Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ 1. Психолого-педагогічний аспект проблеми навчання іноземній мові в початковій школі 1.1 Труднощі навчання іноземної мови в молодшій школі 1.2 Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку 2. Технологія використання гри під час навчання фонетики англійської мови 2.1 Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на уроках іноземної мови 2.2 Основи технологій ігрових форм навчання 2.3 Роль гри на уроках англійської мови на початковому етапі навчання 2.4 Використання ігор при навчанні фонетики англійської мови Висновки Список використаної літератури Вступ Про навчальні можливості ігор відомо давно. Багато видатних педагогів справедливо звертали увагу на ефективність використання ігор у процесі навчання. У грі проявляються особливо повно й часом зненацька здатності людини, особливо дитини. Гра – особливо організоване заняття, що вимагає напруги емоційних і розумових сил. Гра завжди припускає ухвалення рішення – як діяти, що сказати, як перемогти? Бажання вирішити ці питання загострює розумову діяльність граючих. А якщо учень при цьому говорить іноземною мовою, це відкриває багаті навчальні можливості. Діти над цим не замислюються. Для них гра насамперед – захоплююче заняття. Цим вона й залучає вчителів, у тому числі й учителів іноземної мови. У грі всі рівні. Вона посильна навіть слабким учням. Більше того, слабкий по мовній підготовці учень може стати першим у грі: спритність і кмітливість тут виявляються часом більше важливими, чим знання предмета. Почуття рівності, атмосфера захопленості й радості, відчуття посильності завдань – все це дає можливість перебороти незручність, що заважає вільно вживати в мові слова чужої мови, і благотворно позначається на результатах навчання. Непомітно засвоюється мовний матеріал, а разом із цим виникає почуття задоволення. Російський письменник Ю. Нагибін так оцінює значення дитячої гри: «У грі виявляється характер дитини, її погляди на життя, її ідеали. Самі того не усвідомлюючи, діти в процесі гри наближаються до рішення складних життєвих проблем. Гру так само розглядають як ситуативно-варіативну вправу, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка в умовах, максимально наближених до реального мовного спілкування із властивими йому ознаками – емоційністю, спонтанністю, цілеспрямованістю мовного впливу. Ігри сприяють виконанню важливих методичних завдань: Створенню психологічної готовності дітей до мовного спілкування; Забезпеченню природної необхідності багаторазового повторення ними язикового матеріалу; Тренуванню учнів у виборі потрібного мовного варіанта, що є підготовкою до ситуативної спонтанності мови взагалі. Актуальність дослідження: Як відомо, провідним видом діяльності молодших школярів є гра, саме тому гра як засіб викладання англійської мови на початковому етапі є чи не найважливішим і дієвим засобом введення та закріплення фонетичного, лексичного і граматичного школярам 1–4 класів. Об’єкт дослідження: ігрові методи навчання англійській мові. Предмет дослідження: використання ігрових методів як засіб стимулювання пізнавальної активності підлітків на уроках англійської мови.

