Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Структурні схеми каналів зв’язку

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти та науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Реферат Структурні схеми каналів зв’язку Чернівці 2008 План Структурні схеми каналів зв'язку Сигнали і перешкоди Висновок Література 1. Структурні схеми каналів зв'язку Каналом зв'язку прийнято називати сукупність технічних засобів, що необхідні для передачі повідомлення від джерела до споживача. Цими засобами є передавач, лінія зв'язку і приймач. Канал зв'язку разом з джерелом і споживачем утворює систему зв'язку. Розрізняють системи передачі дискретних повідомлень (наприклад, система телеграфного зв'язку) і системи передачі неперервних повідомлень (системи радіомовлення, аналогового телебачення, телефонії і т. п.). Існують також системи зв'язки змішаного типу, в яких неперервні повідомлення передаються дискретними сигналами, наприклад системи імпульсно-кодової модуляції. Система зв'язку називається багатоканальною, якщо вона забезпечує незалежну передачу декількох повідомлень по одному спільному каналу зв'язку. Лінією зв'язку називається середовище для передачі сигналів від передавача до приймача. У системах електричного зв'язку, зокрема, це пара дротів, кабель або хвилевід, в системах радіозв'язку - область вільного простору (ефір), в якому розповсюджуються електромагнітні хвилі, в системах оптичного зв’язку - область вільного простору або оптоволокно. Специфіка різних сфер застосування систем зв'язку (систем передачі інформації) вимагає різного підходу до їх реалізації. Система передачі даних по телефонних каналах абсолютно не схожа на систему космічного зв'язку або цифрову систему тропосферного зв'язку. Проте в методах побудови і призначення окремих пристроїв найрізноманітніших систем багато спільного. Це дає можливість розглядати неперервні і дискретні (включаючи цифрові) системи зв'язку із спільних позицій, відволікаючись від специфіки їх застосування і конкретних умов роботи, що дозволяє з'ясувати ряд важливих положень, характерних для будь-якої системи передачі інформації. Канал передачі інформації в найпростішому випадку складається з провідної лінії зв'язку ЛЗ (рис.1, а) з джерела інформації І на вході і приймача П на виході. У випадку багатоканальної передачі або радіоканалу додатково використовуються модулятор М і демодулятор Д (рис.1, б), у випадку передачі цифрових сигналів - кодер К і декодер Д (рис.1, в-ж), а у випадку необхідності додаткової обробки сигналів - обчислюючі пристрої S на виході (рис.1, г-ж) і Р на вході (рис.1, д-ж). При особливо високих вимогах до достовірності передачі інформації можуть використовуватися прямі ПК і зворотні ЗК канали з інформаційним (рис.1, е) або обчислюючим оберненим зв'язком (рис.1, ж). Рис. 1. Структурні схеми каналів передачі інформації В цифрових системах для економнішого використання ліній зв’язку, а також для зменшення впливу різних перешкод і спотворень дискретна послідовність, що передається в загальному випадку може бути піддана подальшому перетворенню в кодуючому пристрої К, який може складатися з ряду операцій, що включають облік статистики випадкової послідовності, що поступає, для усунення надлишкової інформації (статистичне кодування), а також введення додаткових елементів для зменшення впливу перешкод і спотворень (перешкодостійке кодування).

