Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Процеси у виробництві будівельних матеріалів і виробів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

B. C. Богданов, А.С. Ільін, И.А. Семикопенко ПРОЦЕСИ У ВИРОБНИЦТВІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ Підручник для вузів Під редакцією B. C. Богданова Рекомендований Навчально-методичним об'єднанням вузів РФ за освітою в області будівництва як підручник для студентів вищих учбових закладів, що навчаються по напряму &quo ;Будівництво&quo ; (635500).Білгород &quo ;Везеліца&quo ; 2007 СодержаниеРозділ 1. Змішування компонентів будівельних сумішей 1.1. Змішування компонентів сипких будівельних сумішей (мас) 1.1.1 Закономірності змішування 1.1.2 Параметри, що впливають на якість змішування 1.1.3 Диспергіроване змішування сипких матеріалів Розділ 2. Формування будівельних сумішей 2.1. Вібраційне формування (ущільнення) бетонних сумішей 2.2. Відцентрове формування 2.3. Роликове формування 2.4. Пресування порошкоподібних будівельних матеріалів 2.4.1 Визначення. Класифікація 2.4.2 Закономірності пресування 2.4.3 Параметри пресування 2.5. Випресовування 2.6. Екструзійне формування 2.7. Реологія будівельних матеріалів Розділ 3. Дозування сипких і рідких матеріалів 3.1. Дозування будівельних матеріалів і рідких продуктів 3.2. Засипка прес-форм формувальною сумішшю Розділ 4. Грануляція 4.1. Загальні відомості 4.2 Класифікація процесів грануляції 4.3. Грануляція на тарілчатих агрегатах Розділ 1. Змішування компонентів будівельних сумішейЗмішування (перемішування) - це технологічний процес утворення однорідних систем шляхом приведення в тісне зіткнення твердих і в'язко-пластичних тіл, рідин, газів або їх поєднань. Змішування твердих тіл, в'язко-пластичних, рідких і інших середовищ здійснюється механічним, гідравлічним, пневматичним, комбінованим і іншими способами. Машини, вживані для змішування компонентів будівельних сумішей, називаються змішувачами (міксерами) і рідше мішалками. 1.1. Змішування компонентів сипких будівельних сумішей (мас)При виробництві таких будівельних матеріалів, як силікатна і будівельна цеглина, каміння, блоки, плити, плитки, сухі будівельні суміші і т.п. важливе місце відводиться технологічному процесу підготовки сировинних формувальних сумішей (мас) вогкістю не більше 10%. Від якості підготовки сумішей залежить і якість готових виробів . 1.1.1 Закономірності змішування Механізм дії змішування компонентів сипких сумішей (мас) є дуже складним і залежить від великої кількості чинників, у тому числі від параметрів змішувача і режимів його роботи. Змішування сипких будівельних матеріалів складається з наступних механічних операцій: переміщення груп частинок матеріалу з одного місця в інше, так зване конвективне змішування (I); перерозподіл частинок при їх переміщенні, так зване дифузійне змішування (II); зосередження частинок в окремих місцях, так звана сегрегація частинок (мал.5.1). В результаті змішування відбувається взаємне переміщення частинок різних компонентів суміші, що знаходяться до перемішування або окремо, або в неоднорідному стані . Ідеально в результаті змішування повинна вийти така суміш компонентів, що в будь-якій її точці (пробі) до кожної частинки одного з компонентів примикають частинки іншого компоненту в кількості, визначуваній співвідношенням 1: 1.