Виходячи з об’єкта і предмета дослідження, мета дослідження: проаналізувати можливості використання ігрових методів як засобу формування фонетичних навичок учнів. 1. Психолого-педагогічний аспект проблеми навчання іноземній мові в початковій школі 1.1 Труднощі навчання іноземної мови в молодшій школі Перехід до навчання дітей іноземній мові в початковій школі створює зовсім іншу психологічну ситуацію. Пошук оптимальних шляхів подолання складностей, що виникають у цій новій ситуації, повинен іти, насамперед, у плані вікової й педагогічної психології. Це робить, у свою чергу, необхідним заново сформулювати ті основні психологічні функції, які має навчання на різних його послідовних етапах. Однієї з найважливіших функцій початкового навчання варто вважати формування навичок й умінь навчальної діяльності. Саме в молодшому шкільному віці дитина опановує системою операцій, необхідних для успішної навчальної діяльності на наступних етапах. При цьому істотно, щоб пропонована для засвоєння система не носила жорстко-алгоритмічного характеру: розум дитини повинен залишатися гнучким, самостійним, творчим, а не бути закованим у суворі рамки універсальних приписань. Це стосується й оволодіння мовою. Формування навичок й умінь навчальної діяльності нерозривно зв'язане ще із двома функціями навчання: оволодінням навчальним матеріалом і формуванням уміння вільного переходу від навчальної до ненавчальної діяльності, уміння переходити від рішення системи навчальних завдань до орієнтування в проблемних ситуаціях реальної дійсності, розпізнавання і рішення завдань, що виникають у ній. Кінцевою метою навчання завжди є реальне життя. Ми вчимо дитину бути повноцінним членом суспільства, активно, грамотно й творчо брати участь у соціальній діяльності. Але ця мета навряд чи буде досяжної, якщо в навчанні недостатньо реалізується особистісна утворююча функція навчання. Вона особливо важлива саме для розглянутого етапу, тому що саме в молодшому шкільному віці закладаються основи особистості, і прорахунки, що допускають тут, озиваються в наслідку в загостреній формі. Тепер доречно сформулювати ще одну функцію початкового навчання, що логічно випливає з концепції вікового розвитку дитини (Д.Б. Ельконін): це функція опори на матеріал у поетапному розвитку дитини. Мало дати школяреві взагалі деякий набір або систему знань, передати йому соціальний досвід. Це необхідно робити в такій послідовності, з таким вибором, у такому дозуванні, щоб вузлові, поворотні точки розвитку дитячого інтелекту й взагалі розвитку вищих психологічних функцій, що відповідають особливій схильності дитини до засвоєння тих або інших впливів, були забезпечені необхідним і достатнім матеріалом. Це вимога особливо часто порушується в навчанні нерідній мові . Розглянувши психологічні функції, які ми зобов'язані забезпечити при навчанні іноземній мові насамперед у початковій школі, перейдемо до питання про основну стратегію навчання мові маленьких дітей, про те, на які мотиви нам доцільно спиратися на різних етапах, і про те, яку участь у цьому навчанні може й повинен приймати інтелект дитини, його мислення й свідомість.

Вивчення іноземної мови із психологічної точки зору – це складний процес формування в корі головного мозку нової мовної системи, що починає співіснувати й постійно взаємодіяти із уже виробленою системою рідної мови, випробовуючи на собі її інтерферуючий вплив. У різній мові всі компоненти мовного комплексу вже становлять єдину програму нервових зв'язків. Досягнення ж подібних результатів в іноземній мові можливе лише при створенні умов, які забезпечать інтенсивне функціонування мовнорухових подразників у перші роки засвоєння мови. У цей час психологічні умови формування в дітей молодшого шкільного віку мовних навичок й умінь на другій мові теоретично обґрунтовані й виявлені в дослідженні О.І. Негневицької. Як показали дослідження, психологічною основою для оволодіння мовою в нашому дитинстві є не пам'ять, тим більше механічна, а мовна вроджена функція. І саме ця функція й дозволяє вирішити первісну й саму головну проблему в оволодінні дитиною мовою. Функція ця синтезує в собі всі необхідні психічні властивості для обробки мовного потоку. Ця мовна функція наділена специфічними особливостями. Перша полягає в тім, що її діяльність обмежена в часі (приблизно до 9 – 11 років життя дитини вона припиняє свою роботу). От чому з такою легкістю сприймає дитина мову й чому так важко їй засвоїти другу мову уже після того, як мовна функція припинила свою діяльність. Друга особливість мовної функції: дитина має можливість на базі мовної функції й при наявності різномовних середовищ, кожне з яких стає для неї життєво важливою, опанувати кілька мов, не змішуючи їх одна з одною, якщо люди, які спілкуються з дитиною самі не роблять цього . Всі дослідники стверджують, що навчання повинне бути орієнтоване на психофізіологічні вікові особливості дітей. Дослідники вважають доведеним, що спеціальні заняття можна починати проводити з дітьми 3–10 років, до трьох – безглуздо, після десяти – даремно сподіватися на позитивний результат, що можливий лише для незначної частини учнів, тих, хто має комунікативні й лінгвістичні здатності вище середнього рівня. Найкраще починати вивчення іноземної мови в 5 -8 років, коли система рідної мови дитиною вже досить добре освоєна, а до нової мови вона ставиться свідомо. Саме в цьому віці ще мало штампів мовного поводження, легко по-новому «кодувати» свої думки, немає великих труднощів при вступі в контакт іноземною мовою. Діти легко й міцно запам'ятовують невеликий по обсязі мовний матеріал і добре його відтворюють. Важливо пам'ятати, що в цьому віці відбувається поступова зміна провідної діяльності, перехід від ігрової діяльності до навчальної. При цьому гра зберігає свою провідну роль. Діти продовжують грати до 10–12 років. Отже, можливість опори на ігрову діяльність дозволяє забезпечити природну мотивацію мови іноземною мовою, зробити цікаві й осмисленими навіть елементарні висловлення. Гра в навчанні іноземній мові не суперечить навчальній діяльності, а органічно пов'язана з нею. Ще в роботах Я.А. Коменського відзначалося, що за допомогою гри легше здійснюється включення в навчальну діяльність. Гра жадає від дитини довільної уваги, довільного запам'ятовування, емоційної стриманості.