Крім того, до складу кодуючого пристрою в загальному випадку можуть входити пристрої статистичного аналізу дискретної послідовності, що поступає, якщо її статистика заздалегідь невідома, а також пристрої, що перетворюють дискретну послідовність з одного алфавіту в іншій. В результаті ряду перетворень на виході кодера утворюється випадкова послідовність елементів, яка за допомогою модулятора змінює один або декілька параметрів сигналу-носія інформації, що генерується в пристрої, який його передає. Процес зміни параметрів сигналу – носія відповідно до змін дискретної послідовності називається маніпуляцією на відміну від модуляції – для неперервних сигналів. Сукупність операцій, пов'язаних з перетворенням повідомлень, що передаються, називається способом передачі. Маніпульований дискретним повідомленням сигнал випромінюється в середовище (лінію зв'язку), виконуючи роль переносника інформації між пунктами передачі і прийому. При цьому він може послаблюватися із-за поглинання і розсіювання енергії і спотворюватися внаслідок завмирання, відбиття від неоднорідностей ЛЗ, перешкод і т. п. Тому поступаючи в приймач сигнали можуть істотно відрізнятися від випромінюваних передавачем не лише енергією, але і статистичними характеристиками і спектральним складом. У приймачі суміш сигналу і перешкод перетворюється в дискретне повідомлення, відповідне переданому повідомленню. Це перетворення складається з ряду операцій, обернених виконуваним в передаючій частині системне. Після фільтрації і підсилення у виборчій частині приймача сигнал демодулюється, внаслідок чого утворюється дискретна послідовність, яка повинна відповідати послідовності на виході кодера. Повнота цієї відповідності залежить від коректуючи можливостей кодованої послідовності, рівня сигналу і перешкод, їх статистики, характеристик декодера і т. п. Сформована в результаті декодування цифрова послідовність поступає до одержувача інформації. Таким чином, в приймальній частині системи передачі інформації здійснюється ряд операцій, пов'язаних з перетворенням сигналів, що приймаються на фоні перешкод, в вихідні повідомлення тієї або іншої форми. Сукупність цих операції називається способом прийому. 2. Сигнали і перешкоди Передача і збереження інформації здійснюються за допомогою сигналів; тут ми обмежимося розглядом найбільш часто використовуваного електричного сигналу. Фізичною величиною, що визначає такий сигнал, є напруга (або струм), що змінюється в часі згідно із законом, що відображує повідомлення, яке передається. При цьому розрізняють сигнали дискретні (перервні в часі) і неперервні в часі, детерміновані і випадкові, прості і складні. Сигнал називається детермінованим (регулярним), якщо його математичним представленням є задана функція часу. З інформаційної точки зору це означає, що такому сигналу відповідає відоме повідомлення, що не представляє для одержувачі інтересу, оскільки суть зв'язку полягає в тому, щоб передати одержувачу невідомі йому відомості. Отже, інформаційні сигнали і супроводжуючі їх перешкоди для одержувача є випадковими (недетермінованими). Поняття детермінованої сигналу є відносним: якщо для відправника він детермінований, то для одержувача той же сигнал буде недетермінованим, оскільки повідомлення, що передається на приймальному кінці невідоме.

Реальні сигнали, що передаються по системах зв'язку, як правило, володіють поєднанням властивостей детермінованих і недетермінованих сигналів: деякі параметри сигналу одержувачеві відомі заздалегідь, а деякі для нього є випадковими. Випадковим сигналом називається сигнал, математичним описом якого є випадкова функція часу. Між сигналами і перешкодами немає принципової різниці. Перешкода - це теж сигнал, але небажаний для даної системи або пристрою. У ряді випадків одне і те ж коливання для однієї системи є сигналом, а для іншої - перешкодою. Наприклад, електромагнітні хвилі даної радіостанції є корисним сигналом для даного приймача і перешкодою для іншого, налаштованого на іншу радіостанцію в тому ж діапазоні частот. Прикладом простого (елементарного) сигналу є дискретний сигнал у вигляді посилки постійного струму або відрізку гармонійного коливання. Такий сигнал несе просту інформацію типу «так або ні», «плюс» або «мінус». Сигнал, що являє собою сукупність елементарних сигналів, називається складеним, або складним. Для таких сигналів в теорії зв'язку вводиться поняття бази сигналу В = 2 F, де F - смуга частот сигналу; Т - його тривалість. Для простих сигналів В ≈ 1, для складних В &g ; 1. Тому прості сигнали часто називають вузькосмуговими, а складні - широкосмуговими. Література Уолрэнд Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети. Вводный курс. М.: Постмаркет, 2001. – 480 с. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Основы Сетей передачи данных. Курс лекций. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-Университет Информационных Технологий», 2003. – 248 с. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Комп’ютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 864 с. Агуров П.В. Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования. – СПб.:Петербург, 2005. – 496 с. Агуров П.В. Интерфейс USB. Практика использования и программирования. – СПб.:Петербург, 2005. – 576 с. А.В. Фролов, Г.В. Фролов. Модемы и факс-модемы. Программирование для MS-DOS и Wi dows. – М.: Диалог-МИФИ, 1995. Гнедов Г.М. Контроль аппаратуры передачи данных. М.: Радио и связь. 1981. Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування: Підручник. – К.: Вища шк., 2001. – 255 с. Гук М. Аппаратные средства IBM PC: Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2001. – 928 с.

Целью деятельности таких объединений является попытка нахождения творческого решения проблемы. Реализуется она на сессии синекторов. Сессии синекторов, как правило, начинаются не с точной постановки задачи, а с обсуждения ее признаков. Затем руководитель сессии переключает внимание на обсуждение более конкретных вопросов, постепенно направляя дискуссию в нужное русло. Таким образом, проблема сначала формулируется в общем виде. Сессия синекторов решает задачу вместе со специалистами в области обсуждаемых проблем. Постепенно участники подходят к пониманию проблемы и формулировке ее в понимании синекторов. Для решения сформулированной проблемы проводится "экскурсия" по различным научным областям с целью выявления возможных решений, проблем в них. В процессе экскурсии используют 4 вида аналогий (прямую, личную, символическую, фантастическую), с помощью которых производится перенос новых гипотез на проблему, выявляют состоятельность гипотез. Большое значение придается анализу магнитофонных записей заседания. Структурная схема синектического заседания приведена на схеме 6.8. 8