Наприклад, якщо суміш складається з трьох компонентів, маси яких співвідносяться як числа А: В: С, то в будь-якому достатньо малому об'ємі (пробі), узятому випадково в довільному місці (точці), після змішування маси цих компонентів теж повинні відноситися як числа а: b: с. Мал.5.1. Залежність коефіцієнта неоднорідності від часу змішуванняПроте таке ідеальне змішування, тобто той, що рівномірне розташовує частинок в суміші в реальних умовах, не спостерігається . Щоб оцінити якість змішування однією випадковою величиною, суміш умовно вважають двокомпонентною. Для чого з суміші виділяють який-небудь один компонент, званий умовно основним (ключовим). Решту компонентів, що входять в суміш, об'єднують в другий (загальний) компонент. По ступеню розподілу ключового (основного) компоненту в суміші, тобто в другому умовному компоненті, судять про якість змішування. Вибір компонентів при цьому є суб'єктивним. Розроблено досить багато формул (емпіричної залежності) для розрахунку критерію якості змішування. Наприклад, при безперервному збільшенні поверхні розділу між компонентами за рахунок упровадження (дифузії) процес змішування описується наступним рівнянням (5.1)де S - поточна величина поверхні розділу; S0 - максимально можлива поверхня розділу; е - підстава натурального логарифма, е = 2,71; k - коефіцієнт пропорційності; - час змішування. Іноді процес змішування зв'язується з впливом розміру і густини частинок окремих компонентів суміші, тобто з явищем сегрегації (розшарування). Ступінь змішування без урахування розшарування суміші описується залежністю (5.2)де А - постійний коефіцієнт, що враховує властивості сумішей (матеріалу), тип і режим роботи змішувача; - час змішування; е = 2,71 - основа натурального логарифма. Найбільше поширення для оцінки якості змішування компонентів сипкої будівельної суміші набув коефіцієнт неоднорідності (варіації) (5.3)де - середнє квадратичне відхилення концентрації ключового компоненту в пробах; - середньоарифметичне значення концентрації ключового компоненту в пробах; сі - значення концентрації ключового компоненту в і-ої проби; п - число аналізованих (відібраних для аналізу) проб. Чим менше значення тим вище якість змішення компонентів суміші і її однорідність. Під кінетикою змішування розуміється закономірність протікання процесу в часі . Закономірність зміни концентрації речовини в потоці при змішенні описується рівнянням . (5.4)де Q - витрата компонентів; СН, С - концентрація індикатора відповідно на вході і на виході змішувача; д& au; - час змішування; Vс - об'єм робочого органу змішувача. Ліва частина рівняння (5.4) виражає кількість індикатора, що поступає в змішувач. В правій частині рівняння перший доданок є кількістю індикатора, виведеного із змішувача, друге - кількість індикатора, що знаходиться в змішувачі з урахуванням концентрації його, що змінилася, за час д& au; . Приймаючи наступні параметри:, одержимо рівняння (5.5)У разі так званого процесу &quo ;вимивання&quo ;, коли в поступаючому потоці індикатор відсутній, тобто Сн = 0, рівняння має вигляд : (5.6)Середній час перебування частинок в змішувачі & au;ср означає, що об'їм речовини, що поступає в змішувач за час & au;ср, чисельно рівний його місткості і є випадковою величиною .

Середній час перебування частинок в умовних осередках (зонах) змішувача, що визначає якість змішування, залежить від конструкції і режиму роботи змішувача і фізико-механічних і технологічних властивостей перемішуваних компонентів суміші і визначається експериментально. В більшості промислових змішувачів можна одержувати суміші з якістю змішування не нижче 20% . 1.1.2 Параметри, що впливають на якість змішування З численних чинників, які впливають на процес змішування сипких будівельних сумішей, в першу чергу слід назвати концентрацію ключового компоненту, вогкість і модуль крупної суміші, оброблюваного матеріалу, час змішування і конструктивно-технологічні параметри змішувача. Зрозуміло, що розглянути всі випадки змішування будівельних сипких сумішей тут неможливо. Тому обмежимося тільки тими, які представляють науковий і практичний інтерес. Як показали дослідження , концентрація ключового компоненту в суміші істотно впливає на критерій якості змішування (мал.5.2). Із збільшенням концентрації ключового компоненту значення коефіцієнта неоднорідності змішування зменшується, досягає мінімально можливої величини і далі не знижується. Графік залежності має нелінійний вигляд. Встановлено, що при концентрації компоненту більше 10% можна добитися мінімального значення коефіцієнта неоднорідності змішування в двохвальних змішувачах безперервної дії. У тому випадку, коли в суміші знаходиться ключового компоненту менше 10%, то буде потрібно додатковий час на обробку суміші і, можливо, змішувач циклічної дії. Проте зважаючи на малу концентрацію і випадковий характер процесу коефіцієнт неоднорідності виходить великим. Вогкість суміші також впливає на критерій якості змішування. Із збільшенням вогкості суміші коефіцієнт неоднорідності змішування збільшується (мал.5.2). Очевидно, що за наявності вологи процес змішування проходить менш ефективно, ніж при сухих компонентах суміші. Тому на практиці іноді застосовують двохступінчате (двохстадійне) змішування. Спочатку змішують сухі компоненти, а потім проводять змішування з додаванням води до заданої вогкості . Рис 5.2. Залежність коефіцієнта неоднорідності змішування від вогкості (1) суміші і концентрації компоненту (2) Рис 5.3. Залежність коефіцієнта неоднорідності змішування від висоти суміші (1) і частоти обертання лопатей (2)З технологічних чинників, що впливають на ефективність змішування, слід назвати кількість (об'їм) сировинної суміші, обробці, що піддається. В одновальних і двохвальних змішувачах безперервної дії кількість суміші можна характеризувати заввишки суміші в лотку (кориті). Із збільшенням висоти суміші коефіцієнт неоднорідності змішування спочатку знижується, досягає мінімально можливої величини, а потім знову починає рости (мал.5.3). У одновального змішувача це зростання виявляється менш, а у двохвального - більш істотно. Оптимально можливі значення коефіцієнта неоднорідності змішування силікатної формувальної маси у цих змішувачів різні . Частота обертання лопатей змішувачів в лоткових змішувачах впливає на якість змішування неоднозначно. Коефіцієнт неоднорідності змішування силікатної суміші із збільшенням частоти обертання лопатей спочатку знижується, досягає мінімальної величини, а потім знову починає збільшуватися (мал.5

