже, творче, критичне ставлення до захдних концепцй та вдбр найперспективнших з них не може вважатися справою самих лише нтелектуальних уподобань. Василь Лсовий Вд автора Матерал для ц книжки збирався, з перервами, протягом шести рокв, велик фрагменти текств писалися поза межами Украни. В робот над нарисами мен надавали пдтримку цлий ряд нституцй  осб, без сприяння яких поява ц книжки була б неможливою. Я вважаю свом обовязком висловити щиру подяку установам, як органзацйно  матерально сприяли здйсненню цього проекту: Британськй рад наукових обмнв (British Council), Британськй Академ (The British Academy), ¶нформацйнй Агенц США (USIA), Комтетов допомоги ноземним стажерам м. Дж. В. Фулбрайта (The J

1. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

2. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

3. Захист прав інтелектуальної власності

4. Особливості інтелектуальної власності в Україні

5. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

6. Право інтелектуальної власності
7. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку
8. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

9. Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності

10. Штукатурные работы с основами охраны труда

11. Экологические основы устойчивости растений

12. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

13. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

14. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

15. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

16. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

18. Основы конституционного права Франции

19. Основы конституционного строя Великобритании

20. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

21. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

22. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления
23. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя
24. Конституционные основы судебной власти

25. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

26. Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака

27. Основы местного самоуправления

28. Организационные основы проведения налоговых проверок

29. Основы делопроизводства (Контрольная)

30. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

31. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

32. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

34. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

35. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

36. И.А. Ильин. Основы христианской культуры

37. Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

38. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина
39. Цицикарский протокол 1911г.(Основы взаимоотношений России и Китая в начале 20 в.)
40. Космоцентризм как основа философии Древней Греции

41. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

42. Основы информационных технологий

43. Основы построения сетей

44. ПК на основе процессора INTEL 80286

45. Платежная система на основе смарт-карт

46. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома

47. Курсовая работа по основам программирования. Игра "Паровоз"

48. Учебник по основам PHP

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Основы ПЭВМ

50. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000

51. Основы автоматики и управления

52. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

53. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

54. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)
55. Основы математики
56. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

57. Физические и химические основы явлений наследственности

58. Гигиенические основы питания, как источник здоровья и нормального физического развития детей

59. Основы управления в ОВД

60. Зоотехнические основы воспроизводства стада

61. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

62. Основы педагогической системы святителя Иоанна Златоуста

63. Теоретические основы активизации познавательней деятельности младших школьников

64. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Аудирование на основе коммуникативного подхода и его место в развивающем обучении

66. Развитие образной речи старших дошкольников на основе произведений и фольклорного жанра

67. Теоретические основы социально-педагогической работы с учащимися в микрорайоне

68. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

69. Основы политологии

70. Основы Политологии
71. Стекло и строительные материалы на основе органических вяжущих
72. Термодинамические характеристики расплавов на основе железа

73. Электротехника и основы электроники

74. Типовой расчет по основам светотехники

75. Расчет конденсационной турбины мощностью 165МВт на основе турбины-прототипа К-160-130-2 ХТГЗ

76. Лазеры. Основы устройства и применение их в военной технике

77. Основы автоматизации производственных процессов

78. Основы пайки

79. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

80. Основы стандартизации и сертификации

Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку

81. Конспект лекций по "Основам психотерапии"

82. Основы социальной информатики

83. Основы психологии

84. Основы гендерной теории и методологии

85. Любовь как основа человеческого мира

86. Основы полемического мастерства
87. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"
88. Физические основы проектирования оборудования микроэлектроники

89. Основы электроники

90. Основы теории цепей

91. Физико-математические основа радиоэлектронных систем

92. Теоретические основы радиолокации

93. Основы дискретизации и восстановления сигналов по теореме Котельникова

94. Основы формальной логики (учебно-методическое пособие для студентов вечернего и заочного отделения)

95. Основы формирования личности христианина

96. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья

97. Физические основы квантовой механики

98. Лазеры. Основы устройства и их применение

99. Движение тел переменной массы. Основы теоретической космонавтики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.