1. Структурная схема ЭВМ

2. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

3. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

4. Структурная схема и принципа работы ЭВМ

5. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

6. Моделирование структурных схем в среде SIMULINK пакета MATLAB
7. Проектування офісу мобільного зв’язку
8. Разработка структурной схемы маршрутизатора

9. Анализ динамических свойств системы автоматического управления заданной структурной схемы

10. Проект волоконно-оптичної лінії зв’язку між пунктами Запоріжжя - Васильовка

11. Розробка плану покриття комірковим зв’язком

12. Сучасні квантові криптографічні лінії зв’язку

13. Функціональні і структурні схеми систем радіоавтоматики

14. Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

15. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

16. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная

17. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

18. Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів

19. Составление структурной схемы для установившегося режима

20. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

21. Разработка в структурно логической схемы микропроцессора

22. Вибір структурної і принципової електричної схеми
23. Первичная клеточная оболочка и ее структурные особенности
24. Схема вызова всех служб города Кургана

25. Структурная геология

26. Структурные типы и районирование месторождений нефти и газа

27. Страховое дело в схемах

28. Структурные и понятийные аспекты языка

29. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

30. Разработка программы расчета определенного интеграла по формуле Буля по схеме двойного пересчета с заданной точностью

31. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

32. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОМОН И ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ (низшие структурные подразделения: отделение, взвод)

Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

33. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

34. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2 и определение основных технико-экономических показателей производства

35. Разработка логической схемы управления двустворчатых ворот судоходного шлюза

36. Расчёт принципиальной тепловой схемы энергоблока 800 МВт

37. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем

38. Расчеты структурной надежности систем
39. Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)
40. Реконструкция схемы управления процессом абсорбции в производстве высших алифатических аминов

41. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

42. Принципиальные схемы КШМ. Компоновочные схемы двигателей

43. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

44. Разработки функциональной схемы и определение ее быстродействия

45. Проектирование схем телефонного сигнализатора

46. Микросхемо-техника: Схема контроля дешифратора на три входа /восемь выходов/

47. Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда

48. Описание работы электрической схемы охранного устройства с автодозвоном по телефонной линии

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Изучение режимов работы диодов и транзисторов в электронных схемах

50. Пропускная способность канала

51. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

52. Разработка схемы электронного эквалайзера

53. Схема технологии возделывания озимой пшениы

54. Социология структурно-функционального анализа
55. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки
56. Роль схемы в процессе реализации государственного стандарта (философия)

57. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

58. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

59. Структурный анализ объекта

60. Научно-техническая революция и структурная перестройка производственного аппарата

61. Анализ структурных изменений в экономике Беларуси при многовекторной интеграции

62. Заметки о структурных трансформациях

63. Расчет спутникового канала Алматы-Атырау

64. Структурная лингвистика

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Скрытая метафора "мир-сцена" как структурный элемент трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет"

66. Функциональные, структурные и смысловые аспекты коммуникативной равноценности в процессе перевода

67. Схема логистического процесса на складе

68. Схемы по маркетингу

69. Структурно-функциональные изменения эндометрии

70. Влияние эссенциальных фосфолипидов на структурно-функциональную организацию клеточных мембран тромбоцитов у больных ишемической болезнью сердца
71. Краткая схема бизнес-плана
72. Канал имени Москвы

73. Структурная политика 2

74. Схемы соединения гальванических элементов. Схема включения реостата. Схема включения потенциометра

75. Структурные уровни организации материи

76. Описание химико-технологической схемы производства метанола

77. Структура грамицидинового канала, его фундаментальное и практическое значение

78. Восприятие времени в эволюционно-структурной психологии

79. Влияние использования схем, чертежей, иллюстраций на формирование ЗУН при обучении младших школьников решению задач на движение

80. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»

Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни

81. Исландские компании в схемах налогового планирования позволяют оптимизировать налогообложение

82. Психология коллектива. Группа и ее структурная организация

83. Три фундаментальные схемы в прикладной психологии

84. Путь к успеху: схема проезда

85. Структурно-функциональные основы обеспечения интерактивности дистанционного обучения с помощью учебных компьютерных заданий

86. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах
87. Схема сопряжения датчика с ISA
88. Тонкопленочные элементы интегральных схем

89. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах

90. Проектирование канала сбора аналоговых данных микропроцессорной системы

91. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

92. Изучение режимов работы диодов и транзисторов в электронных схемах

93. Измеритель отношения сигнал/шум ТВ канала

94. Цифровой канал радиосвязи с разработкой радиоприемного устройства и электрическим расчетом блока усилителя радиочастоты

95. Пропускная способность канала

96. Выбор канала распространения рекламы

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

97. Структурный функционализм

98. Сущность и основные схемы перестрахования

99. Канал последовательной связи на основе МС 8251


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.