Гробниця порожна, без назви й невдомо хто колись у нй спочивав. «Золот Ворота» Не пзнше, як у 1037 р. побудував Ярослав Мудрий камян укрплення довкола поширеного Кива, а в них славн «Золот Ворота». Первсно творили х дв башти з грубими на 1 метер а 14-17 м. довгими стнами, що вддален вд себе на 7 метрв, були получен склепнням  завершен маленькою церковцею Благовщення. «Золотими» прозвано ворота мабуть, вд золото крвл церкви, хоча збереглася легенда про золочен одврки тих ворт. Подорожник XV ¶ ст. Гайденштайн виясню, що стни Золотих Ворт були золочен. Письменник XVII ст. Кальнофойський бачив ще Золот Ворота не зовсм зруйнован й прирвняв Благовщенську церкву на них до церкви на т. зв. Святих Воротах Киво-печерсько Лаври. На рисунку Вестерфельда з 1651 р. бачимо ще добре збережен луки й одну башту Золотих Ворт. До наших часв збереглися ледви румовища двох нервних стн  шматок склепнно арки, цнн для сторика кладкою будвельного матерялу та характеристичною для XI ст. заправою

1. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

2. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

3. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

4. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

5. Роль хімії в створенні нових матеріалів

6. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»
7. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
8. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

9. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

10. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

11. Організація будівельного майданчика

12. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

13. Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом

14. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

15. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

16. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

17. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

18. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

19. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

20. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

21. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

22. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"
23. Методика вивчення ліричного твору в школі (на матеріалах лірики Г. Гейне)
24. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

25. Розробка рекламної кампанії для будівельного гіпермаркету "Епіцентр"

26. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

27. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

28. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

29. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

30. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

31. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

32. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"

34. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

35. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

36. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

37. Печі для випалу повітряного будівельного вапна

38. Різання матеріалів, верстати та інструменти
39. Фізико-хімічні методи обробки матеріалів
40. Інструментальні матеріали

41. Методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу

42. Матеріали і методи дослідження

43. Загальні властивостi будiвельних матеріалів

44. Дорожно-будівельні машини

45. Експлуатація та обслуговування будівельних машин

46. Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник

47. Матеріали високої провідності. Сплави та неметалеві провідники

48. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

49. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

50. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

51. Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

52. Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт

53. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

54. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"
55. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі
56. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

57. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

58. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

59. Виробництво кондитерських виробів

60. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

61. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

62. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

63. Переваги спеціалізованих виробництв з обслуговування і ремонту автомобілів

64. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

66. Геологическаа форма движения материи

67. Материал для сочинения по литературе

68. Отношение сознания к материи: математика и объективная реальность

69. Взятие материала для лабораторного исследования на грибок

70. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
71. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)
72. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов

73. Ресурси виробництва

74. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

75. Проектирование АЛУ для сложения двоично-десятичных чисел

76. Физическая природа времени гравитации и материи

77. Философия духа и материи Рене Декарта

78. Понятие материи (Контрольная)

79. Формирование категории "Материя"

80. Развитие взглядов на материю. Современная наука о строении материальной реальности.

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

82. Структура организации материи

83. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

84. Прощание с Матерой. Распутин В.

85. Прощание с Матерой (В.Распутин)

86. Аль Капоне
87. Лимнийская икона Божией Матери
88. Ситкинская икона Божией Матери

89. Порт-Артурская икона Божией Матери

90. Будь или не будь

91. Дорога к алым парусам

92. Сын, достойный своей матери

93. Образ матери в литературе XX века

94. Геометрический материал на уроках математики

95. Вечный круговорот материи во вселенной

96. Единая теория структуры материи

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты

97. Национальный банк клеточного материала

98. Рацион беременной и кормящей матери

99. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.