Перефразовуючи Кнана, можна сказати, що з погляду культуролога це лнAвстичне придбання належить до найбльших мстифкацй вропейсько стор. Прикметник русский може стосуватися России, Руси або московского государства. У кожному з цих випадкв вн ма нше значення. До ще бльшо плутанини призвело те, Що у XVIII ст. почав використовуватися прикметник российский як похдний вд слова Россия, яка на той час була мперю. Российский нколи вживався як синонм слова русский в офцйних промовах, однак Катерина II заохочувала до його вживання стосовно неросйських народв мпер. Отже, слово русский стосувалося росян, тод як российский як росян, так  нших пдданих мпер, звдси й назва Российская империя або, у пострадянський перод, Российская Федерация. У сучаснй росйськй мов термн российский, як  ранше, стосуться росян та тих народв Росйсько Федерац, як не  росянами, тод як термн русский лише росян. Однак обидва слова перекладаються англйською мовою як «Russian». Оскльки ц слова мають однакову етимологю, може здаватися, що термн российский познача нби «неповних» росян; росян у процес становлення; осб, як в певний природний спосб повязан з Росю

1. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

2. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

3. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

4. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

5. Практикум з стилістики англійської мови

6. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови
7. Фразеологія англійської мови
8. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

9. Граматика англійської мови

10. Навчальна програма для гуртка англійської мови "Нappy English"

11. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

12. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

13. Релігійно-ідеологічний фактор в підготовці англійської революції

14. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

15. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

16. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Роль интегрированных уроков в преподавании географии в профильных и уневерсальных классах общеобразовательных школ

18. Роль нетрадиционных уроков в формировании коммуникативных навыков на начальном этапе обучения иностранным языкам

19. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

20. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

21. Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

22. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения
23. Творческие задания и их роль в формировании познавательных интересов младших школьников на уроках русского языка и математики
24. Роля мовы у жыццi грамадвства

25. Роль чтения в процессе обучения речевому общению на уроках английского языка

26. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

27. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

28. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

29. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

30. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

31. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

32. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы

33. Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

34. Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

35. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

36. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

37. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу і Україна"

38. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі
39. Моделювання уроків української мови в школах нового типу
40. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

41. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

42. Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення

43. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

44. Роль уроков музыки в формировании экологической культуры школьников

45. Специфические особенности и роль лингвострановедческого материала в процессе обучения чтению на уроках английского языка в 7-х классах

46. Урок з природознавства з елементами проблемного навчання

47. Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови

48. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Диференціація навчання на всіх етапах уроку

50. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

51. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

52. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

53. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

54. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма
55. Роль рек в освоении и заселении Сибири
56. Роль транспорта в организации экономического пространства России

57. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

58. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

59. Роль государства в экономике

60. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

61. Государство и право Англии в средние века

62. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

63. Англия во время правления Георга V

64. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

65. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

66. Банки и их роль в экономике Украины

67. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

68. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

69. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

70. Страхование и его роль в рыночной экономике
71. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику
72. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

73. Политическая система государства /на англ. языке/

74. Становление категории залога в англ. языке

75. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

76. Традиции и праздники Англии

77. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

78. Топики по Англ. языку

79. Использование видео на уроках английского языка

80. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

82. Особенности деловой этики и протокола в Великобритании (на примере графства Англия)

83. Рождество в Англии

84. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

85. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"

86. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах
87. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"
88. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

89. Фонетика эмоциональной речи в ее устной и письменной реализации

90. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

91. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

92. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

93. План урока по творчеству И.Е.Сабуровой

94. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

95. Император ФРИДРИХ I БАРБАРОССА. Роль его личности в истории

96. Томас Джефферсон и его роль в американской революции 18 века

Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр

97. Роль М. В. Ломоносова в развитии медицины и фармации

98. Роль Минина и Пожарского в освобождении России от поляков

99. Роль Солженицына в дессидентском движение


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.